Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 761/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-03-01

X Gc 761/17

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 31 maja 2017r. skierowanym przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Ł. powódka Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w A. wniosła o zasądzenie od pozwanej kwoty 219 951,86zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

1.  5 200,95zł. od dnia 13 grudnia 2016r.;

2.  4 243,42zł. od dnia 14 grudnia 2016r.;

3.  2 048,13zł. od dnia 16 grudnia 2016r.;

4.  1 807,88zł. od dnia 19 grudnia 2016r.;

5.  6 914,45zł. od dnia 19 grudnia 2016r.;

6.  5 481,75zł. od dnia 20 grudnia 2016r.;

7.  2 467,05zł. od dnia 20 grudnia 2016r.;

8.  7 271,31zł. od dnia 21 grudnia 2016r.;

9.  3 790,92zł. od dnia 22 grudnia 2016r.;

10.  8 020,45zł. od dnia 26 grudnia 2016r.;

11.  1 795,58zł. od dnia 27 grudnia 2016r.;

12.  1 653,66zł. od dnia 27 grudnia 2016r.;

13.  542,92zł. od dnia 29 grudnia 2016r.;

14.  7 374,17zł. od dnia 3 stycznia 2017r.;

15.  1 921,79zł. od dnia 3 stycznia 2017r.;

16.  10 129,79zł. od dnia 4 stycznia 2017r.;

17.  6 125,14zł. od dnia 5 stycznia 2017r.;

18.  4 988,10zł. od dnia 9 stycznia 2017r.;

19.  698,74zł. od dnia 11 stycznia 2017r.;

20.  8 390,02zł. od dnia 18 stycznia 2017r.;

21.  1 455,40zł. od dnia 19 stycznia 2017r.;

22.  5 110,60zł. od dnia 23 stycznia 2017r.;

23.  5 092,47zł. od dnia 24 stycznia 2017r.

24.  539,23zł. od dnia 25 stycznia 2017r.;

25.  5 922,86zł. od dnia 1 lutego 2017r.;

26.  566,29zł. od dnia 2 lutego 2017r.;

27.  4 185,05zł. od dnia 2 lutego 2017r.;

28.  1 675,09zł. od dnia 20 lutego 2017r.;

29.  9 398,31zł. od dnia 20 lutego 2017r.;

30.  2 324,70zł. od dnia 22 lutego 2017r.;

31.  5 120,43zł. od dnia 22 lutego 2017r.;

32.  6 746,81zł. od dnia 23 lutego 2017r.;

33.  5 231,46zł. od dnia 27 lutego 2017r.;

34.  2 631,03zł. od dnia 28 lutego 2017r.;

35.  4 111,58zł. od dnia 28 lutego 2017r.;

36.  3 105,64zł. od dnia 1 marca 2017r.

37.  1 602,72zł. od dnia 3 marca 2017r.;

38.  7 207,23zł. od dnia 6 marca 2017r.;

39.  1 116,10zł. od dnia 8 marca 2017r.;

40.  2 601,42zł. od dnia 8 marca 2017r.;

41.  3 038,35zł. od dnia 13 marca 2017r.;

42.  574,90zł. od dnia 15 marca 2017r.;

43.  8 814,69zł. od dnia 10 kwietnia 2017r.;

44.  1 732,66zł. od dnia 10 kwietnia 2017r.;

45.  4 537,44zł. od dnia 12 kwietnia 2017r.;

46.  3 636,40zł. od dnia 14 kwietnia 2017r.;

47.  5 134,27zł. od dnia 14 kwietnia 2017r.;

48.  590,89zł. od dnia 19 kwietnia 2017r.;

49.  2 841,62zł. od dnia 24 kwietnia 2017r.;

50.  3 245,11zł. od dnia 25 kwietnia 2017r.;

51.  3 261,96zł. od dnia 27 kwietnia 2017r.;

52.  873,42zł. od dnia 27 kwietnia 2017r.;

53.  1 716,10zł. od dnia 8 maja 2017r.;

54.  7 390,56zł. od dnia 8 maja 2017r.;

55.  3 618,34zł. od dnia 9 maja 2017r.;

56.  579,82zł. od dnia 10 maja 2017r.;

57.  1 755,40zł. od dnia 10 maja 2017r. tytułem wynagrodzenia za sprzedawany pozwanej towar (pozew k. 3 – 5).

Zapadłym w dniu 22 sierpnia 2017r. nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu nakaz zapłaty k. 66 – 67). We wniesionym od powyższego nakazu sprzeciwie z dnia 8 września 2017r. pozwana podniosła, iż faktury, których dotyczy dochodzone w sprawie roszczenie, nie zostały przez pozwaną zatwierdzone, powódka zaś nie przedstawiła żadnych dowodów potwierdzających dostarczenie pozwanej towaru, w związku z którym faktury te dostarczono i z tych też przyczyn wniosła o oddalenie powództwa (sprzeciw k. 72 – 73).

Pismem z dnia 9 października 2017r. pełnomocnik powódki rozszerzył żądanie pozwu o kwotę 28 412,56zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

I 5 332,09zł. od dnia 21 czerwca 2017r.;

II 4 575,54zł. od dnia 28 czerwca 2017r.;

III 9 232,59zł. od dnia 11 lipca 2017r.;

IV 9 272,34zł. od dnia 21 lipca 2017r. (pismo k. 90 – 91).

Sąd ustalił, co następuje:

W związku z realizowanymi na rzecz pozwanej dostawami powódka wystawiła faktury na kwoty:

1. 6 688,96zł. z terminem płatności na dzień 12 grudnia 2017r. (faktura k. 53);

2. 4 243,42zł. z terminem płatności na dzień 13 grudnia 2017r. (faktura k. 52 – odwrót);

3. 2 048,13zł. z terminem płatności na dzień 15 grudnia 2017r. (faktura k. 52);

4. 1 807,88zł. z terminem płatności na dzień 18 grudnia 2017r. (faktura k. 51 – odwrót);

5. 6 914,45zł. z terminem płatności na dzień 18 grudnia 2017r. (faktura k. 51);

6. 5 481,75zł. z terminem płatności na dzień 19 grudnia 2017r. (faktura k. 50);

7. 2 467,05zł. z terminem płatności na dzień 19 grudnia 2016r. (faktura k. 50 – odwrót);

8. 7 271,31zł. z terminem płatności na dzień 20 grudnia 2016r. (faktura k. 49 – odwrót);

9. 3 790,92zł. z terminem płatności na dzień 21 grudnia 2017r. (faktura k. 49);

10. 8 020,45zł. z terminem płatności na dzień 25 grudnia 2017r. (faktura k. 48 – odwrót)

11. 1 795,58zł. z terminem płatności na dzień 26 grudnia 2017r. (faktura k. 48);

12. 1 653,66zł. z terminem płatności na dzień 26 grudnia 2017r. (faktura k. 47);

13. 542,92zł. z terminem płatności na dzień 28 grudnia 2016r. (faktura k. 47);

14. 7 374,17zł. z terminem płatności na dzień 2 stycznia 2017r. (faktura k. 46 – odwrót);

15. 1 921,79zł. z terminem płatności na dzień 2 stycznia 2017r. (faktura k. 46);

16. 10 129,08zł. z terminem płatności na dzień 3 stycznia 2017r. (faktura k. 45);

17. 6 125,14zł. z terminem płatności na dzień 4 stycznia 2017r. (faktura k. 44 – odwrót);

18. 4 988,10zł. z terminem płatności na dzień 8 stycznia 2017r. (faktura k. 44);

19. 698,74zł. z terminem płatności na dzień 10 stycznia 2017r. (faktura k. 43 – odwrót);

20. 8 390,02zł. z terminem płatności na dzień 17 stycznia 2017r. (faktura k. 43);

21. 1 455,40zł. z terminem płatności na dzień 18 stycznia 2017r. (faktura k. 42);

22. 5 110,60zł. z terminem płatności na dzień 22 stycznia 2017r. (faktura k. 41 – odwrót);

23. 5 092,47zł. z terminem płatności na dzień 23 stycznia 2017r. (faktura k. 41);

24. 539,23zł. z terminem płatności na dzień 24 stycznia 2017r. (faktura k. 40 – odwrót);

25. 5 922,86zł. z terminem płatności na dzień 31 stycznia 2017r. (faktura k. 40);

26. 566,29zł. z terminem płatności na dzień 1 lutego 2017r. (faktura k. 39);

27. 4 185,05zł. z terminem płatności na dzień 1 lutego 2017r. (faktura k. 39 – odwrót);

28. 1 675,09zł. z terminem płatności na dzień 19 lutego 2017r. (faktura k. 38);

29. 9 398,31zł. z terminem płatności na dzień 19 lutego 2017r. (faktura k. 38 – odwrót)

30. 2 324,70zł. z terminem płatności na dzień 21 lutego 2017r. (faktura k. 37);

31. 5 120,43zł. z terminem płatności na dzień 21 lutego 2017r. (faktura k. 37 – odwrót);

32. 6 746,81zł. z terminem płatności na dzień 22 lutego 2017r. (faktura k. 36);

33. 5 231,46zł. z terminem płatności na dzień 26 lutego 2017r. (faktura k. 35 – odwrót);

34. 2 631.03zł. z terminem płatności na dzień 27 lutego 2017r. (faktura k. 35);

35. 4 111,58zł. z terminem płatności na dzień 27 lutego 2017r. (faktura k. 34 – odwrót);

36. 3 105,64zł. z terminem płatności na dzień 28 lutego 2017r. (faktura k. 34);

37. 1 602,72zł. z terminem płatności na dzień 2 marca 2017r. (faktura k. 33 – odwrót);

38. 7 207,23zł. z terminem płatności na dzień 5 marca 2017r. (faktura k. 33);

39. 1 116,10zł. z terminem płatności na dzień 7 marca 2017r. (faktura k. 31 – odwrót);

40. 2 601,42zł. z terminem płatności na dzień 7 marca 2017r. (faktura k. 32);

41. 3 038,35zł. z terminem płatności na dzień 12 marca 2017r. (faktura k. 31);

42. 574,90zł. z terminem płatności na dzień 14 marca 2017r. (faktura k. 30 – odwrót);

43. 8 814,69zł. z terminem płatności na dzień 9 kwietnia 2017r. (faktura k. 29 – odwrót);

44. 1 732,66zł. z terminem płatności na dzień 9 kwietnia 2017r. (faktura k. 30);

45. 4 537,44zł. z terminem płatności na dzień 11 kwietnia 2017r. (faktura k. 28 – odwrót);

46. 3 636,40zł. z terminem płatności na dzień 13 kwietnia 2017r. (faktura k. 27 – odwrót);

47. 5 134,27zł. z terminem płatności na dzień 13 kwietnia 2017r. (faktura k. 28);

48. 590,89zł. z terminem płatności na dzień 18 kwietnia 2017r. (faktura k. 27);

49. 2 841,62zł. z terminem płatności na dzień 23 kwietnia 2017r. (faktura k. 26 – odwrót)

50. 3 245,11zł. z terminem płatności na dzień 24 kwietnia 2017r. (faktura k. 26);

51. 3 261,96zł. z terminem płatności na dzień 26 kwietnia 2017r. (faktura k. 59);

52. 873,42zł. z terminem płatności na dzień 26 kwietnia 2017r. (faktura k. 25 – odwrót);

53. 1 716,10zł. z terminem płatności na dzień 7 maja 2017r. (faktura k. 24);

54. 7 390,56zł. z terminem płatności na dzień 7 maja 2017r. (faktura k. 25);

55. 3 618,34zł. z terminem płatności na dzień 8 maja 2017r. (faktura k. 23 – odwrót);

56. 579,82zł. z terminem płatności na dzień 9 maja 2017r. (faktura k. 23);

57. 1 755,40zł. z terminem płatności na dzień 9 maja 2017r. (faktura k. 22 – odwrót);

58. 5 332,09zł. z terminem płatności na dzień 20 czerwca 2017r. (faktura k. 94);

59. 4 575,54zł. z terminem płatności na dzień 27 czerwca 2017r. (faktura 95);

60. 9 232,59zł. z terminem płatności na dzień 10 lipca 2017r. (faktura k. 96);

61. 9 272,34zł. z terminem płatności na dzień 20 lipca 2017r. (faktura k. 97).

Zamówienia na powyższe dostawy pozwana składała drogą elektroniczną (korespondencja elektroniczna k. 100 – 105). Do ich odbioru jak i podpisywania wystawianych przez powódkę faktur pozwana upoważniła swoich pracowników (upoważnienia k. 106 - 111).

W dniu 6 marca 2017r. pozwana uznała roszczenie powódki o zapłatę kwoty 285 144,61zł. wynikającą z faktur wystawionych przez powódkę w związku z realizowanymi na rzecz pozwanej dostawami towaru (oświadczenie k. 112).

Sąd oddalił jako zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania wniosek pozwanej o odroczenie terminu rozprawy w dniu 26 stycznia 2018r. z uwagi na chorobę jej prezesa(wniosek k. 129 – 130, postanowienie k. 131). Dokonując oceny potrzeby odroczenia terminu rozprawy z punktu widzenia zapewnienia stronie pozwanej realnej możliwości ochrony jej praw mieć należało na względzie, iż wnosząc sprzeciw sama strona pozwana wnioskowała jednocześnie o rozpoznanie sprawy pod jej nieobecność (sprzeciw k. 72). Jak zatem wynika z powyższego, pozwana sama oceniła swój ewentualny udział w rozprawie jako zbędny. Zważywszy fakt, iż wszelkie zaprezentowane w toku postępowania dowody przybrały postać dokumentów, do których pozwana odnieść mogła się w ewentualnym piśmie procesowym, jedyne zaś przeprowadzone na terminie rozprawy czynności ograniczyły się do odebrania stanowiska pełnomocnika powódki, które to stanowisko w żaden sposób nie uległo zmianie w stosunku do tego, jakie prezentowane było w znanych pozwanej pismach procesowych, ocenę tę należało w całości podzielić.

Jak wynika wreszcie z przedłożonego przez samą stronę pozwaną odpisu jej krs poza niedysponowanym w każdym z terminów rozprawy prezesem jej zarządu spółka ta reprezentowana mogła być także przez jej prokurenta samoistnego w osobie M. K., która jednocześnie udzielała pełnomocnictw pracownikom pozwanej dla potrzeb odbioru dostarczanego przez powódkę towaru jak również podpisywania wystawianych w związku z tym faktur i która wreszcie wraz z prezesem pozwanej spółki podpisała złożony przez nią sprzeciw (krs k. 76). Jak stanowi przepis art. 109 1 par. 1 kc., prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie budzi w związku z tym wątpliwości, iż prokurent może reprezentować przedsiębiorcę przed wszystkimi sądami, a skoro tak, to nie wykazano przeszkód, dla których ustanowiony przez pozwaną prokurent nie mógłby podjąć się jej reprezentacji także w sprawie niniejszej.

Niezależnie od powyższego, dokonując oceny zasadności powyższego wniosku mieć należało na uwadze uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie III CZP 78/13, wedle której nawet nieobecność strony wywołana długotrwałą chorobą nie uzasadnia odroczenia rozprawy, jeżeli w okolicznościach sprawy wniosek o odroczenie rozprawy stanowi nadużycie praw procesowych. Zdaniem sądu nadużycia takiego dopatrywać można się także w okolicznościach niniejszej sprawy, złożony bowiem przez pozwaną wniosek o odroczenie rozprawy z uwagi na stwierdzoną zaświadczeniem lekarza sądowego niezdolność prezesa pozwanej do stawienia się na jej terminie był kolejnym, drugim pod rząd pochodzącym od tej samej strony wnioskiem o odroczenie, na skutek czego uprzednio wyznaczony uprzednio termin rozprawy nie doszedł do skutku (wniosek k. 121 – 123, postanowienie k. 125)

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do brzmienia przepisu art. 535 kc. obowiązkiem kupującego jest zapłata ceny za odebraną od kupującego rzecz. Obowiązek taki ciąży zatem również na stronie pozwanej z tytułu zrealizowanych ze stroną powodową sprzedaży. W świetle przedstawionych przez powódkę dowodów w postaci faktur opatrzonych podpisami upoważnionych do dokonania takiej czynności pracowników pozwanej jak i oświadczenia jej samej o uznaniu długu, jak również kierowanych przez pozwaną zamówień do powódki, podzielić należało stanowisko pełnomocnika powódki, wedle którego gołosłowne zaprzeczenia pozwanej, jakoby dostawy, których dotyczą powyższe faktury, nie miały miejsca, służyć mają jedynie bezpodstawnemu uchyleniu się od obowiązku zapłaty, o jakim mowa w powołanym wyżej przepisie art. 535 kc.

Oceny tej nie podważają twierdzenia pozwanej co do nienależytego wykonania zobowiązania przez stronę powodową przytoczone w jej piśmie z dnia 7 lutego 2018r., potwierdzające zatem ostatecznie tezę powódki o łączących ją z pozwaną relacjach handlowych. Zauważyć należy jednocześnie, iż pismo to złożone zostało już po zamknięciu rozprawy, stosownie zaś do brzmienia przepisu art. 316 § 1 kpc., po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Wprawdzie zgodnie z par. 2 powołanego wyżej przepisu, rozprawa może zostać otwarta na nowo, jeżeli tylko istotne okoliczności ujawniły się dopiero po jej zamknięciu, niemniej jednak – jak wskazuje się w literaturze prawniczej - użycie przez ustawodawcę określenia "ujawnienie się" oznacza, że okoliczności lub dowody, które mają stanowić podstawę otwarcia rozprawy, nie mogły być stronie znane przez jej zamknięciem. Tym samym wydaje się, że rozprawa nie powinna być otwierana w sytuacji, w której dany środek dowodowy był stronie znany, choćby nawet jego przeprowadzenie napotykało na trudności, które odpadły po zamknięciu rozprawy. Stanowisko powyższe wynika stąd, iż środki takie wedle art. 503 par. 1 kpc. pozwana winna była zgłosić już w piśmie zawierającym sprzeciw. Zgodnie jednocześnie z powołanym wyżej przepisem, Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Składając pismo z dnia 7 lutego 2018r. pozwana okoliczności takich nie tylko nie uprawdopodobniła, ale także nie wskazała nawet na ich wystąpienie. Z uwagi na powyższe, żądaniu pozwu udzielić należało ochrony w całości.

Orzekając o żądaniu pozwu w zakresie odsetek za opóźnienie sąd miał na względzie art. 481 par. 1 kc., wedle którego odsetki należą się one za sam fakt opóźnienia polegającego na przekroczeniu terminu zapłaty danej należności bez względu na przyczyny, które doprowadziły do powstania takiego opóźnienia.

Rozstrzygnięcie o należnych powódce kosztach postępowania w postaci opłaty od pozwu w kwocie 10 998zł. oraz wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 10 800zł. ustalonych na podstawie par. 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie zapadło zgodnie z wyrażoną przepisem art. 98 par. 1 kpc. zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania.

Z/ odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pozwanej z pouczeniem o zaskarżalności

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Kałuziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR (del.) Eryk Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: