Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 71/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-10-19

VIII C 1480/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 lutego 2019

Data publikacji: 25 maja 2019

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

konsument, roszczenie, umowa pożyczki, upływ terminów, skutek przedawnienia, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, roszczenie, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia, strona powodowa, przekształcenie roszczenia, umowa pożyczki gotówkowej, umowa pożyczki, upływ terminów, słabsza strona stosunku, zobowiązanie naturalne, pożyczkobiorca, obowiązek uwzględniania, skutek przedawnienia, wyciąg z ksiąg banku, rozważenie interesów stron, przymusowa realizacja, opłata i prowizja, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, pozwany
Zobacz»

I C 1307/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 18 października 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

konsument, wierzytelność, roszczenie, zarzut przedawnienia, skutek przedawnienia, upływ terminów, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, wierzytelność, roszczenie, zarzut przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, skutek przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przymusowa realizacja, ustawowy skutek, słabsza strona stosunku prawnego, zobowiązanie niezupełne, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, upływ terminów, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, cesja, przekształcenie roszczenia, bieg przedawnienia, zobowiązanie naturalne, obrót konsumencki
Zobacz»

III Ca 1900/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 stycznia 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, zarzut przedawnienia, fundusz inwestycyjny, kodeks cywilny, roszczenie, skutek przedawnienia, wierzytelność, upływ terminów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia, fundusz inwestycyjny, kodeks cywilny, roszczenie, skutek przedawnienia, wymagalność dochodzonego roszczenia, wierzytelność, data rozwiązania umowy, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, upływ terminów, uprawniony przedsiębiorca, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu
Zobacz»

VIII C 2106/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 marca 2019

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wyrok zaoczny, kodeks cywilny, roszczenie, umowa sprzedaży wierzytelności, konsument, zarzut przedawnienia, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wyrok zaoczny, kodeks cywilny, roszczenie, umowa sprzedaży wierzytelności, konsument, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, uzasadniona wątpliwość, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, ustawowa odsetka za opóźnienie, umowa obowiązkowego ubezpieczenia, pozew, branie przez sąd, przerwanie i zawieszenie biegu, zmiana ustawy, druga rata składki, polisa ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczający pojazd, roszczenie majątkowe
Zobacz»

VIII C 2255/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wyrok zaoczny, kodeks cywilny, roszczenie, umowa sprzedaży wierzytelności, konsument, zarzut przedawnienia, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wyrok zaoczny, kodeks cywilny, roszczenie, umowa sprzedaży wierzytelności, konsument, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, uzasadniona wątpliwość, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, ustawowa odsetka za opóźnienie, umowa obowiązkowego ubezpieczenia, pozew, branie przez sąd, przerwanie i zawieszenie biegu, zmiana ustawy, druga rata składki, polisa ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczający pojazd, roszczenie majątkowe
Zobacz»

III Ca 87/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2019

Data publikacji: 7 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, kodeks cywilny, roszczenie, zarzut przedawnienia, skutek przedawnienia, upływ terminów, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, kodeks cywilny, zmiana ustawy, roszczenie, upływ terminu przedawnienia, spadkobierczyni, zarzut przedawnienia, skutek przedawnienia, obowiązek uwzględnienia, upływ terminów, ustawa z dniem, rola arbitrów, uprawniony przedsiębiorca, arbiter w sporach, pożyczka, dodatkowy akt, pominięcie przedawnienia, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, krąg ustawowych spadkobierców
Zobacz»

I C 829/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 27 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

przedawnienie, umowa pożyczki, wierzytelność, fundusz inwestycyjny, roszczenie, opóźnienie od kwot, konsument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, umowa pożyczki, wierzytelność, fundusz inwestycyjny, roszczenie, opóźnienie od kwot, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, rozważenie interesów stron, podstawa umowy przelewu, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, konsument, data wymagalności roszczenia, uprawniony przedsiębiorca, atencja, moralny aspekt, należytą formę, obowiązek odwołania
Zobacz»

III Ca 236/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, skutek przedawnienia, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia, roszczenie, upływ terminów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, skutek przedawnienia, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia, roszczenie, upływ terminu przedawnienia roszczenia, upływ terminów, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, materialna przeszkoda, uprawniony przedsiębiorca, przeszkoda do uwzględnienia roszczenia, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny
Zobacz»

III Ca 1956/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lutego 2019

Data publikacji: 1 kwietnia 2019

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, roszczenie, upływ terminów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, roszczenie, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, upływ terminów, materialna przeszkoda, uprawniony przedsiębiorca, przeszkoda do uwzględnienia roszczenia, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu
Zobacz»

X C 3044/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 8 października 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przedawnienie, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, roszczenie, konsument, kodeks cywilny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, roszczenie, konsument, data wymagalności roszczenia, kodeks cywilny, wpłata w imieniu, ostatni dzień roku kalendarzowego, prawidłowo zawiadomiona strona, oświadczenie o wpłacie, rozprawa w razie, potwierdzenia dowodów, upływ terminu przedawnienia, koniec terminu przedawnienia, termin zapłaty ostatniej raty, tygodniowa rata, status konsumenta, skutek na gruncie
Zobacz»

VIII C 1809/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 stycznia 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przedawnienie, wyrok zaoczny, fundusz inwestycyjny, kodeks cywilny, roszczenie, pożyczka, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, wyrok zaoczny, fundusz inwestycyjny, kodeks cywilny, termin przedawnienia, roszczenie, pożyczka, umowa pożyczki gotówkowej, uzasadniona wątpliwość, okres spłaty, odsetki naliczone, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozew, pierwotny wierzyciel, ustawa, pierwszy bieg, wejście w życie, ostatni dzień roku kalendarzowego, przepis kodeksu cywilnego, odnawialną linię
Zobacz»

III Ca 1978/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, roszczenie, upływ terminów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, roszczenie, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, upływ terminów, uprawniony przedsiębiorca, branie przez sąd, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny
Zobacz»

I1 C 983/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, konsument, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie, przymusowa realizacja, upływ okresu przedawnienia, klauzula wykonalności, przedmiotowy pozew, termin przedawnienia, wyrok zaoczny, pozew, pozwana wierzytelność, przekształcenie, roszczenie o odsetki, wniesienie pozwów, umowa o kredyty, droga umowy, odsetka ustawowa za opóźnienie, umowa przelewu wierzytelności
Zobacz»

II Ca 417/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2019

Data publikacji: 28 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie, przymusowa realizacja, konsument, upływ terminu przedawnienia, skutek przedawnienia, wypowiedzenie, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie niezupełne, potrzeba przedłożenia, podniesione twierdzenie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, przekształcenie roszczenia, zobowiązanie naturalne, pozew, składanie pozwów, upływ terminów, dłużnik zarzutu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ostatnia wpłata, podniesienie zarzutu
Zobacz»

VIII C 1907/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • upływ terminu przedawnienia, kodeks cywilny, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, wyrok zaoczny, konsument, upływ terminów, wierzytelność, umowa kredytów, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, zmiana ustawy, kredytodawca, zarzut przedawnienia, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe roszczenie, ogólny trzyletni termin, branie przez sąd, dzień umowy cesji, przerwanie i zawieszenie biegu
Zobacz»

VIII C 3136/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 24 maja 2019

Data publikacji: 14 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

roszczenie, kodeks cywilny, konsument, pozew, wydanie wyroku zaocznego, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • rata składki, roszczenie, kodeks cywilny, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, konsument, upływ terminu przedawnienia, pozew, przerwanie przedawnienia, uzasadniona wątpliwość, oddział w polsce, dokument załączony do pozwu, bieg terminu przedawnienia, wydanie wyroku zaocznego, zarzut przedawnienia, ustawowa odsetka za opóźnienie, umowa obowiązkowego ubezpieczenia, elektroniczne postępowanie upominawcze, istotne strony, branie przez sąd, przerwanie i zawieszenie biegu
Zobacz»

III Ca 2078/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 1 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, data rozwiązania umowy, roszczenie, kredyt gotówkowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, upływ terminów, fundusz inwestycyjny, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawdziwe twierdzenie powoda, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wyjątkowa okoliczność, wyrok zaoczny, wierzytelności przedawnione, wejście w życie przepisu, bank, następująca umowa, roszczenie majątkowe, zarzut przedawnienia, nabycie wierzytelności
Zobacz»

I C 3976/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

roszczenie, umowa pożyczki, zarzut przedawnienia, wierzytelność, fundusz inwestycyjny, opóźnienie od kwot
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, umowa pożyczki, zarzut przedawnienia, łaska, wierzytelność, bank, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, opóźnienie od kwot, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, zobowiązanie naturalne, porada, przedawnienie roszczenia głównego, możliwość skutecznego dochodzenia, przerwanie biegu terminu przedawnienia, poprzedni wierzyciel, roszczenie na drogę sądową, pozwany zarzut przedawnienia, wymagalność
Zobacz»

I C 50/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 8 lutego 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, fundusz inwestycyjny, roszczenie, zarzut przedawnienia, skutek przedawnienia, pozew, cesjonariusz, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • agio, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, fundusz inwestycyjny, roszczenie, zarzut przedawnienia, skutek przedawnienia, świadczenie okresowe, upływ terminu przedawnienia, sprzeciw, skuteczne przerwanie biegu przedawnienia, umowa kredytów, pozew, przelew wierzytelności, konkretny adresat, cesjonariusz, pozwany, cedent, czas trwania stosunku prawnego, pozew do dnia zapłaty
Zobacz»

I C 751/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 29 listopada 2018

Data publikacji: 14 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa nabycia wierzytelności, fundusz inwestycyjny, roszczenie, przedawnienie z urzędu, uznanie długu, wyrok zaoczny, umowa pożyczki, roszczenie o odsetki, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, roszczenie majątkowe, roszczenie główne, prawdziwe twierdzenie powoda, organ powołany do rozpoznawania, przerwanie biegu terminu przedawnienia, obowiązek badania, odsetki naliczone, celów dochodzenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Turbiński
Data wytworzenia informacji: