Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 536/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2018-11-30

Sygn. akt: I Ns 536/17

POSTANOWIENIE

Dnia 30 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Alina Kowalewska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Urszula Duszak

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. w Giżycku

na rozprawie

sprawy z wniosku M. J. (1), N. M.

o stwierdzenie nabycia spadku po A. M.

1.Stwierdza, że spadek po A. M.

zmarłym dnia 03.06.2001r. w R.

ostatnio stale zamieszkałym w R.

na podstawie ustawy

nabył

syn M. J. (1) s.A. i J. H..

2. Odrzuca wniosek N. M..

3. Uznaje, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

SSR Alina Kowalewska

Sygn. akt INs 536/17

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni N. M. w dniu 16.11.2017r. złożyła wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po A. M. zamieszkałym ostatnio w R. wskazując jako spadkobierców ustawowych siebie oraz swoją córkę a bratanicę spadkodawcy K. M.. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że spadkodawca był rozwiedziony, nie miał dzieci i nie miał innych spadkobierców. Wobec czego spadek po nim nabywa wnioskodawczyni jako bratowa spadkodawcy oraz bratanica K. M..

Uczestniczka postępowania K. M. , której miejsce pobytu jest nieznane była reprezentowana przez kuratora ustanowionego przez sąd A. W..

Kurator nie zdołał ustalić aktualnego miejsca zamieszkania uczestniczki i wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po A. M. pozostawił do uznania sądu.

Wnioskodawca M. J. (1) w dniu 15.05.2017r. złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po J. M., po D. J., S. J., M. J. (2), S. J. i A. M.. Wniosek ten został zarejestrowany pod sygnaturą I Ns 222/17. Prowadząc postępowanie w tej sprawie Sąd wyłączył do odrębnego postępowania sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po A. M., a następnie połączył ją ze sprawą prowadzoną z wniosku N. M. o stwierdzenie nabycia spadku po A. M. prowadzoną pod syg. INs 536/17

Sąd ustalił, co następuje:

A. M. zmarł 03.06.2001.r. w R.. W R. również mieszkał przed śmiercią. W chwili śmierci był rozwiedziony. Nie miał dzieci pozamażeńskich ani przysposobionych.

Sąd Rejonowy w Giżycku w sprawie III RC 33/18 z powództwa M. J. (1) ustalił, że A. M. jest ojcem M. J. (1). Tak więc spadkodawca A. M. z małżeństwa posiedział jedno dziecko syna M. J. (1).

( dowód: zapewnienie spadkowe złożone przez M. J. (1) w sprawie INs 222/17 k. 29 akt I Ns 222/17, odpis aktu urodzenia M. J. (1) k. 175, odpis prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Giżycku w sprawie III RC 33/18 z dnia 19.07.2018r. k. 111).

M. J. (1) nie został uznany za niegodnie dziedziczenia, nie zrzekał się dziedziczenia i nie odrzucił spadku.

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do artykułu 926 § 1 kc powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jak wynika ze złożonego zapewnienia spadkowego spadkodawca A. M. nie sporządził testamentu. W tej sytuacji na podstawie art. 931§1kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są z ustawy jego małżonek i rodzice, a jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku udział spadkowy który by mu przypadał przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych( art. 932§ 1 i 4 kc).

Spadkodawca A. M. jak wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 19.07.2018r. w sprawie III RC 33/18 oraz zapewnienia spadkowego miał syna M. J. (1). W toku postępowania nie ustalono by spadkodawca miał inne dzieci poza wnioskodawcą. W tej sytuacji jedynym spadkobiercą A. M. pozostaje jego syn M. J. (1).

Wniosek N. M. o stwierdzenie nabycia spadku po A. M. złożony został 16.11.2017r. a więc w sytuacji gdy w toku już było postępowanie wszczęte na wniosek M. J. (1).

Art.199 §1 pkt 2 kpc stanowi, że sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona. Zasada ta znajduje zastosowanie również w postępowaniu nieprocesowym. W takim razie wniosek N. M. o stwierdzenie nabycia spadku po A. M. podlega odrzuceniu.

Na marginesie sąd zauważa, że kolejność wpływu wniosków nie miała znaczenia dla ustalenia kręgu spadkobierców bowiem zgodnie z art. 677§1 kpc sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy.

SSR Alina Kowalewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elwira Stopińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Alina Kowalewska
Data wytworzenia informacji: