Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 997/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2019-02-26

Sygn. akt VII K 997/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  26 lutego 2019 roku

Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VII Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Hubert Frankowski

Protokolant Stażysta Zuzanna Szpak

w obecności Asesora Prokuratury Rejonowej w Opolu – Marka Mikosek

po rozpoznaniu dnia 26 lutego 2019 roku

sprawy E. S., c. J. i A. z d. M., ur. (...) w O..

oskarżonej o to, że:

I.  W okresie od 3 marca 2018 roku do 7 lipca 2018 roku w L., przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. K. znęcała się ze szczególnym okrucieństwem nad koniem w ten sposób, że dopuszczała się do zadawania mu cierpień i bólu nie zapewniając mu właściwych warunków bytowania, utrzymując go w stanie rażącego zaniedbania, poprzez niezapewnienie odpowiedniego pokarmu przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku powodując jego nadmierne wychudzenie, a także nie zapewniła mu właściwej opieki medycznej, czym narażała go na utratę zdrowia,

tj. o czyn z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1A i art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

II.  W okresie od 3 marca 2018 do 7 lipca 2018 roku w L. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. K. znęcała się nad trzema psami w typie labradora, trzema psami w typie yorkshire terrier, dwoma psami w typie chihuahua, sześcioma psami w typie pinczer oraz trzema psami w typie jamnik poprzez utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymanie zwierząt w stanie rażącego zaniedbania poprzez umieszczenie psów w pomieszczeniach nie przystosowanych do ich przetrzymywania, bez dostępu do światła dziennego i wody na podłożu którym znajdowały się odchody, bez możliwości opuszczenia go oraz nie zapewnienie im właściwej opieki medycznej;

tj. o czyn z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1A i art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

III.  W okresie od marca 2018 roku do 08 lipca 2018 roku w K., przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. K. znęcała się nad trzema psami w typie yorkshire terrier, dwoma psami w typie labrador oraz królikiem w typie baranka poprzez utrzymywanie zwierząt w stanie rażącego zaniedbania oraz nie zapewniła im właściwej opieki medycznej;

tj. o czyn z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1A i art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

sprawy M. K., s. S. i M. z d. G., ur. (...) w O.,

oskarżonego o to, że:

IV.  W okresie od 3 marca 2018 roku do 7 lipca 2018 roku w L., przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z E. S. znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad koniem w ten sposób, że dopuszczała się do zadawania mu cierpień i bólu nie zapewniając mu właściwych warunków bytowania, utrzymując go w stanie rażącego zaniedbania, poprzez niezapewnienie odpowiedniego pokarmu przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku powodując jego nadmierne wychudzenie, a także nie zapewniła mu właściwej opieki medycznej, czym narażał go na utratę zdrowia

tj. o czyn z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1A i art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

V.  W okresie od 3 marca 2018 do 7 lipca 2018 roku w L. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z E. S. znęcał się nad trzema psami w typie labradora, trzema psami w typie yorkshire terrier, dwoma psami w typie chihuahua, sześcioma psami w typie pinczer oraz trzema psami w typie jamnik poprzez utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymanie zwierząt w stanie rażącego

zaniedbania poprzez umieszczenie psów w pomieszczeniach nie przystosowanych do ich przetrzymywania, bez dostępu do światła dziennego i wody na podłożu którym znajdowały się odchody, bez możliwości opuszczenia go oraz nie zapewnienie im właściwej opieki medycznej

tj. o czyn z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1A i art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

VI.  W okresie od marca 2018 roku do 08 lipca 2018 roku w K., przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z E. S. znęcał się nad trzema psami w typie yorkshire terrier, dwoma psami w typie labrador oraz królikiem w typie baranka poprzez utrzymywanie zwierząt w stanie rażącego zaniedbania oraz nie zapewniła im właściwej opieki medycznej

tj. o czyn z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1A i art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

1.  oskarżoną E. S. uznaje za winną czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku, stanowiącego występek z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt i za to przestępstwo na podstawie art. 35 ust. 2 w/w ustawy wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 35 ust. 3B w zw. z art. 35 ust. 4B ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonej E. S. środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 (pięciu) lat;

3.  oskarżoną E. S. uznaje za winną czynów opisanych w pkt II i III części wstępnej wyroku stanowiących występek z art. 35 ust. 1 A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, przy przyjęciu, że stanowiły one ciąg przestępstw z art.
91 § 1 kk
i za to na podstawie art. 35 ust. 1A w zw. z art. 35 ust. 1 w/w ustawy i art. 91 § 1 kk wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  na podstawie art. 91 § 2 kk w zw. z art. 86 § 1 kk kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt 1 i 3 sentencji wyroku łączy oskarżonej E. S. i jako karę łączną wymierza jej karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  na podstawie art. 69 § 1 kk i art 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej w pkt 4 sentencji wyroku kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonej E. S. na okres próby 2 (dwóch) lat;

6.  na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonej E. S. grzywnę w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

7.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonej na poczet orzeczonej w pkt. 6 sentencji wyroku grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 18.07.2018 r. godz. 17:30 do dnia 19.07.2018 r. godz. 17:35;

8.  na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt orzeka od oskarżonej na rzecz Towarzystwa (...) w Polsce – Oddział w O. nawiązkę w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych;

9.  oskarżonego M. K. uznaje winnym czynu opisanego w pkt IV części wstępnej wyroku, stanowiącego występek z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt i za to przestępstwo na podstawie art. 35 ust. 2 w/w ustawy wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

10.  na podstawie art. 35 ust. 3B w zw. z art. 35 ust. 4B ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego M. K. środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 (pięciu) lat;

11.  oskarżonego M. K. uznaje winnym czynów opisanych w pkt V i VI części wstępnej wyroku stanowiących występek z art.
35 ust. 1 A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, przy przyjęciu, że stanowiły one ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 35 ust. 1A w zw. z art. 35 ust. 1 w/w ustawy i art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

12.  na podstawie art. 91 § 2 kk w zw. z art. 86 § 1 kk kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt 9 i 11 sentencji wyroku łączy oskarżonemu M. K. i jako karę łączną wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

13.  na podstawie art. 69 § 1 kk i art 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej w pkt 12 sentencji wyroku łącznej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu M. K. na okres próby 2 (dwóch) lat;

14.  na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego M. K. grzywnę w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość dziennej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

15.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej w pkt. 14 sentencji wyroku grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 18.07.2018 r. godz. 16:50 do dnia 19.07.2018 r. godz. 18:05;

16.  na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt orzeka od oskarżonego M. K. na rzecz Towarzystwa (...) w Polsce – Oddział w O. nawiązkę w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych;

17.  na podstawie art. 230 § 2 kpk orzeka zwrot na rzecz oskarżonej E. S. dowodów rzeczowych opisanych wykazem DRZ I/332/18 poz. 1-9 (k. 346-347);

18.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonych E. S. i M. K. na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów sądowych kwoty po 360 zł w tym po 280 zł tytułem opłat, a na rzecz Towarzystwa (...) – Oddział w O. tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem fachowego zastępstwa procesowego w sprawie kwoty po 600 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hubert Frankowski
Data wytworzenia informacji: