Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XV C 424/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2015-09-15

I ACa 547/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

weksel, kredyt, poręczenie wekslowe, termin przedawnienia, poręczyciel, rachunek bieżący, umowa, bieg, prawo wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, kredyt, poręczenie wekslowe, powodowy bank, umowa kredytów, umowa ugody, termin przedawnienia, poręczyciel, umowa poręczenia, deklaracja wekslowa, umowa kredytowa, termin przedawnienia roszczenia, rachunek bieżący, podstępne działanie, kredyt odnawialny, umowa, bieg, poręczyciel wekslowy, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku
Zobacz»

I ACa 798/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2013

Data publikacji: 26 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

weksel, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, poręczyciel, kredytobiorca, poręczenie wekslowe, klauzula wykonalności, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, deklaracja wekslowa, poręczyciel, bank, kredytobiorca, poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe, klauzula wykonalności, umowa kredytowa, poręczyciel wekslowy, wymagalność, wózek widłowy, oryginał weksli, przedawnienie, nadanie klauzul wykonalności, dochodzenie w sprawie poświadczenia, podpisanie weksli, tytuł wykonawczy
Zobacz»

I ACa 1110/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 9 maja 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

weksel, postępowanie egzekucyjne, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg, termin przedawnienia, przelew wierzytelności, prawo wekslowe, pierwotny wierzyciel, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, bank, postępowanie egzekucyjne, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg, przerwa biegu przedawnienia, cesjonariusz, egzekucja, umowa ugody, termin przedawnienia, wypełnienie weksli, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przelew wierzytelności, prawo wekslowe, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, cesja wierzytelności, in blanco, skutek przerwy, umorzenie postępowania egzekucyjne
Zobacz»

I C 696/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 21 marca 2016

Data publikacji: 13 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

weksel, przedawnienie, kredyt, prawo wekslowe, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bieg, poręczyciel, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa ugody, przedawnienie, kredyt, akt sądu okręgowego, prawo wekslowe, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, umowa kredytów, przedawnienie roszczeń, kredyt obrotowy, roszczenie wekslowe, klauzula wykonalności przez sąd, zamiejscowy wydział cywilny, bieg, wypełnienie weksli, poręczyciel, roszczenie, karta
Zobacz»

I ACa 1163/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 stycznia 2013

Data publikacji: 19 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

weksel, bankowy tytuł egzekucyjny, prawo wekslowe, pozwany, kredyt, poręczenie, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytu hipotecznego, prawo wekslowe, funkcjonowanie w obrocie, pozwany, tytuł wykonawczy, zobowiązanie wekslowe, bank, kredyt, treść skarżonego orzeczenia, porozumienie, istotny wpływ na treść, poręczenie, klauzula wykonalności, klauzula wykonalności postanowienia, in blanco, restrukturyzacja zadłużenia, prawo bankowe, charakter solidarny
Zobacz»

I ACa 1048/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 marca 2013

Data publikacji: 1 maja 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

weksel, poręczyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, poręczenie wekslowe, kredyt, kredytobiorca, klauzula wykonalności, prawo wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, poręczyciel, weksel in blanco, bankowy tytuł egzekucyjny, poręczenie wekslowe, oświadczenie poręczyciela, poręczenie cywilne, wyrażenie zgody na zaciągnięcie, kredyt, kredytobiorca, oświadczenie o wyrażeniu zgody, podpis, zgoda na zaciągnięcie kredytu, deklaracja poręczyciela weksla, bank, klauzula wykonalności, prawo wekslowe, poręczyciel wekslowy, czynność bankowa, tytuł wykonawczy
Zobacz»

I C 1215/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 października 2014

Data publikacji: 12 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

weksel, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, pozwany, zarzut przedawnienia, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, należność główna, postępowanie egzekucyjne, weksel in blanco, kapitał, pozwany, powodowy bank, stopa, umowa kredytów, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności z ograniczeniem, krotność odsetek, wierzyciel, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, poznanie, dłużnik
Zobacz»

I C 620/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 10 stycznia 2014

Data publikacji: 18 marca 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

weksel, kredyt, poręczyciel, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, poręczenie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, deklaracja wekslowa, kredyt, poręczyciel, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, weksel in blanco, wypełnienie weksli, akcja, hipoteka, pozwany, przejęcie długu, zaległe zadłużenie, zobowiązanie, dłużnik, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, umowa kredytowa, płatność, zabezpieczenie kredytów
Zobacz»

I ACa 979/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 lutego 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, wierzytelność, klauzula wykonalności, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, postępowanie egzekucyjne, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, weksel in blanco, prawo wekslowe, wierzytelność, umowa kredytowa, pozwany weksel, klauzula wykonalności, stosunek podstawowy, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie wekslowe, kredyt, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne, bieg terminu przedawnienia, dzień wypełnienia weksla, akceptant, dzień płatności weksla, bank, roszczenie wynikające ze stosunku
Zobacz»

VI ACa 301/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 października 2013

Data publikacji: 18 marca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

weksel, bieg terminu przedawnienia, prawo wekslowe, roszczenie, bankowy tytuł egzekucyjny, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, bieg terminu przedawnienia, prawo wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, komornik, roszczenie, przerwa biegu terminu przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, przerwanie biegu, wniosek egzekucyjny, zawezwanie do próby ugodowej, wypełnienie weksli, poręczyciel, bieg terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, zarzut przedawnienia roszczenia, nadanie klauzul wykonalności
Zobacz»

V ACa 201/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 listopada 2013

Data publikacji: 12 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, wierzytelność, kredytobiorca, poręczyciel, termin przedawnienia, poręczenie wekslowe, bieg, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, weksel in blanco, wierzytelność, umowa kredytowa, kredytobiorca, roszczenie ze stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, postępowanie upadłościowe, poręczyciel, termin przedawnienia, prawo upadłościowe, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, bank, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bieg, roszczenie, termin przedawnienia roszczenia, upadłość
Zobacz»

I ACa 711/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 7 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

weksel, poręczenie wekslowe, poręczyciel, pozwany, kredyt, prawo wekslowe, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, poręczenie wekslowe, poręczyciel, wystawca weksla, deklaracja wekslowa, pozwany, kredyt, poręczyciel wekslowy, udzielenie poręczenia wekslowego, weksel in blanco, spółka, prawo wekslowe, umowa kredytowa, zobowiązanie wekslowe, awalista, kredytobiorca, powodowy bank, ogłoszenie upadłości, umowa kredytów, weryfikacja sytuacji
Zobacz»

XV C 411/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 września 2013

Data publikacji: 13 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

weksel, termin przedawnienia, bieg, pozwany, kredyt, prawo wekslowe, roszczenie, poręczenie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, termin przedawnienia, wykup weksli, bieg, pozwany, bank, kredyt, przedawnienie roszczenia, prawo wekslowe, przedawnienie wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, roszczenie, umowa małżeńska majątkowa, bieg przedawnienia, dług, data płatności, poręczenie wekslowe, spłata zadłużenia
Zobacz»

I ACa 671/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 lipca 2012

Data publikacji: 31 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

weksel, kredytobiorca, poręczyciel, wierzytelność, termin przedawnienia, prawo wekslowe, wykorzystany kredyt, poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, kredytobiorca, poręczyciel, wierzytelność, umowa kredytu bankowego, poręczyciel wekslowy, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, brzmienie firmy, termin przedawnienia, rata, kwota wykorzystanego kredytu, umowa kredytowa, prawo wekslowe, świadczenie okresowe, wykorzystany kredyt, weksel in blanco, poręczenie, umowny termin spłaty, bank
Zobacz»

I C 542/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 28 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

weksel, pozwany, siedziba, poręczyciel, prawo wekslowe, kredyt, poręczenie wekslowe, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa poręczenia, pozwany, siedziba, poręczyciel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, kwota poręczenia, poręczyciel wekslowy, kredyt, pełna nazwa, pozwana spółka, oznaczenie remitenta, skrócona forma, udzielone poręczenie, umowa kredytu w rachunku, oświadczenie woli, poręczenie wekslowe, wpływ błędów, umowa
Zobacz»

I C 264/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2013

Data publikacji: 15 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

weksel, bankowy tytuł egzekucyjny, poręczyciel, klauzula wykonalności, umowa o kredyty, kredytobiorca, pozwany, poręczenie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, małżonka powoda, bankowy tytuł egzekucyjny, deklaracja wekslowa, poręczyciel, klauzula wykonalności, umowa o kredyty, kredytobiorca, dłużnik główny, małżonka dłużnika, pozwany bank, pozwany, brak przedstawienia przez stronę, rejonowy lublin, poręczenie wekslowe, zobowiązanie małżonka, data wypełnienia weksla, tytuł wykonawczy, poręczenie cywilne, zachód
Zobacz»

II C 343/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 28 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

weksel, poręczyciel, kredyt, poręczenie wekslowe, prawo wekslowe, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, poręczyciel, kredyt, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, prawo wekslowe, kredytobiorca, weksel własny, kwota zadłużenia, umowa kredytów, plan podziału funduszy masy, wykup weksli, deklaracja wystawcy, uchwała zarządu banku, gwarancja, aneks, upadłość, wystawca weksla, suma wekslowa, postępowanie upadłościowe
Zobacz»

I ACa 1003/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 22 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

poręczenie wekslowe, poręczyciel, weksel, kredyt, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • poręczenie wekslowe, poręczyciel, weksel, wpływ błędów, milion złoty, poręczyciel wekslowy, nieruchomość, udzielenie poręczenia wekslowego, kredyt, oświadczenie woli, treść czynności prawna, pozwany bank, tytuł egzekucyjny, suma wekslowa, operat, tytuł wykonawczy, zabezpieczenie, dłużnik główny, udzielone poręczenie wekslowe, zobowiązanie
Zobacz»

I C 1136/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 7 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

weksel, poręczenie wekslowe, prawo wekslowe, poręczyciel, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, siedziba, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, poręczenie wekslowe, prawo wekslowe, poręczyciel, weksel in blanco, poręczyciel wekslowy, pozwany bank, ustawa prawo bankowe, klauzula wykonalności, czynność bankowa, wezwanie do wykupu weksli, remitent wekslowy, oznaczenie remitenta, odpowiedzialność wystawcy weksla, tytuł egzekucyjny, siedziba, oświadczenie o poddaniu, bank do wystawienia, kredyt, egzekucja w związku
Zobacz»

I ACa 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 15 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, poręczenie, bieg terminu przedawnienia, roszczenie, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, poręczenie, bieg terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie, powództwo agencji nieruchomości rolnych, rata świadczenia, dzień płatności weksla, poręczyciel, weksel in blanco, sprawa z powództwa agencji, roszczenie wekslowe, mylne przyjęcie, prawomocny wyrok, druga rata, podstawie weksli
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Tomczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Weronika Klawonn
Data wytworzenia informacji: