Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 536/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2014-08-04

Sygn. akt I ACz 536/14

POSTANOWIENIE

Dnia 4 sierpnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSA Małgorzata Wołczańska

Sędziowie: SA Roman Sugier

SO (del.) Tomasz Ślęzak (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 4 sierpnia 2014 r., w K., sprawy z powództwa J. K. przeciwko M. K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 28 lutego 2014 r., sygn. akt I C 28/14,

p o s ta n a w i a:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 536/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie odrzucił pozew z dnia 16 maja 2013 roku, sygn. akt I C 28/14, w którym powód wniósł o pozbawienie tytułu wykonawczego, w postaci postanowienia Sądu Rejonowego w C. z dnia 16 grudnia 2009 roku, a ściślej punktu drugiego tego postanowienia wydanego w sprawie II Ns 3071/08, wykonalności.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że powód w dniu 8 maja 2013 roku wystąpił z takim samym roszczeniem przeciwko M. K., sprawa ta zarejestrowana została pod sygnaturą akt Sądu Okręgowego w Częstochowie, a postępowanie w niej nie zostało prawomocnie zakończone. W związku z tym, że w sprawach Sądu Okręgowego w Częstochowie o sygnaturach akt I C 260/13 i I C 28/14 zachodzi tożsamość przedmiotowa i podmiotowa, odrzucenie pozwu na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. jest uzasadnione.

W zażaleniu na to postanowieni, którym powód zaskarżył także postanowienie Sądu Okręgowego oddalające jego wniosek o udzielenie zabezpieczenia, zarzut dotyczący postanowienia o odrzuceniu pozwu dotyczy naruszenia art. 234 k.p.c. „poprzez uznanie, że przedmiot sprawy I C 260/13 i I C 28/14 są tożsame przedmiotowo i podmiotowo”. W oparciu o tak sformułowany zarzut, bez jego uzasadnienia, powód wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec braku zarzutów opartych na podstawie prawnej odrzucenia pozwu jaką jest art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., trudno odnieść się do argumentacji zażalenia zawartej w jego uzasadnieniu, która nie przystaje do przesłanek faktycznych i prawnych zaskarżonego rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego. Wskazać zatem należy, że wymieniony przepis przewiduje, że Sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona. W okolicznościach sprawy niniejszej z ustaleń Sądu Okręgowego, których powód nie podważył wynika, że powód, tak jak w tej sprawie, w sprawie o sygnaturze akt Sądu Okręgowego w Częstochowie I C 260/13 wniósł pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w postaci postanowienia Sądu Rejonowego w C. z dnia 16 grudnia 2009 roku-punktu drugiego tego postanowienia wskazując jako pozwaną M. K.. Postępowanie w sprawie I C 260/13 nie zostało prawomocnie zakończone w dacie wydania zaskarżonego postanowienia. Oznacza to, że w ten sposób ziściła się przesłanka ustawowa zawarta w art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. ta mianowicie, że o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa w tej dacie była w toku, a to oznacza z kolei, że odrzucenie pozwu było w takiej sytuacji obligatoryjne.

Z tych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wołczańska,  Roman Sugier
Data wytworzenia informacji: