Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 781/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-10-24

VI Ka 781/17

UZASADNIENIE

R. J. skazany został wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 5 maja 2011r. w sprawie o sygn. akt III K 1795/10 za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. przy zast. art. 12 k.k. popełnione w okresie od 8 listopada 2008 roku do 12 września 2009 roku na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 3 (trzech) lat, postanowieniem z dnia 12 maja 2014 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary, skazany karę wykonał w całości;

II.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie o sygn. akt III K 1614/11 za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 12 listopada 2011 roku na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 (dwóch) lat, grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych oraz orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2013 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary; skazany karę wykonał w całości;

III.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1014/13 za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. popełnione w dniu 2 czerwca 2013 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 (czterech) lat, grzywny w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych oraz orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

IV.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie o sygn. akt III K 747/13 za:

a)  przestępstwo z art. 191 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione od 9 kwietnia 2013 roku do13 kwietnia 2013 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

b)  przestępstwo z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w dniu 15 kwietnia 2013 roku na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych, które to kary jednostkowe połączono węzłem kary łącznej 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat;

V.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt III K 637/14 za:

a)  przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w okresie od 15 do 16 stycznia 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych,

b)  przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w okresie od 28 grudnia 2013 roku do 2 stycznia 2014 roku na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, które to kary jednostkowe połączono węzłem kary łącznej 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat;

VI.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt IX K 559/14 za:

a)  przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione od ostatniego kwartału 2012 roku do 7 lutego 2014 roku na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

b)  ciąg przestępstw z art. 207 § 1 k.k. popełniony od 29 kwietnia 2014 roku do 28 października 2014 roku na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności, które to kary jednostkowe połączono węzłem kary łącznej 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet zatrzymania w dniach 7-9 lutego 2014 roku;

VII.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt III K 1523/14 za przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. popełnione w dniu 2 lipca 2014 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt IX K 103/14 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w dniu 10 sierpnia 2013 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1198/14 za przestępstwo z art. 193 k.k. i art. 288 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione w nocy z 26 na 27 kwietnia 2014 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

X.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt IX K 818/14 za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. popełniony od października 2013 roku do 5 listopada 2013 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XI.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie o sygn. akt IX K 411/15 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w nocy 5 na 6 czerwca 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet zatrzymania w dniach 6 i 7 czerwca 2014 roku;

XII.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie o sygn. akt IX K 412/15 za:

a)  ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony od 22 maja 2014 roku do 20 października 2014 roku na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

b)  ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w okresie od 17 do 27 kwietnia 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

c)  przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 15 sierpnia 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

d)  ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. popełniony od 9 września 2014 roku do 23 października 2014 roku na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

e)  ciąg przestępstw z art. 286 § 1 i 3 k.k. popełniony w dniach 1 i 4 października 2014 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary jednostkowe połączono węzłem kary łącznej 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet zatrzymania w dniach 16, 20, 21 i 23 października 2014 roku,

przy czym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III K 1209/15 połączono skazanemu jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawach: IX K 1014/13, III K 747/13, III K 637/14, IX K 559/14, III K 1523/14, IX K 103/14, IX K 1198/14, IX K 818/14, IX K 411/15, IX K 412/15 i wymierzono karę łączną 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności na poczet której zaliczono skazanemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie IX K 559/14 w dniach 7-9 lutego 2014 roku, w sprawie IX K 411/15 w dniach 6 i 7 czerwca 2014 roku, w sprawie IX K 412/15 w dniach: 16, 20, 21, 23 października 2014 roku. Tym samym wyrokiem łącznym połączono skazanemu jednostkowe kary grzywny orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawach: III K 747/13, III K 637/14 i wymierzono skazanemu karę łączną grzywny w ilości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

XIII.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1663/14 za:

a)  przestępstwo z art. 278 § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 21 sierpnia 2014 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za przestępstwo z art. 287 § 1 k.k. i art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 12 k.k. popełnione w okresie od 21 do 22 sierpnia 2014 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

c)  za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. popełniony w okresie od 18/19 kwietnia 2014 roku do 5 czerwca 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

d)  za przestępstwo z art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. i art. 276 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 4 czerwca 2014 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

e)  za przestępstwo z art. 287 § 1 k.k. i art. 279 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 4 czerwca 2014 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

f)  za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 6 czerwca 2014 roku na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, które to kary połączono węzłem kary łącznej 3 (trzech) lat pozbawienia wolności na poczet której zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 25.08.2014 roku godzina 18.50 do dnia 26.08.2014 roku godzina 12.54;

Wyrokiem z dnia 18 maja 2017r. wydanym w sprawie III K 34/17 Sąd Rejonowy w Gliwicach na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. i art. 85 § 1 i 2 i art. 86 § 1 k.k. połączył skazanemu R. J. karę łączną 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt III K 1209/15 i karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1663/14, a opisaną w punkcie XIII części wstępnej wyroku i wymierzył skazanemu karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności. Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie 1 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okres odbytej dotychczas kary łącznej 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt III K 1209/15 od dnia 12.03.2016r. do dnia 18.05.2017r. oraz okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach: od 07.02.2014r. do 09.02.2014r., od 06.06.2014r. do 07.06.2014r., dni: 16, 20, 21 i 23 października 2014r., a także okres zatrzymania w sprawie IX K 1663/14 od dnia 25.08.2014r. godz. 18.50 do dnia 26.08.2014r. godz. 12.54. Na podstawie art. 572 k.p.k. umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w zakresie kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami w sprawach o sygn. akt: III K 1795/10, III K 1614/11, IX K 1014/13, III K 747/13, III K 637/14, IX K 559/14, III K 1523/14, IX K 103/14, IX K 1198/14, IX K 818/14, IX K 411/15, IX K 412/15, wobec braku warunków do wydania wyroku łącznego. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

Apelację od tego wyroku złożył osobiście skazany. Zaskarżając orzeczenie co do wymiaru orzeczonej kary łącznej oraz domagając się zmiany zaskarżonego wyroku polegającej na złagodzeniu wymierzonej skazanemu kary łącznej pozbawienia wolności w wysokości 4 lat pozbawienia wolności.

Przed przedstawieniem akt sądowi odwoławczemu celem rozpoznania wywiedzionej apelacji, Sąd Rejonowy w Gliwicach prawomocnym postanowieniem z dnia 25 lipca 2017 r. orzekając w trybie art. 420 § 2 kpk zmienił zaliczenie zawarte w pkt. 2 części dyspozytywnej wydanego w niniejszej sprawie wyroku łącznego, w ten sposób, że zaliczył R. J. na poczet orzeczonej tym wyrokiem w punkcie 1 kary łącznej 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt IX K 1663/14 od dnia 25 sierpnia 2014r. godz. 18:50 do dnia 26 sierpnia 2014r. godz. 12:45, a także w sprawie o sygn. akt III K 1209/15 od dnia 7 lutego 2014r. do dnia 9 lutego 2014r. , od dnia 6 czerwca 2014r. do dnia 7 czerwca 2014r. (tj. dwa dni), od dnia 16 października 2014r. godz. 6:20 do dnia 16 października 2014r. godz. 13:30, od dnia 20 października 2014r. godz. 02:30 do dnia 21 października 2014r. godz. 13:45, od dnia 23 października 2014r. godz. 6:30 do dnia 23 października 2014r. godz. 13:30 oraz od dnia 12 marca 2016r. do dnia 18 maja 2017r.

Po rozpoznaniu apelacji skazanego R. J. Sąd Okręgowy stwierdził, co następuje:

Zarzuty podniesione przez apelującego w wywiedzionym środku odwoławczym Sąd Okręgowy ocenił jako niezasadne, toteż nie mogły doprowadzić do postulowanej przez skarżącego ingerencji w treść kwestionowanego orzeczenia.

Rozważania odnośnie zarzutów apelacyjnych poprzedzić jeszcze trzeba stwierdzeniem, że prawidłowo Sąd I instancji wcześniejszego stanu prawnego nie uznał za względniejszy dla skazanego zgodnie z regułą intertemporalną z art. 4 § 1 kk, mającą zastosowanie w niniejszej sprawie z racji tego, że R. J. był prawomocnie skazywany tak przed, jak i po 1 lipca 2015 r., a potrzeba orzeczenia kary łącznej rzeczywiście wynikła w związku z tymi późniejszym skazaniami (zob. art. 19 ust. 1 in fine ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także postanowienie SN z dnia 16 lutego 2017 r., II KK 347/16, OSNKW 2017/8/42). Tylko bowiem na mocy przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r. istniała możliwość orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności.

Prawidłowo Sąd ustalił, że nie było podstaw do sięgnięcia (w myśl zasady prawa intertemporalnego wyrażonej w art. 4 § 1 k.k.) po przepisy obowiązujące do dnia 30 czerwca 2015 roku, albowiem ukształtowana w oparciu o nie sytuacja skazanego nie byłaby korzystniejsza (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia

2 marca 2016 roku, II AKz 10/16, LEX nr 2023123). Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiały natomiast połączenie skazanemu kary łącznej 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawie o sygn. akt III K 1209/15 z karą łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem jednostkowym Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IX K 1663/14. Sąd mógł wymierzyć karę łączną w granicach od najwyższej z kar jednostkowych do ich sumy (art. 86 § 1 k.k.), a więc w przypadku kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze od 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności do 6 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Połączenie przez Sąd I instancji skazanemu wyżej opisanych kar i wymierzenie kary łącznej 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności w ocenie Sądu Okręgowego nie budzi żadnych zastrzeżeń.

W przekonaniu instancji odwoławczej Sąd I instancji prawidłowo określił relacje zachodzące pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami, dochodząc do jak najbardziej prawidłowego wniosku, iż nie uzasadniały one w żadnym razie wymierzenia kary łącznej z zastosowaniem zasady absorpcji, wedle której winna ona zostać ukształtowana w wysokości odpowiadającej najwyższej z kar podlegających łączeniu, ani również w rozmiarze bliższym najsurowszej z łączonych kar.

Zasadę absorpcji stosuje się przecież wyjątkowo i to jedynie wtedy, gdy przestępstwa objęte realnym zbiegiem wskazują na bliską więź przedmiotową i podmiotową, są jednorodzajowe i popełnione zostały w bliskim związku czasowym i miejscowym, stanowiąc w istocie jeden zespół zachowań sprawcy, objęty jednym planem działania, mimo godzenia w różne dobra (por. wyrok SA w Szczecinie z 7 marca 2013 r., II AKa 1/13. LEX nr 1293731). Ma więc ona zastosowanie, gdy związek podmiotowo-przedmiotowy zbiegających się przestępstw jest tak ścisły, że upodabnia je do jednego przestępstwa jak w przypadku pomijalnego zbiegu przestępstw lub ciągu przestępstw, gdy nie potrzeba podwyższać progu represji karnej (por. wyrok SA w Krakowie z 20 września 2012 r., II AKa 168/12, KZS 2012/10/39), co w niniejszym przypadku miejsca nie miało. Czyny z połączonych wyrokiem łącznym w sprawie III K 1209/15 (tj. IX K 1014/13, III K 747/13, III K 637/14, IX K 559/14, III K 1523/14, IX K 103/14,IX K 1198/14, IX K 818/14, IX K 411/15, IX K 412/15) z czynami, za które R. J. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawie IX K 1663/14 dzielił znaczny odstęp czasu , większość przestępstw, co prawda było skierowanych przeciwko mieniu, ale były także przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece i były popełniane na szkodę różnych pokrzywdzonych.

Sąd Rejonowy właściwie również ocenił dotychczasowy tryb życia skazanego, który nie daje na ten moment jeszcze żadnej gwarancji jego funkcjonowania na wolności w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym. Skazany ma już za sobą dość bogatą przeszłość kryminalną. Z informacji uzyskanej z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że R. J. był 13 - krotnie karany. Obecnie odbywa karę łączną pozbawienia wolności ze sprawy Sądu Rejonowego w Gliwicach o sygn. III K 1209/15. Dotychczasowe zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej co prawda zostało ocenione jako pozytywne, niemniej jednak występowano również wobec niego z wnioskiem o wymierzenie kary dyscyplinarnej. Prognoza penitencjarna jest pozytywna, ale prognoza kryminologiczno-społeczna jest wciąż negatywna z uwagi na to, iż proces resocjalizacji wymaga utrwalenia w warunkach izolacji penitencjarnej.

Uwzględniając to, nie sposób stwierdzić tylko na tej podstawie, że skazany prawidłowo funkcjonuje w warunkach zakładu karnego, że nie wymaga on już dalszych oddziaływań resocjalizacyjnych. Dotychczasowy sposób życia skazanego jest zatem czynnikiem prognostycznym mocno negatywnie o nim świadczącym. Tak więc i deklarowana przez skazanego refleksja nad dotychczasowym nagannym trybem życia, w najmniejszym stopniu orzeczeniu kwestionowanej kary łącznej nie mogła się sprzeciwiać, gdy wcześniej nie wyciągnął on skutecznie pożądanych wniosków z uprzedniej karalności. Ewidentną jest zatem potrzeba kontynuowania jego resocjalizacji w warunkach zakładu karnego. Sąd Okręgowy w Gliwicach oczywiście docenia wskazane pozytywne symptomy w postępowaniu skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, niemniej jednak, przy uwzględnieniu pozostałych okoliczności branych pod uwagę przy orzekaniu o karze łącznej, zwłaszcza całokształtu karalności R. J. będącej istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym przeciwko ukształtowaniu kary łącznej w niższym wymiarze. Okoliczności te nie pozwalają też na uznanie orzeczonej wobec skazanego kary za rażąco niewspółmiernie surową i obniżenie jej wymiaru. Rażącej niewspółmierności orzeczonej kary nie sposób przyjąć, gdy nie zostały przekroczone granice swobodnego uznania sędziowskiego stanowiącego ustawową zasadę sądowego wymiaru kary. W sprawie niniejszej granic takowych Sąd Rejonowy nie przekroczył. Nie każda przy tym różnica między karą wymierzoną a karą, jaką należałoby wymierzyć, uzasadnia stwierdzenie rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.). Chodzi tu o różnicę tak istotnej wagi, że kary wymierzonej nie można byłoby w żadnym razie zaakceptować, o różnicę wprost "bijącą w oczy". (wyrok SA w Krakowie II AKa 132/08 z dnia 14.10.2008 KZS 2008/11/64.) Podobne stanowisko w jednym z wyroków zajął Sąd Najwyższy (Wyrok SN z dnia 30.09.2003 r. SNO 56/03 LEX nr 471890) stwierdzając: „Nie każda nietrafność wymiaru kary uzasadnia zmianę orzeczenia. Zmianę taką uzasadnia jedynie "rażąca niewspółmierność", będąca istotną różnicą między karą wymierzoną przez Sąd pierwszej instancji, a taką karą, jaką należałoby orzec w instancji odwoławczej w następstwie prawidłowego rozważenia i uwzględnienia wszystkich okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary. (...)”. Powołane w wywiedzionej apelacji okoliczności, w realiach niniejszej sprawy, przy uwzględnieniu całokształtu elementów mających wpływ na treść rozstrzygnięcia o karze, w tym w szczególności względów prewencji, nie są tego rodzaju, by skutkować mogły wnioskiem o rażącej niewspółmierności kary łącznej orzeczonej wobec skazanego zaskarżonym wyrokiem

Także pozostałe z podniesionych w wywiedzionym środku odwoławczym okoliczności nie są tego rodzaju, by uzasadniały nie tylko orzeczenie kary łącznej w niższym proponowanym przez skarżącego wymiarze 4 lat pozbawienia wolności, lecz także i uznanie wymierzonej wobec skazanego zaskarżonym wyrokiem kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności za rażąco niewspółmiernie surową. Wszystkie okoliczności mogące posiadać wpływ na wymiar kary łącznej zostały przez Sąd Rejonowy należycie ocenione, z uwzględnieniem przewidzianych przepisami zasad wymiaru kary łącznej.

Mając na uwadze powyższe, a także nie dostrzegając innych uchybień, w szczególności takich, o których mowa w art. 439 § 1 kpk, Sąd odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

Orzekając natomiast o kosztach, Sąd Okręgowy uznał za zasadne zwolnić skazanego od ponoszenia wydatków w postępowaniu drugoinstancyjnym po myśli art. 624 § 1 kpk, a to z uwagi na dotychczasowy i przewidywany okres jego izolacji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Natalia Skalik - Paś
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data wytworzenia informacji: