Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1234/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z 2017-12-19

VI ACa 258/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2013

Data publikacji: 11 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

akcjonariusz, księga akcyjna, dywidenda, akcja imienna, powodowa spółka, sprzedaż akcji, akcja na okaziciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, księga akcyjna, dywidenda, akcjonariusz powodowej spółki, akcja imienna, powodowa spółka, sprzedaż akcji, statut, pozwany, wpis do księgi akcyjnej, założyciel spółki, rada nadzorcza, akcja na okaziciela, nabycie akcji, strona powodowa, ciężar, status akcjonariusza, podwyższenie kapitału, członek założyciel, dobra wiara
Zobacz»

II Ca 832/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 29 maja 2014

Data publikacji: 16 września 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

księga akcyjna, dzień dywidendy, akcja imienna, dywidenda za rok, umowa sprzedaży akcji, otrzymanie dywidendy, akcjonariusz, zwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • księga akcyjna, dzień dywidendy, akcja imienna, przeniesienie własności akcji, dywidenda za rok, umowa sprzedaży akcji, śmierć mocodawcy, otrzymanie dywidendy, rok obrotowy, pełnomocnictwo, depozytariusz, akcjonariusz, rejestracja, umowa przedwstępna, pozwany, wpisanie nabywcy, przeniesienie posiadania akcji, zwyczajne walne zgromadzenie, przeniesienie akcji imiennych, posiadanie konieczne
Zobacz»

VIII GC 145/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dywidenda, księga akcyjna, spółka, zgromadzenie akcjonariuszy, akcja imienna, numer, walne zgromadzenie, dokument akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • dywidenda, akcja o numerach, przelew, księga akcyjna, wierzytelność, spółka, karta, zgromadzenie akcjonariuszy, akcja imienna, księga akcji, zaliczka na poczet dywidendy, cesjonariusz, uchwała, wypłata dywidendy, właściciel akcji, numer, walne zgromadzenie, zysk, zarząd, dokument akcji
Zobacz»

I ACa 471/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dywidenda za rok, księga akcyjna, numer, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dokument akcji, akcja spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja o numerach, dywidenda za rok, zaliczka na poczet dywidendy, uchwała o podziale zysku, księga akcyjna, pozwany, uchwały nieistniejące, numer, zła wiara, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała o wypłacie dywidendy, cały kapitał zakładowy, dokument akcji, wiedza o bezprawności, księga akcji, akcja imienna serii, prawo do akcji, statut spółki, akcja spółki, dobra wiara
Zobacz»

V AGa 243/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 października 2022

Data publikacji: 3 lutego 2023

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, odcinek zbiorowy akcji, spółka, umowa sprzedaży akcji, okaziciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, odcinek zbiorowy akcji, spółka, druga kadencja, nadzwyczajne walne zgromadzenie, umowa sprzedaży akcji, pierwsza kadencja, lista obecności, zwołanie walnego zgromadzenia, rada nadzorcza pozwana spółki, funkcja prezesa zarządu, status akcjonariusza, powództwo o ustalenie nieistnienia, ustalenie nieistnienia uchwały, prezes zarządu pozwanej spółki, okaziciel, sztuka akcji, zaskarżona uchwała, powodów akcji
Zobacz»

I ACa 578/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 września 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

akcja imienna, akcjonariusz, księga akcyjna, spółka, siedziba, umowa sprzedaży akcji, numer
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja imienna, akcjonariusz, spółka akcji, księga akcyjna, w zamian, sporna akcja, spółka, sztuka akcji, siedziba, kodeks handlowy, umowa sprzedaży akcji, przedmiotowa akcja, przelew praw z akcji, numer, poprzednik prawny, akcja o wartości nominalnej, pozwany, istotne twierdzenie, kapitał akcyjny spółki, poznanie
Zobacz»

II Ca 135/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 6 maja 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

akcja imienna, akcjonariusz, księga akcyjna, dzień dywidendy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • przeniesienie posiadania akcji, depozytariusz, akcja imienna, akcjonariusz, czerpanie pożytków, pełnomocnictwo do odbioru, właściciel akcji, umowa przedwstępna, własność akcji, księga akcyjna, dzień dywidendy, przeniesienie akcji imiennych, depozyt, obrót akcjami, instrumentum finansowy, ustęp, instrument finansowy, cała cena, data przejścia, sprzedaż
Zobacz»

II Ca 301/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 1 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa sprzedaży akcji, księga akcyjna, akcja imienna, dzień dywidendy, akcjonariusz, dokument akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • depozytariusz, umowa sprzedaży akcji, księga akcyjna, akcja imienna, przeniesienie posiadania akcji, świadectwo tymczasowe, wpis do księgi akcyjnej, dzień dywidendy, uchwała o podziale zysku, przeniesienie akcji imiennych, nabywca akcji, akcjonariusz, prawo z akcji, zaświadczenie depozytowe, imienne zaświadczenie, dokument akcji, nabyta akcja, data przejścia, przedmiot obrotu, zawarcie
Zobacz»

II Ca 217/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2014

Data publikacji: 20 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

akcjonariusz, dzień dywidendy, walne zgromadzenie, dywidenda za rok, sprzedaż akcji, otrzymane dywidendy, otrzymanie dywidendy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, dzień dywidendy, właściciel akcji, dzień powzięcia uchwały, walne zgromadzenie, dywidenda za rok, uchwała walnego zgromadzenia, sprzedaż akcji, spółka w latach, pełnomocnictwo, brak formalny, uwzględnienie kosztów postępowania apelacyjnego, kwota dywidendy, zaświadczenie depozytowe, otrzymane dywidendy, zwykła spółka, otrzymanie dywidendy, zapis o prawie, odebranie zaświadczenia, ograniczenie zasady swobody umów
Zobacz»

VII AGa 37/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

akcja na okaziciela, dokument akcji, akcja imienna, spółka, akcjonariusz, księga akcyjna, odcinek zbiorowy, sprzedaż akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja na okaziciela, dokument akcji, akcja imienna, spółka, akcjonariusz, wydanie dokumentów akcji, wartość nominalna, księga akcyjna, przeniesienie akcji, posiadanie akcji, odcinek zbiorowy, umowa, pozwana spółka, przeniesienie posiadania, związek przyczynowy, rozporządzanie akcjami, szkoda, nabycie akcji, depozyt, sprzedaż akcji
Zobacz»

X GC 477/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dzień dywidendy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcja, księga akcyjna, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • wypłata dywidendy, dzień dywidendy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcja, nieważność uchwały, stwierdzająca nieważność, księga akcyjna, spółka, opóźnienie w wypłacie, podział zysku spółki, lista akcjonariuszy, zysk spółki za rok, przelew wierzytelności, odsetka za opóźnienie, zapłata odsetek, uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, umowa przelewu, pozwany, stwierdzenie nieważności, dłużnik
Zobacz»

IX GC 12/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 16 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

akcja imienna, księga akcyjna, akcjonariusz, umowa sprzedaży akcji, spółka, dokument akcji, numer
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja imienna, spectrum, księga akcyjna, akcjonariusz, split, umowa sprzedaży akcji, pozwany, wartość nominalna, spółka, dokument akcji, numer, przeniesienie akcji, przeniesienie posiadania, własność akcji, papier wartościowy, spółka akcji, dokument akcyjny, nieważność umowy, nabycie akcji, posiadanie akcji
Zobacz»

I ACa 651/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 26 października 2012

Data publikacji: 18 grudnia 2012

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dokument akcji, akcja imienna, akcjonariusz, umowa sprzedaży akcji, spółka, księga akcyjna, okaziciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • dokument akcji, akcja imienna, przeniesienie posiadania akcji, akcjonariusz, umowa sprzedaży akcji, spółka, księga akcyjna, przeniesienie akcji imiennych, świadectwo tymczasowe, wręczenie dokumentu, okaziciel, zarząd spółki, zakup akcji, dokument akcyjny, umowa objęcia akcji, przypadek akcji, wydanie dokumentów akcji, sztuka akcji, przedmiot sprzedaży, prawo z akcji
Zobacz»

I ACa 97/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lipca 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dzień dywidendy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcja spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • dzień dywidendy, porządek obrad, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, rok obrotowy, podjęcie uchwały, zysk netto, stwierdzenie nieważności, zaskarżona uchwała, sprawa podziału zysku, prawo do dywidendy, akcja spółki, prawo zamiany, część uchwały, akcjonariusz spółki, zamiana akcji, kopalnia, uchwała o podziale zysku, dobry obyczaj, większość akcjonariuszy, kodeks spółek
Zobacz»

VII AGa 2252/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 listopada 2019

Data publikacji: 16 października 2020

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

księga akcyjna, akcjonariusz, akcja imienna, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • księga akcyjna, akcjonariusz, wpis do księgi akcyjnej, subskrypcja, akcja imienna, spółka, prawo poboru akcji, przymusowy wykup, nabywca akcji, wykup akcji, dokonanie przydziału, nieistniejące uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, akcja imienna serii, status akcjonariusza, spółka z dniem, zapis podstawowy, emisja, pozwana spółka, oferta publiczna
Zobacz»

I AGa 335/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 czerwca 2019

Data publikacji: 7 lutego 2023

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dokument akcji, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, numer, akcja spółki, posiadacz akcji na okaziciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • dokument akcji, akcja o numerach, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, posiadanie akcji, numer, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, akcja spółki, sporna akcja, posiadacz akcji na okaziciela, spółka o numerach, akcja pozwanej spółki, zastaw, prawo poboru, skarb państwa, podwyższenie kapitału zakładowego, stwierdzenie nieważności uchwały, właściciel akcji, domniemanie prawne, prawo korporacyjne, wyłączenie prawa
Zobacz»

II Ca 329/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 3 września 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa sprzedaży akcji, akcja imienna, księga akcyjna, dokument akcji, akcjonariusz, dzień dywidendy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • depozytariusz, umowa sprzedaży akcji, przeniesienie posiadania akcji, akcja imienna, księga akcyjna, świadectwo tymczasowe, imienne zaświadczenie, zaświadczenie depozytowe, przeniesienie akcji imiennych, dokument akcji, przeniesienie własności akcji, akcjonariusz, uchwała o podziale zysku, umowa zbycia akcji, depozyt, kwota dywidendy, dzień dywidendy, księga akcyjna spółki, wpis do księgi akcyjnej, czynność realna
Zobacz»

XXVI GC 27/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

akcjonariusz, księga akcyjna, akcja imienna, walne zgromadzenie, spółka, dokument akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, przymusowy wykup, wykup akcji, księga akcyjna, akcja imienna, walne zgromadzenie, spółka, podwyższenie kapitału zakładowego, nieistniejące uchwały, memorandum informacyjne, księga akcji, prawo poboru akcji, uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, stwierdzenie nieważności, uchwała zarządu, pozwana spółka, dokonanie przydziału, dokument akcji, wpis do księgi, akcji akcjonariuszy
Zobacz»

II Ca 67/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 14 maja 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

akcja imienna, dzień dywidendy, księga akcyjna, dywidenda za rok, akcjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • przeniesienie posiadania akcji, depozytariusz, własność akcji, akcja imienna, dzień dywidendy, instrumentum finansowy, depozyt, instrument finansowy, przeniesienie akcji imiennych, dom maklerski, pełnomocnictwo do odbioru, ustęp, czerpanie pożytków, księga akcyjna, dywidenda za rok, dywidenda z akcji, imienne zaświadczenie, zaświadczenie depozytowe, akcjonariusz, rejestracja
Zobacz»

I ACa 896/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 17 grudnia 2014

Data publikacji: 13 marca 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dzień dywidendy, akcja, spółka, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • dzień dywidendy, nieważność uchwały, stwierdzająca nieważność, akcja, wierzytelność, opóźnienie w wypłacie, spółka, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podział zysku, dłużnik, odsetka za opóźnienie, świadczenie do depozytu, poprzednik prawny, roszczenie o wypłatę dywidendy, zaskarżona uchwała, zabezpieczenie, umowa przelewu, stwierdzenie nieważności, wymagalność, wadliwe uchwały
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kotlarek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Sroczyński
Data wytworzenia informacji: