Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 92/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2017-07-04

V ACa 43/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 lipca 2020

Data publikacji: 13 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, potrącenie, cesja, oświadczenie, pozwany, umowa, sprzedaż nieruchomości, akt notarialny, zapłata ceny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, potrącenie, cesja, oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, faktura korygująca, oświadczenie, pozwany, umowa, rabat, zakaz cesji, sprzedaż nieruchomości, akt notarialny, umowa przelewu wierzytelności, zapłata ceny, wielomilionowe zadłużenie, współpraca z dniem, towar, dokument, umowa o współpracy
Zobacz»

II Ca 1440/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, umowa, zapłata ceny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, umowa, umowa sprzedaży wierzytelności, abonent, kara umowna, pierwotny wierzyciel, dłużnik, nabycie wierzytelności, umowa przelewu, wydruk, zapłata ceny, umowa o świadczenie usługi, załącznik do umowy cesji, wyciąg z listy, zbywca, przelew wierzytelności, nabywca, postępowanie uproszczone
Zobacz»

I ACa 977/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, potrącenie, akt notarialny, cena sprzedaży, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, dłużnik, wierzyciel, umowa cesji, egzekucja, rejonowy poznań, nabywca wierzytelności, zajęta wierzytelność, zbycie wierzytelności, rozporządzenie wierzytelnością, tytuł wykonawczy, nowe miasto, sprzedaż opisana wyżej, wykonalność, sankcja bezwzględnej nieważności, potrącenie, akt notarialny, cena sprzedaży, pozwany
Zobacz»

I Ca 406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa sprzedaży, pozwany, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, portfel wierzytelności, umowa sprzedaży, fundusz inwestycyjny, przeniesienie wierzytelności, przedawnienie, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa cesji, przedmiotowa wierzytelność, klauzula wykonalności, dzień przeniesienia, dzień zapłaty, wyciąg z aneksu, cesja, cedent, cena ostateczna
Zobacz»

I ACa 59/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 października 2018

Data publikacji: 29 marca 2021

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

wierzytelność, sprzedaż, umowa, cesja, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzytelność przyszła, sprzedaż, powstanie wierzytelności, umowa, wynagrodzenie za efekt, inwestor prywatny, umowa sprzedaży wierzytelności, przedmiot przelewu, sprzedaż udziału w nieruchomości, cesja, przedmiotowa umowa, ekspektatywa wierzytelności, masa spadkowa, przelew wierzytelności, teren, odpowiednie oznaczenie, nieruchomość, cesjonariusz, umowa wynagrodzenia
Zobacz»

XV GC 748/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2014

Data publikacji: 9 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, umowa sprzedaży, pozwany, zapłata ceny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, faktor, wykaz wierzytelności, przelana wierzytelność, cedent, cesjonariusz, regulamin świadczenia usługi, przelew, cesja, umowa faktoringu, odbiorca, faktura korygująca, kompensata wzajemnych wierzytelności, dłużnik, umowa sprzedaży, umowa cesji, pozwany, towar, zapłata ceny, umowna kompensata
Zobacz»

X GC 1512/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 15 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cedent, umowa sprzedaży wierzytelności, polisa, plik programu, płyta, przedmiot przelewu, wznowienie ubezpieczenia, pojazd, cesja, umowa ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa, umowa sprzedaży, legitymacja czynna, pozwany, składka ubezpieczenia, załącznik, wydruk, wysokość składki, ubezpieczenie oc
Zobacz»

X C 3029/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2017

Data publikacji: 21 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, pisemny załącznik, uznanie twierdzeń powoda, umowa bankowa, przelew, umowa sprzedaży, strona transakcji, ciężar udowodnienia faktów, opisana umowa, nabycie wierzytelności, wydruk, zastąpienie dokumentów, sprzedaż portfela, umowa cesji wierzytelności, przedmiot świadczenia, ewentualna cesja
Zobacz»

I ACa 1112/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 stycznia 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, milionów starych, miliard, umowa przelewu, notariusz, kancelaria notarialna, hipoteka, akt notarialny, pozwany, repertorium, denominacja, rozporządzający skutek, rozliczenie w podziale majątku, kredyt bankowy, umowa, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, wspólność, nieważność umowy, majątek wspólny
Zobacz»

XI C 2339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, strona powodowa, cesja, bank, umowa kredytu gotówkowego, kalendarz spłat, załącznik do umowy sprzedaży, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bankowy tytuł egzekucyjny, zakupiona wierzytelność, umowa przelewu, zapłata ceny, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa sprzedaży, fundusz inwestycyjny, cedent, dzień od dnia podpisania, cesja wierzytelności
Zobacz»

I ACa 544/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, bank, list dłużników, umowa kredytu odnawialnego, wyciąg z listy, czynność bankowa, umowa sprzedaży wierzytelności, prawo bankowe, umowa przelewu, pozwany, cedent, rachunek oszczędnościowo, wypowiedzenie, umowa sprzedaży, płyta, wyrok zaoczny, umowa cesji wierzytelności, kredyt odnawialny w rachunku, wymagalne zadłużenie
Zobacz»

I C 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 16 października 2015

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, strona powodowa, pozew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży, legitymacja czynna, roboczy tydzień, całość ceny, konkretna wierzytelność, cena kupna, umowa pożyczki, strona przeciwna, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, wynik całej rozprawy, pozwany, przelew, legitymacja procesowa, warunek uiszczenia
Zobacz»

XI C 1368/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 20 maja 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, nabycie wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, list dłużników, wydruk, wyciąg z listy, zbywca, nota obciążeniowa, nośnik, umowa o świadczenie usługi, stopka, warunek uiszczenia, umowa sprzedaży, nabywca, wersja elektroniczna, stanowiący załącznik
Zobacz»

XIII C 19/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 7 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, powstanie wierzytelności, umowa sprzedaży, przelew wierzytelności przyszłych, fotokopia, cedent, sprzedaż terenu, sprawa przyszłości, kategoria wierzytelności przyszłych, ziszczenie, wierzytelność warunkowa, wynagrodzenie za efekt, inwestor prywatny, zeznanie informacyjne, cesjonariusz, treść zawartej umowy, zakup ziemi, nadzieja, przeniesienie udziałów
Zobacz»

I C 659/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa nabycia wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, przelew, strona powodowa, cesjonariusz, siedziba, cedent, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa sprzedaży, przelana wierzytelność, uzasadniona wątpliwość, wyrok zaoczny, umowa ramowa, odpis umowy, pozwany, umowa pożyczki z dniem, oświadczenie, działanie w imię
Zobacz»

I ACa 1373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

wierzytelność, potrącenie, nieruchomość, umowa, akt notarialny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, potrącenie, dłużniczka, wierzytelność powodów, nieruchomość, dłużnik, wymagalność, odsetki ustawowe, umowa, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, majątek wspólny, majątek osobisty, akt notarialny, sad, hipoteka, pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, należność, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
Zobacz»

I C 4513/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 listopada 2016

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesja, umowa abonencka, siedziba, wydruk, umowa sprzedaży wierzytelności, poprzednik prawny powodów, umowa cesji wierzytelności, poświadczenie za zgodność, faktura vat, warunek zawieszający, pozwany, nabycie wierzytelności, podstawa umowy cesji, przelew, umowa sprzedaży, lublin, podpis osoby, elektroniczne postępowanie upominawcze
Zobacz»

I C 1347/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, wniosek o ubezpieczenie pojazdu, zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności, polisa, rata składki, umowa sprzedaży, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, składka ubezpieczenia, nakaz zapłaty, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, przelew wierzytelności, wierzyciel, istnienie i wysokości, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, dłużnik, nabywca, podstawa umowy cesji, zapłata
Zobacz»

I ACa 2435/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, faktor, zbywca, rozwiązanie umowy sprzedaży, cesja, zwrot towaru, faktura korygująca, umowa sprzedaży, ołów, cesja wierzytelności, sporna wierzytelność, pozwany, dłużnik, przelew wierzytelności, odbiorca, umowa przelewu, zawarcie umowy faktoringu, zawarcie, przelana wierzytelność, wpływ na istnienie
Zobacz»

III C 26/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2016

Data publikacji: 6 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzyciel na podstawie umowy, siedziba, wierzytelność zbywcy, umowa sprzedaży, roszczenie z umowy ubezpieczenia, wierzytelność uległa, wierzytelność stała, przedawnienie roszczenia z umowy, upływ trzyletniego terminu przedawnienia, częściowy wykaz wierzytelności, zarzut przedawnienia, podstawa umowy cesji, zawarta umowa sprzedaży, zasada i wysokość, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, elektroniczne postępowanie upominawcze, data płatności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Urban
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Bartnik
Data wytworzenia informacji: