Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 556/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2022-01-17

Sygn. akt II K 556/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Ewelina Wolny

Protokolant: p.o. sekr. sąd. Aleksandra Kobus

Bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2022r. sprawy:

E. R.,

syna S. i Z. z domu S., ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 14 do 18 lutego 2021 roku w S., woj. (...), dokonał kradzieży energii elektrycznej w ten sposób, że przyłączył się do sieci elektroenergetycznej z pominięciem układu pomiarowego, przez co zasilał w ten sposób urządzenia elektryczne znajdujące się w budynku mieszkalnym mieszczącym się przy ul. (...), czym spowodował straty w wysokości 62,40 zł na szkodę E. A.A. Operator Oddział w O., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. o czyn z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278 § 3 kk

I.  na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk postępowanie wobec oskarżonego E. R. warunkowo umarza na okres 1 (jednego) roku tytułem próby,

II.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz E. A.A. Operator Oddział w O. kwoty 62,40 (sześćdziesiąt dwa 40/100) zł w terminie 1 (jednego) miesiąca od uprawomocnienia orzeczenia,

III.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 556/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

E. R.

w okresie od 14 do 18 lutego 2021 roku w S., woj. (...), dokonał kradzieży energii elektrycznej w ten sposób, że przyłączył się do sieci elektroenergetycznej z pominięciem układu pomiarowego, przez co zasilał w ten sposób urządzenia elektryczne znajdujące się w budynku mieszkalnym mieszczącym się przy ul. (...), czym spowodował straty w wysokości 62,40 zł na szkodę E. A.A. Operator Oddział w O., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. o czyn z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278 § 3 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

x

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Pkt I

E. R.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Dokonując w okresie od 14 do 18 lutego 2021r. nielegalnego podłączenia do instalacji elektrycznej z pominięciem urządzenia pomiarowego, a następnie poboru energii elektrycznej zasilającej urządzenie grzewcze typu „farel”, E. R. dopuścił się kradzieży energii w ilości 48KW, o rzeczywistej wartości 62,40 zł, na szkodę (...) S.A. Działanie oskarżonego wyczerpuje tym samym znamiona czynu z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278 § 3 kk, stanowiącego wypadek mniejszej wagi.

Oskarżony nie był dotąd karany, przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia tłumaczące zabór energii trudną sytuacją materialną i potrzebą dogrzania mieszkania w okresie zimowym. Powyższa postawa oskarżonego, stopień jego winy, stopień społecznej szkodliwości jego czynu, uznane przez Sąd za nieznaczne, przemawiały za celowością zastosowania wobec niego instrumentu probacyjnego w postaci warunkowego umorzenia postępowania, zgodnie z art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk.

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Pkt II wyroku

Ad. pkt II

- na podstawie art. 67 § 3 kk orzeczono wobec E. R. obowiązek naprawienia szkody, w wysokości ustalonej przez biegłego wartości energii pobranej na skutek podłączenia z pominięciem układu pomiarowego urządzenia grzewczego typu „farel” (vide opinia biegłego do spraw elektrotechniczno – pożarowych k. 97 – 98), materiał dowodowy, w szczególności protokół kontroli oraz dokumentacja z oględzin miejsca kradzieży wykazała, że pozostałe urządzenia elektryczne w miejscu zamieszkania oskarżonego były podłączone do sieci energetycznej w sposób prawidłowy i prąd przez nie pobierany był opłacany zgodnie ze wskazaniami licznika i zawartą przez syna oskarżonego umową z (...) S.A.

- dodać w tym miejscu należy, iż pełnomocnik działającej w charakterze oskarżyciela posiłkowego pokrzywdzonej spółki wnosząc o zasądzenie odszkodowania w kwocie 4901,36 zł nie uzasadnił ani nie udokumentował swojego żądania (k. 7)

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt III

- oskarżony utrzymuje się z prac dorywczych, osiągając nieregularne, niskie dochody, z tych względów za zasadne uznano zwolnienie go od kosztów sądowych, zgodnie z art. 624 § 1 kpk

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Żaneta Wrzosek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewelina Wolny
Data wytworzenia informacji: