Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1965/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-11-15

I ACz 1324/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 lipca 2012

Data publikacji: 29 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

tożsamość roszczenia, odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, odrzucenie pozwu, sprawa przed sądem rejonowym, aspekt problemu, zarzut zawisłości sporu, jednakowość, dobra osobiste, zmiana i odrzucenie pozwu, brak tożsamości roszczeń, dochodzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, kwota dochodzonego odszkodowania, podstawa faktyczna żądania powoda, sprawa podstaw faktycznych, żądanie udzielenia ochrony prawnej, rozstrzygnięć konkretnych, problem prawny, przedmiotowe granice, ustalenie tożsamości, podstawa do odrzucenia pozwu, roszczenie w sprawach
Zobacz»

VI Gz 205/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, zażalenie, odrzucenie pozwu, powaga rzeczy osądzonej, podstawa sporu, pierwotne powództwo, koszt postępowań zażaleniowy, brak identyczności, potrącenie udziału własnego, podstawa stosunku podstawowego, uchylenie i odrzucenie pozwu, wymiana opony, weksel, tworzące podstawy, pozwany, merytoryczne rozstrzygnięcie o żądaniach, zobowiązanie wynikłe, nowy pozew, żądanie o ustalenie, stan rzeczy osądzonej
Zobacz»

I ACz 97/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, tożsamość roszczenia, mąż, zadośćuczynienie, tożsamość strony, negocjacja, gmina miasta, nowy pozew, tożsamość żądania, ugoda, tożsamość podstawy, zażalenie, strona sprawy, podstawa sporu, podstawa faktyczna, nowa okoliczność faktyczna, pozwany, wielokrotne wypowiedzi, magistrat, gmina sprawy
Zobacz»

VIII Pz 67/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 października 2016

Data publikacji: 18 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, mobbing, utrata zdrowia psychicznego, podstawa faktyczna, smycz, powaga rzeczy osądzonej, podstawa sporu, choroba psychiczna, wystąpienie stanu, sprawa prowadzona przez sąd, stan powagi rzeczy, odszkodowanie, podstawa faktyczna i prawna, sądowe orzeczenie, możność, adwokat z urzędu, pozew mimo braku, zadośćuczynienie w związku, zażalenie powoda, podstawa faktyczna roszczenia
Zobacz»

II Cz 905/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 maja 2013

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, przedmiot rozstrzygnięcia, przedmiot odrzucenia, prawomocny nakaz zapłaty, praktyka sądu, tożsamość roszczenia, zażalenie, strona sprawy, odsetka w wysokości ustawowej, zakres zaskarżania, rodzaj środka zaskarżenia, roszczenie powoda bez zajęcia, tyle przedmiotów, należność z wierzytelnością, konsekwencja zaskarżenia, sprawa poza sporem, odmowa udzielenia sądowej ochrony, środek odwoławczy od postanowienia, oświadczenie o potrąceniu, pełnomocnik powodów
Zobacz»

I ACz 1136/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 17 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, czynsz dzierżawny, tożsame żądanie, naliczonym czynszem, zwrot nadpłaconego czynszu, tysiąc złoty, uzupełnienie pozwu, odszkodowanie i zadośćuczynienie, pozew, zażalenie, zawyżony czynsz, żuk, dokument na okoliczność wysokości, roszczenie o wydanie dokumentów, stabilność systemu, tożsame uzasadnienie, rozpoznanie na drodze sądowej, odmienny stan faktyczny sprawy, egzekwowanie od powoda, podstawa prawna sporu
Zobacz»

I ACz 720/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowania w oparciu, tożsamość roszczenia, ustawowa odsetka i koszt, dalsza należność, pozwana faktura, odrzucenie pozwu, zaskarżone postanowienie, odmienny stan faktyczny sprawy, prawomocnie osądzona sprawa, faktura vat, odrzucenie pozwu w oparciu, analiza treści pozwu, powaga rzeczy osądzonej, konkretne twierdzenie, wcześniejsza sprawa, słuszność żądania, koszt postępowań zażaleniowy, zapłata łączna, łączna kwota, kwota wynikająca z faktury
Zobacz»

II Cz 1042/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 marca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, wypowiedzenie stosunku najmu, eksmisja, strona sprawy, postępowanie zażaleniowe według norm, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, aspekt problemu, zamiar zamieszkania, jednakowość, stan faktyczny i podstawa, zażalenie, najemca z zapłatą czynszu, brak tożsamości roszczeń, uchylenie zaskarżonego postanowienia sądu, pozwany najemca, analiza pism procesowych, żądanie udzielenia ochrony prawnej, zmiana kodeksu cywilnego, fakt zalegania, różny stan faktyczny
Zobacz»

I ACz 176/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prezes sądu rejonowego, tożsamość roszczenia, wykreślenie hipoteki przymusowej, ocena tożsamości, pozew, księga wieczysta, brak możliwości zaspokojenia, prezes sądu okręgowy, podstawa faktyczna, prokuratoria generalna skarbu państwa, skarga kasacyjna powodów, przywrócenie wpisów, szkoda wynikła z braku, zażalenie, ustanowienie hipoteki przymusowej, tożsamość podmiotowa stron, skarbowe państwo, wyrok sądu apelacyjny, zaniechanie skarbu państwa, sprawa naprawienia
Zobacz»

I ACz 1926/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 10 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • do naga, pomieszczenie w zakładzie, tożsamość roszczenia, okręgowy inspektorat służby więziennej, dyrektor okręgowego inspektoratu służby, twierdzenie powodów, bessa, rak, zażalenie, zawisłość sporu, koszt postępowań zażaleniowy, odrzucenie pozwu, naruszenie dobra osobistego powodów, tożsamość strony, areszt śledczy, osadzenie w zakładzie karne, częściowy skutek, przedmiot i podstawa sporu, tożsamość okoliczności faktycznych, zadośćuczynienie
Zobacz»

I ACz 812/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, bankructwo, powaga rzeczy osądzonej, podstawa sporu, podatek rolny, wójt gmin, poprzedni pozew, sanie, pobrany podatek, żądanie udzielenia ochrony prawnej, sprawa z powództwa powodów, tożsame roszczenie, podstawa odrzucenia pozwu, przyczyna procesowa, pozew przeciwko gminie, granica przedmiotowa powagi rzeczy, zażalenie, tożsamość, prawda powodów, zawisłość sporu
Zobacz»

I C 476/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 grudnia 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, konieczność odrzucenia pozwu, pozbawienie wykonalności, wniosek o odrzucenie pozwu, zdolność procesowa, podstawa do odrzucenia pozwu, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, tożsamość roszczenia, strona sprawy, przedmiot leasingu, podstawa sporu, umowa leasingu, sprawa tożsamości, żądanie powódki, zdolność sądowa, postępowanie sądowe w sprawach, zarzut wynikający z umowy, pobawienie wykonalności, łój
Zobacz»

VIII Gz 112/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 grudnia 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedwczesność, odrzucenie pozwu, korekta faktury, przyczyna oddalenia, system sygnalizacji, roszczenie, faktura vat, odrzucenia nowe, ogół należności, roszczenie stanów, nowy pozew, nowy stan faktyczny, oddalenie powództwa z powodu, stan rzeczy osądzonej, identyczność stron, dochodzone roszczenie, podstawa faktyczna sporu, zakres podstawy faktycznej, rozliczenie końcowe, powaga rzeczy osądzonej
Zobacz»

II Cz 1003/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 31 marca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozliczenie konkubinatu, tożsamość roszczenia, zażalenie, pozew i okoliczność faktyczna, pozwana zapłata, zapewnione utrzymanie, okres trwania konkubinatu, bezpodstawne wzbogacenie, sprawa powodów, sprawa między stronami, prawomocnie zakończona sprawa, sprawa zapłaty, wynagrodzenie za prace, strona sprawy, faktyczne uzasadniające żądanie, podstawa sporu, poprzednia sprawa, wzajemne świadczenie, identyczność, gospodarstwo
Zobacz»

I ACz 536/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odrzucenie pozwu, strona sprawy, akt sądu okręgowego, zażalenie, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tożsamość przedmiotowa i podmiotowa, punkt drugi, data wydania zaskarżonego postanowienia, argumentacja zażalenia, sygnatura, postanowienie o odrzuceniu pozwu, zaskarżone rozstrzygnięcie sądu okręgowego, pozew o pozbawienie, postanowienie wydane w sprawie, postanowienie sądu okręgowego, brak zarzutu, przesłanka faktyczna i prawna, przesłanka ustawowa, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

I ACz 707/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 października 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor zakładu karnego, strona sprawy, zażalenie, cytowany przepis kodeksu, przepis kodeksu postępowania cywilnego, skarbowe państwo, okres przebywania w zakładach, sprawa podstaw faktycznych, podstawa prawna zaskarżonego postanowienia, pozew z żądaniem, zasądzenie zadośćuczynienia, podstawa faktyczna pozwu, kolejny pozew, postanowienie sądu okręgowego, przebywanie w zakładzie karnym, pozew, tożsamość roszczenia, tożsamość strony, postępowanie z powództwa, podstawa do wystąpienia
Zobacz»

X P 584/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 13 września 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie za miesiąc, brak przesłanki procesowej, garncarz, strona pozwana wynagrodzenia, tożsamość roszczenia, strona sprawy, przewodniczący wydział, podstawa sporu, żądanie wynagrodzenia, zdanie drugie, podstawa faktyczna żądania, stała sprawa, doręczenie odpisu pozwu, komentarz do kodeksu, kodeks postępowania cywilnego, stan sprawy, tutejszy sąd, nieistnienie, śródmieście, czerwiec
Zobacz»

V ACz 276/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 14 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie, odrzucenie pozwu, żądanie zwrotu świadczenia nienależnego, odmowa odrzucenia pozwu, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, ustalenie nieistnienia, gmina w piśmie, część straty, podstawa prawna do zapłaty, trwała podstawa, zmiana prawomocnego wyroku, zażalenie, strona przed sądem okręgowym, podstawa wzbogacenia, zarzut potrącenia, tożsamość faktyczna, forma dochodzenia roszczenia, przypadek spełnienia świadczenia, sprawa i oddalenie, sprawa tożsama
Zobacz»

IV Cz 307/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 12 czerwca 2013

Data publikacji: 15 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wspólnota mieszkaniowa, całość posiadanej dokumentacji, tożsamość roszczenia, nakazanie, robienie zdjęć, bank w latach, protokół odbioru, dokument wspólnoty, skanowanie, nieskrępowaną możliwość, faktura wystawiona przez wykonawców, kserokopiarka, robota budowlana, umowa o administrowanie, sporządzanie, administrowanie nieruchomości, kserokopia, tożsamość strony, wyciąg bankowy, udostępnienie
Zobacz»

III APz 13/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zielona góra, uniwersytet, zażalenie, pozew wniesiony przez powódkę, zadośćuczynienie i renta wyrównawcza, tożsamość przedmiotu sporu, stan pogorszenia, wniosek powódki o ustanowienie, warunek prac, przedmiot kontroli sądu, klasyczny przykład, ustanowienie adwokata z urzędu, stan zdrowia, tożsamość roszczenia, tożsamość strony, powództwo stanu, poprzednia sprawa, instancja w sprawach, postanowienie w punktach, okręgowy sąd pracy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Kurkowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Kłodnicki,  Janusz Kaspryszyn ,  Sławomir Jurkowicz
Data wytworzenia informacji: