Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 438/11 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2011-11-08

VI GC 1140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 22 lutego 2018

Data publikacji: 19 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

stanowiąca część działki, umowa dzierżawy, pozwany, teren
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • stanowiąca część działki, pawilon handlowy, protokolarne przekazanie, umowa dzierżawy, teren spornej nieruchomości, księga wieczysta w sądzie, opróżnienie i opuszczenie, pozwany, teren, zawarta umowa dzierżawy, administrowanie, okres wypowiedzenia, właściciel, użytkownik wieczysty, stan niepogorszony, rejon, faktyczne władztwo nad rzeczą, umowa przedwstępna, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, najem
Zobacz»

I C 1485/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 16 marca 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, data pewna, interes prawny w wytoczenia, pozwana umowa dzierżawy, notarialna umowa sprzedaży, nieruchomość, umowa dzierżawy gruntów rolnych, wypowiedzenie umowy dzierżawy, powództwo, powództwo o ustalenie, wieś, pozwany, stosunek prawny, sfera prawna, czas realizacji planu, relacja podmiotowa, nieważność i bezskuteczność, kolejny aspekt, nieistnienie stosunku zobowiązaniowego, zasiewanie
Zobacz»

I Ns 134/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 24 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, zasiedzenie, wójt gmin, posiadanie samoistne, naczelnik gminy, łąka trwała, mapa, zarząd gmin, powierzchnia, grunt orny, organ administracji państwowej stopnia, terenowy organ administracji państwowej, samorząd terytorialny, stopień podstawowy, stanowiąca droga, rów, zła wiara, nieruchomość stanowiąca działki, posiadacz samoistny, grunt rolny
Zobacz»

IV Ca 180/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 23 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, przejście praw i obowiązków, prawo dzierżawy nieruchomości, przedmiotowa księga, siedziba, uprawnienie z umowy dzierżawy, wywiedzenie środka zaskarżenia, wpis prawa dzierżawy, uprawnienie do wywiedzenia, uzasadnienie apelacji wyroku, wniosek prawa, uczestnik postępowania wieczystoksięgowego, przedmiotowy wpis, apelacja od wpisów, dzierżawa nieruchomości gruntowych, wykonywanie umowy dzierżawy, kognicja sądu wieczystoksięgowego, zakwestionowania ważności, krąg uczestników, rozpoznawany wniosek
Zobacz»

IV Ca 184/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, przejście praw i obowiązków, prawo dzierżawy nieruchomości, przedmiotowa księga, siedziba, uprawnienie z umowy dzierżawy, wywiedzenie środka zaskarżenia, wpis prawa dzierżawy, uprawnienie do wywiedzenia, uzasadnienie apelacji wyroku, wniosek prawa, uczestnik postępowania wieczystoksięgowego, przedmiotowy wpis, apelacja od wpisów, dzierżawa nieruchomości gruntowych, wykonywanie umowy dzierżawy, kognicja sądu wieczystoksięgowego, zakwestionowania ważności, krąg uczestników, rozpoznawany wniosek
Zobacz»

I C 288/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, odpłatne korzystanie, interes prawny, stwierdzenie nieważności umowy dzierżawy, umowa notarialna, powołana umowa, proces prywatyzacji, nabycie użytkowania wieczystego, prawo nabycia, charakter posiadania, ustalenie nieważności umowy dzierżawy, zorganizowana część, grunt powoda, zamiar dochodzenia, forma aktu notarialnego, bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, mająca powierzchnia, całe mienie, ewentualne stwierdzenie nieważności, prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego
Zobacz»

V GC 215/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 12 września 2016

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • warunek przetargów, miasto i gmin, przyczyna prawna, pierwotny okres, prawo przedłużenia, nakład na modernizację, dziesięcioletni okres, umowa dzierżawy z dniem, protokół wydania, przedłużenie umowy dzierżawy, aneks do umowy, istnienie interesu prawnego, stosunek prawny, stosunek dzierżawy, dzierżawca, pozwany, umowa na okresy, nieruchomość, dzień po upływie, okres trwania umowy
Zobacz»

II Ca 227/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 31 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa dzierżawy, stanowiąca część działki, pozwany, przeznaczenie, powierzchnia
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • przedmiot dzierżawy, umowa dzierżawy, rok dzierżawny, obiekt, domek campingowy, wypowiedzenie umowy dzierżawy, cela prowadzenia działalności, stanowiąca część działki, pozwany, nieruchomość, strona powodowa, grunt rolny, władanie, prowadzenie działalności usługowej, dzierżawca, protokolarne przejęcie, przeznaczenie, ustalenie istnienia stosunku dzierżawy, termin wypowiedzenia, powierzchnia
Zobacz»

I C 1325/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2013

Data publikacji: 5 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy dzierżawy, umowa dzierżawy z dniem, dzierżawiony grunt, gmina, tryb natychmiastowy, nieważność oświadczenia, strona powodowa, pomniejszenie powierzchni, przedmiot dzierżawy, zgłoszenie przez wspólnotę mieszkaniową, stosowne pomniejszenie, powierzchnia, sąsiednia wspólnota, powierzchnia przedmiotów, podpisanie aneksu, dzierżawca, stan zagospodarowania, powierzchnia terenów, zarządca wspólnoty mieszkaniowej, obszar
Zobacz»

I C 792/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 18 września 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • mocodawca, umowa dzierżawy z dniem, choroba alkoholowa, czynność prawna, zwykły zarząd, przepis kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo ogólne, małoletni, zawarcie umowy dzierżawy, zarządzanie i administrowanie, nieruchomość rolna, oświadczenie woli, alkohol, nieważność, umocowanie, wyrażenie woli, racjonalne podejmowanie decyzji, kilkukrotną interwencję, kierunek stanów, upojenie alkoholowe
Zobacz»

XI C 106/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, park wiatrowy, zawarcie umowy dzierżawy, pozwana osoba fizyczna, roszczenie strony powodowej, umowa cesji, cesja praw i obowiązków, pozwany, strona umowy dzierżawy, instalacja i eksploatacja, spółka, projekt parków, niezakłócone korzystanie z przedmiotu, termin dzierżawy, akt notarialny w przedmiocie, moment uruchomienia, legitymacja łączna, wcześniejszy stosunek prawny, charakter współuczestnictwa jednolitego, współuczestnictwo w sporze
Zobacz»

I ACa 1786/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • powierzchnia, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, przejęcie długu, zła wiara, bezumowne korzystanie z nieruchomości, biegły geodeta, strona powodowa, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, cedent, bezumowne korzystanie z rzeczy, stawka rynkowa czynszu, roszczenie, umowa dzierżawy z dniem, dokonanie waloryzacji, stacja, działalność gospodarcza, dzierżawca, grunt, część nieruchomości
Zobacz»

I C 675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 8 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, ustalenie nieważności umowy dzierżawy, agencja nieruchomości rolna, interes prawny, pozwana umowa dzierżawy, zawarta umowa dzierżawy, nieważność bezwzględna, dzierżawca, wezwanie do wydania nieruchomości, stwierdzenie nieważności umowy, dokonane wypowiedzenie umowy, zmiana przeznaczenia gruntu, pozew o wydanie, przeznaczenie, rozwiązanie umowy dzierżawy, czynność prawna, ustalenie istnienia, umowa dzierżawy nieruchomości, powództwo, przedmiotowy grunt
Zobacz»

I C 1115/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 26 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, rzeczywisty stan prawny, nieruchomość lokalowa, postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, niezgodność między stanem prawnym, wydział ksiąg wieczysty, usunięcie niezgodności, wykreślenie wpisu, uzgodnienie treści, prawo osobiste, urząd skarbowy, jedyne utrudnienie, wieczysta umowa, przedmiot nadzoru, interwenient uboczny, podpis właścicieli, prawo dzierżawy nieruchomości, pozew powódki, egzekucja z lokalu, księga wpisów
Zobacz»

I Ca 446/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 27 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • zasiedzenie, powierzchnia, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, wnioskodawca, charakter posiadania, grunt, własność, uczestniczka, zawarcie umowy dzierżawy, poprzednik prawny, posiadacz, chlew, umowa dzierżawy z dniem, określenie powierzchni, rada narodowa, samoistność posiadania, wieloletnia dzierżawa, ogród, numer
Zobacz»

IV Ca 1791/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 20 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, wnioskodawczyni, krajowa szkoła, nieruchomość, plan sytuacyjny, stwierdzenie zasiedzenia, dokument umowy dzierżawy, obszar, posiadaczka samoistna, dowód z umowy dzierżawy, istnienie umowy dzierżawy, niejasna sytuacja, pokora, powierzchnia, przedłużenie umowy dzierżawy, zobowiązanie uczestnika, grunt, odpis, zeznanie uczestniczki, istotna część materiału dowodowego
Zobacz»

I C 302/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy dzierżawy, pozwany, oświadczenie powodów, wniosek o przyznanie dopłat, umowa dzierżawy z dniem, część nieruchomości powodów, roczny okres, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, pozwane oświadczenie, umowa dzierżawy nieruchomości rolnych, okres wypowiedzenia, wniosek o przyznanie płatności, rozmowa powoda, pozwana umowa dzierżawy, oświadczenie woli, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, umowa dzierżawy z zachowaniem, zakończenie sprawy, możliwość zapoznania
Zobacz»

I ACa 226/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 lipca 2013

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, budowa i eksploatacja, część działu, elektrownia wiatrowa, eksploatacja farmy wiatrowej, realizacja inwestycji, część działki, pozwany, grunt, dzierżawca, poprzednik prawny powódki, umowa z powódką, uzyskanie prawomocnego pozwolenia, prawomocne pozwolenie na budowę, kolizja umów, projekt, korzystanie z nieruchomości, turbina, roszczenie powódki, aneks
Zobacz»

I ACa 539/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa dzierżawy z dniem, pozwany, stosunek prawny
 • Powiązana tematyka
  • umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy z dniem, farma wiatrowa, siłownia wiatrowa, dzierżawca, prawo i obowiązek, ustalenie nieistnienia umowy, sporna umowa, cesja, pozwany, stosunek prawny, plan sytuacyjny, budowa farmy, spółka, przeniesienie, nieruchomość, umowa strony, lokalizacja, kumulatywne przystąpienie, nowe roszczenie, inwestycja
Zobacz»

I C 1273/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lęborku

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 17 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość rolna, dopłata obszarowa, zawarcie umowy dzierżawy, udzielone pełnomocnictwo, akt notarialny, potwierdzenie umowy, księga wieczysta, pozew kwot, podstawa pełnomocnictwa, druga małżonka, powierzchnia, notariusz w kancelarii, koszt uiszczonej opłaty, ważność umowy dzierżawy, odsetka ustawowa za opóźnienie, działanie w imieniu żony, terminie czynszów, pozwany, aktualny numer
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Skibińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Eliza Nowicka Skowrońska
Data wytworzenia informacji: