Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 42/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sandomierzu z 2017-03-30

Sygn. akt: I C 42/17 upr

POSTANOWIENIE

Dnia 30 marca 2017r.

Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Barbara Dąda

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. w Sandomierzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko A. P.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pełnomocnika powoda z dnia 20.02.2017r. o doręczenie orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności;

postanawia:

I.  oddalić wniosek;

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 781§1 kpc tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Katalog tytułów egzekucyjnych podlegających przez sąd zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności został w sposób wyczerpujący wskazany w art. 777 kpc i tak zgodnie z §1 pkt. 1 powołanego przepisu tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu.

Pełnomocnik powoda we wniosku z dnia 20.02.2017r. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w sprawie I Nc 2371/16.

Od w/w nakazu zapłaty pozwany w ustawowym terminie wniósł sprzeciw, a konsekwencji nakaz zapłaty utracił moc, zatem merytoryczne rozpoznawanie wniosku powoda w tym przedmiocie stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 781§1 kpc w zw. z art. 777§1 pkt 1 kpc.

ZARZĄDZENIE

-

odnotować postanowienie;

-

odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powoda adw. M. K.;

-

dołączyć zwrotkę ;

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Myślińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Dąda
Data wytworzenia informacji: