Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 37/19 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Toruniu z 2020-03-12

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 37/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. K. (1)

I

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w dniu 21 października 2018 roku w B. przy ul. (...), woj. (...)- (...) wbrew przepisom ustawy w pojeździe marki V. (...) o nr rejestracyjnych (...) posiadał mieszaninę środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste i środka psychotropowego w postaci amfetaminy o masie netto 0,25 grama

protokół przeszukania

4 - 8

opinia z badań chemicznych

317 - 319

wyjaśnienia oskarżonego

45, 70, 93-93v

1.1.2.

D. K. (1)

II

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w okresie od maja 2018 roku do 19 października 2018 roku w B., woj. (...)- (...), działając w krótkich odstępach czasu i wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kilkukrotnie udzielił odpłatnie J. D. (1) nie mniej niż 5 (pięć) gram środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste za kwotę nie niższą niż 150,00 złotych

wyjaśnienia oskarżonego

45, 70, 93-93v

zeznania świadka J. D. (1)

25-26

zeznania świadka D. K. (2)

39

w okresie od 14 sierpnia 2018 roku do połowy miesiąca września 2018 roku w O., powiat (...), woj. (...)- (...), działając w krótkich odstępach czasu i wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy i celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kilkunastokrotnie udzielił ustalonemu małoletniemu S. B. (1), nie mniej niż 3 (trzy) gramy środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste za kwotę nie niższą niż 120,00 złotych

wyjaśnienia oskarżonego

45, 70, 93-93v

zeznania świadka S. B. (1)

29, 480-481v (w części zgodnej z pierwotnymi zeznaniami)

w okresie od sierpnia 2018 roku do 15 października 2018 roku w B., woj. (...)- (...) działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, -i. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił ustalonemu małoletniemu H. F. (1) nie mniej niż 40 (czterdzieści) gram środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste za kwotę nie niższą niż 1200,00 złotych

wyjaśnienia oskarżonego

70, 93-93v

zeznania świadka H. F. (1)

59-60

w okresie od lipca 2018 roku do 21 października 2018 roku w B., woj. (...)- (...), wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kilkunastokrotnie udzielił B. W. (1) nieodpłatnie środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż jedna porcja konsumpcyjna oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż jedna porcja konsumpcyjna

zeznania świadka B. W. (1)

90-91, 513v-514 (w części uznanej za wiarygodną)

w okresie od lipca 2018 roku do sierpnia 2018 roku w B., woj. (...)- (...), wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kilkukrotnie udzielił ustalonej małoletniej M. W. (1) nieodpłatnie substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż jedna porcja konsumpcyjna

zeznania świadka M. W. (1)

116-117. 485

w okresie od sierpnia 2018roku do 15października 2018 roku w B., woj. (...)- (...) działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił ustalonemu małoletniemu. M. K. nie mniej niż 20 (dwadzieścia) gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy za kwotę nie niższą niż 600,00 złotych

zeznania świadka M. K.

121, 560 (w części, w jakiej świadek podtrzymał na rozprawie wcześniejsze zeznania)

w miesiącu styczniu 2018 roku w B., woj. (...)- (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kilkukrotnie udzielił D. Z. nie mniej niż 3 (trzy) gramy środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste za kwotę nie niższą niż 100,00 złotych

zeznania świadka D. Z.

175

w okresie od sierpnia 2018 roku do października 2018 roku w B., woj. (...)- (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kilkunastokrotnie udzielił R. W. nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy za kwotę nie niższą niż 1500,00 złotych oraz 10 (dziesięć) gram środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste za kwotę nie niższą niż 400,00 złotych

zeznania świadka R. W.

487 - 487v, 338

w okresie od 1 czerwca 2018 roku do października 2018 roku w B., woj. (...)- (...) działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił ustalonemu małoletniemu J. G. (1) nie mniej niż 15 (piętnaście) gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy za kwotę nie niższą niż 600,00 złotych, nie mniej niż 15 (piętnaście) gram środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste za kwotę nie niższą niż 600 złotych oraz substancję psychotropową w ilości nie mniejszej niż 10 (dziesięć) sztuk tabletek (...) za kwotę nie mniejszą niż 150,00 złotych

zeznania świadka J. G. (1)

347

1.1.3.

D. K. (1)

III

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w okresie od 2014 roku do 2015 roku w B., woj. (...)- (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił D. K. (3) nie mniej niż 5 (pięć) gram substancji psychotropowej w postaci amfetaminy za kwotę nie niższą niż 150,00 złotych

zeznania świadka D. K. (3)

100

1.1.4.

D. K. (1)

IV

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w okresie od 9 września 2018 roku do 10 września 2018 w B. przy ul. (...), woj. (...)- (...) przyjął od M. M. (1) elektronarzędzia w postaci wkrętarki marki (...) oraz wkrętarki marki (...) o łącznej wartości 2050,00 złotych wiedząc, że przedmioty te zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego

wyjaśnienia złożone uprzednio przez świadka M. M. (1)

220v, 229, 233, 533v

wydruki wiadomości z komunikatora M.

235 - 247

1.1.5.

D. K. (1)

V

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w okresie od 24 września 2018 roku do 9 października 2018 w miejscowości (...), oskarżony przyjął od M. M. (1) broń pneumatyczną tzw. „wiatrówkę” wyposażoną w optykę w postaci lunety o wartości 450,00 złotych, gdzie na podstawie okoliczności towarzyszących powinien przypuszczać, że została ona uzyskana za pomocą czynu zabronionego, a następnie ukrył ją w lesie.

wyjaśnienia złożone uprzednio przez świadka M. M. (1)

220-220v, 229, 533v

protokół zatrzymania rzeczy

248 - 250

Wiatrówka ta była jedną z rzeczy, które M. M. (1) zabrał w celu przywłaszczenia po włamaniu do domu jednorodzinnego w miejscowości R., na szkodę Z. E. (1).

wyrok w sprawie II K 486/18 SR w B. (...)

468 - 469

zeznania Z. E. (1)

251v

1.1.6.

D. K. (1)

I-V (fakty odnoszące się do wszystkich czynów)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony jest osobą niekaraną (wcześniejsze skazania uległy zatarciu).

karta karna

434

odpisy wyroków

76 - 77, 135 - 136, 313 - 315, 326 - 331

D. K. (1) nie jest chory psychicznie. W czasie popełniania przypisanych mu czynów miał zachowaną zdolność do rozumienia ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Funkcje intelektualne znajdują się w dolnej granicy normy, ale oskarżony zna podstawowe normy i zasady życia społęcznego, rozumie konieczność ich przestrzegania, nie ma trudności z planowaniem, organizowanim i przewidywaniem skutków swoich działań. Osobowość oskarżonego jest zaburzona, jest on uzależniony od środków psychoaktywnych - marihuany, amfetaminy i dopalaczy. Oskarżony przyjmował w przeszłości dopalacze i brał udział w terapii przeciwuzależnieniowej, od roku 2015 do lipca 2017 r. Po jej ukończeniu oskarżony przyjmował jednak amfetaminę i marihuanę.

opinia sądowo - psychiatryczno - psychologiczna

382 - 383

kwestionariusz zebrania informacji przez specjalistę terapii uzależnień

440 - 451

wyjaśnienia oskarżonego

475v

dokumentacja medyczna

306

D. K. (1) jest z zawodu mechanikiem samochodowym, do zatrzymania pracował w warsztacie samochodowym swojego dziadka ( Zakładzie (...)). Oskarżony również mieszkał również u swoich dziadków. Jest kawalerem, bezdzietnym.

kwestionariusz wywiadu środowiskowego

391 - 392

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

D. K. (1)

II

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony jedynie towarzyszył B. W. trudniącemu się udzielaniem odpłatnie narkotyków i woził go swoim samochodem, przekazując jedynie niekiedy narkotyki i pieniądze, jeżeli nabywca podszedł do pojazdu od strony kierowcy

zeznania B. W. (1)

90-91, 513v - 514

powołane w części 1.1.2 uzasadnienia zeznania świadków wskazujących na oskarżonego jako osobę, która odpłatnie udzielała im narkotyków

1.2.2.

D. K. (1)

IV

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony nie wiedział, że elektronarzędzia pochodzą z kradzieży

wyjaśnienia złożone uprzednio przez świadka M. M.

220v, 229, 233, 533v

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1 - 1.1.5

wyjaśnienia oskarżonego D. K. (1) w cześci, w jakiej przyznał się do zarzucanych mu czynów (czyn I, czyn II - zachowania opisane w pkt. 2,3 i 4 aktu oskarżenia)

zgodne z zeznaniami J. D., S. B., H. F. oraz zapisami w protokołach dokumentujących ujawnienie i zatrzymanie narkotyków oraz wnioskami opinii z badań chemicznych.

zeznania świadka J. D. (1) z postępowania przygotowawczego

jasne, logiczne, korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego w których przyznawał się do zachowań z udziałem J. D. oraz z zeznaniami D. K. (2).

zeznania D. K. (2) z postępowania przygotowawczego

jasne, logiczne, stosunkowo szczegółowe, korespondują z zeznaniami J. D. (1) z postępowania przygotowawczego. Brak jakichkolwiek powodów, dla których świadek miałby bezpodstawnie pomawiać oskarżonego.

zeznania S. B. (1) z postępowania przygotowawczego i zgodne z nimi zeznania złożone na rozprawie

jasne, logiczne, stosunkowo szczegółowe, świadek podtrzymał je na rozprawie; różnice pomiędzy wersją pierwotną jego relacji a zeznaniami na rozprawie nie dotyczy istoty sprawy, a więc nabywania przez świadka, kilkukrotnie, odpłatnie, narkotyków od oskarżonego. Zgodne z wyjaśnieniami oskarżonego, w których przyznawał się do odpłatnego udzielania narkotyków S. B. (1). Brak jakichkolwiek powodów, dla których świadek miałby bezpodstawnie pomawiać oskarżonego.

zeznania M. W. (1)

jasne, konsekwentne, logiczne. Świadek wyraźnie oddziela sytuacje, w których otrzymywała narkotyki od swojego brata od zdarzenia, kiedy oskarżony udzielił jej amfetaminy. Świadek ponadto wskazała jasno, że poza udzieleniem jej amfetaminy nieodpłatnie, oskarżony również sprzedał jej 3 gramy amfetaminy.

zeznania R. W.

jasne, konsekwentne, logiczne. Świadek jednoznacznie identyfikuje oskarżonego jako osobę, która odpłatnie udzielała mu narkotyków, podaje również szereg szczegółów, w tym określenia, jakich używał on i oskarżony w prowadzonych rozmowach na określenie amfetamin i mariihuany.

zeznania J. G. (1) złożone w postępowaniu przygotowawczym

jasne i logiczne. Świadek podaje określenia stosowane na poszczególne rodzaje narkotyków, opisuje samochód, jakim poruszał się oskarżony prowadząc swój proceder, a te informacje znajdują potwierdzenie w relacjach innych nabywców narkotyków. Świadek podkreślał, ze zakupił narkotyki od oskarżonego, a nie - jak sugerował D. K. (1) - od B. W. (1) (k. 489).

zeznania D. K. (3) złożone w postępowaniu przygotowawczym

jasne i rzeczowe; świadek na rozprawie nie potrafił logicznie wytłumaczyć, dlaczego zmienia prezentowaną przez siebie uprzednio wersję

zeznania świadków M. W. (2) i Ł. B.

wzajemnie się potwierdzają i uzupełniają, jasne i logiczne, znajdujące potwierdzenie w treści dokumentów sporządzanych przez świadków w czasie postępowania przygotowawczego. Świadkowie ci wykonywali swoje obowiązki służbowe, nie są w żaden sposób osobiście zaangażowani i zainteresowani wynikiem postępowania, brak jest jakiegokolwiek powodu, aby mieli składać nierzetelne zeznania, a wcześniej, aby nierzetelnie przeprowadzali czynności procesowe.

zeznania B. W. (1) złożone w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie po odczytaniu mu wcześniejszych zeznań

jasne, logiczne i konsekwentne, znajdują potwierdzenie w zeznaniach świadków, którym oskarżony sprzedawał narkotyki

zeznania A. R.

jasne, logiczne i konsekwentne; zeznania świadka korespondują z relacjami innych osób, którym oskarżony odpłatnie udzielał narkotyków.

zeznania D. Z. złożone w postępowaniu przygotowawczym

jasne, logiczne i szczegółowe; opisany sposób działania oskarżonego odpowiada obrazowi wynikającemu z zeznań innych osób, które nabywały narkotyki od oskarżonego, co podnosi ich wiarygodność

zeznania M. M. (1) (z wyjątkiem tych, w których zaprzecza, aby informował oskarżonego, że wkrętarki pochodzą z kradzieży)

jasne i logiczne, konsekwentne w toku postępowania karnego toczącego się przeciwko M. M., znajdują potwierdzenie w treści korespondencji prowadzonej za pomocą komunikatora M. (k. 235-247), zeznaniach świadka Z. E. oraz wyjaśnieniach oskarżonego (w części, w jakiej potwierdza on okoliczności zawarte w zeznaniach M. M. uznanych za wiarygodne)

zeznania świadka H. F. (1)

jasne i logiczne, korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego, w których przyznawał się do udzielania narkotyków H. F.. Na rozprawie świadek wskazywał na niepamięć, jednak nie podważał swoich wcześniejszych zeznań.

zeznania M. K. złożone w postępowaniu przygotowawczym i zgodne z nimi zeznania z rozprawy

jasne i logiczne, oskarżony podtrzymał je na rozprawie; sprzeczne z nimi zeznania tego świadka niespójne i nielogiczne.

zeznania Z. E. (1)

jasne i logiczne, korespondują z wiarygodnymi zeznaniami i wyjaśnieniami M. M.

dokumenty wymienione w punktach 1.1.1-1.1.5

Opinie biegłych są jasne i pełne, sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; dokumenty urzędowe sporządzone zostały przez uprawnione podmioty a ich treść nie została podważona; wydruki korespondencji prowadzonej za pośrednictwem komunikatora M. - ich autentyczność potwierdza oskarżony oraz świadek M. M. ).

1.1.6

dokumenty wymienione w części 1.1.6

Opinie biegłych są jasne i pełne, sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; dokumenty urzędowe sporządzone zostały przez uprawnione podmioty a ich treść nie została podważona; w toku postępowania nie ujawniono okoliczności przeciwnych

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.2

1.1.3

wyjaśnienia oskarżonego D. K. (1) w części, w jakiej nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów

wyjaśnienia sprzeczne (co do pkt 2-4 aktu oskarżenia) z początkowymi wyjaśnieniami oskarżonego, a nadto sprzeczne z zeznaniami świadków - osób, które nabyły narkotyki od oskarżonego, a także D. K. (2) i A. R..

W szczególności zeznania B. W., oraz pozostałych konsumentów, którym oskarżony udzielał narkotyków, przeczą przyjętej przez niego linii obrony, że to B. W. (1) trudnił się sprzedażą narkotyków, a oskarżony jedynie mu towarzyszył, jeździł z nim samochodem, niekiedy tylko fizycznie przekazywał pieniądze i narkotyki pomiędzy B. W. a nabywcą. Również z powodu sprzeczności z zeznaniami poszczególnych konsumentów Sąd odmówił wiarygodności twierdzeniom oskarżonego, że nie zna J. S., D. Z., D. K. (3), a także, że osoby, które przychodziły w celu zakupu narkotyków, to byli jedynie znajomi B. W. (1). Nie sposób zresztą przyjąć, odwołując się do zasad logiki i doświadczenia życiowego,, że kilkanaście osób, nie znając się wzajemnie w znakomitej większości, postanowiło pomówić oskarżonego o zajmowanie się handlem narkotykami, zatajając jednocześnie faktyczną rolę B. W. (1).

Sąd odmówił również wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego, jakoby nie kupił wkrętarek od M. M. (1) - z uwagi na wiarygodne wyjaśnienia tego świadka, który konsekwentnie w toku postępowania karnego toczącego się przeciwko niemu wskazywał na oskarżonego jako świadomego nabywcę rzeczy pochodzących z kradzieży. Odnośnie do przyjęcia wiatrówki - Sąd nie dał wiary oskarżonemu, że to M. M. (1) sam ją ukrył w lesie - również z powodu sprzeczności z wyjaśnieniami M. M., uznanymi za wiarygodne. Gdyby zresztą M. M. sam ukrył wiatrówkę, nie miałby powodu, aby wyjawiać miejsce ukrycia oskarżonemu, który wszak sam zaproponował Policji, że wskaże miejsce, gdzie ona się znajduje.

zeznania świadka D. K. (2) z rozprawy (z wyjątkiem stwierdzenia, że podtrzymuje wcześniejsze zeznania)

sprzeczne z wcześniejszymi zeznaniami, przebieg przesłuchania w toku postępowania przygotowawczego opisany przez świadka na rozprawie sprzeczny z zeznaniami funkcjonariuszy Policji. Świadek wskazał przy tym, że obawia się osób związanych z narkotykami, choć nie potrafił sprecyzować czego dokładnie się boi i przyznał, że nie spotkał się z groźbami - co w ocenie Sądu stanowi nieudolną próbę usprawiedliwienia zmiany zeznań w czasie rozprawy.

zeznania świadka S. B. (1) na rozprawie odnoszące się do czasu i ilości nabywanych narkotyków, w części, w jakiej są sprzeczne z zeznaniami z postępowania przygotowawczego

sprzeczność z zeznaniami złożonymi krótko po opisywanych zdarzeniach, brak pewności co do tych twierdzeń (z tych też względów Sąd nie dał wiary wyrażonym przez świadka na rozprawie przypuszczeniom, że nabył on od oskarżonego dwukrotnie większą ilość narkotyków).

zeznania B. S.

świadek nie wie nic na temat oskarżonego.

zeznania G. K.

świadek opiera się na informacjach pochodzących od osób trzecich, nie orientuje się w działaniach oskarżonego, umniejsza odpowiedzialność swojego syna, obciążając B. W. (1), zgodnie z linią obrony oskarżonego. Zeznania G. K. sprzeczne są z zeznaniami świadków wskazanych w punkcie 2.1 uzasadnienia wskazujących, że to oskarżony udzielał im narkotyków - odpłatnie i nieodpłatnie.

zeznania J. S.

świadek nie wie nic na temat oskarżonego i jego działań.

zeznania J. G. (1) złożone na rozprawie w części, w jakiej są sprzeczne z jego zeznaniami z postępowania przygotowawczego

Na rozprawie świadek po części wycofał się z wcześniejszych zeznań (odnośnie zakupów amfeaminy i extasy), wskazując jako powód zmiany zeznań sposób przeprowadzenia przesłuchania przez policjantów. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom oskarżonego z uwagi na ich sprzeczność z wcześniej złożonymi zeznaniami oraz zeznaniami funkcjonariuszy Policji co do sposobu przeprowadzania czynności procesowych w tej sprawie.

zeznania D. K. (3) złożone na rozprawie

zeznania sprzeczne z wcześniej przez niego złożonymi (w postępowaniu przygotowawczym) oraz sprzeczne z zeznaniami funkcjonariuszy Policji (w szczególności Ł. B.) - odnośnie do przebiegu czynności procesowych przeprowadzanych z udziałem świadka w czasie śledztwa.

zeznania B. W. (1) złożone na rozprawie - przed odczytaniem zeznań z postępowania przygotowawczego

zeznania sprzeczne z wcześniejszymi i późniejszymi zeznaniami tego świadka, świadek nie potrafił wytłumaczyć powodu, dla którego w pierwszej fazie przesłuchania na rozprawie prezentował odmienną wersję.

zeznania D. Z. złożone na rozprawie

zeznania sprzeczne z wcześniejszymi zeznaniami tego świadka, a także z zeznaniami świadków Ł. B. i M. W. (2) odnoszących się do przebiegu czynności procesowych w postępowaniu przygotowawczym. Świadek został przesłuchany 17 godzin po zatrzymaniu (k. 174, k. 546), co dodatkowo podważa twierdzenia świadka, ze składając zeznania był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Brak danych wskazujących na odbiegający od normy stan świadka również w zapisach w Książce przebiegu służby w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (k. 548c i nast.)

zeznania M. M. (1) w części, w jakiej zaprzecza, aby informował oskarżonego o pochodzeniu elektronarzędzi

sprzeczne z wcześniejszymi wiarygodnymi wyjaśnieniami, również złożonymi w czasie konfrontacji (k. 220v, 229v), podtrzymanymi na rozprawie, podczas której zapadł wobec M. M. wyrok skazujący w trybie art. 387 kpk (k. 533-534)

zeznania M. K. sprzeczne z zeznaniami złożonymi przez tego świadka w postępowaniu przygotowawczym

świadek nie potrafi wytłumaczyć, skąd brał narkotyki, które zażywał, a które rzekomo nie pochodziły od oskarżonego, nie zajmuje jednoznacznego stanowiska, jego zeznania w tej części sprzeczne są z jego wcześniejszymi zeznaniami oraz zeznaniami Ł. B. odnoszącymi się do przebiegu przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym.

zeznania świadka J. D. (1) z rozprawy

sprzeczne z wcześniejszymi zeznaniami, przy czym świadek nie potrafił logicznie wytłumaczyć zmiany zeznań, nadto zmienne (oskarżony podawał kolejne wersje, z których natychmiast się wycofywał), nielogiczne. Opisywany na rozprawie przebieg przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym nie znalazł potwierdzenia w zeznaniach funkcjonariuszy Policji.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

D. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

oskarżony posiadał mieszaninę środka odurzającego i substancji psychotropowej, których posiadanie jest zabronione, bez zezwolenia.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

III

D. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

oskarżony udzielił odpłatnie innej osobie substancję psychotropową w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Z uwagi na odstęp pomiędzy tymi zachowaniami, a zachowaniami przypisanymi oskarżonemu w pkt II wyroku brak było podstaw do uznania, że stanowią one łącznie jeden czyn zabroniony.

1.5.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

IV

D. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

oskarżony przyjął rzeczy wiedząc, że pochodzą one z czynu zabronionego - o czym poinformował go wprost M. M.

1.6.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

II

D. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowania oskarżonego miały miejsce w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru udzielania odpłatnie i nieodpłatnie narkotyków innym osobom. W ramach tak określonego zamiaru oskarżony nawiązywał kontakt z poszczególnymi osobami wskazanymi w pkt II wyroku i dokonywał opisanych transakcji. Dlatego Sąd przyjął, że wszystkie zachowania opisane w pkt 2-5 i 7-11 aktu oskarżenia stanowią jeden czyn zabroniony, w myśl art. 12 § 1 kk.

Oskarżony swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstw z art. 59 ust. 1, 59 ust. 2, art. 58 ust. 1 i art. 58 ust. 2 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 852) - zgodnie z kwalifikacją prawną poszczególnych zachowań przyjętą w akcie oskarżenia.

Oskarżony odpłatnie i nieodpłatnie udzielał małoletnim oraz osobom dorosłym środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste i substancję psychotropową w postaci amfetaminy.

Oskarżony działał umyślnie, w przypadku odpłatnego udzielania narkotyków działa on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sąd zmodyfikował opis i kwalifikację prawną zachowań polegających na udzielaniu narkotyków małoletniej M. W. (1) ustaliwszy, że poza nieodpłatnym udzieleniem jej amfetaminy, oskarżony również udzielił jej 3 gramy amfetaminy za 60 zł.

Przypisanie odpowiedzialności za udzielanie narkotyków małoletnim Sąd oparł na następujących przesłankach:

1. Sąd podziela pogląd, że dla przyjęcia odpowiedzialności nie jest wymagana jednoznaczna i konkretna wiedza o tym, że osoba, której oskarżony udziela narkotyków nie ma ukończonych 18 lat. Świadomość sprawcy powinna kształtować się na podstawie wszystkich okoliczności sprawy i wystarczy, że będzie on godził się na taką ewentualność (wyrok SA we W. (...)z 14.03.2014 r., sygn. II AKa 60/14);

2. w odniesieniu do S. B. (1) - oskarżony przyznał się do tego zachowania w początkowej fazie postępowania przygotowawczego, nadto przyznał, że znał jego profil na F. (k. 476v), zaś świadek S. B. (1) zeznał, że udostępniał na F. informację o swoim wieku (wyrażając jednocześnie ze swojej strony przypuszczenie, że oskarżony znał jego wiek) (k. 480v-482);

3. w odniesieniu do H. F. (1) - oskarżony przyzna się do tego zachowania (k. 70, 93-93v), wyjaśnił, że wiedział, iż H. F. (1) się uczy (k. 477), przy czym H. F. zeznał, że w tamtym okresie uczęszczał jeszcze do gimnazjum. Oskarżony, jak zeznał H. F., sprzedawał mu narkotyki około 20 razy. Sąd wziął więc pod uwagę stosunkowo młody wiek H. F. (gimnazjalista, a nie młody mężczyzna wchodzący w dorosłość) w powiązaniu z ilością kontaktów (nawet, jeśli były to krótkie spotkania), świadomość oskarżonego, że ta osoba uczy się, co w świetle zasad doświadczenia życiowego prowadzi do wniosku, że oskarżony godził się na odpłatne udzielanie narkotyków małoletniemu;

4. w odniesieniu do M. W. (1) - oskarżony przyznał, że wiedział, ile M. W. ma lat (k. 477), wiedział, że chodzi do gimnazjum i "to jest dziecko" (k. 478). Z wyjaśnień oskarżonego, zeznań M. W. i B. W. wynika, że oskarżony, jako dobry kolega B. W., miał również kontakty z jego siostrą i dobrze orientował się co do jej wieku;

5. w odniesieniu do M. K. - oskarżony korespondował z nim za pośrednictwem F. (k. 121, k. 560), nie był więc dla oskarżonego osobą anonimową, przypadkowo spotkaną, o której nic nie wie. Nadto oskarżony przyznał, że "wszyscy, którzy przychodzili, to praktycznie byli małolaci" (k. 477) dając wyraz temu, że godził się na to, że klienci, którym sprzedawał narkotyki byli osobami małoletnimi;

6. w odniesieniu do J. G. (1) - oskarżony wprost określa go w swoich wyjaśnieniach jako "małolata" (k. 477), oskarżony znał J. G. (1) od około 3 lat, nie była to znajomość ograniczona do transakcji sprzedaży narkotyków, oskarżony wiedział, ile lat ma J. G. (zeznania J. G. (1) - k. 487v)

Nadto oskarżony (pytany przez obrońcę) wyjaśnił, że wprawdzie nie wie, co to oznacza, że osoba jest małoletnia, jednak wie, że nie wolno sprzedawać narkotyków dzieciom, a dzieckiem jest się do 18 roku życia (k. 478) - co świadczy o tym, że oskarżony miał świadomość istotności wieku osoby, której udziela narkotyków dla karygodności takiego zachowania, co dodatkowo wskazuje na świadomość i istniejący po stronie oskarżonego zamiar ewentualny w tym zakresie.

1.7.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

V

D. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony przyjął rzecz, przy czym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że została uzyskana za pomocą kradzieży. Wartość wiatrówki (450 zł) przesądza, że czyn ten stanowi nie przestępstwo, a wykroczenie z art. 122 § 2 kw. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu obowiązującym w czasie orzekania, granicę pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem paserstwa stanowi wartość mienia nie przekraczająca 500 zł.

Sąd stoi na stanowisku, że przedmiotem wykroczenia z art. 122 kw może być także mienie pochodzące z kradzieży z włamaniem, jeżeli jego wartość nie przekracza obowiązującej dla wykroczeń wysokości (wyrok SN z 12.02.2016 r., sygn. III KK 490/15).

Przypisując oskarżonemu popełnienie nieumyślnego paserstwa Sąd wziął pod uwagę, jako okoliczności, na podstawie których powinien on i mógł przypuszczać, że mienie pochodzi z kradzieży:

- przekazanie mu przez M. M. (1) rzeczy, którą, jak wskazywał M. M., należało ukryć;

- przyjęcie wiatrówki w krótkim odstępie czasu od przyjęcia wkrętarek elektrycznych, co do których oskarżony wiedział od M. M., że zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego;

- świadomość oskarżonego, co do tego, że M. M. (1) "to po prostu był złodziej i od dziadka z zakładu tak samo wynosił. Parę razy go na tym nakryłem" (k. 476v);

- nadto sam fakt ukrycia wiatrówki w lesie przez oskarżonego wskazuje, że oskarżony co najmniej przypuszczał, że M. M. (1) wszedł w posiadanie tej rzeczy w sposób sprzeczny z prawem.

1.8.  Warunkowe umorzenie postępowania

----------------------

--------------------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9.  Umorzenie postępowania

-----------------

-----------------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.10.  Uniewinnienie

-----------------------

-------------------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. K. (1)

I

I

Sąd wymierzając karę łagodną karę miał na uwadze małą ilość narkotyków posiadanych przez oskarżonego oraz jego niekaralność.

D. K. (1)

II

II

Wymierzając karę Sąd Sąd wziął pod uwagę ilość zachowań przypisanych oskarżonemu w ramach tego czynu, czas trwania procederu, ilość osób, którym oskarżony udzielił narkotyków (przy czym pięcioro z nich było małoletnimi), okoliczność, że poza marihuaną oskarżony udzielał również amfetaminę. Te wszystkie czynniki wskazują, ze kara winna zostać wymierzona powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, z uwagi na stopień winy i społecznej szkodliwości czynu, jednakże zdecydowanie poniżej górnej granicy wymiaru kary. Jako okoliczność obciążającą Sąd wziął pod uwagę działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w szczególności w sytuacji, gdy oskarżony dysponował stałym dobrym źródłem dochodu, a także, że znając z własnego doświadczenia negatywne skutki zażywania narkotyków, bez skrupułów umożliwiał ich zażywanie stosunkowo szerokiemu kręgowi osób, w tym małoletnich. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował niekaralność oskarżonego.

Orzeczona kara w ocenie Sądu jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości tego czynu, a Sąd wziął również pod uwagę cele indywidualnoprewencyjne - oskarżony winien dotkliwie odczuć negatywne następstwa popełnionego przestępstwa, z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę, że w przeszłości podejmował już leczenie odwykowe, poza działalnością przestępczą pracował również zarobkowo, mogąc liczyć na pomoc i wsparcie dziadków, w ocenie Sądu istnieje realna szansa, że odbycie orzeczonej kary spowoduje, iż oskarżony porzuci działalność przestępczą i zacznie w pełni przestrzegać norm społecznych. Z tego powodu niewskazane byłoby orzekanie zbyt długiego okresu izolacji więziennej, oddalający moment powrotu do funkcjonowania w warunkach wolnościowych.

Sąd miał również na uwadze, że orzeczona kara stanowi wyraźny sygnał, iż tego rodzaju zachowania przestępcze nie są tolerowane, grozi za nie realnie wymierzenie surowej kary, przez co osiągnięte zostaną również cele o charakterze generalnoprewencyjnym.

D. K. (1)

III

III

wymierzając karę w dolnej granicy ustawowego zagrożenia, Sąd wziął pod uwagę stosunkowo małą ilość udzielonego narkotyku oraz jego wartość, okoliczność, że w ramach tego czynu oskarżony sprzedał amfetaminę tylko jednej osobie.

D. K. (1)

IV

IV

wymierzając karę Sąd miał na uwadze, że oskarżony dopuścił się tego przestępstwa z zamiarem bezpośrednim, wiedząc, że wkrętarki pochodzą z czynu zabronionego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jako okoliczności łagodzące Sąd wziął pod uwagę, że oskarżony jest osobą niekaraną, a także umiarkowaną wartość przyjętych przedmiotów.

D. K. (1)

V

V

Sąd wymierzając karę wziął pod uwagę - jako okoliczność obciążającą - stosunkowo wysoką (bliską maksymalnej dla wykroczenia) wartość rzeczy przyjętej przez oskarżonego. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował fakt, że oskarżony wskazał miejsce ukrycia wiatrówki i wydał ją Policji, dzięki czemu pokrzywdzony odzyskał skradzioną rzecz.

D. K. (1)

VI

I - IV

Orzekając karę łączną Sąd wziął pod uwagę podobieństwo czynów przypisanych w punktach I - III wyroku (przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), a także przestępstwa przypisanego w punkcie IV do przestępstw z punktu II i III (przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej). Z drugiej strony odmienna jest kwalifikacja prawna tych czynów, sposób działania (zbliżony jedynie w przypadku czynów II i III). Sąd wziął również pod uwagę, że czyny przypisane w punktach I, II i IV popełnione zostały w zbliżonym czasie, jednak czynu przypisanego w punkcie II oskarżony dopuścił się w odstępie 3 lat od pozostałych czynów.

Sąd wziął również pod uwagę opisane w punkcie 4.II przesłanki odnoszące się do idywiualnoprewencyjnych i generalnoprewencyjnych celów kary.

Na tej podstawie, mając świadomość, że jedna z kar swoją surowością zdecydowanie przekracza pozostałe, co ma znaczenie przy określeniu granic wymiaru kary łącznej, Sąd przyjął, że kara łączna winna zostać ukształtowana na zasadzie częściowej absorpcji, w pobliżu połowy przedziału, w jakim kara ta mogła zostać wymierzona.

D. K. (1)

VIII.1

I

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Sąd orzekł przepadek środka odurzającego i substancji psychotropowej w postaci mieszaniny ziela konopi innych niż włókniste i amfetaminy o masie netto 0,25 grama, które oskarżony posiadał przy zatrzymaniu, zarządzając zniszczenie tej substancji

D. K. (1)

VIII.2

I

na podstawie art. 44 § 2 kk Sąd orzekł przepadek woreczka strunowego, w którym przechowywana była substancja opisana w punkcie VIII.1 wyroku

D. K. (1)

IX

II, III

na podstawie art. 45 § 1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego D. K. (1) , w związku z czynami przypisanymi mu w punktach II i III wyroku, przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z tych przestępstw w wysokości łącznej 2930 zł.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. K. (1)

VII

I-IV

Sąd zwrócił oskarżonemu dowód rzeczowy, ponieważ stał się on zbędny dla postępowania, a nie stanowi on rzeczy podlegającej przepadkowi, gdyż nie służył on ani nie był przeznaczony do popełnienia przestępstwa.

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

XI

Sąd orzekł o kosztach obrony z urzędu na podstawie §2 pkt 1 i 2, § 17 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5, § 20 i § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 18). Obrońca udokumentował poniesione wydatki na dojazd do Sądu, które były niezbędne dla prowadzenia obrony (k. 564, k. 573)

XII

Sądu zwolnił oskarżonego w całości od kosztów sądowych na podstawie art. 624 § 1 kpk mając na względzie, że oskarżony nie ma majątku, Sąd nałożył na niego obowiązek zwrotu równowartości osiągniętej z przestępstwa korzyści majątkowej, oraz ukarał grzywną za wykroczenie, a odbywając karę pozbawienia wolności oskarżony będzie miał bardzo ograniczone możliwości wykonywania pracy zarobkowej. W konsekwencji poniesione w toku procesu wydatki obciążają Skarb Państwa.

1 Podpis

SSO Marek Biczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Warczygłowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Data wytworzenia informacji: