Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 202/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-11-16

Sygn. akt VI Gz 202/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Joanna Rusińska ( spr.)

Sędziowie SO Małgorzata Bartczak - Sobierajska

SO Zbigniew Krepski

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) im. F. S. w G.

o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – P. W.

na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 7 kwietnia 2017r., sygn. akt V GU 29/17

postanawia

oddalić zażalenie

Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska Zbigniew Krepski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił wniosek wierzyciela (...) im. F. S. w G. o ogłoszenie upadłości dłużnika P. W. – osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd ten stwierdził, że dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 27 lutego 2012 r., a następnego dnia został wykreślony z CEIDG. Zatem z uwagi na to, że upłynął więcej niż rok od tego zdarzenia, wierzyciel nie ma uprawienia do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika – osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą. W tej sytuacji, powołując się na art.8 p.u. Sąd Rejonowy uznał, że wniosek wierzyciela jest nieuzasadniony.

W zażaleniu wierzyciel zarzucił Sądowi I instancji naruszenie art.8 p.u., poprzez uznanie, że wniosek o ogłoszenie upadłości był spóźniony, domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 491 2 ust. 3 p.u., wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem art. 8 i art. 9 p.u. Regułą jest zatem to, że uprawienie do złożenia wniosku o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej ma tylko dłużnik. Wyjątek z art.8 p.u. dotyczy sytuacji, gdy osoba fizyczna zaprzestała działalności gospodarczej, jednak od tego zdarzenia nie upłynął jeszcze rok. Wówczas z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wystąpić wierzyciel.

Skarżący nie kwestionuje, że dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w 2012 r. natomiast podnosi, że przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. nowelizującej m.in. Prawo upadłościowe i naprawcze, dłużnik prowadzący gospodarstwo rolne, nie był osobą, wobec której można było ogłosić upadłość (art.6 pkt 5 przed zmianą).

Rozważania skarżącego na temat zdolności upadłościowej dłużnika jako przedsiębiorcy nie mają istotnego znaczenia w sprawie. Niezależnie bowiem od tego, czy przed nowelizacją przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego dłużnik był podmiotem określonym w art.6 pkt 5 p.u., de lege lata wierzyciel nie ma uprawienia do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która od ponad roku nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z tych względów zarzut naruszenia art.8 p.u. nie zasługuje na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art.385 k.p.c. w zw. z art.397 § 2 k.p.c. i art. 35 p.u., orzeczono jak w sentencji.

Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska Zbigniew Krepski

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jabłońska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rusińska,  Małgorzata Bartczak-Sobierajska ,  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: