Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 886/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Opolu z 2017-10-02

Sygn. akt VII K 886/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 października 2017r

Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VII Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Stelmach

Protokolant: Agata Zerbok - Starczewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej – nieobecny;

po rozpoznaniu w dniach: 20.01.2016r; 02.02.2016r; 21.03.2016r; 23.03.2016r; 30.03.2016r; 27.04.2016r; 04.05.2016r; 09.05.2016r; 11.05.2016r; 16.05.2016r; 27.06.2016r; 06.07.2016r; 11.07.2016r; 19.09.2016r; 19.10.2016r; 15.11.2016r; 12.12.2016r; 01.02.2017r; 03.04.2017r i 18.09.2017r w O.

sprawy:

Z. (...) (R.) - syna W. i A. zd. R., ur. (...) w J.

oskarżonego o to, że:

1)  w okresie od 3 grudnia 2014r do 4 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od (...) im. (...) z/s w O. Oddział w O. ul. (...) pożyczki pieniężnej, doprowadził w/w podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.020,41 zł w ten sposób, że przedłożył w Oddziale (...) poświadczającą nieprawdę, wystawioną na nazwisko Z. K., decyzję z dnia 26 marca 2014r nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobione dokumenty wystawione na nazwisko Z. K. w postaci dowodu osobistego (...) i prawa jazdy nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 4 grudnia 2014r umowy pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 20.020,41 zł, którą to kwotę otrzymał i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę (...) im. (...) z/s w O., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

2)  w dniu 5 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) SA II Oddział w O. ul. (...) pożyczki pieniężnej doprowadził wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w oddziale Banku (...) poświadczająca nieprawdę, wystawioną na nazwisko Z. K. decyzję z dnia 26 marca 2014r nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobione dokumenty wystawione na nazwisko Z. K. w postaci dowodu osobistego (...) i prawa jazdy nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 5 grudnia 2014r umowy pożyczki ekspresowej nr (...) na kwotę 22.000,-zł, która to kwotę otrzymał i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w W., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

3)  w dniu 5 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Banku (...) SA II Oddział w O. ul. (...), posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko Z. K. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę rachunku bankowego E. Mobilne nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

4)  w dniu 11 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Banku (...) w O., posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko Z. K. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (...) za Zero nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

5)  w dniu 11 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) w O. pożyczki pieniężnej, doprowadził wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 29.831,25 zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczającą nieprawdę, wystawioną na nazwisko Z. K. decyzję z dnia 26 marca 2014r nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobione dokumenty wystawione na nazwisko Z. K. w postaci dowodu osobistego (...) i prawa jazdy nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 11 grudnia 2014r umowy pożyczki nr (...) na kwotę 29 831,25 zł, która to kwotę otrzymał i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w W., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W.z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj . o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

6)  w dniu 17 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) w O. pożyczki pieniężnej, doprowadził wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczające nieprawdę, wystawione na nazwisko R. T. decyzję z dnia 23 września 2013r nr SP2 (...) o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego oraz decyzję z dnia 26 marca 2014r o nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego, tj. dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 17 grudnia 2014r umowy pożyczki nr (...) na kwotę 30.000,-zł która to kwotę otrzymał i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w W., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

7)  w dniu 17 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od (...) Oddział w O. ul. (...), pożyczki pieniężnej, usiłował doprowadzić wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 35.000,-zł, w ten sposób, że przedłożył w Oddziale (...) poświadczające nieprawdę, wystawione na nazwisko R. T. decyzję z dnia 23 września 2013r nr SP2 (...) o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego oraz decyzję z dnia 26 marca 2014r o nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego, tj. dokumentów o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, lecz zamierzone celu nie osiągnął z uwagi na podjęte działanie weryfikacyjne pracownika powyższej instytucji finansowej, działając na szkodę (...) z/s w G., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

8)  w dniu 17 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Banku (...) SA Oddział w O. pl. (...), posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę rachunku bankowego E. Mobilne nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

9)  w okresie od 17 grudnia 2014r do 18 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) SA Oddział w O. pl. (...) pożyczki pieniężnej, doprowadził wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 32.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczającą nieprawdę, wystawiona na nazwisko R. T. decyzję z dnia z dnia 26 marca 2014r o nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego, tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 18 grudnia 2014r umowy pożyczki ekspresowej nr (...) na kwotę 32.000,-zł, która to kwotę otrzymał i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w W., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

10)  w dniu 17 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) punkt obsługi klienta w O. ul. (...) kredytu gotówkowego, doprowadził wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mienie w kwocie 28.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczającą nieprawdę, wystawioną na nazwisko R. T. decyzję z dnia z dnia 26 marca 2014r o nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego, tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 17 grudnia 2014r umowy kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...) na kwotę 28.000,-zł, która to kwota została mu wypłacona i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w W., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

11)  w dniu 17 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Banku (...) Oddział w O., posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę rachunku oszczędnościowego oraz umowę rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W.z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

12)  w dniu 18 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku (...) SA Oddział w O. ul. (...), posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej Dopasowane Konto nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

13)  w dniu 18 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku (...) SA Oddział w O. ul. (...), posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę rachunku oszczędnościowego Pracowite Konto Oszczędnościowe nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

14)  w dniu 18 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) SA Oddział w O. ul. (...) kredytu gotówkowego, doprowadził wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mienie w kwocie 27.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczającą nieprawdę, wystawioną na nazwisko R. T. decyzję z dnia z dnia 26 marca 2014r o nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego, tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 18 grudnia 2014r umowy kredytu gotówkowego nr (...) na kwotę 27.000,-zł, którą to kwotę otrzymał i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w G., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 64 § 1 kk

15)  w dniu 19 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) SA Oddział w O. ul. (...) kredytu gotówkowego, doprowadził wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczającą nieprawdę, wystawioną na nazwisko P. R. decyzję z dnia z dnia 26 marca 2014r o nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego, tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko R. T. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 19 grudnia 2014r umowy kredytu gotówkowego nr (...) na kwotę 35.000,-zł, którą to kwotę otrzymał i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w G., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 64 § 1 kk

16)  w dniu 19 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) SA II Oddział w O. filia nr 3 ul. (...) pożyczki pieniężnej, usiłował doprowadzić wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 30.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczającą nieprawdę, wystawioną na nazwisko P. R. decyzję z dnia z dnia 26 marca 2014r o nr (...), tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko P. R. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na żądanie pracownika Banku przedłożenia innego dokumentu w postaci rocznej deklaracji podatkowej, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w W. , przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 64 § 1 kk

17)  w dniu 19 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku (...) Oddział w O. ul. (...), posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko P. R. w postaci dowodu osobistego nr (...) , zawarł umowę rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (...) za Zero nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

18)  w dniu 19 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) w O. ul. (...) pożyczki pieniężnej, usiłował doprowadzić wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 32.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczającą nieprawdę, wystawioną na nazwisko P. R. decyzję z dnia 23 września 2013r nr (...) o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego oraz decyzję z dnia 26 marca 2014r o nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego , tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko P. R. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 19 grudnia 2014r umowy pożyczki nr (...) na kwotę 32.000,-zł, którą to kwotę otrzymał i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...)/S W W., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 64 § 1 kk

19)  w okresie od 19 grudnia 2014r do 22 grudnia 2014r w O. i we W. , w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) SA Oddział w O. ul. (...). (...) 5-7 kredytu gotówkowego, doprowadził wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczające nieprawdę, wystawione na nazwisko P. R. decyzję z dnia 23 września 2013r nr (...) o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego oraz decyzję z dnia z dnia 26 marca 2014r o nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego, tj. dokumenty o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko P. R. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 19 grudnia 2014r umowy kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...) na kwotę 30.000,-zł, którą to kwotę pobrał w dniu 22 grudnia 2014r we (...) placówkach Banku (...) SA i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w W., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

20)  w dniu 19 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku (...) SA Oddział w O. ul. (...), posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko P. R. w postaci dowodu osobistego nr (...) , zawarł umowę konta osobistego nr (...) 0000 000 2719 (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

21)  w dniu 19 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku (...) SA Oddział w O. ul. (...), posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko P. R. w postaci dowodu osobistego nr (...) , zawarł umowę konta lokacyjnego nr (...) 0000 0000 2719 (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

22)  w dniu 19 grudnia 2014r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) SA Oddział w O. ul. (...) kredytu gotówkowego, usiłował doprowadzić wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 35.000,-zł w ten sposób, że w (...) Banku (...) SA posługując się podrobionym dokumentem wystawionym na nazwisko P. R. w postaci dowodu osobistego nr (...), złożył wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na podjęte działanie weryfikacyjne pracownika powyższej instytucji finansowej, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w W. , przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 64 § 1 kk

23)  w dniu 07 stycznia 2015r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) SA Oddział w O. ul. (...) pożyczki pieniężnej , usiłował doprowadzić wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 30.000,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczająca nieprawdę, wystawiona na nazwisko G. S. decyzję o przyznaniu i waloryzacji świadczenia rentowego tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko G. S. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na działania podjęte przez pracownika Banku, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s we W., , przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 64 § 1 kk

24)  w dniu 07 stycznia 2015r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku (...) w O., posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko G. S. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (...) za Zero nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

25)  w dniu 07 stycznia 2015r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) w O. pożyczki pieniężnej doprowadził wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22.455,09 zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczające nieprawdę, wystawione na nazwisko G. S. decyzję z dnia 23 września 2013r nr (...) o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego oraz decyzję z dnia z dnia 26 marca 2014r o nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego, tj. dokumenty o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobiony dokument wystawiony na nazwisko G. S. w postaci dowodu osobistego nr (...) i prawa jazdy nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając pożyczkodawcę do zawarcia w dniu 07 stycznia 2015r umowy pożyczki nr (...) na kwotę 22.455,09 zł, którą to kwotę otrzymał i której do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA SA z/s w W., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

26)  w dniu 13 stycznia 2015r w K. , w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) w K. ul. (...) pożyczki pieniężnej, usiłował doprowadzić wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 46.760,-zł w ten sposób, że przedłożył w (...) Banku (...) SA poświadczające nieprawdę, wystawione na nazwisko P. L. decyzję z dnia 23 września 2013r nr (...) o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego oraz decyzję z dnia 26 marca 2014 nr (...) o waloryzacji świadczenia przedemerytalnego tj. dokumenty o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz podrobione dokumenty wystawione na nazwisko P. L. w postaci dowodu osobistego nr (...) i prawa jazdy nr (...), wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na działania podjęte przez pracownika Banku, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/a w W. , przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 64 § 1 kk

27)  w dniu 22 stycznia 2015r w O. , w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) w O. ul. (...) pożyczki gotówkowej, usiłował doprowadzić wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 43.575,-zł w ten sposób, że posługując się podrobionym dokumentem wystawionym na nazwisko R. P. w postaci dowodu osobistego (...), złożył w (...) Banku (...) SA nieprawdziwe oświadczenie o wysokości uzyskiwanego świadczenia w postaci zasiłku przedemerytalnego tj. oświadczenia o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na działania podjęte przez pracownika Banku, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/a w W. , przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 64 § 1 kk

28)  w dniu 22 stycznia 2015r w K., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku (...) SA – punkt obsługi klienta w K. ul. (...), posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko R. P. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę o pakiet produktów bankowych, na podstawie której powyższy podmiot otworzył rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W.z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

29)  w dniu 22 stycznia 2015r w O. w sklepie (...) ul. (...), w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie sprzętu RTV doprowadził A. Bank z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.379,- zł w ten sposób, że złożył w sklepie (...) potwierdzające nieprawdę pisemne oświadczenie o uzyskiwaniu dochodu z tytułu emerytury w kwocie 1.032,-zł netto miesięcznie, tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz przedłożył podrobiony dokument wystawiony na nazwisko R. P. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie kredytodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając kredytodawcę do zawarcia w dniu 22 stycznia 2015r umowy o kredyt na zakup towarów i usług nr (...) na łączną kwotę 3.379,-zł za który otrzymał w sklepie (...) towar w postaci telewizora (...) L. (...) oraz przedłużoną gwarancje do tego towaru i którego do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/s w W., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

30)  w dniu 30 stycznia 2015r w O., w sklepie (...) ul. (...), w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie sprzętu RTV i AGD doprowadził (...) Bank SA z/s we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.082,- zł w ten sposób, że złożył w sklepie (...) potwierdzające nieprawdę pisemne oświadczenie o uzyskiwaniu dochodu z tytułu emerytury w kwocie 1.032,-zł netto miesięcznie, tj. dokument o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz przedłożył podrobiony dokument wystawiony na nazwisko R. P. w postaci dowodu osobistego nr (...), wprowadzając jednocześnie kredytodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, a w konsekwencji doprowadzając kredytodawcę do zawarcia w dniu 30 stycznia 2015r umowy o kredyt na zakup towarów i usług nr (...) na łączną kwotę 7.082,-zł za który otrzymał w sklepie (...) towar w postaci lodówki (...). telewizora (...) L. (...)Hz i pralki (...) oraz przedłużone gwarancje do tych towarów i którego do dnia dzisiejszego nie zwrócił pożyczkodawcy, działając tym na szkodę (...) Bank SA z/s we W., przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

31)  w dniu 09 lutego 2015r w P., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku Spółdzielczym w G. Oddział w P., posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko P. L. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

32)  w dniu 10 lutego 2015r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku (...) SA z /s w W., posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko P. L. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę rachunku bankowego oraz karty debetowej Konto 360° nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W.z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

33)  w dniu 10 lutego 2015r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Banku (...) SA w placówce w O. ul. (...), posługując się podrobionym dokumentem, wystawionym na nazwisko P. L. w postaci dowodu osobistego nr (...), zawarł umowę konta oszczędnościowego nr (...), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we W. z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

34)  w dniu 10 lutego 2015r w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu uzyskania dla siebie od Banku (...) z/s w W. pożyczki pieniężnej, usiłował doprowadzić wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 30.000,-zł w ten sposób, że w Banku (...) SA, posługując się podrobionym dokumentem wystawionym na nazwisko P. L. w postaci dowodu osobistego (...), złożył wniosek o udzielenie pożyczki pieniężnej, wprowadzając jednocześnie pożyczkodawcę w błąd co do możliwości finansowych oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie w dniu 10 lutego 2015r przez funkcjonariuszy Policji, działając tym na szkodę Banku (...) SA z/a w W. , przy czym tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 8 marca 2002r do 9 stycznia 2004r, od 18 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r, od 6 września 2004r do 21 czerwca 2011r, od 21 czerwca 2012r do 29 października 2014r kary łącznej 13 lat pozbawienia wolności , orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego weW.z dnia 25 sierpnia 2011r sygn. akt III K 166/11, obejmującym kary pozbawienia wolności, orzeczone za umyślne przestępstwa podobne przeciwko mieniu z art. 284 § 2 kk, art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk oraz za umyślne przestępstwa podobne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 § 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 275 § 1 kk

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w w zw. z art. 64 § 1 kk

35)  w grudniu 2014r i styczniu 2015r kierował wobec P. R. groźby karalne pozbawienia życia, wypowiadając podczas rozmów telefonicznych słowa o treści: „naszykujcie sobie trzy trumny”, które wzbudziły i niego uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, w celu zmuszenia P. R. do określonego działania w postaci nakłonienia innych, znanych mu osób do sprzedaży Z. R. swoich dokumentów tożsamości w postaci dowodów osobistych

tj. o czyn z art. 191 § 1 kk

- przyjmując, że czyny: I-II, V-VII, IX-X, XIV-XVI, XVIII-XIX, XXII-XXIII, XXV-XXVII, XXIX-XXX i XXXIV stanowią ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

- przyjmując, że czyny : III-IV, VIII, XI-XIII, XVII, XX-XXI, XXIV, XXVIII, XXXI-XXXIII stanowią ciąg przestępstw z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

I.

uznaje oskarżonego Z. R. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, opisanych w pkt. 1-2, 5-7, 9-10, 14-16,18-19, 22-23, 25-27, 29 oraz 30-34, z tą zmianą, iż w pkt. 15 części wstępnej wyroku, w miejsce sformułowania: „podrobiony dokument wystawiony na nazwisko R. T. zastąpić sformułowaniem: „podrobiony dokument wystawiony na nazwisko P. R., tj. ciągu przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 13 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to, na podstawie art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk i art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.

uznaje oskarżonego Z. R. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, opisanych w pkt. 3-4, 8, 11-13, 17, 20-21, 24, 28, 31-33, przy czym przyjmuje, ze stanowią one ciąg przestępstw z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk przy zast. art. 91 § 1 kk i za to, na podstawie art. 270 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.

uznaje oskarżonego Z. R. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w pkt. 33 części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 191 § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.

na podstawie art. 91 § 2 kk, w miejsce kar jednostkowych wymierzonych oskarżonemu w pkt. I – III części dyspozytywnej wyroku, wymierza Z. R. karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

V.

na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności, orzeczonej w pkt. IV części dyspozytywnej wyroku, zalicza oskarżonemu okres faktycznego pozbawienia wolności w niniejszej sprawie, a to w postaci zatrzymania i tymczasowego aresztowania od 10 lutego 2015 godz.19:20 do dnia 15 listopada 2016r godz. 14:25;

VI.

na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego Z. R. środek kompensacyjny w postaci częściowego obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- Banku (...) w W. - kwoty 74.020,41 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych i 41/100) w tym kwotę 20.020,41 zł stanowiącą kwotę pożyczki pobranej od (...) im. (...) w O., której następcą prawnym jest Bank (...) SA II Oddział w O.;

- Banku (...) SA w W. – kwoty 114.286,34 zł (sto czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 34/100);

- Banku (...) SA w G. – kwoty 62.000,- zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)

(...) Bank SA w W. – kwoty 3379,- zł (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych);

(...) Bank SA w W. – kwoty 58.000,- zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

(...) Bank SA we W. – kwoty 7.082,-zł (siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote);

VII.

na podstawie art. 44 § 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego Z. R. orzeka przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Drz 1030- (...) oraz Drz (...), zarządzając ich pozostawienie w aktach sprawy;

VIII.

na podstawie art. 627 kpk w zw. z § 14 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądza od oskarżonego Z. R. na rzecz oskarżyciela posiłkowego tj. (...) im. (...) z/s w G. kwotę 420,- (czterysta dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oskarżyciela posiłkowego;

IX.

na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania, tj. tytułem wydatków kwotę 697,44 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 44/100) oraz tytułem opłaty sądowej kwotę 400,- (czterysta) złoty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Stelmach
Data wytworzenia informacji: