Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 1079/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Wadowicach z 2016-12-07

Sygn. akt II W 1079/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział II Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Leśniak

Protokolant: st. sek. sąd. Magdalena Pytel

w obecności przedstawiciela oskarżyciela publicznego skarbowego Urzędu Skarbowego w W. Małgorzaty Wierońskiej – Glądys

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2016 roku w W.

sprawy

K. P. syna A. i A., urodzonego (...) w W.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od 24 grudnia 2012r. do 8 stycznia 2016r. tj. do dnia sporządzenia wniosku o wszczęcia dochodzenia w sprawie karnej skarbowej, w W. woj. (...) będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych, utrudniał upoważnionym pracownikom Urzędu Skarbowego w W. przeprowadzenie czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011r. w ten sposób, że pomimo skutecznie doręczonych pisemnie wezwań z dnia 12 grudnia 2012r., 19 listopada 2014r., 23 stycznia 2015r. i 17 grudnia 2015r. do złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętych przychodów (poniesionej straty) PIT- (...) za 2011r. oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupem, eksploatacją i zbyciem samochodu osobowego marki F. (...), rok produkcji 1994, nie stawił się w tut. organie podatkowym, nie zgłosił przyczyn uzasadniających brak możliwości zastosowania się do powyższych wezwań oraz nie złożył przedmiotowej korekty zeznania, czym naruszał przepisy art. 156 § 1 w zw. z art. 155 § 1 w zw. z art. 272 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 83 § 2 k.k.s. w zw. z art. 83 § 1 k.k.s.

1.  na zasadzie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. oskarżonego K. P. uniewinnia od zarzutu popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia;

2.  na zasadzie art. 632 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. kosztami procesu obciąża Skarb Państwa,

3.  na zasadzie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 w zw. z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w zw. z § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) wynagrodzenie w kwocie 664,20 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery złote 20/100), w tym należny podatek VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu.

S ę d z i a :

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kinga Torbus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wadowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Leśniak
Data wytworzenia informacji: