Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 886/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2014-12-17

III Ca 680/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, wierzytelność, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bank, deklaracja wekslowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, wierzytelność, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bank, deklaracja wekslowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, wierzytelność wekslowa, wierzyciel, przerwanie, będącymi bankami, cesjonariusz, kredyt, data płatności
Zobacz»

I ACa 90/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, poręczyciel, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, deklaracja wekslowa, wystawca, kredyt, uzupełnienie weksla, upływ terminu przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, poręczyciel, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, kredytobiorca, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, przerwanie biegu terminu przedawnienia, wystawca, roszczenie wekslowe, kredyt, uzupełnienie weksla, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, weksel po upływie, umowa kredytów, wystawca weksla, dłużnik solidarny
Zobacz»

I ACa 418/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 29 października 2013

Data publikacji: 19 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

powodowy bank, wypełnienie weksli, weksel in blanco, poręczyciel, roszczenie ze stosunku podstawowego, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, deklaracja wekslowa, kredyt, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • powodowy bank, wypełnienie weksli, weksel in blanco, poręczyciel, poręczyciel wekslowy, roszczenie ze stosunku podstawowego, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, deklaracja wekslowa, roszczenie powodowego banku, bieg przedawnienia, kredyt, zobowiązanie wekslowe, postępowanie upadłościowe, termin przedawnienia, data płatności, suma wekslowa, przedmiotowy weksel, okres kredytowania, weksel po upływie
Zobacz»

I ACa 871/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 lutego 2018

Data publikacji: 2 października 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, uzupełnienie weksla, bank, stosunek podstawowy, upływ terminu przedawnienia roszczenia, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, uzupełnienie weksla, bank, pozwany, bieg przedawnienia, stosunek podstawowy, wierzyciel pierwotny, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie z umowy kredytowej, deklaracja wekslowa, upoważnienie do uzupełnienia, remitent, porozumienie wekslowe, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, uprawnienie do wypełnienia weksla, uprawnienie do uzupełnienia
Zobacz»

I C 569/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 12 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

weksel in blanco, uzupełnienie weksla, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia roszczenia, kredyt, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, bank, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, uzupełnienie weksla, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia roszczenia, upoważnienie do uzupełnienia, kredyt, deklaracja wekslowa, uprawnienie do uzupełnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiotowa umowa kredytowa, wierzytelność wekslowa, umowa kredytów, wypełnienie weksli, bank, zabezpieczenie, cesja, wypowiedzenie umowy, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, pozwany
Zobacz»

I C 882/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 15 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

uzupełnienie weksla, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, upływ terminu przedawnienia roszczenia, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • uzupełnienie weksla, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, pożyczkobiorca, umowa pożyczki z dniem, upływ terminu przedawnienia roszczenia, treść upoważnienia, należność wynikająca z umowy, skala roczna, wezwanie do wykupu weksli, suma wekslowa, blankiet wekslowy, data płatności, pozwany, treść deklaracji wekslowej, zeznanie powoda, poręczyciel
Zobacz»

XV C 411/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 września 2013

Data publikacji: 13 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, weksel in blanco, termin przedawnienia, bank, kredyt, przedawnienie roszczenia, prawo wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, dług
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, weksel in blanco, termin przedawnienia, pozwany, bank, kredyt, przedawnienie roszczenia, prawo wekslowe, przedawnienie wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, umowa małżeńska majątkowa, bieg przedawnienia, dług, data płatności, poręczenie wekslowe, spłata zadłużenia, dłużnik, zadłużenie na raty, wezwanie do wykupu weksli, pismo
Zobacz»

II Ca 968/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, uzupełnienie weksla, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia ze stosunku, upływ terminu przedawnienia roszczenia, kredyt, deklaracja wekslowa, poręczyciel, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, uzupełnienie weksla, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia ze stosunku, upływ terminu przedawnienia roszczenia, kredytobiorca, kredyt, miejsce płatności, deklaracja wekslowa, umowa kredytów, poręczyciel, poręczenie, remitent, wierzytelność, klauzula wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, badana sprawa
Zobacz»

I ACa 716/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, poręczyciel, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja wekslowa, termin przedawnienia, rata, wystawca, przedawnienie roszczenia ze stosunku, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, poręczyciel, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, pożyczka, deklaracja wekslowa, poręczyciel wekslowy, termin przedawnienia, rata, roszczenie wekslowe, wystawca, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca weksla, termin przedawnienia roszczenia, bieg terminu przedawnienia, uzupełnienie weksla, płatność, poręczenie, pozwany
Zobacz»

I ACa 445/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 30 października 2013

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bank, poręczyciel, wystawca, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia wekslowego, wypełnienie weksli, pozwany bank, zobowiązanie wekslowe, termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bank, poręczyciel, wystawca, wystawca weksla, termin przedawnienia roszczenia, śródmieście w łodzi, dzień płatności, poręczycielka wekslowa, bieg przedawnienia, deklaracja wekslowa, płatność weksla
Zobacz»

I ACa 35/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 czerwca 2017

Data publikacji: 20 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, wierzytelność, bank, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, kredyt, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, wierzytelność, wierzytelność wekslowa, bank, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, umowa kredytów, kredyt, zobowiązanie wekslowe, dzień płatności weksla, weksel własny, przepis kodeksu cywilnego, upływ terminu przedawnienia roszczenia, przedawnienie roszczenia wekslowego, wystawca weksla, moc umowy, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, pozwany
Zobacz»

XVIII C 4734/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 27 marca 2017

Data publikacji: 29 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, uzupełnienie weksla, wierzytelność, zarzut wypełnienia weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, uzupełnienie weksla, pożyczkodawca, wypełnienie weksla po upływie, użycie przymusu, umowa pożyczki, termin przedawnienia zobowiązania, data płatności, zobowiązanie naturalne, przymus państwowy, wierzytelność, zarzut wypełnienia weksli, umowa cesji, indos, płatność weksla, dłużnik główny, wykup weksli, zabezpieczenie
Zobacz»

I C 777/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo wekslowe, powodowy bank, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, termin przedawnienia, zarzut wypełnienia weksli, nakaz zapłaty, wystawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, powodowy bank, weksel in blanco, bank spółdzielczy, dłużnik wekslowy, deklaracja wekslowa, weksel własny, termin przedawnienia, zarzut wypełnienia weksli, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, wystawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, roszczenie z weksli, postępowanie upadłościowe, data płatności, kredyt obrotowy, siedziba, poręczyciel, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I ACa 400/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2019

Data publikacji: 26 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, kredyt, poręczyciel, powodowy bank, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, kredyt, poręczyciel, przedawnienie roszczenia wekslowego, powodowy bank, umowa kredytowa, poręczycielka wekslowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, pozwana spółka, poręczyciel wekslowy, wystawca, zobowiązanie wekslowe, umowa kredytów, wystawca weksla własny, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

V ACa 201/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 listopada 2013

Data publikacji: 12 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, wierzytelność, roszczenie ze stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, poręczyciel, termin przedawnienia, bank, przedawnienie roszczenia ze stosunku, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, wierzytelność, umowa kredytowa, kredytobiorca, roszczenie ze stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, postępowanie upadłościowe, poręczyciel, termin przedawnienia, prawo upadłościowe, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, bank, przedawnienie roszczenia ze stosunku, bieg, termin przedawnienia roszczenia, upadłość, kredyt, istniejące zabezpieczenie
Zobacz»

VIII C 2660/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2019

Data publikacji: 14 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, upływ terminu przedawnienia roszczenia, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, regulamin udzielania pożyczek, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, remitent, upływ terminu przedawnienia roszczenia, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, zobowiązanie wekslowe, pożyczkodawca, umowa limitu, upadłość, umowa pożyczki, zobowiązanie podstawowe, starogard gdański, oprocentowanie nominalne, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe, wierzyciel
Zobacz»

I ACa 757/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 16 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, weksel in blanco, wypełnienie weksli, porozumienie, zarzut od nakazów zapłaty, prawo wekslowe, wdanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, weksel in blanco, pozwany, płaszczyzna stosunku podstawowego, istnienie stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, spór na płaszczyznę stosunku, porozumienie, zarzut od nakazów zapłaty, odsetki umowne, umowa pożyczki, prawo wekslowe, remitent, postępowanie nakazowe, rejonowy gdańsk, twierdzenie i dowód, wdanie, północ, weksel gwarancyjny, zabezpieczenie
Zobacz»

I ACa 47/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo wekslowe, poręczyciel, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, roszczenie ze stosunku podstawowego, upływ terminu przedawnienia roszczenia, uzupełnienie weksla, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczyciel, weksel in blanco, dłużnik główny, deklaracja wekslowa, roszczenie ze stosunku podstawowego, poręczyciel wekslowy, czynsz dzierżawny, upływ terminu przedawnienia roszczenia, dzierżawca, bieg przedawnienia, rata czynszu, przerwanie, uzupełnienie weksla, przedawnienie roszczenia wekslowego, umowa dzierżawy, dłużnik solidarny, pozwany, wadliwa reprezentacja, wystawca
Zobacz»

V ACa 770/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, wierzytelność, przedawnienie roszczenia ze stosunku, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja wekslowa, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, zwrot weksli, wypełnienie weksli, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, odbiór pieniędzy, liczba weksli, podpis, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja wekslowa, upoważnienie do wypełnienia, umowa, przelew, rata, przedawnienie zobowiązania, zarzut przedawnienia
Zobacz»

VIII C 1408/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 września 2019

Data publikacji: 23 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, uzupełnienie weksla, nakaz zapłaty, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, uzupełnienie weksla, zapłata w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty, seria i numer, zabezpieczenie, dane osobowe, pozwany, nakaz zapłaty w postępowaniu, dowód osobisty, złożyć podpis, przerwanie, podniesiony zarzut przedawnienia, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, stosunek podstawowy, zakup kanapy, wydruk z książki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jakub Głowiński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Cesarz,  Krystyna Golinowska
Data wytworzenia informacji: