Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1326/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2013-01-10

VI ACa 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 11 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja bankowa, beneficjent gwarancji, suma gwarancyjna, wykonanie kontraktów, żądanie wypłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja bankowa, konsorcjum, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, suma gwarancyjna, wypłata z gwarancji, treść gwarancji, dokument gwarancji, zobowiązanie gwaranta, wykonanie kontraktów, odstąpienie od kontraktu, żądanie wypłaty, wierzytelność, umowa gwarancji, żądanie zapłaty, stosunek gwarancji, pozwany bank, poręczenie, przelew
Zobacz»

I ACa 655/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 17 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

gwarant, należyte wykonanie kontraktu, beneficjent gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, należyte wykonanie kontraktu, stosunek podstawowy, interwenient uboczny, wezwanie na piśmie, warunek kontraktu, treść gwarancji, pozwany, odstąpienie od umowy, pierwsze żądanie, budowa i wyposażenie, kara umowna, beneficjent gwarancji, nienależyte wykonanie, zarzut nadużycia prawa, oświadczenie woli, pierwsze wezwanie, zobowiązanie gwaranta, wykonanie umowy
Zobacz»

VIII GCo 80/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 13 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kontrakt, beneficjent gwarancji, suma gwarancji, zabezpieczenie, gwarant, powództwo o ustalenie, interes prawny, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kontrakt, beneficjent gwarancji, realizacja gwarancji, suma gwarancji, bank, gwarancja zapłaty wynagrodzenia, zabezpieczenie, gwarant, powództwo o ustalenie, ustalenie negatywne, prawdopodobieństwo, klauzula, zleceniodawca gwarancji, interes prawny, spółka akcyjna, wystosowane wezwanie do zapłaty, powstanie roszczenia, żądanie realizacji, roszczenie, odstąpienie od umowy
Zobacz»

I ACa 1287/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 19 maja 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, beneficjent gwarancji, gwarant, żądanie wypłaty, interes prawny, należyte wykonanie, nadużycie gwarancji, skorzystanie z gwarancji, wypłata gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, wypłata środków z gwarancji, beneficjent gwarancji, gwarant, stosunek podstawowy, żądanie wypłaty, interes prawny, umowa gwarancji, stosunek gwarancji, interwenient uboczny, należyte wykonanie, należyte wykonanie umowy, umowa o roboty budowlane, pierwsze żądanie, nadużycie gwarancji, wykonanie umowy o roboty, skorzystanie z gwarancji, wypłata gwarancji, zobowiązanie gwaranta, postanowienie o zabezpieczeniu
Zobacz»

XXV C 97/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 25 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, gwarant, wykonanie kontraktów, suma gwarancyjna, żądanie wypłaty, beneficjent gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, gwarant, konsorcjum, droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, stosunek podstawowy, żądanie wypłaty z gwarancji, wykonanie kontraktów, suma gwarancyjna, żądanie wypłaty, odstąpienie od kontraktu, dokument gwarancji, beneficjent gwarancji, wierzytelność, realizacja kontraktów, interwenient uboczny, umowa, pozwany bank, przelew, cedent
Zobacz»

I ACa 187/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

gwarant, należyte wykonanie kontraktu, beneficjent gwarancji, gwarancja bankowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, podwykonawca, gwarant, należyte wykonanie kontraktu, beneficjent gwarancji, gwarancja bankowa, zapłata kwot należnych, klauzula, potwierdzenie wysłania, kopia wezwania do zapłaty, nienależyte wykonanie kontraktu, pozwany ubezpieczyciel, wezwanie do zapłaty kwot, stosunek podstawowy, żądana kwota, pierwsze pisemne wezwanie, nienależyte wykonanie umowy, inżynier, zobowiązanie banków, trójstronne porozumienie
Zobacz»

X GC 451/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 lutego 2014

Data publikacji: 9 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

suma gwarancyjna, wypłata sumy, beneficjent, gwarant, wypłata gwarancji, wykonanie kontraktów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • suma gwarancyjna, wypłata sumy, beneficjent, gwarant, kara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, syndyk, wypłata gwarancji, umowa gwarancji, zapytanie, wykonanie kontraktów, wykonanie umowy, odpowiedzialność gwaranta, pisemne wezwanie, treść gwarancji, nota księgowa, umocowanie osoby, upadły wykonawca, warunek formalny, żądana kwota
Zobacz»

I ACz 311/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 marca 2013

Data publikacji: 30 marca 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

beneficjent, udzielenie zabezpieczenia, wypłata sumy, suma gwarancyjna, roszczenie o zaniechanie, gwarancja bankowa, gwarant, kontrakt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji, beneficjent, udzielenie zabezpieczenia, stosunek podstawowy, wypłata sumy, żądanie zapłaty sumy gwarancyjnej, suma gwarancyjna, zaniechanie skorzystania, roszczenie o zaniechanie, pierwsze żądanie, pisemne żądanie, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, realizacja kontraktów, gwarancja bankowa, gwarant, nadużycie prawa, kontrakt, ujęcie istoty, sformułowanymi wymogami, przesunięcie punktu ciężkości
Zobacz»

VII AGa 980/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja bankowa, beneficjent gwarancji, wypłata sumy, suma gwarancyjna, zabezpieczenie, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja bankowa, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, pozwany bank, umowa gwarancyjna, udzielenie gwarancji, pierwsze żądanie, wypłata sumy, zobowiązanie gwaranta, suma gwarancyjna, zabezpieczenie, umowa sprzedaży materiałów, umowa gwarancji bankowej, odbiorca przekazów, zlecenie, kara umowna, dokument gwarancji, należyte wykonanie, spółka akcyjna
Zobacz»

I ACz 2109/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 8 września 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, skorzystanie z gwarancji, udzielenie zabezpieczenia, beneficjent gwarancji, gwarant, charakter gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, strona stosunku podstawowego, zleceniodawca gwarancji, zaniechanie skorzystania, bank, skorzystanie z gwarancji, udzielenie zabezpieczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, beneficjent gwarancji, prawo bankowe, uczestnik, skorzystanie z gwarancji bankowej, zimne powietrze, abstrakcyjny charakter gwarancji, oczywistość, uprawniona spółka, gwarant, charakter gwarancji, wada, nadużycie prawa
Zobacz»

I ACz 2393/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 24 maja 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarant, roszczenie, beneficjent gwarancji, zażalenie, gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia, kontrakt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • realizacja gwarancji, gwarant, przyszłe roszczenie procesowe, obowiązany bank, roszczenie, zakazanie, wykonanie obowiązków, upadłość likwidacyjna, beneficjent gwarancji, roszczenie wykonawcy, syndyk masy upadłości, upadłość układowa, żądanie zapłaty, zażalenie, gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia, kontrakt, prawo gmin, powstrzymaniem realizacji, końcu gminy
Zobacz»

I ACz 750/12

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 listopada 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, należyte wykonanie kontraktu, udzielenie zabezpieczenia, powództwo o ustalenie, interes prawny, żądanie wypłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, należyte wykonanie kontraktu, upadłość układowa, dokument gwarancji bankowej, siedziba, udzielenie zabezpieczenia, powództwo o ustalenie, upadłość likwidacyjna, interes prawny, wypłata z gwarancji bankowej, nakazanie wydania, żądanie wypłaty, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, nakazanie wpłacenia, przyjęcie wypłaty, generalna dyrekcja dróg krajowych, bank, droga krajowa i autostrada, oryginał gwarancji, żądanie wypłaty z gwarancji
Zobacz»

XXVI GCo 158/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia, skorzystanie z gwarancji, beneficjent gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, usterka, udzielenie zabezpieczenia, gwarancja jakości, skorzystanie z gwarancji, realizacja gwarancji, zakazanie, ziarna kruszywa, skorzystanie z gwarancji bankowej, podstawa gwarancji, rękojmia, interes w udzieleniu zabezpieczenia, beneficjent gwarancji, siedziba, nawierzchnia, wnioskodawca, sposób zabezpieczenia, prawomocne zakończenie, szczegółowe warunki, warunek współpracy
Zobacz»

III C 948/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2019

Data publikacji: 27 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, gwarant, beneficjent gwarancji, suma gwarancyjna, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, gwarant, beneficjent gwarancji, żądanie zapłaty, treść gwarancji, podpis, osoba uprawniona do zaciągania, zaciąganie zobowiązań majątkowych, umowa gwarancji, oddziały zagraniczne, zagraniczny przedsiębiorca, bank beneficjenta, zapłata sumy gwarancyjnej, oświadczenie woli, suma gwarancyjna, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, należyte wykonanie, ważność gwarancji, oddział w polsce, pozwany
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent gwarancji, suma gwarancyjna, wypłata gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, suma gwarancyjna, umowa gwarancji, ważność gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna, pozwany, odpowiedzialność gwaranta, żądana kwota
Zobacz»

IX GCo 131/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 10 lipca 2014

Data publikacji: 15 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarant, suma gwarancji, skorzystanie z gwarancji, udzielenie zabezpieczenia, beneficjent gwarancji, żądanie wypłaty, lider konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, suma gwarancji, skorzystanie z gwarancji, udzielenie zabezpieczenia, podlegające wykonanie, stosunek konsorcjum, ryzyko niewypłacalności, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, ewentualny zakaz, wykonanie przez organ, zaniechanie skorzystania, wypłata z gwarancji, przyjęcie zapłaty, beneficjent gwarancji, przyszły proces, żądanie wypłaty, prawo do skorzystania, umowa konsorcjum, lider konsorcjum, odpis wniosku
Zobacz»

VIII Ga 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent, wykonanie kontraktów, suma gwarancyjna, wypłata gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, suma gwarancyjna, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie, wypłata gwarancji, wymóg formalny, formalne gwarancje
Zobacz»

I C 1022/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 27 lutego 2018

Data publikacji: 26 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

żądanie wypłaty, beneficjent gwarancji, gwarant, należyte wykonanie kontraktu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • żądanie wypłaty, beneficjent gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, upadły wykonawca, powiat, kosztorys, gwarant, protokół końcowy odbioru robót, prawna gwarancja, należyte wykonanie kontraktu, wymagalna należność, usunięcie usterki, okres ważności gwarancji, gwarancja należytego wykonania kontraktu, przedmiot gwarancji, rozbudowa i nadbudowa, umowa gwarancji, zapłata wymagalna, wezwanie do zapłaty, zleceniodawca gwarancji
Zobacz»

VI Ga 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 22 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarant, należyte wykonanie kontraktu, beneficjent, wypłata sumy, suma gwarancyjna, wypłata gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, pisemne wezwanie, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty kary, wypłata sumy, boisko, strona wykonawcy, suma gwarancyjna, umocowanie osoby, potwierdzenie wysłania, orlik, wypłata gwarancji, pisemne oświadczenie, zobowiązanie gwaranta, pozwany
Zobacz»

I ACz 1737/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 13 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, skorzystanie z gwarancji, zabezpieczenie, gwarant, beneficjent gwarancji, wypłata sumy, roszczenie o zaniechanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, powodowy wykonawca, pozwany inwestor, zleceniodawca gwarancji, skorzystanie z gwarancji, zakazanie, strona powodowa, bank, wypłata środków z gwarancji, skorzystanie z gwarancji bankowej, zabezpieczenie, gwarant, dobre wykonanie, strona stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, wypłata sumy, roszczenie powodowej spółki, prawo bankowe, roszczenie o zaniechanie, wada
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Ożóg,  Zbigniew Merchel
Data wytworzenia informacji: