Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 42/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sandomierzu z 2017-03-30

I Cz 41/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, zaopatrzenie w klauzulę wykonalności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nakaz zapłaty, orzeczenie sądu prawomocne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, zaopatrzenie w klauzulę wykonalności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, unijną kartę, nakaz zapłaty, postępowanie klauzulowe, orzeczenie wydawane w postępowaniu, rozpoznawanie kwestii, orzeczenie sądu prawomocne, zażalenie, karta praw podstawowych, poprawność orzeczenia, konstytucja rp, kwestie materialnoprawne, znana treść, treść nakazu zapłaty, kontrola poprawności, klauzula wykonalności przez sąd, kognicja sądu w postępowaniu, rozstrzygnięcie o żądaniu pozwu
Zobacz»

I C 22/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Malborku

Data orzeczenia: 19 lutego 2019

Data publikacji: 20 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, orzeczenie sądu prawomocne, natychmiastowe wykonanie, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, fundusz inwestycyjny, przedmiot wniosków, odpis postanowienia, zarządzenie, tytuł egzekucyjny, wniosek powodów, pełnomocnik powodów, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, orzeczenie sądu prawomocne, wniosek powoda o nadanie, przedmiot wniosku powodów, natychmiastowe wykonanie, fundusz sekurytyzacyjny, referendarz sądowy w sądzie, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, fundusz inwestycyjny, spaw, referent, przedmiot wniosków, odpis postanowienia, zarządzenie, zaistniała sytuacja, tytuł egzekucyjny, postępowanie upominawcze, wniosek powodów, pełnomocnik powodów, sprzeciw
Zobacz»

XVI GCo 82/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 września 2012

Data publikacji: 14 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

orzeczenie sądu prawomocne, tytuł egzekucyjny, natychmiastowe wykonanie, wykonalność sądu, nadanie klauzul wykonalności, wniosek powodów, postanowienie, posiedzenie niejawne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • warszawy wydziału, orzeczenie sądu prawomocne, klauzula wykonalności przedmiotowej, wniosek powoda o nadanie, tytuł egzekucyjny, natychmiastowe wykonanie, wykonalność sądu, sprawa w sądzie, klauzula wykonalności postanowienia, przedmiotowe postanowienie, postanowienie sądu apelacyjnego, nadanie klauzul wykonalności, zabezpieczenie roszczenia, wniosek powodów, sądzie drugi, postanowienie, druga instancja, sprawa z wnioskiem, posiedzenie niejawne, akt sprawy
Zobacz»

II Cz 1374/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 września 2014

Data publikacji: 29 września 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, orzeczenie sądu prawomocne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, zapłata w postępowaniu nakazowym, klauzula wykonalności z urzędu, istnienie i zasadność, nadanie klauzul wykonalności, zażalenie, nakaz zapłaty w postępowaniu, postanowienie sądu rejonowego szczecin, zasada równości stron, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, sprawa nakazu zapłaty, droga egzekucji, postępowanie klauzulowe, ugoda, tytuł wykonawczy, postępowanie w przedmiocie nadania, podstawa orzeczenia sądu rejonowego, orzeczenie sądu prawomocne, materialne kryterium, zarzut przeciwko formalnym warunkom
Zobacz»

VIII Gz 138/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, doręczenie, natychmiastowe wykonanie, klauzula wykonalności nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, doręczenie, postanowienie sądu rejonowego szczecin, przesyłka, centrum, domniemanie doręczenia, prawomocny nakaz zapłaty, operator pocztowy, zażalenie, natychmiastowe wykonanie, postanowienie o nadanie klauzuli, awizo, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, placówka pocztowa, adres, referendarz sądowy, formularz potwierdzenia odbioru, oznaczenie wierzyciela, strona adresowa
Zobacz»

II Cz 430/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2014

Data publikacji: 14 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, zarzut dotyczący braku podstaw, przejście uprawnienia, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, ogół do czynienia, uprawnienie w myśl, materialne kryterium, zarzut przeciwko formalnym warunkom, brak podstaw do nadania, istnienie i zasadność roszczenia, formalne kryteria, wpływ na istnienie roszczenia, warunek nadania klauzuli wykonalności, dłużnik w zażaleniu, skutek prawomocnego wyroku, klauzula wykonalności przez sąd, klauzula wykonalności z przejściem, prawomocny nakaz zapłaty sądu, merytoryczna obrona
Zobacz»

II Cz 517/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

doręczenie, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, odpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • adres, doręczenie, odpis nakazów zapłaty, zaświadczenie prezydenta miasta, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, sprawa nakazu zapłaty, odpis, zapłata w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu, domniemanie prawidłowości doręczenia, data doręczania, uchylenie postanowienia o nadaniu, urząd postanowień, doręczanie przesyłek sądowych, wstrzymanie przez sąd, głębszy wywód, sad rejonowy szczecin
Zobacz»

I ACz 1115/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nowy sącz, nadanie klauzul wykonalności, zawarty układ, zażalenie, wniosek strony powodowej, tytuł wykonawczy, wniosek o nadanie klauzul, postępowanie w przedmiocie nadania, merytoryczny środek obrony dłużnika, wierzyciel układu, istnienie i zasadność roszczenia, wpływ na istnienie roszczenia, kwartalna rata, zaskarżone postanowienie, charakter wyłącznie formalny, dopuszczalność egzekucji, zasadzenie od strony, zasadność i wymagalność obowiązku, zakres egzekucji
Zobacz»

II Cz 1067/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 31 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, orzeczenie sądu prawomocne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, odpis nakazów zapłaty, dwukrotne prawidłowe awizowanie, postępowanie klauzulowe, postępowanie upominawcze, przesyłka z odpisem, podanie błędnego adresu, wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji, skutek podania, rzeczywisty adres, orzeczenie sądu prawomocne, zażalenie, adres zamieszkania powoda, miejsce zamieszkania byłe, placówka operatora, tryb doręczenia zastępczego, klauzula wykonalności przedmiotowej, orzeczenie klauzuli wykonalności, pismo procesowe w sprawie
Zobacz»

III Cz 2077/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

klauzula wykonalności nakazu zapłaty, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • dąbek, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, tytuł egzekucyjny, prawomocny zakaz, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, realizacja w drodze, oddalenie zażalenia, pouczenie o środkach, prawidłowe odzwierciedlenie, przesłanka do nadania, nadanie klauzul wykonalności, wniosek powoda o nadanie, przymusowa realizacja, przedmiot wniosku powodów, należność pieniężna, akt sprawy dowodów, odpis nakazów zapłaty, ferowanie, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, postępowanie zażaleniowe według norm
Zobacz»

II Cz 700/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 20 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, tytuł egzekucyjny, doręczenie, orzeczenie sądu prawomocne, natychmiastowe wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • zapłata w postępowaniu upominawczym, nadanie klauzul wykonalności, nakaz zapłaty w postępowaniu, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, przedmiot nadania, tytuł egzekucyjny, doręczenie, doręczenie z dniem, orzeczenie sądu prawomocne, kopia umowy najmu, adresat nieznany, doręczenie odpisu nakazu zapłaty, wniosek powoda o nadanie, przymiot prawomocności, pozew adresu, orzeczenie klauzuli wykonalności, lektura, próba doręczenia, natychmiastowe wykonanie, tytuł wykonawczy
Zobacz»

III Cz 1369/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 grudnia 2015

Data publikacji: 12 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności z urzędu, nadanie klauzul wykonalności, hajduk, kant, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, podstawa do nadania klauzuli, zażalenie, postępowanie nakazowe, obowiązek nadania, nakaz zapłaty sądu, postępowanie upominawcze, uchylenie postanowienia i zasądzenie, prowadzenie przez komornika, wniosek o nadanie klauzul, zarzut od nakazu, sądowa egzekucja, data nadania klauzuli wykonalności, moc dowodowa wyciągu, wydanie nakazu, uzasadnienie zaskarżone postanowienie
Zobacz»

II Cz 702/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 października 2014

Data publikacji: 17 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty, orzeczenie sądu prawomocne, nadanie klauzul wykonalności, natychmiastowe wykonanie, wykonalność sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • termin do zaskarżenia nakazu, zaskarżenie nakazu zapłaty, tytuł wykonawczy, zarzut merytoryczny, tytuł egzekucyjny, bydgoszcz w dniach, nakaz zapłaty, postępowanie w przedmiocie nadania, orzeczenie sądu prawomocne, zażalenie, przywrócenie terminów, postępowanie nakazowe, nadanie klauzul wykonalności, oddalenie wniosku o nadanie, natychmiastowe wykonanie, wykonalność sądu, zmiana poprzez oddalenie wniosku, kwestia formalna, nakazowy sąd, podstawa egzekucji
Zobacz»

II Cz 831/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, wykonalność sądu, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, wykonalność sądu, zamiejscowy wydział cywilny, wykonanie w drodze egzekucji, zażalenie, obowiązek świadczenia dłużnika, wstrzymanie egzekucji, nadanie klauzul wykonalności, właściwy podpis, należność w ratach, spłata zadłużenia w ratach, oddalenie wniosku o nadanie, świadczenie uboczne, sposób spłaty, wniosek o wstrzymanie, wymagane przesłanki, sytuacja rodzinna i materialna, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, anulowanie, egzekucja sądowa
Zobacz»

XII C 737/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 maja 2020

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zarzutów, zarzut od nakazów zapłaty, wniesienie zarzutów od nakazu, przesyłka, przywrócenie terminów, nadanie klauzul wykonalności, prawomocność nakazu zapłaty, błędny adres, wniosek o przywrócenie, zażalenie na postanowienia, właściwy urząd pocztowy, brak zawinienia w uchybieniu, postanowienie o nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, złożenie zarzutów od nakazu, tytuł wykonawczy, uchybienie terminów, postępowanie nakazowe, termin do złożenia zarzutów
Zobacz»

VIII Gz 106/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 marca 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, orzeczenie sądu prawomocne, nadanie klauzul wykonalności, natychmiastowe wykonanie, wykonalność sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, trybu zażaleniowego, orzeczenie sądu prawomocne, stanowisko zawarte w odpowiedzi, merytoryczna ocena powództwa, urzędowy dokument, argument podniesiony w zażaleniu, nadanie klauzul wykonalności, uzupełnienie stanowiska, podstawa nadania, centrum, zasadność i wymagalność obowiązku, kognicja sądu w postępowaniu, wyrok klauzuli wykonalności, natychmiastowe wykonanie, przedmiot nadania, wykonalność sądu, obowiązek prawny, ubezpieczenie pojazdów
Zobacz»

VIII Gz 115/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2013

Data publikacji: 3 października 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, prawomocny nakaz zapłaty, przedmiot nadania, koszt postępowania klauzulowego, zażalenie, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, centrum, roszczenie wierzyciela, zasadność wniosku o nadanie, przesłanka dotycząca zasadności, zapłata za zobowiązania, materialne kryterium, wierzyciel w piśmie, zarzut przeciwko formalnym warunkom, istnienie i zasadność roszczenia, formalne kryteria, wpływ na istnienie roszczenia, warunek nadania klauzuli wykonalności
Zobacz»

VIII Gz 1/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

postanowienie, sprzeciw, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, doręczenie, nadanie klauzul wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • zażalenie, postanowienie referendarza sądowego, pozwany, skrytka pocztowa, przesyłka, postanowienie, sprzeciw, awizo, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, uchylenie klauzuli wykonalności, doręczenie, nadanie klauzul wykonalności, akapit, pozew z załącznikami, korespondencja, podstawa do wydania nakazu, adres, treść postanowienia, prawidłowe doręczenie, upływ
Zobacz»

XXV Nc 434/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

klauzula wykonalności nakazu zapłaty, siedziba, nadanie klauzul wykonalności, sprzeciw, posiedzenie niejawne, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności nakazu zapłaty, dymek, warszawy wydziału, postępowanie klauzulowe, wniosek o nadanie klauzul, siedziba, nadanie klauzul wykonalności, towarzystwo, sad okręgowy, następujący skład, pozwany, sprzeciw, posiedzenie niejawne, styczeń, postanowienie, postanowienie z dni, listopad, sentencja, sprawa z powództwa, stosunek
Zobacz»

VIII Gz 247/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2017

Data publikacji: 6 września 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

klauzula wykonalności nakazu zapłaty, orzeczenie sądu prawomocne, nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • tytuł egzekucyjny
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności nakazu zapłaty, zażalenie pozwane na postanowienia, centrum, orzeczenie natychmiast wykonalne, postępowanie związane z wniesieniem, chwilą nadania, wykonalność nieprawomocna, orzeczenie sądu prawomocne, zarzut przeciwko nakazowi zapłaty, orzeczenie nieprawomocne, zaspokojenie roszczenia, przesłanka do nadania, wstrzymanie egzekucji, nadanie klauzuli, nieprawomocny nakaz zapłaty, odrzucenie zarzutów, warrant, postępowanie nakazowe z weksla, upływ terminu do zaspokojenia, tytuł egzekucyjny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Myślińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Dąda
Data wytworzenia informacji: