Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII K 17/21 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2021-03-25

Sygn. akt XII K 17/21

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w XII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Beata Najjar

Protokolant: sekr. sąd. Mirosław Grzęda

przy udziale prokuratora Jolanty Pydyniak, Marii Syty

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 23 lutego 2021 r., 25 marca 2021 r.

sprawy D. W. , syna T. i L. z domu W., urodzonego w dniu (...) w S.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 24 listopada 1987 r. w sprawie o sygn. akt VI K 743/87, za czyny:

a.  z art. 214 § 2 d.k.k., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

b.  z art. 214 § 2 d.k.k., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

c.  z art. 214 § 2 d.k.k., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

d.  z art. 214 § 2 d.k.k., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

e.  z art. 11 § 1 k.k. w zw. z art. 69 k.k. w zw. z art. 214 § 1 k.k., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 66 d.k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się z dniem 17 maja 1988 r. Na mocy ustawy o amnestii orzeczona kara pozbawienia wolności została skrócona o połowę;

II.  Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie o sygn. akt VI K 733/90, za czyny:

a.  z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 60§ 1 d.k.k., popełniony w dniu 15 marca 1990 r., na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 800.000 zł,

b.  z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 60 § 1 d.k.k., popełniony w dniu 15 marca 1990 r., na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności karę grzywny w wysokości 3.000.000 zł,

na podstawie art. 66 d.k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 3.000.000 zł. Wyrok uprawomocnił się z dniem 12 czerwca 1992 r. Orzeczoną karę łączną pozbawienia wolności skazany odbył w całości w okresie od 10 grudnia 1996 r. do 2 stycznia 1997 r.;

III.  Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie o sygn. akt III K 31/97, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 384/97, za czyn z art. 208 k.k. w zb. z art. 203 § 2 k.k. w zw. z art. 10 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.k., popełniony w dniu 7 września 1992 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 5 grudnia 1996 r. do 10 grudnia 1996 r. i 2 stycznia 1997 r. Wyrok uprawomocnił się z dniem 5 listopada 1997 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności wchodzi w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 października 2003 r. w sprawie o sygn. akt III K 280/03;

IV.  Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie o sygn. akt IV K 925/02, za czyn z art. 242 § 2 k.k., popełniony w dniu 19 lutego 1999 r., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się z dniem 17 stycznia 2003 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w okresie od 16 sierpnia 2004 r. do 16 grudnia 2004 r.,

V.  Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie o sygn. akt III K 229/02, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 września 2003 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 405/03, za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., popełniony 22 września 1992 r., na karę 11 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się z dniem 2 września 2003 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności wchodzi w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 października 2003 r. w sprawie o sygn. akt III K 280/03;

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 października 2003 r. w sprawie o sygn. akt III K 280/03, , połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem:

- Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie o sygn. akt III K 31/97,

- Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie o sygn. akt III K 229/02

na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrok uprawomocnił się z dniem 4 listopada 2003 r. Orzeczoną karę łączną pozbawienia wolności skazany odbył w całości w okresie od 16 grudnia 2004 r. do 25 listopada 2005 r.;

VI.  Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II K 765/04, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie o sygn. akt IX Ka 213/05, za czyn z art. 270 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 11 sierpnia 2004 r., na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się 19 maja 2005 r. Orzeczoną karę pozbawienia wolności skazany odbył w całości w okresie od 25 listopada 2005 r. do 25 marca 2007 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności wchodzi w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 848/11;

VII.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt IV K 494/06, za czyn z art. 242 § 2 i 3 k.k., popełniony w okresie od 26 maja 2004 r. do 18 sierpnia 2004 r., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 5 lat. Wyrok uprawomocnił się z dniem 28 grudnia 2006 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 1274/09 zarządzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 1 września 2010 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności wchodzi w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 848/11;

VIII.  Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 946/08, za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 11 października 2008 r., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 130 stawek dziennych po 20 zł każda. Orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Wyrok uprawomocnił się z dniem 31 grudnia 2008 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 1284/09, utrzymanego w mocy postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie o sygn. akt VIII Kzw 1053/09 zarządzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 22 stycznia 2010 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 23 września 2010 r. w sprawie o sygn. akt II K 946/08 umorzono orzeczoną karę grzywny. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie o sygn. akt V Kow 1204/11 orzeczono warunkowe zwolnienie skazanego na okres próby wynoszący 2 lata. Postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. VIII Kow 1109/13 odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie udzielone skazanemu i zarządzono wykonanie reszty nieodbytej kary pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności od dnia 31 marca 2011 r. do 6 czerwca 2011 r. Orzeczoną karę pozbawienia wolności wykonano w całości od 27 września 2013 r. do 21 listopada 2013 r.

IX.  Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 570/09, za czyn z art. 178a § 1 k.k. w zb., z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 7 maja 2009 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 5 lat i karę grzywny w wysokości 180 stawek dziennych po 10 zł każda. Orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 7 maja 2009 r. do 8 maja 2009 r. Wyrok uprawomocnił się z dniem 25 lipca 2009 r. Orzeczona kara grzywny wchodzi w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 848/11;

X.  Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 379/09, za czyn z art. 178a § 1 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 5 marca 2009 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat i karę grzywny w wymiarze 110 stawek dziennych po 20 zł każda. Orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Wyrok uprawomocnił się z dniem 13 maja 2010 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności i kara grzywny wchodzą w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 848/11;

wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 848/11, połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem:

w pierwszym ciągu:

- Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II K 765/04,

- Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt IV K 494/06

na karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 765/04 w okresie od 25 listopada 2005 r. do 25 marca 2007 r. i w sprawie o sygn. IV K 494/06 w okresie od 31 października 2010 r; do 31 marca 2011 r.

w drugim ciągu:

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 570/09,

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 379/09

na karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat.

zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 570/09

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 379/09

na łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat.

kary grzywny orzeczone wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 570/09,

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 379/09

na karę łączną grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 20 zł każda.

Wyrok uprawomocnił się z dniem 7 stycznia 2012 r. Orzeczona w drugim ciągu kara łączna pozbawienia wolności wchodzi w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16. Orzeczony łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wchodzi w skład łącznego zakazu orzeczonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16. Orzeczona w pierwszym ciągu kara łączna pozbawienia wolności została wykonana w całości. Orzeczona kara łączna grzywny została wykonana w całości;

XI.  Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 1105/12, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 23 października 2003 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, którego wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby i karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 10 zł każda. Wyrok uprawomocnił się z dniem 29 czerwca 2013 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 162/15, utrzymanym w mocy postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie o sygn. VI Kzw 400/15 zarządzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Orzeczona kara pozbawienia wolności i kara grzywny wchodzą w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16;

XII.  Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 391/14, za czyn z art. 190 § 1 k.k., popełniony w dniu 2 lutego 2014 r., na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł każda. Wyrok uprawomocnił się z dniem 10 stycznia 2015 r. Orzeczona kara grzywny wchodzi w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16;

XIII.  Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 38/13, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt VI Ka 344/15, za czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k., popełniony w dniu 1 stycznia 2013 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności. Orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Wyrok uprawomocnił się z dniem 26 czerwca 2015 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności wchodzi w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16. Orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wchodzi w skład łącznego zakazu orzeczonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16;

XIV.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt XII K 109/14, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 311/15, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony 23 kwietnia 2004 r., na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych po 10 zł każda. Orzeczono obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego. Wyrok uprawomocnił się z dniem 4 grudnia 2015 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności i kara grzywny wchodzą w skład kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16;

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie o sygn. II AKa 342/16, połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 848/11w zakresie orzeczonej w drugim ciągu kary łącznej 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat,

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 1105/12,

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 38/13

- Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt XII K 109/14

na łączną karę 4 lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 1105/12 w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 28 czerwca 2016 r.

kary grzywny orzeczone wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 1105/12, Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 391/14

- Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt XII K 109/14

na łączną karę grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych po 10 zł każda.

zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 848/11

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 38/13

na łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na łączny okres 9 lat. Na poczet orzeczonego łącznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zaliczono skazanemu okresy wykonywania zakazu od 25 lipca 2009 r. do 31 października 2010 r., od 6 czerwca 2011 r. d0 27 września 2013 r., od 21 listopada 2013 r. do 21 grudnia 2015 r.

Wyrok uprawomocnił się z dniem 8 grudnia 2016 r. Orzeczona łączna kara pozbawienia wolności i łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wchodzą w skład wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII K 158/18. Postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. orzeczoną karę łączną grzywny zamieniona na zastępczą karę 125 dni pozbawienia wolności, a następnie na 60 dni pozbawienia wolności. Orzeczona zastępcza kara pozbawienia wolności nie została wykonana. Planowane wykonanie kary przypada na okres od 23 czerwca 2021 r. do 22 sierpnia 2021 r.;

XV.  Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 159/15, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. VI Ka 911/17, za czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k., popełniony w dniu 15 stycznia 2015 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności. Orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat. Wyrok uprawomocnił się z dniem 26 lutego 2018 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wchodzą w skład wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII K 158/18;

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII K 158/18, połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem:

- Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16,

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 159/15

na łączną karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone wyrokiem:

- Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII K 35/16,

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 159/15

na łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 15 lat. Na poczet orzeczonego łącznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zaliczono skazanemu okresy wykonywania zakazu od 25 lipca 2009 r. do 31 października 2010 r., od 6 czerwca 2011 r. do 27 września 2013 r., od 21 listopada 2011 r. do 21 grudnia 2015 r.

Wyrok uprawomocnił się z dniem 12 grudnia 2018 r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII K 158/18 orzeczoną karę łączną pozbawienia wolności skrócono o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych , tj. o okres 50 dni (100 stawek dziennych); na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. II K 570/09 od 7 maja 2009 r. do 8 maja 2009 r. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 27 sierpnia 2019 r. Orzeczona kara łączna pozbawienia wolności została wykonana w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 26 kwietnia 2020 r.;

XVI.  Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt II K 734/14, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. VI Ka 1221/18, za czyny:

a.  z art. 157 § 1 k.k., popełniony w dniu 24 lutego 2014 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b.  z art. 178a § 1 i 4 k.k., popełniony w dniu 25 września 2014 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 25 września 2014 r. do 26 września 2014 r. Orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Orzeczono wobec skazanego obowiązek uiszczenia zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego. Orzeczona kara łączna pozbawienia wolności jest wykonywana od 26 kwietnia 2020 r. Planowany koniec kary przypada na dzień 23 czerwca 2021 r.

orzeka

1.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. oraz art. 569 § 1 k.p.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. akt II K 765/04 oraz IV K 494/06 i wymierza skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. oraz art. 569 § 1 k.p.k. łączy kary pozbawienia wolności i kary grzywny orzeczone prawomocnymi wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. akt II K 1105/12, II K 38/13 oraz XII K 109/14 i wymierza skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 190 (sto dziewięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

3.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. oraz art. 569 § 1 k.p.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. akt II K 159/15 oraz II K 734/14 i wymierza skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

4.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy odbywania kar:

- od dnia 25 listopada 2005 r. do dnia 24 marca 2007 r.,

- od dnia 7 maja 2009 r. do dnia 8 maja 2009 r.,

- od dnia 31 października 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r.,

- od dnia 25 września 2014 r. do dnia 26 września 2014 r.,

- od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r.,

- od dnia 26 kwietnia 2020 r. do dnia 25 marca 2021 r.

i orzeczone w pkt 1, 2, 3 kary łączne pozbawienia wolności uznaje za odbyte w całości,

5.  na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny zalicza skazanemu uiszczoną karę grzywny w sprawie o sygn. akt XII K 35/16 i orzeczoną karę łączną grzywny uznaje za uiszczoną do kwoty 1300 (jeden tysiąc trzysta) złotych,

6.  ustala, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu,

7.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie co do objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych w sprawach o sygn. akt VI K 743/87, VI K 733/90, III K 31/97, IV K 925/02, III K 229/02, III K 280/03, II K 946/08, II K 570/09, II K 379/09, II K 391/14,

8.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. P. kwotę 264 (dwieście sześćdziesiąt cztery) złote wraz należnym podatkiem od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu,

9.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 1 i § 2 pkt. 2 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

XII K 17/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1. 

Sąd Rejonowy w Szczecinie

24 listopada 1987 r.

VI K 743/87

Sąd Rejonowy w Szczecinie

14 kwietnia 1992 r.

VI K 733/90

Sąd Wojewódzki w Szczecinie

24 lipca 1997 r.

III K 31/97

Sąd Rejonowy w Szczecinie

9 stycznia 2003 r.

IV K 925/02

Sąd Okręgowy w Szczecinie

13 maja 2003 r.

III K 229/02

Sąd Okręgowy w Szczecinie

27 października 2003 r.

III K 280/03

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

18 stycznia 2005 r.

II K 765/04

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe

20 grudnia 2006 r.

IV K 494/06

Sąd Rejonowy w Otwocku

23 grudnia 2008 r.

II K 946/08

Sąd Rejonowy w Otwocku

17 lipca 2009 r.

II K 570/09

Sąd Rejonowy w Otwocku

5 maja 2011 r.

II K 379/09

Sąd Rejonowy w Otwocku

12 grudnia 2011 r.

II K 848/11

Sąd Rejonowy w Otwocku

21 czerwca 2013 r.

II K 1105/12

Sąd Rejonowy w Otwocku

22 grudnia 2014 r.

II K 391/14

Sąd Rejonowy w Otwocku

11 grudnia 2014 r.

II K 38/13

Sąd Okręgowy w Warszawie

29 czerwca 2015 r.

XII K 109/14

Sąd Okręgowy w Warszawie

28 czerwca 2016 r.

XII K 35/16

Sąd Rejonowy w Otwocku

28 kwietnia 2017 r.

II K 159/15

Sąd Okręgowy w Warszawie

22 października 2018 r.

XII K 158/18

Sąd Rejonowy w Otwocku

30 kwietnia 2018 r.

II K 734/14

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

przesłanka podmiotowa – pozytywna prognoza kryminalistyczna

opinia o skazanym

t. II, k. 80-81

1.2.1.2.

przesłanka przedmiotowa – brak związku podmiotowo - przedmiotowego

informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

t. II, k.72-76

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

-

-

-

-

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1.

opinia o skazanym

skazany przed osadzeniem utrzymywał się wyłącznie z prac dorywczych, przez co często nie wykazywał żadnych dochodów,

nadużywał alkoholu, a podejmowanych prób terapii nigdy nie ukończył. Rodzina skazanego objęta była procedurą Niebiskiej Karty z uwagi na stosowanie przemocy przez skazanego,

zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej oceniono jako dobre:

- skazany był wielokrotnie nagradzany kodeksowo, raz został ukarany dyscyplinarnie,

- w stosunku do funkcjonariuszy przyjmował postawę regulaminową, a w grupie współosadzonych funkcjonował bezkonfliktowo,

- był zatrudniony nieodpłatnie na terenie jednostki i prawidłowo wywiązywał się ze swoich obowiązków,

- przebywał w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu, gdzie ukończył program podstawowej psychoterapii uzależnienia,

- uczestniczył w wielu programach resocjalizacyjnych,

- nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej

- deklaruje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

1.2.1.2.

informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

popełnione przez skazanego przestępstwa wymierzone były przeciwko różnym dobrom prawnym, m.in. przeciwko zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu,

przestępstwa jakich dopuścił się skazany nie cechuje bliskość czasowa – chronologicznie pierwsze z nich skazany popełnił w 1990 r., a ostatnie w 2018 r., co oznacza, że skazany przez niemal 30 lat naruszał porządek prawny.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu,

18 stycznia 2005 r.,

sygn. akt II K 765/04

1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności

2.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe,

20 grudnia 2006 r.,

sygn. akt IV K 494/06

5 miesięcy pozbawienia wolności

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Otwocku,

21 czerwca 2013 r.,

sygn. akt II K 1105/12

10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby i kara grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 10 zł każda

2.

Sąd Rejonowy w Otwocku,

11 grudnia 2014 r.,

o sygn. akt II K 38/13

1 rok pozbawienia wolności

3.

Sąd Okręgowy w Warszawie,

29 czerwca 2015 r.,

sygn. akt XII K 109/14

2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności i kara grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych po 10 zł każda

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Otwocku,

28 kwietnia 2017 r.,

sygn. akt II K 159/15

1 rok pozbawienia wolności

2.

Sąd Rejonowy w Otwocku,

30 kwietnia 2018 r., sygn. akt II K 734/14

- 6 miesięcy pozbawienia wolności

- 1 rok pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Wydając wyrok łączny, Sąd związany był wytycznymi sądu odwoławczego, mak nadającymi na sad orzekający obowiązek rozważenia, który z obowiązujących stanów prawnych jest dl skazanego względniejszy, zgodnie z treści art. 4 k.k.

Analiza dotychczasowych skazań D. W. wykazała, że skazany aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności, orzeczoną ostatnim wyrokiem skazującym wydanym przez Sąd Rejonowy w Otwocku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. II K 734/14, uprawomocnionym w dniu 25 lipca 2019 r. Data ostatniego wyroku skazującego wykluczyła zatem możliwość wydania przez Sąd wyroku łącznego w oparciu o przepisy obowiązujące w chwili orzekania, albowiem zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. po dniu 24 czerwca 2020 r. Z kolei, w związku z tym, że w/w kara pozbawienia wolności jako jedyna podlegała wykonaniu, niemożliwym było również orzeczenie w stosunku do skazanego kary łącznej na podstawie przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r. do 23 czerwca 2020 r.

Wyżej poczynione ustalenia doprowadziły Sąd do wniosku, że w sytuacji skazanego możliwe jest orzeczenie wyroku łącznego na podstawie przepisów Rozdziału IX Kodeksu karnego według stanu prawnego obowiązującego do dnia 1 lipca 2015 r. bądź do dnia 7 czerwca 2010 r.

Sąd uznał, że względniejsze w sytuacji skazanego jest wydanie orzeczenia na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 7 czerwca 2010 r. W związku z powyższym, Sąd zobowiązany był wziąć pod uwagę związek czasowy, jaki zachodzi pomiędzy datami czynów w wyrokach jednostkowych a datami tych wyroków, nawet nieprawomocnych, celem ustalenia, czy w niniejszej sprawie zachodzi sytuacja, w której dwa lub więcej czynów popełnionych zostało przed zapadnięciem wyroku pierwszej instancji co do któregokolwiek z tych czynów.

Powyższy materialnoprawny warunek spełniony został w odniesieniu do wyroków:

- Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 18 stycznia 2005 r. o sygn. akt II K 765/04 i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe z dnia 20 grudnia 2006 r. o sygn. akt IV K 494/06, albowiem czyny co do których zapadły powyższe wyroki popełnione zostały kolejno w dniu 11 sierpnia 2004 r. oraz w okresie od 26 maja 2004 r. do 18 sierpnia 2004 r.,

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 21 czerwca 2013 r. o sygn. akt II K 1105/12, Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 11 grudnia 2014 r. o sygn. akt II K 38/13 i Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r. o sygn. akt XII K 109/14, albowiem czyny co do których zapadły powyższe wyroki popełnione zostały kolejno w dniach 23 października 2003 r., 1 stycznia 2013 r. i 23 kwietnia 2004 r.

- Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2017 r. o sygn. akt II K 159/15 i Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 30 kwietnia 2018 r. o sygn. akt II K 734/14, albowiem czyny co do których zapadły powyższe wyroki popełnione zostały kolejno w dniach 15 stycznia 2015 r., 24 lutego 2014 r. i 25 września 2014 r.

Wydając wyrok łączny w przedmiotowej sprawie, Sąd miał na uwadze treść art. 89 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 7 czerwca 2010 r. zgodnie z którym w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli – zgodnie z treścią w art. 69 k.k. – nie przekracza ona 2 lat. W niniejszej sprawie, przy możliwości połączenia kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania orzeczonych w sprawach Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 17 lipca 2009 r. o sygn. II K 570/09 oraz z dnia 5 maja 2010 r. o sygn. II K 379/09 z karą pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zarządzone postanowieniem sądu, orzeczoną w sprawie Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 21 czerwca w sprawie II K 1105/12, wymierzenie skazanemu kary poniżej 2 lat lub 2 lat pozbawienia wolności nie spełniłoby w ocenie Sądu celów wychowawczych i zapobiegawczych względem skazanego, zatem w sprawie nie było możliwości warunkowego zawieszenia kary łącznej pozbawienia wolności.

Stanowisko takie zawarł Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie o sygn. IV KK 39/11, zgodnie z którym nie wymaga rozbudowanej argumentacji teza, że ustawą względniejszą dla osób skazanych, w kontekście możliwości kształtowania wymiaru kary łącznej w wyroku łącznym była ustawa obowiązująca w brzmieniu przed dniem 8 czerwca 2010 r. Wówczas bowiem, jeśli sąd wydając wyrok łączny decydował się na połączenie kar pozbawienia wolności wymierzonych z warunkowym zawieszeniem wykonania z karami bezwzględnymi, to zobowiązany był do orzeczenia kary łącznej z warunkowym zawieszeniem. Nie wystąpienie natomiast przesłanek z art. 69 k.k. poprowadziło do uznania, że brak jest warunków do wydania wyroku łącznego, co musiałoby skutkować umorzeniem postępowania w przedmiocie połącznia w wyroku łącznym warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Wskazać należy, że mimo spełnionego warunku z art. 85 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 7 czerwca 2010 r., Sąd odstąpił od wydania wyroku łącznego obejmującego kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 24 lipca 1997 r. o sygn. III K 31/97 i Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 maja 2003 r. o sygn. III K 229/02, ponieważ w sprawie skazanego nie zaistniały przesłanki do orzeczenia nowej kary łącznej w innej konfiguracji niż kara łączna orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 października 2003 r. o sygn. III K 280/03.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Orzekając o wymiarze kary łącznej, Sąd w szczególności miał na uwadze opinię wydaną przez Dyrektora Aresztu Śledczego w W.. Opinia, którą zdaniem Sądu można ocenić jako umiarkowanie pozytywną wskazuje, że orzeczone względem D. W. kary zaczynają przynosić pożądane rezultaty resocjalizacji skazanego.

Z drugiej jednak strony, należało wziąć pod uwagę, że pozytywne zachowanie skazanego w warunkach osadzenia powinno stanowić normę w przypadku osób odbywających karę pozbawienia wolności i okoliczność ta nie może uzasadniać szczególnego traktowania przy orzekaniu kary łącznej. Sąd nie mógł stracić z pola widzenia faktu, że D. W. był szesnastokrotnie skazywany, co bezspornie stanowi okoliczność negatywnie wpływającą na wymiar kary łącznej.

Podkreślić należy, że kara łączna musi stanowić całościową ocenę zachowań sprawcy, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego reakcją na popełnione czyny i jako taka nie może być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielości przestępstw.

Wymierzając skazanemu karę łączną pozbawienia wolności, Sąd oscylował w następujących granicach:

- w ciągu I - od 1 roku i 4 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy,

- w ciągu II – od 2 lat i 6 miesięcy do 4 lat i 4 miesięcy,

- w ciągu II – od 1 roku do 2 lat i 6 miesięcy.

Natomiast w zakresie kary łącznej grzywny Sąd na nowo określił wysokość stawki dziennej, kierując się wskazaniami określonymi w art. 33 § 3 k.k., mając na uwadze, że zgodnie z art. 86 § 2 k.k., wysokość stawki dziennej nie może przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio.

Wyżej przedstawione czynniki przemawiają za zastosowaniem wobec skazanego zasady asperacji i wymierzeniem względem D. W. w pierwszym ciągu – kary 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, w drugim ciągu – kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i kary grzywny w wymiarze 190 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł, w trzecim ciągu – kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie Sądu wymierzone kary odpowiadają potrzebom wychowawczym i zapobiegawczym względem skazanego, a także spełnią swoją funkcję w ramach prewencji generalnej.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

-

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Sąd na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okresy odbywania kar od dnia 25 listopada 2005 r. do dnia 24 marca 2007 r., od dnia 7 maja 2009 r. do dnia 8 maja 2009 r., od dnia 31 października 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r., od dnia 25 września 2014 r. do dnia 26 września 2014 r., od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r., od dnia 26 kwietnia 2020 r. do dnia 25 marca 2021 r. i orzeczone w pkt 1, 2, 3 wyroku kary łączne pozbawienia wolności uznał za odbyte w całości.

5.

Na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny, Sąd zaliczył skazanemu uiszczoną karę grzywny w sprawie o sygn. akt XII K 35/16 i orzeczoną karę łączną grzywny uznał za uiszczoną do kwoty 1300 zł.

6.

Sąd ustalił, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

7.

Na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył postępowanie, co do objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami w sprawach o sygn. akt VI K 743/87, VI K 733/90, III K 31/97, IV K 925/02, III K 229/02, III K 280/03, II K 946/08, II K 570/09, II K 379/09, II K 391/14.

8.

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. P. kwotę 264 zł wraz należnym podatkiem od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

9.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 2 k.p.k., Sąd zwolnił D. W. od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

7.  PODPIS

SSO Beata Najjar

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Najjar
Data wytworzenia informacji: