Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 648/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2020-01-27

Sygn. akt II K 648/19

1 Ds. 666.2019

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący SSR Roman Chorab

Protokolant Joanna Gaweł -Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 27.01.2020 r.

sprawy A. Z.

ur. (...) w L.

syna Z. i H. z d. T.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 05 września do 04 grudnia 2019 roku w Ś. powiatu (...), znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną W. Z. w ten sposób, iż wyzywał ją słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał, popychał, szarpał za odzież, ośmieszał, uderzał po całym ciele, a nadto w dniu 26 listopada 2019 roku uderzył ją w głowę butelką powodując ranę okolicy ciemieniowej skutkujące rozstrojem zdrowia na okres poniżej 7 dni, czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Ś. dnia 21 listopada 2017 roku o sygn. II K 368/17 za czyn z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 2 kkw zw. z art. 11 § 2 kk na karę jednego roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 21 marca 2018 roku do dnia 24 marca 2019 roku

tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I.  oskarżonego A. Z. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 207 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego A. Z. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 70,00 złotych i na podstawie art. 2 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 23.06.1973 r o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w kwocie 180 złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 648/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może
ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343,
art. 343a lub art. 387 k.p.k.
albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie
o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji
zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

-

-

-

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia
dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt
1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Oskarżony

x

3.1. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
zgodna z zarzutem

Czyn nr 1 - art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

A. Z.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W okresie od 05 września do 04 grudnia 2019 roku w Ś. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną W. Z. w ten sposób, iż wyzywał ją słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał, popychał, szarpał za odzież, ośmieszał. Uderzał po całym ciele. tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. oskarżony swoim zachowaniem wypełnił wszystkie znamiona przestępstwa określonego powyżej, przyznał się do ich popełnienia, nie kwestionował treści postawionego mu zarzutu ani jego kwalifikacji prawnej.

Nadto w dniu 26 listopada 2019 roku uderzył żonę – W. Z. w głowę butelką powodując ranę okolicy ciemieniowej skutkującą rozstrojem zdrowia na okres poniżej 7 dni – tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. – oskarżony w opisany powyżej sposób naruszył czynności narządu ciała swojej żony W. Z. na czas nie dłuższy niż 7 dni czym wypełnił znamiona czynu z art. 157 § 2 k.k.

W ten sposób jednym czynem wyczerpał znamiona dwóch przepisów ustawy karnej, z uwagi na co zgodnie z treścią art. 11 § 2 k.k. sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Skazany A. Z. wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w dniu 21 listopada 2017 roku sygn. akt II K 368/17 został skazany za czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 21 marca 2018 roku do dnia 24 marca 2019 roku (wyrok – k. 65; karta karna – k. 18-19) co stanowi w świetle niniejszej sprawy powrót do przestępstwa określony w art. 64 § 1 k.k.

Oskarżony A. Z. nie kwestionował swojej winy w niniejszym postępowaniu. Konsekwentnie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Przyjęta kwalifikacja prawna nie budziła wątpliwości Sądu.

3.2. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
niezgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

3.5. Uniewinnienie

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

A. Z.

Czyn I

Pkt I

Kara wymierzona na podstawie art. 343 § 1 k.p.k. w zw. z art. 335 § 1 k.p.k.

Sąd uwzględnił wniosek Prokuratora o wydanie wyroku skazującego i orzekł karę uzgodnioną przez prokuratora z oskarżonym w dniu 5 grudnia 2019 roku – gdzie to oskarżony złożył wniosek o skazanie go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i obciążenie go kosztami i opłatami sądowymi. Wniosek został własnoręcznie podpisany przez oskarżonego. (k. 62 akt postępowania)

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

-

-

-

-

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował
określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez
stronę

-

7. KOSZTY PROCESU

Punkt

rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt II

Oskarżony A. Z. posiada średnie wykształcenie, pracuje jako pracownik budowlany i osiąga comiesięczne dochody w wysokości 2500 złotych. Nie posiada nikogo na utrzymaniu. Zdaniem Sądu brak było podstaw do zwolnienia oskarżonego od kosztów sądowych.

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Tyrka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Chorab
Data wytworzenia informacji: