Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 329/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-12-08

Sygn. akt VI Gz 329/15

POSTANOWIENIE

Dnia 8 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki

Sędziowie : SSO Beata Hass-Kloc ( spr)

SSO Barbara Frankowska

Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Kościak

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa : R. M.

przeciwko : W. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego
w T. V Wydziału Gospodarczego z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt V GNc 1351/13,

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt
V GNc 1351/13, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 7 lipca 2015 r. o zasądzenie kosztów postępowania zabezpieczającego. Przedstawiając motywy swego rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, że wezwanie o opłacenie wniesionego zażalenia na zaskarżone postanowienia zostało doręczone pozwanemu w dniu 1 września 2015 r., zaś pozwany nie dokonał uiszczenia opłaty sądowej w terminie zakreślonym przez Sąd. Wobec powyższego Sąd Rejonowy zażalenie to na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. odrzucił.

Pismem z dnia 13 października 2015 r. (data prezentaty) pozwany wniósł w terminie zażalenie na powyższe postanowienie domagając się jego uchylenia.

W złożonym środku zaskarżenia w ogóle nie odniósł się do meritum podniesionego w/w postanowieniu Sądu Rejonowego, a jedynie podtrzymał wniosek o zwolnienie go od kosztów i stwierdził ,że został oszukany przez byłych wspólników co ma wpływ również na tę sprawą.

Sąd Okręgowy mając na uwadze powyższe zważył co następuje:

Zażalenie pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie pozwanego na skutek nie opłacenia tego zażalenia w terminie zakreślonym przez Sąd I instancji.

Okoliczności tej nie przeczy sam skarżący.

Powyższe czyni zatem zażalenie w sposób oczywisty niezasadnym.

Podniesione w zażaleniu zarzuty w istocie odnoszą się do kwestii nie mających wpływu na rozstrzygnięcie dotyczące braku opłacenia wniesionego zażalenia w/w terminie. Dodać należy, że niemożność uiszczenia kosztów sądowych sama w sobie nie uzasadnia uwzględnienia niniejszego zażalenia skoro zostało ono wniesione z brakami formalnymi , których strona nie uzupełniła w terminie wskazanym przez Sąd , co skutkuje obligatoryjnym jego odrzuceniem.

Reasumując skoro zatem zażalenie pozwanego z dnia 25 lipca 2015 r.
(k. 136) na postanowienie z dnia 7 lipca 2015 r. (k. 131) zostało wniesione

z w/w uchybieniem ( k- 153, 154,152) zaskarżone postanowienie odpowiada prawu. Dlatego też zażalenie pozwanego jako bezzasadne - na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. - należało oddalić, o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

-

(...)

-

(...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Borucki,  Barbara Frankowska
Data wytworzenia informacji: