Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 1264/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-08-02

XIII Ga 1032/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, umowa za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem, pozwany, przypadek wypowiedzenia, windykacja roszczeń, postępowanie uproszczone, treść komunikatów, umowa w przypadku, jednostronne wypowiedzenie, podanie przyczyny, zgoda strony powodowej, powierniczy przelew wierzytelności, zapłata wynagrodzenia, warunek rozwiązania umowy, druga faza, interpretacja oświadczenia woli, tryb rozwiązania umowy
Zobacz»

VI Ga 4/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 19 marca 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy, wyposażenie gastronomiczne, żądanie zwrotu zaliczki, wykładnia oświadczenia woli stron, skorzystanie przez powódkę, prawo do rozwiązania umowy, podstawa do rozwiązania umowy, kierunek wykładni, działalność gospodarcza pod firmą, skutek oświadczenia woli, tekst umowy, jednostronne oświadczenie, umowa sprzedaży, kontrakt, interpretacja klauzuli, uprawnienie stron do odstąpienia, kwestię błędów, działalność gastronomiczna w lokalu, cecha trwała, ocena kontekstu
Zobacz»

III Ca 668/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 14 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • urząd pracy, rozwiązanie umowy, fakt rozwiązania umowy, nowy sącz, pozwany, organizator, nowy kandydat, zatrudnienie, stypendium stażowe, wypłacone stypendium, łącząca strona umowy, zapis przedmiotowy umów, odbywanie staży, zamiar strony, umowa o prace, zakończenie odbywania, data rozwiązania umowy, skierowanie do pracy, poinformowanie, pierwsza połowa
Zobacz»

II C 4324/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 22 maja 2017

Data publikacji: 14 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konto klientów, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rozliczenie konta, oświadczenie o rozwiązanie umowy, określenie umowy, nota obciążeniowa, brak jednoznacznego określenia, numer konta, umowa o świadczenie usługi, numer telefonów, przykładowa faktura, przydzielony numer, faktura, interes prawny, reklamacja powoda, warunek promocji, rzeczywista konieczność, opłata aktywacyjna, kara umowna, zakup telefonu
Zobacz»

VIII Ga 18/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 12 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, zamawiana usługa, okres wypowiedzenia, pozwany, wykładnia umowy, zamiar stron i cel, brak świadczenia, zlecenie, zapis umowy, umowa o współpracy, oświadczenie woli, wola strony, faktyczne wypowiedzenie, gotowość do świadczenia usług, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, zgodna wola, powodowa umowa, strona pozwana dokumentu, strona w umowie, subiektywny charakter
Zobacz»

I ACa 357/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prowadzenie wspólnej inwestycji, umowa o prowadzenie wspólna, rozwiązanie umowy, podpisanie umowy z następcą, zgoda na rozwiązanie umowy, umowa o prowadzenie inwestycji, rozwiązanie umowy o prowadzenie, rozwiązanie umowy najmu, umowa z następcą powódki, lokal, pozwany, rozwiązanie umowy z powódką, oświadczenie woli, akapit, pismo, czynsz najmu, inwestor, wskazanie następcy, spółka, osnowa
Zobacz»

V Ca 2108/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 listopada 2012

Data publikacji: 20 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie wypłaty, polisa, umowa ubezpieczenia, całkowita wypłata, wypowiedzenie umowy, formularz wypłaty, pismo powoda, pozwany, wysokość opłaty likwidacyjnej, formularz zlecenia, upływ okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy, prowizja, trzymiesięczny okres wypowiedzenia, środek wypłacony z rachunku, wola powoda, nieuczciwa praktyka rynkowa, strona bierna, oświadczenie o wypowiedzenie, charakter warunkowy
Zobacz»

II Ca 956/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy, zaległa opłata, strona powodowa, dzień rozwiązania umowy, sytuacja rozwiązania umowy, czesne, wysokość zaległa, opłaty semestralne, list studentów, rok akademicki, odsetka ustawowa za opóźnienie, semestr zimowy, należność, decyzja dziekana, miesiąc przed wniesieniem pozwu, studio niestacjonarne, etap przedsądowy, otrzymanie pozwu, roszczenie odsetkowe, opłata za studia
Zobacz»

I ACa 16/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 25 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • jednostka wytwórcza, koncesja na wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej, świadectwo pochodzenia, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, uzyskanie koncesji, turbina wiatrowa, ramowa umowa sprzedaży, sprzedaż praw majątkowych, wypowiedzenie umowy, odnawialne źródło energii, decyzja częściowa, możliwość rozwiązania umowy, łączna moc, oświadczenie, sprzedaż energii elektrycznej, pozwany, umowa sprzedaży prawa, elektrownia wiatrowa
Zobacz»

VI Ga 284/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 10 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prowizja, autor umowy, rozwiązanie umowy, zakończenie stosunku umownego, charakter zaliczkowy, pozwany, zużycie energii elektrycznej, na czas, przypadek rozwiązania umowy, umowa z dniem, pośredniczenie w zawieraniu, rozwiązanie umowy sprzedaży, wygaśnięcie umowy, solidarność bierna, umowa sprzedaży energii elektrycznej, pozwana nota obciążeniowa, charakter terminowy, nota obciążeniowa na kwotę, umowa z klientem, trwanie umowy
Zobacz»

XXIII Ga 484/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, aneks, faktura, koszt materiałów, plac budowy, materiał wykonawcy, oświadczenie woli, kierownik budowy, pozwany, realizacja przedmiotu umowy, postanowienie umowy, umowa o roboty budowlane, zapewnienie materiałów, zakres roboty, budowa materiału, sens, dostarczanie materiału, wykonanie przedmiotu umowy, wykładnia, zdanie sądu rejonowego
Zobacz»

I ACa 247/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lipca 2014

Data publikacji: 30 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stocznia, zaliczka, akredytywa, zarządca kompensacji, oświadczenie woli, zwrot przedpłaty, rozwiązanie umowy, umocowanie, dyrektor handlowy, skonsumowanie, urządzenia okrętowe, zarząd, pełnomocnictwo, wyniku rozwiązania, wykładnia, roszczenie, zapis, zamiar strony, produkcja, upadłość
Zobacz»

VIII C 1538/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 grudnia 2016

Data publikacji: 24 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata przyłączeniowa, przyłączenie do sieci gazowej, przyłączenie do sieci, aneks, pozwany, pismo strony powodowej, warunek przyłączenia do sieci, pismo przewodnie, opłata za przyłączenie, protokół, koszt budowy przyłącza, wydanie warunków przyłączenia, wysokość opłaty, złożone oświadczenie woli, inwestycja, umowa o przyłączenie, przyłącze do sieci, termin przyłączenia, sieć gazowa strony, oświadczenie o uchylenie
Zobacz»

I ACa 187/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 września 2012

Data publikacji: 7 marca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata wyrównawcza, naliczenie opłaty, wolumen ruchu, wartość ruchu, kolejny miesiąc, sieć, sieć telefoniczna, załącznik, obowiązywanie umowy, minimalna kwota, generowanie ruchu, telekom, miesięczny okres, miesiąc obowiązywania umowy, strona powodowa, sens oświadczenia woli, usługa telekomunikacyjna, wartość rachunku, postanowienie umowy, okres rozliczeniowy
Zobacz»

XIII Ga 782/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 stycznia 2019

Data publikacji: 7 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wadliwe ustalenie faktyczne, dowolne stwierdzenie, bierne zachowanie powoda, rozwiązanie umowy, nowe oświadczenie, rozwiązanie umowy w trybie, zeznanie świadków strony, rozwiązanie umowy z powodem, wszczęcie procedury, negatywny skutek, wadliwa wykładnia, obowiązek administrowania, wynik ekonomiczny spółki, dokonywanie oceny zeznań świadków, kwestia wywiązywania, charakter życzeniowy, naprawa drogi, wynik naruszenia przepisów proceduralnych, większe znaczenie, rozwiązanie współpracy
Zobacz»

VIII Ga 127/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 13 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, wynagrodzenie należne, wypowiedzenie, pozwany, pierwsze wynagrodzenie, usta, zachowanie miesięcznego terminu wypowiedzenia, dofinansowanie projektów, oświadczenie woli, wniosek aplikacyjny, rozwiązanie umowy o dofinansowanie, etap, świadczenie usług doradczych, powodowa spółka, sporne wynagrodzenie, umowa zawarta pomiędzy stroną, negocjacja, koordynacja techniczna, rozwiązanie umowy, przesłuchanie
Zobacz»

II Ca 1656/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorca, umowa pośrednictwa, sprzedaż nieruchomości, zapłata prowizji, klient, pośrednik, pośrednictwo sprzedaży, próba uchylenia, zawarcie umowy sprzedaży, wygaśnięcie umowy, przypadek zawarcia umowy, okres wypowiedzenia, wyłączne pośrednictwo, potwierdzenie przyjęcia, prezentacja, czynność w celu realizacji, znalezienie nabywcy nieruchomości, wgląd, obowiązywanie umowy, wolna stopa
Zobacz»

VI ACa 1578/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, mail, pozwany, członka zarządu pozwanej spółki, okres wypowiedzenia, usługa konsultingowa i doradcza, język, faktura, zeznanie powoda, zasada reprezentacji, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, pełnomocnictwo do wypowiedzenia umowy, aneks, e, polecenie członków zarządu, łącząca strona umowy, czynność, dniowy okres wypowiedzenia, indolencja, specyfikacja do faktur
Zobacz»

I C 900/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 23 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek mieszkalny jednorodzinny, kompleks, warunek przyłączenia, umowa o przyłączenie, opłata za przyłączenie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przyłączenie instalacji, przyłączenie do sieci, projekt stacji, stacja transformatorowa, kara umowna, wojewódzki zarząd melioracji, projekt przyłącza, służebność, zwłoka, obiekt, klient, lojalna współpraca, pismo, dosłowne brzmienie
Zobacz»

VII AGa 2141/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2018

Data publikacji: 18 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • serwer, umowa, umowa w pełni, audyt, logowanie, obsługa informatyczna, pozwany, kara umowna, hasło, bezpieczeństwo sieci, zakaz wstępu, usługa, system, sieć, oprogramowanie, zarząd, wykonywanie umowy, wykonanie umowy, serwerownia, podmiot trzeci
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kurosz
Data wytworzenia informacji: