Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 953/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2016-01-19

Sygn. akt IV Ka 953/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Ewa Rusin (spr.)

Sędziowie:

SSO Elżbieta Marcinkowska

SSO Sylwana Wirth

Protokolant:

Magdalena Telesz

przy udziale Władysławy Kunickiej – Żurek Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 r.

sprawy R. P.

syna R. i E. z domu L. (...)r. w W. wyrok łączny

na skutek apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 23 października 2015 r. sygnatura akt III K 519/15

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. S. z Kancelarii Adwokackiej w W. 147, 60 złotych tytułem kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków związanych z postępowaniem odwoławczym, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn.akt IV Ka 953 / 15

UZASADNIENIE

Skazany R. P. w dniu 13 lipca 2015r. złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego, obejmującego orzeczone wobec niego prawomocnie kary pozbawienia wolności 12 wyrokami skazującymi, domagając się – przy łączeniu kar- zastosowania zasady pełnej absorpcji.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w wyroku łącznym z dnia 23 października 2015r. sygn. akt III K 519 / 15

ustalił, że R. P. został skazany prawomocnie wyrokami :

1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 9 czerwca 2009 roku sygn. akt II K 177/09:

a) za czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 15 października 2008 roku, na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 26 marca 2008 roku, na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

c) za czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełniony w warunkach ciągu przestępstw w okresie od 29 maja 2008 roku do 27 października 2008 roku, na karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

oraz karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby, zarządzoną do wykonania,

2. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 stycznia 2011 roku sygn. akt III K 1544/10 za czyny z art. 178 a § 1 k.k., popełnione w dniu 13 sierpnia 2010 roku i w dniu 20 sierpnia 2010 roku w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 k.k., na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 (czterech) lat próby, zarządzoną do wykonania, która to kara została objęta kara łączną 3 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/,

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 stycznia 2011 roku sygn. akt III K 1198/10 za czyn:

a) z art. 278 § 1 i 5 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniach 6 stycznia 2010 roku, 7 stycznia 2010 roku, 11 stycznia 2010 roku, 17 stycznia 2010 roku i 18 stycznia 2010 roku na karę roku pozbawienia wolności,

b) z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniach pomiędzy 1 października 2009 roku do 28 stycznia 2010 roku, na karę roku pozbawienia wolności,

c) z art. 278 § 1 k.k. w zw. z 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 29 kwietnia 2010 roku, na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

oraz karę łączną roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, które to kary zostały objęte kara łączną 3 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/.

4. wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 18 sierpnia 2011 roku sygn. akt VI K 1362/10 za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 27 maja 2010 roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 (dwóch) lat próby, zarządzoną do wykonania, która to kara została objęta kara łączną 3 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/,

5. wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 14 marca 2012 roku sygn. akt VI K 47/12:

a) za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 14 września 2011 roku, na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 284 § 2 k.k., popełniony w dniu 14 września 2011 roku, na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

oraz karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, które to kary zostały objęte kara łączną 2 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/ zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 14 maja 2015r / sygn. akt IVKa280/15/

6. wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 kwietnia 2012 roku sygn. akt III K 24/12:

a) za czyn z art. 286 § 1 k.k., popełniony w dniu 25 sierpnia 2011 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, która to kara została objęta kara łączną 2 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/ zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 14 maja 2015r / sygn. akt IVKa280/15/ ,

b) za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 31 października 2011 roku4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

oraz karę łączną 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

7. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2013 roku sygn. akt V K 1841/12 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełniony w okresie od 24 maja 2012 roku do 28 maja 2012 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, która to kara została objęta kara łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/

8. wyrokiem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 4 kwietnia 2013 roku sygn. akt II K 57/13 za czyn z art. 286 § 1 k.k., popełniony w dniu 6 sierpnia 2012 roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, która to kara została objęta kara łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/

9. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 22 marca 2013 roku sygn. akt III K 1078/12:

a) za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełniony w dniu 1 listopada 2011 roku i 15 grudnia 2011 roku i czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 listopada 2011 roku, w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 k.k., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyny z art. 286 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.., popełnione w okresie od dnia 24 listopada 2011 roku do dnia 25 listopada 2011 roku, od dnia 22 listopada 2011 roku do dnia 3 grudnia 2011 roku, od dnia 23 listopada 2011 roku do dnia 3 grudnia 2011 roku oraz od dnia 9 listopada 2011 roku do dnia 2 stycznia 2012 roku, w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 k.k., na karę roku pozbawienia wolności,

c) za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 1 grudnia 2011 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

d) za czyn z art. 286 § 1 k.k., popełniony w dniu 30 listopada 2011 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

oraz karę łączną roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary zostały objęte karą łączną 2 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/ zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 14 maja 2015r / sygn. akt IVKa280/15/ ,

10. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 30 lipca 2013 roku sygn. akt III K 1210/12 za czyny z art. 286 § 1 k.k. popełnione w warunkach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 k.k. w dniach 23 maja 2012 roku, 16 lipca 2012 roku, 17 lipca 2012 roku i 16 sierpnia 2012 roku, na karę roku pozbawienia wolności, która to kara została objęta kara łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/,

11. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 30 września 2013 roku sygn. akt III K 690/13 za czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniach 24 sierpnia 2012 roku i 12 – 14 września 2012 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, która to kara została objęta kara łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.02.2015r. / sygn. akt III K 1139/14/

12. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 9 grudnia 2014roku sygn. akt III K 689/13

a/ za czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk popełniony w dniu 30 września 2012r. oraz czyny z art. 286§1 kk popełnione w dniach 8 września 2012r., 30 sierpnia 2012r., , 6 września 2012r., 30 lipca 2012r., w sierpniu 2012r., przy przyjęciu art. 91§1 kk na karę roku pozbawienia wolności ,

b/ za czyny z art. 286§1 kk i art. 297§ 1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniach 7 stycznia 2011r.i 8 stycznia 2011r., przy przyjęciu art. 91§1 kk na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności ,

c/ za czyny z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniach 22 marca 2012r., 18 marca 2012r i 24 lutego 2012r. , przy przyjęciu art. 91§1 kk na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

i kare łączną 2 lat pozbawienia wolności

Po czym :

I . rozwiązał

a/ karę łączną orzeczoną wobec skazanego R. P. w pkt II części dyspozytywnej wyroku łącznego z dnia 18.02.2015r. sygn. akt III K 1139/14 ,

b/ karę łączną orzeczoną wobec skazanego R. P. w pkt V części dyspozytywnej wyroku łącznego z dnia 18.02.2015r. sygn. akt III K 1139/14,

c/ karę łączną orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 9 grudnia 2014r.

II. na podstawie art. 91 § 2 k.k. połączył skazanemu R. P. kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami opisanymi w pkt 2, 3 i 4 i 12 b części wstępnej niniejszego wyroku łącznego i wymierzył mu karę łączną 3 (trzech) lat i 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności,

III. na podstawie art. 91 § 2 k.k. połączył skazanemu R. P. kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt 8, 7, 10 i 11 i 12 a/ i c/ części wstępnej niniejszego wyroku łącznego i wymierzył mu karę łączną 3 ( trzech) lat pozbawienia wolności,

IV. na podstawie art. 572 k.p.k. umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego obejmującego skazania opisane w pkt 1 i ,5 , 6a, 6b , 9 niniejszego wyroku łącznego,

V. na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonych kar łącznych zaliczył okres dotychczasowego odbywania kar jednostkowych podlegających łączeniu,

VI. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach podlegających łączeniu pozostawił do odrębnego wykonania ,

VII. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. S. kwotę 147, 60 złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

VII. zwolnił skazanego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania zaliczając je na rachunek tegoż Skarbu Państwa .

Z wyrokiem tym w części dotyczącej wymiaru kary łącznej nie pogodził się skazany, wnosząc apelację tzw. osobistą.

Apelujący zarzucił zaskarżonemu wyrokowi rażącą niewspółmiernie surowość orzeczonej kary, wynikającą z nieuwzględnienia chęci naprawienia przez skazanego wyrządzonych szkód, wymierzenia kar za występki oszustwa, które nie są zagrożone tak wysokimi karami jak mu wymierzono, nadto cyt. „ zwyrodnialce i mordercy dostają mniejsze wyroki”. W oparciu o tak sformułowane zarzuty apelujący domagał się – jak to należy wnioskować - o wymierzenie kar łącznych z zastosowaniem pełnej absorpcji.

Sąd Okręgowy zważył co następuje;

Apelacja jest bezzasadna.

Sąd I instancji prawidłowo ustalił warunki połączenia poszczególnych kar pozbawienia wolności, prawomocnie wymierzonych skazanemu, po czym trafnie określił 2 kary łączne ( pkt. II i III dyspozycji), których wymiar czytelnie uzasadnił w pisemnych motywach wyroku, podając powody zastosowania przy ich wymiarze zasady asperacji, tj. metody pośredniej pomiędzy kumulacją a pełną absorpcją kar. Słusznie Sąd I instancji eksponował, iż pełne absorpcyjne łączenie kar to rozwiązanie skrajne, które może być zastosowane wyjątkowo i wymaga szczególnego uzasadnienia. Takich przesłanek nie ma przecież w sytuacji skazanego R. P., a to wobec przeciętnie przebiegającego procesu resocjalizacji więziennej, gdyż skazany – aczkolwiek nie uczestniczy w podkulturze więziennej – niczym się nie wyróżnia, jego zachowanie jest umiarkowane, był zarówno karany dyscyplinarnie jak i nagradzany( opinia o skazanym k. 53 akt). Nadto wyrażona w apelacji własna opinia skazanego, jakoby to proces jego resocjalizacji został pozytywnie ukończony, jest więc gołosłowna i jako taka nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości orzeczonych kar łącznych. Podnoszona dalej chęć naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwami jest niewątpliwie istotna w procesie resocjalizacji, ale w realiach dotychczasowego negatywnego funkcjonowania skazanego na wolności ( bezdzietny kawaler z wykształceniem niepełnym podstawowym, bez stałej pracy, utrzymujący kontakty z osobami o ujemnej opinii, nadużywający alkoholu) to deklaracja koniunkturalna na użytek ubiegania się o jak najłagodniejsze łączenie kar.

Oczekiwana przez apelującego dalsza redukcja kar nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia. Skazany nie może porównywać własnej sytuacji do kar innych skazanych za innego rodzaju przestępstwa, jak to ujął w uzasadnieniu apelacji. Wymiar przedmiotowych kar łącznych nie jest wynikiem błędu orzekania ale oczywistą konsekwencją dotychczasowej kryminalnej przeszłości R. P., wręcz notorycznego łamania norm prawa, co znalazło odzwierciedlenie w aż 13 - wyrokach skazujących. Ów dotychczasowy „ dorobek życiowy” skazanego nakazuje wnioskować o potrzebie długotrwałej resocjalizacji w warunkach izolacyjnych, bo przecież kara łączna ma służyć racjonalizacji resocjalizacji takich skazanych.

W szczególności odniesieniu do kary jak w pkt. II dyspozycji to stwierdzić należy, iż oczywiście trafnie zbadał Sąd I instancji związki przedmiotowe pomiędzy poszczególnymi przestępstwami skazanego jako różnego rodzaju występkami przeciwko mieniu ( w tym w warunkach recydywy specjalnej z art. 64 § 1 kk) i także w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 kk oraz występek przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w krótkim odstępie czasu. Prawidłowo zostały określone dolna ( 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności) i górna ( 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności) granice wymiaru omawianej kary łącznej. Wymierzona kara 3-ch lat i 8-miu miesięcy pozbawienia wolności jest zatem aż o 1 rok 9 miesięcy krótsza od sumy kar, zatem w żadnej mierze nie sposób uznać, by tak ukształtowana kara łączna cechowała się surowością.

Również wymiar drugiej kary łącznej jak w pkt. III dyspozycji zaskarżonego wyroku niższy być nie może. Prawidłowo Sąd I instancji określił dolną ( 1 rok i 2 miesiące pozbawiania wolności ) i górną ( 4 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności) wymiaru kary, po czym wymierzył karę łączną zaledwie 3-ch lat pozbawienia wolności, zatem łagodniejszą o rok i 10 miesięcy od sumy kar. Tu kary jednostkowe orzeczono za czyny podobne w celu osiągniecia korzyści majątkowej tj. różnie kwalifikowane występki oszustwa, także w ramach ciągów przestępstw z art. 91 § 1 kk, które zostały popełnione w bardzo bliskiej zwartości czasowej - od lutego do sierpnia 2012r.

W przytoczonych okolicznościach postulat apelującego skrócenia izolacji penitencjarnej może być skutkiem przyszłych znaczących postępów resocjalizacji R. P. i jego starań o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Z przytoczonych względów zaskarżony wyrok należało utrzymać w mocy.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu w postępowaniu odwoławczym orzeczono na podstawie §14 ust. 5 oraz § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz.U. Nr 163 poz.1348 z późn. zm.

O wydatkach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 636 § 1 kpk. i art. 624 § 1 kpk. uznając, iż wobec odbywania długotrwałej kary izolacyjnej i braku jakiegokolwiek majątku, zasadnym jest zwolnienie skazanego od ich ponoszenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Szukalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Rusin,  Elżbieta Marcinkowska ,  Sylwana Wirth
Data wytworzenia informacji: