Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 131/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-04-23

Sygn. akt I C 131/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Krzysztof Skrobowski

Protokolant Aneta Adamowicz

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku

w Zgorzelcu

sprawy z powództwa (...) S.a (...)

przeciwko M. S.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 131/14

UZASADNIENIE

Powód, (...) S.a (...), wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanej M. S. kwoty 332,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami (od kwoty 119,20 zł od dnia 13.02.2012r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 213,21 zł od dnia 19.06.2012r. do dnia zapłaty) i kosztami procesu. W uzasadnieniu żądania wyjaśnił, że dochodzona należność wynika z umowy o świadczenie usług; podał też, że nabył ją na podstawie umowy cesji wierzytelności.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. akt VI Nc-e 1677740/13, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uwzględnił żądanie powoda.

Pozwana M. S. wniosła sprzeciw od powyższego orzeczenia domagając się oddalenia powództwa i przecząc twierdzeniom powoda.

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał żądanie pozwu powołując się na umowę cesji zawartą z (...) S.A.

Na rozprawie pozwana zakwestionowała istnienie zobowiązania, z którego powód wywodził roszczenie, wskazując, że nie wie z jakiego tytułu powód domaga się zapłaty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W październiku 2012r. (...) S.a (...) nabył od (...) S.A. w W. szereg wierzytelności z tytułu umów o świadczenie usług. Jedną z nich miała być wierzytelność wobec M. S. w łącznej kwocie 332,41 zł.

(dowód:

-

umowa sprzedaży wierzytelności z 17 października 2012 r. k 23 - 24,

Sąd zważył, co następuje:

W sprawie powód – wbrew spoczywającemu na nim obowiązkowi (art. 6 k.c.) – nie udowodnił, że zbywcy wierzytelności przysługiwała należność będąca przedmiotem obrotu (por. wyrok SN z 12 lipca 2006 r., V CSK 187/06). W takich warunkach powództwo podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Skrobowski
Data wytworzenia informacji: