Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 857/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2013-11-05

Sygn. akt II Cz 857/13

POSTANOWIENIE

K., dnia 5 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Wojciech Vogt

Sędziowie: S.S.O. Barbara Mokras – spr.

S.S.O. Janusz Roszewski

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Z. L. oraz Skarbu Państwa (...) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony (...)

przeciwko dłużnikowi B. S.

o wyjawienie majątku

na skutek zażalenia wierzyciela Z. L.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt I Co 254/13

postanawia:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 857/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim rozstrzygnął o kosztach postępowania o wyjawienie majątku i zasądził od dłużnika B. S. na rzecz wierzyciela Z. L. kwotę 40 zł a na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa (...) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony (...) kwotę 60 zł.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniósł wierzyciel Z. L. domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Skarżący zarzucił, niezupełne rozpoznanie jego wniosku o wyjawienie majątku.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie podkreślenia wymaga, że wyjawienie majątku to pomocniczy sposób egzekucji polegający na tym, że dłużnik na polecenie sądu składa wykaz wszystkich części składowych swego majątku, a prawdziwość i zupełność tego wykazu stwierdza przyrzeczeniem (obie te czynności nierozdzielnie składają się na wyjawienie majątku). Celem postępowania w przedmiocie wyjawienia majątku jest zatem uzyskanie przez wierzyciela informacji o majątku dłużnika dla zapewnienia skuteczności egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Analizując zarzuty zażalenia wskazać należy po pierwsze, że w żadnej mierze nie odnoszą się one do zaskarżonego orzeczenia, rozstrzygającego o kosztach postępowania o wyjawienie majątku, stąd już z tej przyczyny zażalenie uznać należało za nieuzasadnione.

Wskazać należy również, czego wydaje się nie zauważać skarżący, że postępowanie o wyjawienie majątku ma na celu wyjawienie całego majątku dłużnika, na który co oczywiste składają się zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Skoro ze znajdującego się w aktach sprawy wykazu majątku, złożonego przez dłużnika w trybie art. 913 k.p.c., wynika, że nie posiada on żadnych nieruchomości niemożliwym było wskazanie danych zawartych w punkcie 2 wniosku wierzyciela Z. L. o wyjawienie majątku. Podkreślenia również wymaga z całą stanowczością, że postępowanie to dotyczy postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przeciwko dłużnikowi, stąd nie ma żadnych podstaw prawnych ani też faktycznych aby w ramach tego postępowania ustalać szczegółowe dane członków rodziny dłużnika, których nie dotyczy wniosek o wyjawienie majątku.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Sygn. akt II Cz 857/13

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Vogt,  Janusz Roszewski
Data wytworzenia informacji: