Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUa 703/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2018-02-13

III U 595/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

osiąganie przychodów, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, obowiązek ubezpieczenia, świadczenie, szczegółowa zasada zawieszania, zawieszenie, zmniejszenie emerytury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • osiąganie przychodów, rozliczenie renty, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, osiągnięty przychód, obowiązek ubezpieczenia, kwota maksymalnego zmniejszenia, świadczenie, ustawa o emeryturach, szczegółowa zasada zawieszania, zawieszenie, powodujące zawieszenie, polityka socjalna, rozporządzenie ministrów pracy, zmniejszenie emerytury, renta wnioskodawcy, minister pracy i polityka, prawo do emerytury
Zobacz»

III AUa 2132/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 5 października 2016

Data publikacji: 2 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zmniejszanie emerytur i rent, szczegółowa zasada zawieszania, nienależnie pobrane świadczenie, zawieszenie, wypłata, wynagrodzenie, fundusz ubezpieczenia społecznego, renta z funduszu ubezpieczeń, kwota przychodów, obowiązek ubezpieczenia społecznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • zmniejszanie emerytur i rent, szczegółowa zasada zawieszania, nienależnie pobrane świadczenie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, zawieszenie, wypłata, wynagrodzenie, sprawa szczegółowa, wpływ na zawieszenie, miesiąc, kwartał kalendarzowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, renta z funduszu ubezpieczeń, prawo do emerytury, kwota przychodów, obowiązek ubezpieczenia społecznego, wrzesień, usta, zawieszenie prawa, rozporządzenie ministrów pracy
Zobacz»

III AUa 311/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zmniejszenie emerytury, zmniejszanie emerytur i rent, zmniejszenie o kwotę, okres ubiegłego roku kalendarzowego, nienależnie pobrane świadczenie, szczegółowa zasada zawieszania, niższa kwota graniczna przychodu, ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • zmniejszenie emerytury, zmniejszenie świadczenia, maksymalne zmniejszenie, zmniejszanie emerytur i rent, rozliczenie emerytury w związku, sprawy graniczne, wysokość maksymalna, wnioskodawca, zmniejszenie o kwotę, okres ubiegłego roku kalendarzowego, nienależnie pobrane świadczenie, organ rentowy, dochód osiągnięty przez emeryta, osiągnięty przychód, szczegółowa zasada zawieszania, rencista, niższa kwota graniczna przychodu, kokota, ubezpieczenie społeczne, wyższa kwota graniczna
Zobacz»

IV U 1326/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 23 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

osiąganie przychodów, kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, zawieszenie, kwota przychodów, szczegółowa zasada zawieszania, ubezpieczenie społeczne, renta z funduszu ubezpieczeń, zmniejszanie emerytur i rent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • osiąganie przychodów, kwota graniczna, osiągnięty przychód, nienależnie pobrane świadczenie, wyższa kwota graniczna, kwartał kalendarzowy, zawieszenie, kwota nienależnie pobrana świadczeń, wielka brytania, kwota przychodów, pouczenie o zasadach zawieszania, świadczenie w związku, szczegółowa zasada zawieszania, rozporządzenie we, ubezpieczenie społeczne, rozliczenie renty, zasada zawieszania i zmniejszania, renta z funduszu ubezpieczeń, zmniejszanie emerytur i rent, łączna kwota świadczenia
Zobacz»

VIII U 1516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

niższa kwota graniczna, kwota przychodów, zmniejszenie emerytury, nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, szczegółowa zasada zawieszania, emerytura i renta, ubezpieczenie społeczne, zawieszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • zmniejszenie świadczenia, niższa kwota graniczna, zestawienie operacji, kwota przychodów, zmniejszenie emerytury, organ rentowy, rok rozliczeniowy, pracodawca, kwota bazowa, nienależnie pobrane świadczenie, łączna kwota przychodu, powodujące zawieszenie, osiąganie przychodów, dokonanie rozliczenia emerytury, emeryt, szczegółowa zasada zawieszania, rencista, emerytura i renta, ubezpieczenie społeczne, zawieszenie
Zobacz»

III AUa 1839/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 1 października 2013

Data publikacji: 31 października 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

ubezpieczenie społeczne, nienależnie pobrane świadczenie, kwota graniczna przychodu, niższa kwota graniczna, renta, osiąganie przychodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie społeczne, nienależnie pobrane świadczenie, prowadzenie działalności gospodarczej, łączna kwota świadczenia, kwota graniczna przychodu, osiągnięty przychód, niższa kwota graniczna, renta, dopuszczalna kwota, miesiąc od doręczenia, doręczenie decyzji, zakład ubezpieczeń społeczny, przychód w latach, termin miesiąca, osiąganie przychodów, przychód z działalności gospodarczej, kwota świadczenia rentowego, rozliczenie świadczenia, umowa o prace, pozarolnicza działalność
Zobacz»

III U 946/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 8 stycznia 2015

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

niższa kwota graniczna, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, emerytura i renta, nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • niższa kwota graniczna, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, emerytura i renta, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, zmniejszenie renty, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, renta z tytułu niezdolności do pracy, faktyczny przychód, nienależnie pobrane świadczenie, wynagrodzenie za okresy, nienależnie pobrana renta, świadczenie nienależne, zawieszenie prawa, rencista, ustawa o emeryturach, osiąganie przychodów, rok kalendarzowy, uzupełniająca informacja, pomniejszeniu przychodów
Zobacz»

IV U 51/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2015

Data publikacji: 23 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

osiąganie przychodów, kwota graniczna, szczegółowa zasada zawieszania, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, zawieszenie, obowiązek ubezpieczenia, zmniejszanie emerytur i rent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • zmniejszenie świadczenia, miesięczne rozliczenie, osiąganie przychodów, kwota graniczna, szczegółowa zasada zawieszania, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, zawieszenie, pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód z działalności gospodarczej, podstawa wymiaru składek, system ubezpieczeń społeczny, prowadzenie pozarolniczej działalności, obowiązek ubezpieczenia, niezdolność, zmniejszanie emerytur i rent, rozliczenie przychodu, rencista, przeciętne wynagrodzenie
Zobacz»

VIII U 658/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 grudnia 2019

Data publikacji: 22 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

osiąganie przychodów, zmniejszenie emerytury, niższa kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, zmniejszanie emerytur i rent, szczegółowa zasada zawieszania, graniczna kwota przychodu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • osiąganie przychodów, zmniejszenie emerytury, niższa kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota nienależnie pobrana świadczeń, zmniejszanie emerytur i rent, kwartał kalendarzowy, kwota maksymalnych zmniejszeń emerytur, szczegółowa zasada zawieszania, graniczna kwota przychodu, zmniejszenie świadczenia, powodujące zmniejszenie, rozliczenie emerytury, komunikat prezesa, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych, kwota pobranej zaliczki, konieczność zmniejszenia, prezes głównego urzędu statystycznego, emerytura w razie
Zobacz»

III AUa 1284/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 27 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

przychód, nienależnie pobrane świadczenie, emerytura, zawieszenie, pobierające świadczenie, przekroczenie niższej kwoty granicznej, brak prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • przychód, nienależnie pobrane świadczenie, emerytura, ustawa emerytalna, rozliczenie emerytury, konieczność poinformowania, osiągane przychody, poinformowanie organów, zawieszenie, świadczenie w przypadku, wiek emerytalny, ubezpieczony przychód, pobierające świadczenie, zawieszenie prawa do świadczenia, przekroczenie niższej kwoty granicznej, przyznane prawo do emerytury, emeryt, brak prawa, łączny przychód, zmniejszenie świadczenia
Zobacz»

VII U 3304/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 marca 2018

Data publikacji: 16 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

szczegółowa zasada zawieszania, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, świadczenie, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie emerytury, wypłata, osiąganie przychodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • trzynasta pensja, przychód za rok, szczegółowa zasada zawieszania, zmniejszanie emerytur i rent, faktyczny przychód, trzynastka, niższa kwota graniczna, wynagrodzenie roczne, zmniejszenie świadczenia, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, świadczenie emerytalne, świadczenie, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, zmniejszenie emerytury, sprawa szczegółowa, wypłata, osiąganie przychodów, rok kalendarzowy
Zobacz»

V U 248/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 4 czerwca 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kwota graniczna, osiąganie przychodów, kwota przychodów, nienależnie pobrane świadczenie, obowiązek ubezpieczenia społecznego, emerytura i renta, okres ubiegłego roku kalendarzowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • kwota graniczna, świadczenie rentowe, rencista, osiąganie przychodów, rozliczenie emerytury, kwota przychodów, cała należna kwota, nienależnie pobrane świadczenie, obowiązek ubezpieczenia społecznego, wyższa kwota graniczna, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, prawo do renty, emerytura i renta, łączna kwota przychodu, kwota renty, ustawa emerytalna, trzecia decyzja, okres ubiegłego roku kalendarzowego, maksymalna kwota, ustawa o emeryturach
Zobacz»

V U 1540/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

emerytura, osiąganie przychodów, nienależnie pobrane świadczenie, niższa kwota graniczna, kwota graniczna przychodu, renta, kwota przekroczenia, zmniejszenie o kwotę, osiągnięcie przychodu, obowiązek ubezpieczenia społecznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • emerytura, osiąganie przychodów, kwartał kalendarzowy, nienależnie pobrane świadczenie, niższa kwota graniczna, przychód wnioskodawczyni, kwota graniczna przychodu, renta, kwota przekroczenia, przychód w kwocie wyższej, zmniejszenie o kwotę, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota maksymalnego zmniejszenia, kwota bazowa, osiągnięcie przychodu, usta, prezes głównego urzędu statystycznego, kwota nienależnie pobrana świadczeń, obowiązek ubezpieczenia społecznego, waloryzacja
Zobacz»

III AUa 825/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2015

Data publikacji: 14 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kwota graniczna przychodu, renta z funduszu ubezpieczeń, nienależnie pobrane świadczenie, fundusz ubezpieczenia społecznego, emerytura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • kwota graniczna przychodu, świadczenie rentowe, prognozowane przeciętne wynagrodzenie, rozliczenie renty, powodujące zmniejszenie, przeciętne wynagrodzenie miesięczne, emeryt i rencista, rok kalendarzowy, kwota ograniczenia, renta z funduszu ubezpieczeń, każdorazowa decyzja, nienależnie pobrane świadczenie, roczna podstawa wymiaru składek, prowadząca pozarolnicza działalność gospodarcza, fundusz ubezpieczenia społecznego, przekroczenie kwoty granicznej, organ rentowy, osiągnięty przychód, sprawy graniczne, emerytura
Zobacz»

VII U 3078/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2019

Data publikacji: 25 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

osiąganie przychodów, pobierające świadczenie, nienależnie pobrane świadczenie, kwota graniczna, zmniejszanie emerytur i rent, okres ubiegłego roku kalendarzowego, szczegółowa zasada zawieszania, osiągnięcie przychodu, suma kwot przychodu, zmniejszenie o kwotę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • osiąganie przychodów, pobierające świadczenie, nienależnie pobrane świadczenie, akta emerytalne, osoba pobierająca świadczenia, kwota graniczna, organ rentowy, zmniejszanie emerytur i rent, okres ubiegłego roku kalendarzowego, decyzja o rozliczeniu świadczenia, zmniejszenie świadczenia, kwota graniczna dochodu, kwota maksymalnego zmniejszenia, szczegółowa zasada zawieszania, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, osiągnięcie przychodu, suma kwot przychodu, zmniejszenie o kwotę, poprzedzający rok, dochód osiągnięty przez emeryta
Zobacz»

VII U 188/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2019

Data publikacji: 7 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kwota graniczna przychodu, okres ubiegłego roku kalendarzowego, osiąganie przychodów, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, suma kwot przychodu, świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • kwota graniczna przychodu, kwota graniczna dochodu, nieoznaczona karta, okres ubiegłego roku kalendarzowego, dochód osiągnięty przez emeryta, skarżona decyzja, rozliczenie renty, osiąganie przychodów, komunikat prezesa, łączna kwota dochodu, zmniejszanie emerytur i rent, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wyższa kwota graniczna, niższa kwota graniczna, niezdolność do prac, dochód w przypadku, suma kwot przychodu, świadczenie, oświadczenie o prowadzeniu działalności, mijający rok
Zobacz»

VIII U 335/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 29 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

suma kwot przychodu, kwota graniczna przychodu, zawieszenie, zmniejszanie emerytur i rent, świadczenie, osiąganie przychodów, ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • suma kwot przychodu, plik, kwota graniczna przychodu, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota zwrotu, zawieszenie, zmniejszanie emerytur i rent, wyższa kwota graniczna, świadczenie, osiąganie przychodów, ubezpieczenie społeczne, rozliczany okres, usta, podjęcie zawieszonej emerytury, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych, nienależne świadczenie emerytalne, sprawy graniczne, organ rentowy, emeryt, wniosek o podjęcie
Zobacz»

III AUa 19/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2020

Data publikacji: 5 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, pobierające świadczenie, ubezpieczenie społeczne, kwota graniczna, zawieszenie, obowiązek ubezpieczenia, emerytura i renta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, trzynastka, nadleśnictwo, osoba pobierająca świadczenia, pobierające świadczenie, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ubezpieczenie społeczne, kwota graniczna, zmniejszenie świadczenia, prawo do renty, kwota nienależnie pobrana świadczeń, niezdolność do prac, zawieszenie, rozliczenie roczne, obowiązek ubezpieczenia, emerytura i renta, nienależne świadczenie, rok świadczenia
Zobacz»

III AUa 2123/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 czerwca 2019

Data publikacji: 8 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, szczegółowa zasada zawieszania, zmniejszanie emerytur i rent, kwota graniczna przychodu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • nienależnie pobrane świadczenie, nienależnie pobrane świadczenie emerytalne, roczny przychód, szczegółowa zasada zawieszania, zmniejszanie emerytur i rent, powszechny wiek emerytalny, decyzja organu rentowego zakładu, podstawa do wykazywania, dochód osiągnięty przez emeryta, kwota graniczna dochodu, odpowiednie skrócenie, nienależne pobranie świadczenia, przychód za miesiąc, łączna kwota dochodu, kwota graniczna przychodu, rentowy zakład ubezpieczeń społecznych, podstawa prawna do przyjęcia, rozliczenie roczne, rozliczenie miesięczne, miesięczne świadczenie
Zobacz»

III AUa 2115/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2013

Data publikacji: 27 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, kwota graniczna, zawieszenie, emerytura i renta, pobierające świadczenie, kwota przychodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, kwota graniczna, zawieszenie, emerytura i renta, ubezpieczony przychód, konsekwencja osiągania, osoba pobierająca świadczenia, pobierające świadczenie, zawieszenie prawa do świadczenia, kwartał kalendarzowy, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, rozliczenie świadczenia, wyliczona kwota, zmniejszenie świadczenia, druk, powodujące zmniejszenie, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, prawo do emerytury, kwota przychodów
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Romualda Stroczkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Elżbieta Zarzecka,  Barbara Orechwa-Zawadzka ,  Bożena Szponar-Jarocka
Data wytworzenia informacji: