Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 79/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-06-01

Sygn. akt VI Gz 79/16

POSTANOWIENIE

Dnia 1 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Joanna Rusińska (spr.)

Sędziowie SO Jerzy P. Naworski, SO Zbigniew Krepski

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko T. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego T. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 3 lutego 2016r., sygn. akt V GC 218/15

postanawia

oddalić zażalenie

Jerzy P. Naworski, Joanna Rusińska Zbigniew Krepski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek pozwanego o wyłączenie sędziego (...), albowiem w jego ocenie nie istnieją podstawy do takiego wyłączenia zgodnie art.48 i 49 k.p.c.

Pozwany wniósł zażalenie domagając się uchylenia postanowienia Sądu I instancji i wyłączenia od sprawy sędziego (...). Zdaniem skarżącego, skoro w innej sprawie zapadło na podstawie podobnych przesłanek, oświadczeń dowodów rozstrzygniecie niekorzystne dla pozwanego, to sędzia może mieć już wyrobione zdanie na temat strony pozwanej, dlatego są podstawy do kwestionowania jego bezstronności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne

Zarzut braku obiektywizmu pozwany oparł jedynie na twierdzeniu o dużej ilości spraw sądowych z jego udziałem i możliwości kierowania się przez sędziego objętego wnioskiem, okolicznościami z innych spraw, co ma według skarżącego o tyle znaczenie, że sędzia (...)wydał przeciwko niemu nakaz zapłaty i nie uwzględnił jego wniosku o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty i wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Pozwany rozwija tę argumentację w zażaleniu, jednakże jego zastrzeżenia dotyczące osoby sędziego, jak trafnie przyjął Sąd Rejonowy, nie uzasadniają wyłączenia sędziego na podstawie art.48 i 49 k.p.c.

Nie ma żadnych przeszkód procesowych dla kontynuowania sprawy przez sędziego, który był w składzie sądu wydającego nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym po jego skutecznym zaskarżeniu. Fakt, iż pozwany jest stroną w innych procesach nie wywołuje natomiast obaw co do obiektywizmu sędziego, który w konkretnej sprawie kieruje się materiałem dowodowym znanym stronom i podlegającym weryfikacji w toku postępowania rozpoznawczego. Należy podkreślić, że wynik postępowania rozpoznawczego podlega kontroli przez Sąd II instancji, zaś strona w oparciu o własne przypuszczenia co do sposobu rozstrzygnięcia, nie może skutecznie domagać się wyłączenia sędziego, jeżeli żadnym zachowaniem nie dał on ku temu podstaw. W okolicznościach niniejszej sprawy, subiektywne wątpliwości pozwanego co do obiektywizmu sędziego nie znajdują podstaw w żadnych relacjach osobistych, ani w sytuacji procesowej, która mogłaby zostać oceniona jako przejaw uprzedzeń sędziego wobec pozwanego.

Za uwzględnieniem wniosku pozwanego nie przemawia to, że sędzia objęty wnioskiem podejmuje dla strony negatywne decyzje procesowe (oddalenie wniosku o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty i wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych). Ewentualne zarzuty dotyczące wydanego w sprawie orzeczenia bądź opierające się na naruszeniu przepisów procesowych w toku postępowania mogą uzasadniać wniesienie środka odwoławczego, a nie wniosku o wyłączenie sędziego. Według orzecznictwa, samo przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, sprzeczne z regułami procedury cywilnej samo w sobie nie świadczy o stronniczości sędziego (por. postanowienie SA w Krakowie z 26.6.2014 r., I ACz 1128/14, LEX nr 1483772).

Z tych względów zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu (art.385 k.p.c. w zw. z art.397 § 2 k.p.c.).

Jerzy P. Naworski, Joanna Rusińska Zbigniew Krepski

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olimpia Hordyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rusińska,  Jerzy P. Naworski ,  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: