Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 766/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2012-11-08

Sygn. akt Ns 766/12

POSTANOWIENIE

Dnia 8 listopada 2012 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga

po rozpoznaniu w dniu 8.11.2012 r. w Zgorzelcu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Starosty (...)

z udziałem P. W. i Powiatu (...)

o przepadek pojazdu

postanawia:

1.  orzec przepadek na rzecz Powiatu (...) samochodu marki F. (...) nr rej. (...),

2.  nakazać uczestnikowi P. W., aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kwotę 40 zł tytułem opłaty, od której wnioskodawca był zwolniony.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Starosta (...) wniósł o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu (...) należącego do P. W. samochodu marki F. (...), nr rej. (...)Nj.

Stosownie do art. 130a ust. 10 e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w sprawach o przepadek pojazdu Sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usuniecie pojazdu było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, natomiast w myśl art. 130 a ust. 10 wyżej cytowanej ustawy przepadek następuje na rzecz powiatu (właściwego dla miejsca, z którego usunięto pojazd).

W niniejszej sprawie samochód został usunięty w następstwie stwarzania przez pojazd zagrożenia dla ruchu drogowego (w warunkach art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), a jego właściciel nie odebrał go pomimo upływu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia i powiadomienia go o możliwości odbioru pojazdu i skutkach jego nieodebrania (art. 130 a ust. 10 cytowanej ustawy).

O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 23 pkt 1 i art. 113 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 520§2 kpc i art. 13§2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wiercińska – Bałaga
Data wytworzenia informacji: