Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 324/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2017-09-21

X GC 294/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 grudnia 2015

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa powierniczego przelewu wierzytelności, cesja, dłużnik, cesjonariusz, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa powierniczego przelewu wierzytelności, cesja zwrotna, cesja, zawezwanie do próby ugodowej, cedent, stosunek wewnętrzny, dłużnik, wniosek o zawezwanie, prowadzenie działań, pozwany, cesjonariusz, nienależyte wykonanie, działanie windykacyjne, zawarcie umowy zwrotnego przeniesienia, przeniesienie wierzytelności, podstawowy stosunek prawny, powiernicze przeniesienie, kserokopia koperty, wypowiedzenie umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I C 62/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa powierniczego przelewu wierzytelności, dłużnik, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa powierniczego przelewu wierzytelności, nabywca, dłużnik, pełnomocnik powódki, pozwany, postępowanie polubowne, inkaso, aneks do umowy, przelana wierzytelność, ugoda, zawarcie umowy powierniczego przelewu, cedent, cesjonariusz, wierzyciel, postępowanie upadłościowe, dokonanie cesji zwrotnej, część wierzytelności, wypowiedzenie umowy, ogłoszenie upadłości, jednostronna czynność prawna
Zobacz»

I ACa 432/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2012

Data publikacji: 2 marca 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

spółka, cesjonariusz, umowa powierniczego przelewu wierzytelności, umowa cesji, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • spółka, pozwana gmina, cesjonariusz, wierzyciel wtórny, gmina miasta, zleceniodawca, umowa o powierzenie windykacji, wierzyciel pierwotny, umowa powierniczego przelewu wierzytelności, rachunek, umowa cesji, dłużnik, kara umowna, faktura, oświadczenie o potrąceniu, dokonany przelew, powodowa spółka, jedyna należność, zbywca, płatność
Zobacz»

III Ca 1190/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 listopada 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, najem pojazdu zastępczego, zawarcie umowy cesji, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność przyszła, wierzytelność, przelew, najem pojazdu zastępczego, zawarcie umowy cesji, dzień zawarcia umowy cesji, strona umowy cesji, koszt najmu pojazdu, wierzytelności istniejące, podstawie upoważnień, ubezpieczyciel, komentarz, intencja strony, obowiązek zapłaty czynszu najmu, występowanie powoda, przepis kodeksu cywilnego, strona umowy przelewu wierzytelności, dodatkowe upoważnienie, faktura, zapisana treść
Zobacz»

V GC 1295/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 30 października 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa powierniczego przelewu wierzytelności, dłużnik, roszczenie, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel wtórny, umowa powierniczego przelewu wierzytelności, dłużnik, wierzyciel pierwotny, nabywca, zbywca, należność, pozwany, procent, zaległe odsetki, roszczenie, termin przedawnienia, załącznik do umowy, uzyskanie środka, zarzut przedawnienia, ustawa o terminach, przelana wierzytelność, łącząca strona, kwota należna, konstrukcja przelewu
Zobacz»

VI GC 145/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

cesjonariusz, pojazd, przelew wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, siedziba, odszkodowanie, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, pojazd, przelew wierzytelności, cedent, umowa cesji wierzytelności, koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, siedziba, odszkodowanie, umowa przelewu wierzytelności, brak legitymacji procesowej powoda, zarzut braku legitymacji procesowej, zwrot kosztów naprawy, niezależny rzeczoznawca, szkoda, odszkodowanie należne, szkoda komunikacyjna, wykonanie kalkulacji, przedmiotowa wierzytelność, cofnięcie, wynik przelewu wierzytelności
Zobacz»

IV Ca 362/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, przelew wierzytelności, cesjonariusz, pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, wykonanie umowy sprzedaży, wysokość kosztu naprawy, zakres i wysokość kosztów, legitymacja czynna, ważność umowy przelewu, zbywana wierzytelność, cesjonariusz, pojazd, nabyta wierzytelność, umowa zobowiązująca do przeniesienia, zobowiązanie do przeniesienia, szkoda komunikacyjna, pozew umowy, ubezpieczyciel sprawcy, stosunek zobowiązaniowy
Zobacz»

I C 1455/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

przedawnienie, przelew wierzytelności, roszczenie, umowa cesji, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, przelew wierzytelności, nota obciążeniowa, termin wymagalności, dekoder, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, roszczenie, umowa abonencka, zwrot sprzętu, abonent, umowa cesji, wyciąg elektroniczny, brak zwrotu, wierzyciel, zarzut spełnienia roszczenia, skuteczność umowy przelewu wierzytelności, okres podstawowy, siedziba, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

I C 1374/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 19 czerwca 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa powierniczego przelewu wierzytelności, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, część spłaty, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, umowa powierniczego przelewu wierzytelności, cedent, cesja, dzień ugody, wygaśnięcie wierzytelności, dokument ugody, potrącenie, przedmiotowa wierzytelność, nakład na dom, pozwana spółka, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, moc wyroku sądu apelacyjnego, powództwo o pozbawienie, wierzycielka, lublin
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zasadność dochodzonego roszczenia, klauzula wykonalności
Zobacz»

III Ca 282/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa cesji, cesjonariusz, pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, umowa cesji, cedent, nabycie wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, pojazd, nabyta wierzytelność, część zaliczki na poczet, śródmieście w łodzi, podstawowy wynik, koszt naprawy, odpis umowy, jednostronna czynność prawna, własna legitymacja, wynik przelewu wierzytelności, umowa ważna, legitymacja procesowa czynna powodów, obrót wierzytelności, niewykorzystaną część
Zobacz»

I C 3572/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 2 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa cesji, cesja wierzytelności, cesjonariusz, dłużnik, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, zbywca, umowa cesji, cesja wierzytelności, cesjonariusz, dłużnik, przelew wierzytelności, bank, przeniesienie wierzytelności, zamknięcie transakcji, zawiadomienie o cesji wierzytelności, nabywca wierzytelności, cena wyjściowa, pozew, zawodowy pełnomocnik powoda, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, umowa bankowa, skutek przelewu, istnienie wierzytelności, nabyta wierzytelność
Zobacz»

V ACa 672/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

cesjonariusz, zawarcie umowy cesji, cesja wierzytelności, przelew wierzytelności, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa o roboty budowlane, kaucja gwarancyjna, wierzytelność przyszła, pozwany, potrącenie, przedmiot cesji, cedent, podwykonawca, cesjonariusz, zawarcie umowy cesji, cesja wierzytelności, faktura, koszt wykonania zastępczego, przelew wierzytelności, dłużnik, wymagalność wierzytelności powoda, termin spełnienia świadczenia, wiadomość, umowa przelewu, kredyt
Zobacz»

I C 1466/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 29 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

cesjonariusz, dłużnik, umowa powierniczego przelewu wierzytelności, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zapłata w postępowaniu nakazowym, komornik sądowy przy sądzie, nakazowy sąd, zlecenie, stosunek prawny, cesjonariusz, interes prawny, adwokat, nabycie wierzytelności, zakup wierzytelności, dłużnik, nakaz zapłaty w postępowaniu, wierzyciel, umowa powierniczego przelewu wierzytelności, nakaz zapłaty sądu rejonowego, żądanie udzielenia ochrony prawnej, protokół posiedzenia sądu okręgowego, akt poświadczenia dziedziczenia, siedziba, konto pełnomocnika
Zobacz»

IX C 1076/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 marca 2013

Data publikacji: 21 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

przedawnienie, umowa cesji, przelew wierzytelności, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zbywca, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, częściowy wykaz wierzytelności, faktura, umowa przelewu, przelew wierzytelności, numer dokumentów, roszczenie, zarzut przedawnienia, nabycie wierzytelności, załącznik, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wspólnik spółki cywilnej, na odwrót, dzień zapłaty, płyta, wierzytelności pieniężne
Zobacz»

I ACa 1883/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności, zawarcie umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, cedent, cesja zwrotna, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, część pożyczki, cesja wierzytelności, kserokopia pisma, przedmiot przelewu, zawarcie umowy przelewu, strona umowy cesji, dokonana cesja, dokonanie przelewu, zawarcie umowy cesji, brak legitymacji czynnej powoda, częściowa spłata, podstawa umowy cesji, uprawdopodobnienie za pomocą pisma, zgodny zamiar stron, ponowne przeniesienie
Zobacz»

IX GC 1100/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

cesjonariusz, umowa cesji wierzytelności, przelew wierzytelności, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, pozwany, oryginał przez pełnomocnika, zgodność z oryginałem, data płatności, cesjonariusz, nota, budowa pola, umowa cesji wierzytelności, brak środków na zapłatę, kwota, podwykonawca, przelew wierzytelności, spółka, umowa przelewu, ustawa o zamówieniach publicznych, zapłata powoda, kserokopia pisma, wierzyciel, ostatnia płatność
Zobacz»

II Ca 57/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

cesjonariusz, umowa cesji, przedawnienie, cesja wierzytelności, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, umowa cesji, zawezwanie do próby ugodowej, bank spółdzielczy, przelana wierzytelność, pozwany bank, spłata kredytów, czynność zmierzająca do zachowania, przedawnienie, uprawnienie cedenta, prawo do wierzytelności, powrotne przejście wierzytelności, ziszczenie, cesja wierzytelności, wyniku cesji, przelew wierzytelności, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, obowiązek podejmowania, obowiązek realizacji, zastrzeżenie warunku
Zobacz»

I AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 listopada 2018

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, przelew, zawarcie umowy cesji, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, faktura, zawiadomienie o cesji, treść umowy cesji, pozwany, umowa cesji wierzytelności, przelew, istnienie wierzytelności, przedmiot przelewu, wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, zawarcie umowy cesji, kwota wierzytelności, oświadczenie woli, zawarcie umowy cesji wierzytelności, należność, inspektor nadzoru, zbywca, przedmiot cesji, uznanie skuteczności, dłużnik
Zobacz»

II Ca 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

cesjonariusz, przelew wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, siedziba, zawarcie umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • masa betonowa, cesjonariusz, termin płatności, dzień zapłaty, numer, przelew wierzytelności, faktura, wierzytelność wobec gminy, umowa przelewu, rejonowy lublin, dyrektor do spraw finansowych, umowa cesji wierzytelności, data zawarcia umowy cesji, dostawa betonu, umowa na roboty budowlane, siedziba, cedent, bank, przedmiotowa umowa cesji, zawarcie umowy cesji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: