Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 146/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-04-24

gn. akt I C 146/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Izabela Kosińska - Szota

Protokolant Damian Szabunio

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. w Kłodzku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w Luksemburgu

przeciwko T. K.

o zapłatę 454,86 zł

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 146/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...)z siedzibą L.wniosła o zasądzenie od pozwanego T. K.kwoty 454,86 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 131,13 zł od dnia 7 maja 2000 r., od kwoty 150,34 zł od dnia 6 czerwca 2000 r., od kwoty 152,32 zł od dnia 7 lipca 2000 r. i od kwoty 21,07 zł od dnia 6 sierpnia 2000 r. i zasądzenie kosztów procesu w uzasadnieniu pozwu wskazując, że na podstawie umowy cesji przejęła od (...)Sp. z o.o. prawo do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu usług telekomunikacyjnych. Nadto strona powodowa podniosła, że wierzytelność wobec pozwanego była przedmiotem cesji na rzecz (...). Sp. z o.o. od firmy (...) S.A.

Pozwany wniósł sprzeciw od wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty podnosząc w nim, że nie podsiada dokumentów sprzed dwunastu lat, nie wie o co chodzi.

Ponadto podniósł, że nie pamięta żeby kiedykolwiek podejmował współpracę z firmą (...) , która nie informowała go o jakimkolwiek zadłużeniu.

W odpowiedzi na sprzeciw strona powodowa podtrzymała swe stanowisko powołując przepisy art.6 k.c. i art.229 i 230 k.p.c.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 kwietnia 2001 r.(...). Sp. z o.o. i (...).A. zawarły umowę przelewu wierzytelności.

Dowód: umowa o przelew wierzytelności - k.28 verte

W dniu 30 grudnia 2008 r. (...). Sp. z o.o. i strona powodowa (...). w Luxembourgu zawarły umowę sprzedaży wierzytelności .

Dowód: umowa sprzedaży wierzytelności - k.29

W dniu 18 lutego 2013 r. (...) Sp. z o.o. sporządziła częściowe wykazy wierzytelności do umów o przelew wierzytelności z dnia 27 kwietnia 2001 r. i z dnia 30 grudnia 2006 r. oznaczając jako dłużnika pozwanego T. K.i wymieniając cztery faktury opiewające na kwoty 131,13 zł, 150,34 zł, 152,32 zł i 21,07 zł. Tego samego dnia zostało sporządzone zawiadomienie o przelewie wierzytelności.

Dowód: zawiadomienie o przelewie - k.34

częściowe wykazy wierzytelności - k. 34 verte i 35

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu.

Na wstępie wskazać należy, że strona powodowa w żaden sposób nie wykazała, by przedmiotem umowy o przelew wierzytelności z dnia 27 kwietnia 2001 r. i następnie umowy o sprzedaż wierzytelności była wierzytelność przysługująca od pozwanego T. K.. Częściowe wykazy wierzytelności zostały sporządzone w dniu 18 lutego 2013 r., a więc nie w dacie umów i nie stanowią załączników do wyżej wskazanych umów, w żaden sposób się z nimi fizycznie nie łączą. By Sąd mógł ustalić, że istotnie wierzytelności (...) S.A.wobec T. K.zostały zbyte (...). Sp. z o. o., a następnie przez (...). Sp. z o.o. stronie powodowej winny zostać dołączone jako dowody dokumenty, z których jednoznacznie wynikałby ten fakt. Dodatkowo zauważyć należy, że po doręczeniu stronie powodowej odpisu sprzeciwu pozwanego, podtrzymała swe stanowisko wskazując na przepisy art. 6 k.c., art.229 i 230 k.p.c, przy czym nie zawnioskowała żadnych dowodów nie zważając, że pozwany zakwestionował istnienie jakiegokolwiek długu oraz jakąkolwiek współpracę ze stroną powodową. W związku z tym rzeczą powoda było dołączenie takich dowodów, z których wynikałoby, że pozwany posiadał dług wobec (...) S.A., z którym łączyła go umowa, a następnie, że ten dług był przedmiotem umów z dnia 27 kwietnia 2001 r. i z 30 grudnia 2006 r. Te dowody pozwoliłyby na ewentualne odniesienie się pozwanego zarówno do postawy, jak i wysokości żądania.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę, że powoływane w odpowiedzi na sprzeciw twierdzenia i wysyłaniu pozwanemu serii pism informujących o stanie zadłużenia również nie zostały udowodnione, ponieważ strona powodowa nie zaoferowała żadnego dowodu na tę okoliczność.

Mając na względzie treść przepisu art. 6 k.c. Sąd oddalił powództwo strony powodowej jako nieudowodnione.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Kosińska-Szota
Data wytworzenia informacji: