Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 389/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krośnie z 2017-01-24

XXIII Ga 797/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 października 2019

Data publikacji: 19 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, trybunał konstytucyjny, kontrola konstytucyjności, obszar ograniczonego użytkowania, stosowanie konstytucji, pytanie prawne, pobyt dzieci i młodzieży, bezpośrednie stosowanie, czasowy pobyt, termin zawity, ochrona środowiska, konstytucyjność normy, strefa, dom opieki społecznej, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, prawo ochrony środowiska, szpital i dom, norma konstytucyjna, kompetencja, dawność
Zobacz»

VI ACa 444/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2013

Data publikacji: 27 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, konstytucja rp, strona w postępowaniu sądowym, należność świadków, wydanie aktów normatywnych, dekret, działanie organu państwa, zwrot kosztów podróży, orzeczenie trybunału, umowa międzynarodowa, odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, utrata mocy obowiązująca przepisu, postanowienie wydane przez sąd, stanowisko powodów, odroczenie utraty mocy, obowiązujący akt, skarb państwa, przywilej, wyrok trybunału konstytucyjny, szkoda
Zobacz»

III AUa 1279/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, wyrok trybunału konstytucyjny, niekonstytucyjny przepis, przepis ze skutkiem, dzień ogłoszenia wyroku trybunału, ogłoszenie orzeczenia trybunału, zasada aktualności orzeczenia sądowego, orzeczenie trybunału konstytucyjnego, derogacja, organ rentowy do wypłaty, wypłata świadczenia, odniesienie do stanu faktycznego, akt normatywny, zawieszone świadczenie, ustawa z konstytucją, wypłata zawieszonej emerytury, utrata mocy obowiązująca przepisu, wznowienie postępowania, wejście w życie, nowelizacja
Zobacz»

I ACa 456/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2013

Data publikacji: 20 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, wydanie aktów normatywnych, trybunał konstytucyjny, spółdzielnia mieszkaniowa, przepis konstytucji, utrata mocy, ustanowienie i przeniesienie prawa, najemca, przeniesienie prawa odrębnej własności, określony akt normatywny, odpowiedzialność odszkodowawcza, organ państwa, dawne mieszkanie zakładowe, skarb państwa, stwierdzenie przez trybunał, skarb państwa odpowiedzialności, umowa przeniesienia własności lokalu, odroczenie utraty, najem, świadczenie wynikające z umowy
Zobacz»

I ACa 1060/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2010

Data publikacji: 6 maja 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, delikt legislacyjny, konstytucja rp, bezprawie legislacyjne, trybunał konstytucyjny, odpowiedzialność za delikt, europejski trybunał prawa człowieka, wartość odtworzeniowa, wywłaszczenie, wejście w życie konstytucji, czynsz regulowany, akt normatywny, ochrona prawa człowieka, lokal, utracone korzyści, odpowiedzialność skarbu państwa, czynsz wolnorynkowy, europejska konwencja o ochronie, konwencja o ochronie prawa, wejście w życie wyroku
Zobacz»

I ACa 830/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 marca 2014

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, trybunał konstytucyjny, wznowienie postępowań, szkoda, nakaz zapłaty, prawo bankowe, akt normatywny, skarga o wznowienia, weksel, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, norma prawna, księga rachunkowa banku, wyciąg z księgi rachunkowej, prawomocne orzeczenie, działanie organu państwa, akt prawny, odszkodowanie, niekonstytucyjność, niezgodność, wydanie
Zobacz»

IV U 156/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 19 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, stosowanie konstytucji, pracodawca, określoność, pracownik, zleceniobiorca, umowa cywilnoprawna, płatnik składki, bezpośrednie stosowanie, ustawa systemowa, trybunał konstytucyjny, zleceniodawca, władza, usta, zasada rządów prawa, przychód, umowa zlecenia, ubezpieczenie społeczne, legislacja, składka na ubezpieczenia
Zobacz»

V ACa 987/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 stycznia 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, dekret, lir, trybunał konstytucyjny, należność świadków, zwrot kosztów dojazdów, dojazd na rozprawy, strona w postępowaniu sądowym, bezprawność, wezwanie sądu, usta, zasada zwrotu kosztów, działanie organu państwa, nowelizacja norm, akt normatywny, zwrot kosztów podróży świadka, świadek w sprawie, konstytucja rp, stawiennictwo, prawo sprzeczne
Zobacz»

IV Pa 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 8 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, trybunał konstytucyjny, konstytucja rp, akt normatywny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, minimalne wynagrodzenie za prace, orzeczenie trybunału konstytucyjnego, termin utraty mocy, wyrównanie wynagrodzenia, przepis niezgodny z konstytucją, połowa minimalnego wynagrodzenia, utrata mocy obowiązująca przepisu, zakład karny, sporny okres czasu, norma prawna, indywidualna korzyść, ustawa z konstytucją, ogłoszenie orzeczenia, obowiązujący akt, odroczenie terminu utraty
Zobacz»

IV U 41/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 25 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, stosowanie konstytucji, pracodawca, określoność, zleceniobiorca, umowa cywilnoprawna, pracownik, płatnik składki, umowa zlecenia, zleceniodawca, bezpośrednie stosowanie, ustawa systemowa, trybunał konstytucyjny, władza, ubezpieczenie społeczne, usta, zasada rządów prawa, przychód, składka na ubezpieczenia, legislacja
Zobacz»

VI Pa 13/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, trybunał konstytucyjny, prawo unijne, prawo o ustroju sądów, prawo krajowe, realizacja ustawy, ustawa budżetowa, wynagrodzenie w drugim kwartale, konstytucja rp, unia europejska, zaskarżony przepis, gorzów wielkopolski, zjednoczone królestwo, usta, podstawa ustalenia wynagrodzenia, wzorzec kontroli, pytanie prawne sądu rejonowego, uchwalenie, władza, prawo wspólnotowe
Zobacz»

I C 884/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, skarga konstytucyjna, trybunał konstytucyjny, wzorzec kontroli, organizacja i tryb, postanowienie z dni, odmowa nadania, konstytucja rp, oczywista bezzasadność, władza publiczna, orzeczenie trybunału konstytucyjnego, postępowanie przed trybunałem konstytucyjne, postanowienie trybunału, prokuratoria generalna, prezes trybunału konstytucyjnego, z prawa, usta, nadanie dalszego biegu, referendarz, prezydent
Zobacz»

IV U 971/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2020

Data publikacji: 19 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, emerytura, stosowanie konstytucji, wartość konstytucyjna, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, trybunał konstytucyjny, sprawa administracyjna, stan zgodny, wznowienie postępowań, decyzja, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, konstytucja rp, artykuł
Zobacz»

IV U 579/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2019

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, emerytura, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, decyzja, sprawa administracyjna, stan zgodny, wznowienie postępowań, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał konstytucyjny, artykuł, związanie
Zobacz»

VIII U 828/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 grudnia 2019

Data publikacji: 2 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, konstytucja rp, wyrok trybunału konstytucyjny, wiek powszechny, suma kwot pobranych emerytur, ustawa emerytalna, wysokość emerytury, przejście na wcześniejszą emeryturę, domniemanie konstytucyjności, stosowny dziennik, orzeczenie trybunału konstytucyjnego, konstytucyjność ustawy, publiczne ogłoszenie, ogłoszenie wyroku, niekonstytucyjność, potrącenie kwot, termin utraty, odliczenie zaliczki na podatek, akt normatywny, podstawa obliczenia
Zobacz»

IV U 671/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2020

Data publikacji: 3 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, wartość konstytucyjna, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, emerytura, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, sprawa administracyjna, stan zgodny, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, decyzja, trybunał konstytucyjny, wznowienie postępowań, artykuł, związanie
Zobacz»

IV U 460/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2019

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, zasada nadrzędności, emerytura, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, sprawa administracyjna, decyzja, stan zgodny, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał konstytucyjny, wznowienie postępowań, artykuł, związanie
Zobacz»

IV U 1081/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2020

Data publikacji: 24 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, emerytura, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, wartość konstytucyjna, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, bezpośrednie stosowanie, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, wznowienie postępowań, jednolity termin, przedawnienie, sprawa administracyjna, stan zgodny, trybunał konstytucyjny, decyzja, artykuł, związanie
Zobacz»

IV U 958/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2020

Data publikacji: 26 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, emerytura, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, wartość konstytucyjna, zasada nadrzędności, konstytucja rp, zasada proporcjonalności, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, wznowienie postępowań, sprawa administracyjna, decyzja, stan zgodny, trybunał konstytucyjny, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, organ rentowy
Zobacz»

IV U 485/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2019

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, decyzja, sprawa administracyjna, stan zgodny, wznowienie postępowań, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał konstytucyjny, wysokość emerytury, artykuł, związanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Dereniowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Węgrzyn,  Małgorzata Pelczar ,  Anna Bembenek
Data wytworzenia informacji: