Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 1079/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Wadowicach z 2016-12-07

XVII Ka 1228/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykroczenie skarbowe, podsądny, sprawa ponoszenia, podatek, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, obrońca, uporczywość, zachowanie podatnika, złożenie deklaracji podatkowej, obowiązek podatkowy, adwokat z urzędu, zaległość podatkowa, przeprowadzenie wywiadów, danina publiczna, spółka, odwoławczy sąd okręgowy, zarzut obrazy przepisów prawa, rejonowy poznań, kancelaria adwokacka
Zobacz»

II W 1318/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykroczenie skarbowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, drugi urząd skarbowy, zaliczka na podatek dochodowy, należny podatek dochodowy, należność podatkowa, zeznanie pit, urząd skarbowy, podatnik, czyn, upływ terminu ustawowego, zawiadomienie o wykroczeniu, kartę kontową, rok podatkowy, informacja o stanie zaległości, charakter uporczywy, przedawnienie karalności, kopia dowodu wpłaty, zaległość podatkowa, kancelaria adwokacka adwokata
Zobacz»

II W 1155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykroczenie skarbowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, należny podatek dochodowy, drugi urząd skarbowy, zaliczka na podatek dochodowy, termin ustawowy, zawiadomienie o wykroczeniu, bardzo niewielka część, zeznanie pit, urząd skarbowy, podatnik, zaległość podatkowa, pisemne zawiadomienie, należność podatkowa, zamknięcie przewodu sądowego, czyn, kartę kontową, informacja o stanie zaległości, dzień zamknięcia, kancelaria adwokacka adwokata
Zobacz»

II K 274/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2017

Data publikacji: 27 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnik, urząd skarbowy, kwartał, rachunek urzędu, podatek od towarów i usług, pobrana zaliczka na podatek, wypłacone wynagrodzenie, zaliczka na podatek dochodowy, kwoty niewpłaconej, wykroczenie skarbowe, płatnik podatku dochodowego, kara grzywny, termin płatności podatku, ustawa z dniem, respekt, zeznanie pit, zmiana terminu płatności, mała wartość, działalność gospodarcza
Zobacz»

VIII K 162/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2015

Data publikacji: 8 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, osiągnięty dochód, rok podatkowy, poniesiona strata, urząd skarbowy, upoważnienie naczelnika, zeznanie podatkowe, uszczuplenie, ustawowy obowiązek, przedmiot i podstawa opodatkowania, stan naruszenia, właściwy organ podatkowy, udział oskarżyciela publicznego, przestępstwo skarbowe, północ, organ podatkowy, naczelnik urzędów skarbowych, akt oskarżenia czynu, wymierzenie kary, ustawa z dniem
Zobacz»

II W 96/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 10 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należny podatek dochodowy, wykroczenie skarbowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, kwota łączna, należność podatkowa, stan naruszenia, należna kwota, prawo o adwokaturze, zła wola, rok prawa, ustawa z dniem, podana przyczyna, zapłata kosztów, miesiąc od dnia powstania, długotrwałość zaniechania, koszt nieopłaconej obrony, zakończenie funkcjonowania, przestrzegające prawa, wystąpienie zaległości, dzień powstania obowiązku
Zobacz»

II W 1205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 20 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczka na podatek dochodowy, drugi urząd skarbowy, należny podatek dochodowy, wykroczenie skarbowe, termin ustawowy, urząd skarbowy, rok podatkowy, należność podatkowa, zeznanie roczne, miesiąc ubiegły, informacja o stanie zaległości, obowiązek podatkowy, kopia deklaracji, ustawa z dniem, przewód sądowy, zaległość podatkowa, zeznanie pit, czyn, dochód w latach
Zobacz»

XII K 978/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 czerwca 2013

Data publikacji: 14 maja 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, mała wartość, płatnik podatków, sprawa gospodarcza, dolnośląskie, pobrany podatek, ulga w spłacie, zaliczka na podatek dochodowy, inkasent, kwoty niewpłaconej, sprawa karna skarbowa, udzielanie ulg, mająca osobowość prawna, ordynacja podatkowa, spłata zobowiązania podatkowego, pracą sprawy, pracownik biura rachunkowego, urząd skarbowy, metryka, deklaracja roczna
Zobacz»

II W 295/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Wadowicach

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 27 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykroczenie skarbowe, sklep z przewagą żywności, niewyspecjalizowany sklep z przewagą, rok podatkowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakres sprzedaży detalicznej, wyrób tytoniowy, urząd skarbowy, napój, podatnik, rachunek urzędu, następujący miesiąc, czyn na mocy, zeznanie roczne, zasady ogólne, ustawowy termin, prawo o adwokaturze, ustawa z dniem, miesięczne zaliczki, miesiąc poprzedni
Zobacz»

VIII W 585/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 września 2019

Data publikacji: 6 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, wykroczenie skarbowe, termin płatności podatku, uporczywość, kara grzywny, pierwszy urząd skarbowy, zapłata podatku, rok podatkowy, minimalne wynagrodzenie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zeznanie podatkowe, zaległość podatkowa, aktualna sytuacja dochodowa, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy, sprawca, zachowanie podatnika, sprawa ponoszenia, strona podmiotowa wykroczenia, deklaracja, dolna granica ustawowego zagrożenia
Zobacz»

II W 1006/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 2 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczka na podatek dochodowy, urząd skarbowy, wykroczenie skarbowe, termin, płatnik podatku dochodowego, uszczuplenie należności publicznoprawne, członek jednoosobowego zarządu spółki, działanie w imię, uszczuplenie podatku dochodowego, pobrany podatek, narażenie na uszczuplenie należności, kwota, przedawnienie karalności, początkowa sytuacja, wynagrodzenie, pracownik za listopad, karalność wykroczeń skarbowych, przedawnienia wykroczeń, przestępstwo i wykroczenie skarbowe
Zobacz»

II W 1239/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 4 stycznia 2018

Data publikacji: 6 marca 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, urząd skarbowy, kontakt z urzędami, naczelnik urzędów skarbowych, ustawowy termin, rodzaj wykroczenia, szkodliwość społeczna, wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie, tutejszy teren, działania mediacyjne, list zaległości, informacja o naruszeniu, dokument publiczny, podjęte środki, grzywna, dowód sprawstwa i winy, ustawowe znamię wykroczenia, grzebień, właściwa kara, niekaralność sądowa
Zobacz»

II K 1400/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 13 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • urząd skarbowy, rachunek bankowy urzędu skarbowego, podatek dochodowy od osób fizycznych, wykroczenie skarbowe, pismo z urzędu skarbowego, zaliczka na podatek dochodowy, podatek od towarów i usług, pobrana zaliczka na podatek, płatnik, pracownik zaliczki, ustawowy termin, siedziba, sposobność, ustawa z dniem, pracownik za okresy, kwoty niewpłaconej, czyn, łączna kwota, stopień społecznej szkodliwości, działalność gospodarcza
Zobacz»

V W 2071/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2015

Data publikacji: 26 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, rachunek urzędu, urząd skarbowy, podatnik, wykroczenie skarbowe, problem finansowy, podatek od towarów i usług, podatek vat, kryzys, wpłata podatków, kwartał, upadłość, zaległość podatkowa, uporczywość, list zaległości, deklaracja, przypadku podatków, środek finansowy na zapłatę, chęć spłaty, zapłacenie podatków
Zobacz»

VI W 113/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, urząd skarbowy, żona, rachunek urzędu, rok podatkowy, należność podatkowa, zaległość, oddział ortopedyczny szpitala, firma, uporczywość, zależność od miesiąca, oddział kardiologiczny, szczególność finansowa, zasiłek, naczepa, oddział wewnętrzny, zwolnienie lekarskie, wykroczenie skarbowe, ulec wypadkowi, zapłata podatku
Zobacz»

IV K 1048/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, podstawa opodatkowania, urząd skarbowy, osiągnięty dochód, zobowiązanie podatkowe w podatku, stawka dzienna, transport drogowy, obowiązek podatkowy, roczne zeznanie, zeznanie pit, wysokość zobowiązania podatkowego, działalność gospodarcza, poniesiona strata, złożenie deklaracji, nazwa, naczelnik, przychód, kodeks karny skarbowy, faktura vat, składanie deklaracji
Zobacz»

V W 3461/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 14 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykroczenie skarbowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, zeznanie roczne, podatnik, list zaległości, kserokopia zeznania, kodeks karny skarbowy, należny podatek dochodowy, czyn, rok podatkowy, problem finansowy, zmniejszenie ilości zamówień, spłata zadłużenia powstałego, uregulowanie podatku, formularz, popełnienie wykroczenia skarbowego, rozpowszechnienie informacji, kserokopia dowodu wpłaty, należność publicznoprawna, wpłaty należne
Zobacz»

V W 38/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • urząd skarbowy, rachunek urzędu, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnik, wykroczenie skarbowe, podatek od towarów i usług, wpłata podatków, problem finansowy, terminowe wpłacanie, naczelnik urzędów skarbowych, uporczywość, wpłacanie na rachunek, rata zaległości podatkowa, list zaległości, kartę kontową, dokumentacja urzędu, środek finansowy na zapłatę, prawo podatkowe, na raty, zobowiązanie podatkowe
Zobacz»

V W 340/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 lipca 2018

Data publikacji: 4 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpłatne zbycie, naczelnik drugiego urzędu skarbowego, poniesiona strata, podatek dochodowy od osób fizycznych, urząd skarbowy, zbycie nieruchomości, wykroczenie skarbowe, osiągnięty dochód, list zaległości, rok podatkowy, popełnienie przestępstwa skarbowego, opłata w sprawach karnych, na raty, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia, podejrzenie popełnienia przestępstwa, zaległość w podatku dochodowym, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy, sentencja orzeczenia, sprawa ponoszenia, charakter uporczywy
Zobacz»

V Ka 1049/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 2 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

podatki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykroczenie skarbowe, zobowiązanie podatkowe, zaległość podatkowa, podatnik, urząd skarbowy, terminowe wpłacanie, uporczywość, wpłacanie podatku, należność publicznoprawna, rachunek urzędu, zeznanie pit, sprawa na rachunek, czyn, dzień wszczęcia, należny podatek, podatek dochodowy, obowiązek podatkowy, podatek od towarów i usług, adwokat z urzędu, kwota podatku
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kinga Torbus
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Wadowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Leśniak
Data wytworzenia informacji: