Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 271/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-06-12

II Cz 155/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 18 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, wnioskodawca, sposób zabezpieczenia, ustanowienie hipoteki przymusowej, roszczenie, interes prawny, hipoteka przymusowa na nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, wnioskodawca, uprawdopodobnienie, sposób zabezpieczenia, ustanowienie hipoteki przymusowej, roszczenie, interes prawny, alternatywny sposób zabezpieczenia, podstawa sporu, księga wieczysta, postępowanie sądowe i egzekucyjne, sposób zabezpieczenia roszczenia, hipoteka przymusowa na nieruchomości, postępowanie o zapłatę, szambo, uczestnik postępowania nieruchomości, opinia techniczna, interes prawny wnioskodawcy, wada fizyczna nieruchomości, zastosowany sposób zabezpieczenia
Zobacz»

XVI GCo 106/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2012

Data publikacji: 14 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

lokal, udzielenie zabezpieczenia, roszczenie, kara umowna, wnioskodawca, sposób zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • lokal, gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, roszczenie, kara umowna, wnioskodawca, sposób zabezpieczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, działalność handlowa, przedmiotowy lokal, wysokość czynszu najmu, wierzytelność z rachunków bankowych, waloryzacja, posiadanie, zajęcie ruchomości, postępowanie zabezpieczające, określenie sposobu, udzielenie zabezpieczenia poprzez zajęcie, kopia polisy
Zobacz»

I ACz 1178/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 28 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ustanowienie hipoteki przymusowej, udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, spółka, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • ustanowienie hipoteki przymusowej, udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, fakt otwarcia, otwarcie i prowadzenie, prowadzenie postępowania likwidacyjnego, zabezpieczenie roszczenia, pozwana spółka, spółka, wykonanie postanowienia o udzieleniu, nieruchomość, roszczenie, kaucja, otwarcie likwidacji, suma zabezpieczenia, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, uprawdopodobnienie, uzależnienie, uzyskanie zabezpieczenia, podstawa dochodzonego roszczenia
Zobacz»

XXV Co 33/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2013

Data publikacji: 19 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, interes prawny, kara umowna, podjęcie obowiązków, warunek ogólny umowy, udzielenie zabezpieczenia, opóźnienie w podjęciu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, prawo zamówień publicznych, nieistnienie stosunku prawnego, droga krajowa i autostrada, pisemne żądanie zapłaty, udzielenie wnioskowanego zabezpieczenia, umowa, zakaz realizacji, roszczenie o zapłatę kary, składanie wniosków o wypłatę, wniesienie zabezpieczenia, rozpoznawany wniosek, dyrektor dróg krajowych
Zobacz»

II Cz 904/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 czerwca 2014

Data publikacji: 20 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wnioskodawca, roszczenie, ustanowienie hipoteki przymusowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wnioskodawca, koszt uczestników, wniosek główny, zabezpieczenie roszczenia, remont nieruchomości, roszczenie, obciążanie udziałów, przyszły koszt, brak zabezpieczenia, zażalenie, zarząd rzeczą, ustanowienie zakazu zbywania, udział w nieruchomości, praca remontowa, ustanowienie hipoteki przymusowej, uprawdopodobnienie, roszczenie o zwrot nakładów, przeprowadzenie remontów
Zobacz»

V ACz 418/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 23 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, roszczenie wnioskodawcy, interes prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, roszczenie wnioskodawcy, odkupienie nieruchomości, interes prawny, obniżenie ceny sprzedaży, sprzedawca, istnienie interesu prawnego, owczarek, wada budynku, zażalenie, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, uzasadnione ryzyko, naprawa wszelkich wad, wynik postępowania rozpoznawczego, cena nieruchomości, podstawa do przyjęcia uprawdopodobnienia, wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku, rozumiane bycie, brak w załącznikach, przesłanka niezbędna do udzielenia
Zobacz»

I ACz 1749/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 października 2016

Data publikacji: 3 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kara umowna, udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, roszczenie, hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • kara umowna, udzielenie zabezpieczenia, zażalenie, pozwany, interes prawny, kara umowna za zwłokę, zobowiązanie niepieniężne, bessa, uprawdopodobnienie roszczenia powoda, roszczenie, hipoteka, protokół częściowy odbioru, instytucja kary umownej, problem finansowy, odbiór wykonanych robót, nieruchomość, wykonany robot budowlany, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, końcowy termin realizacji, złagodzonym rygorze
Zobacz»

VII Pz 156/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, sposób zabezpieczenia, hipoteka przymusowa, wypis, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, sposób zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, osiągnięcie cel, hipoteka przymusowa, wypis, uprawdopodobnienie, należyta ochrona prawna, majątek, brak zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, kondycja finansowa, sprawa orzeczenia, obciążenie nieruchomości, uchwała o likwidacji, wypis z księgi wieczystej, apel, roszczenie, ewentualna sprzedaż
Zobacz»

VIII Gz 3/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 lutego 2014

Data publikacji: 18 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, ustanowienie hipoteki przymusowej, wydział ksiąg wieczysty, sposób zabezpieczenia, interes prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, ustanowienie hipoteki przymusowej, gorzów wielkopolski, nieruchomość, pięć tysięcy złotych, prawomocne zakończenie postępowania sądowego, wydział ksiąg wieczysty, zabezpieczenie roszczenia powódki, sposób zabezpieczenia, wysokość sumy zabezpieczenia, skuteczne przeprowadzenie egzekucji, interes prawny, środek transportu, niezapłacone należności, ramach zabezpieczeń, frank szwajcarski, rachunek bankowy, wierzyciel hipoteczny, obciążona hipoteka, powierzchnia
Zobacz»

I C 1280/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 września 2013

Data publikacji: 28 września 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, udzielenie zabezpieczenia, żona, hipoteka przymusowa, darowizna, zawezwanie do próby ugodowej, dalej idący wniosek powodów, wniesienie pozwu o zapłatę, pokrycie kosztów remontu, remont i wyposażenie, wniosek powodów o zwolnienie, koszt remontu lokalu, teściowa powoda, uprawdopodobnienie, interes prawny, mieszkanie, lokal mieszkalny, zwolnienie od kosztów sądowych, pozwany, potrzeba udzielenia
Zobacz»

XVI GNc 939/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2012

Data publikacji: 14 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, kara umowna, lokal, umowa, roszczenie, interes prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, dzień opóźnienia, kara umowna, lokal, lokal sklepowy, gwarancja bankowa, warunek najmu, umowa najmu, brak zabezpieczenia, wypowiedzenie, tryb natychmiastowy, kopia polisy, zabezpieczanie roszczenia, umowa, roszczenie, obowiązek uprawdopodobnienia, interes prawny, działalność, najemca, pozwany
Zobacz»

IV Cz 455/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, wnioskodawca, uczestnik postępowań, ustanowienie drogi koniecznej, interes prawny, dostęp do drogi publicznej, zamknięcie bramy, uprawdopodobnienie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, prawo wodne, nieruchomość, roszczenie, istnienie roszczenia, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, zaskarżane postanowienie, uniemożliwienie wnioskodawcy, załączone zdjęcie, zażalenie uczestnika, zagrożenie naruszenia praw, wniosek wnioskodawcy o zasądzenie
Zobacz»

I ACz 1414/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 lipca 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, ustanowienie hipoteki przymusowej, roszczenie, sposób zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, brak zabezpieczenia, sprawa orzeczenia, ustanowienie hipoteki przymusowej, zabezpieczenie roszczenia strony powodowej, uprawdopodobnienie roszczenia, kategoryczne stwierdzenie, uprawdopodobnienie interesu prawnego, pozwany, uprawdopodobnienie przez powódkę, rozpoznawane zażalenie, istnienie interesu prawnego, zaskarżone postanowienie, roszczenie, sposób zabezpieczenia, zażalenie strony, przesłanka uprawdopodobnienia, kondycja finansowa, powodowa wspólnota
Zobacz»

VIII Gz 93/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 września 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, sposób zabezpieczenia, spółka, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, uprawdopodobnienie, brak zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, sprawozdanie, spółka, zajęcie wierzytelności z rachunków, środek pieniężny, udzielenie zabezpieczenia powództwa, wierzytelność z rachunków bankowych, kodeks postępowania cywilnego, należyta ochrona prawna, dotychczasowe zachowanie, kasa spółki, wypłacalność, roszczenie, zabezpieczenie roszczenia, wypadek ryzyka, instytucja kodeksu
Zobacz»

II Cz 1172/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 20 grudnia 2012

Data publikacji: 5 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, uprawdopodobnienie roszczenia, liczne doniesienia, roszczenie, doniesienie prasowe, interes prawny, brak zabezpieczenia, spółka, publikacja prasowa, zabezpieczenie roszczenia, zażalenie, wierzyciel, hipoteka przymusowa, wytoczone postępowanie, znaczący składnik, jednostkowe orzeczenie, osoba trzecia do dochodzenia, istnienie interesu prawnego, wnioskodawca, hipoteka przymusowa łączna
Zobacz»

I ACz 2695/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 5 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wnioskodawca, roszczenie, przedwstępna umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wnioskodawca, przeniesienie własności nieruchomości, powództwo pod rygorem upadku, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, roszczenie, zdanie wnioskodawcy, uprawdopodobnienie roszczenia, istnienie interesu, brak zabezpieczenia, postępowanie zabezpieczające, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, upadek zabezpieczenia, osiągnięcie cel, zawarcie umowy, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, przedwstępna umowa sprzedaży, kwestia prawdopodobieństwa, wykonanie w trybie egzekucyjnym
Zobacz»

VI Gz 160/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 2 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, ustanowienie hipoteki przymusowej, sposób zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, brak zabezpieczenia, postępowanie zabezpieczające, ustanowienie hipoteki przymusowej, osiągnięcie cel, uprawdopodobnienie, zażalenie, niebezpieczeństwo, możliwe pokrzywdzenie, powództwo poprzez ustanowienie hipoteki, sposób zabezpieczenia, nieformalne przesłuchanie, kloc, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, pozwany, roszczenie powoda poprzez ustanowienie, zabezpieczenie powództwa poprzez ustanowienie, prowadzona rozmowa telefoniczna, wniosek merytoryczny
Zobacz»

II Cz 262/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, wnioskodawca, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, interes prawny, leasingodawca, rata leasingowa, samochód, zakończenie umowy leasingu, uprawdopodobnienie roszczenia, dłużniczka, brak zabezpieczenia, centralna ewidencja i informacja, złożenie pozwu, informacja o działalności gospodarczej, podstawa do zgłoszenia, zażalenie uczestniczki, prawo upadłościowe, roszczenie, zajęcie ruchomości, wystarczający sposób
Zobacz»

XX GCo 134/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2012

Data publikacji: 14 października 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wnioskodawca, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, pożyczka, brak zabezpieczenia, baran, interes prawny, pismo uczestnika, wnioskodawca, uczestnik postępowań, sprawa orzeczenia, osiągnięcie cel, zajęcie rachunku, sąd polubowny, brak rezerwy, roszczenie, dokument złożony przy wniosku, kolejna przesłanka udzielenia zabezpieczenia, fakt udzielenia poręczenia, dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia, sprawa kopii dokumentów, wniosek faktów
Zobacz»

I ACz 787/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 16 października 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa na prace, udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie należności głównej, zapłata wynagrodzenia z umowy, ustanowienie hipoteki przymusowej, postępowanie zabezpieczające, księga wieczysta, pozwana prawa własność, sposób i rodzaj, prace budowlane, generalny wykonawca, uprawdopodobnienie, zażalenie, rodzaj zabezpieczenia, postępowanie zażaleniowe, prawa własność nieruchomości, roszczenie, interes prawny, część kodeksu, światło odpowiedzi
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Festdorf
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Maciński
Data wytworzenia informacji: