Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 645/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2018-03-15

VIII Ga 384/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nota odsetkowa, faktura, pozwany, odsetka, roszczenie, kwota, termin płatności, opóźnienie, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, faktura, pozwany, faktura vat, spółka, odsetka, roszczenie, sprzeciw, kwota, należność, rzeczywisty obrót gospodarczy, wyliczenie, termin płatności, opóźnienie, przerwanie biegu przedawnienia, brak przedstawienia, ograniczenie żądania pozwu, prezes zarządów, zapłata, roszczenie o odsetki
Zobacz»

I ACa 1650/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 1 września 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

faktura, towar, termin płatności, pozwany, nota, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, towar, termin płatności, lista przewozowa, sztuka, system, brak ilościowy, dostawa, pozwany, nota, różnica ilościowa, kwota, załącznik, umowa o współpracy handlowa, aplikacja, faktura korygująca, zrzut z ekranu, basen, dostawca, dostarczenie towaru
Zobacz»

V GC 507/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 28 marca 2013

Data publikacji: 8 maja 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

termin płatności, nota odsetkowa, zapłata, faktura, pozwany, odsetka, opóźnienie, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • termin płatności, nota odsetkowa, data obciążenia rachunku bankowego, zapłata, faktura, powodowa spółka, pozwany, faktura vat, odsetka, data wpłaty, uznanie niewłaściwe, opóźnienie, umowa sprzedaży produktów, zapłata ceny, termin zapłaty, przedłużenie terminów płatności, sprzeciw od nakazu zapłaty, ustawowe odsetki, należność, towar
Zobacz»

IX GC 69/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, nota odsetkowa, pozwany, zapłata, termin płatności, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, strona powodowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, nota odsetkowa, pozew, właściwość przemienna, firmowa strona, odcisk pieczęci firmowej, pozwany, należność, właściwość miejscowa sądu, zapłata, świadczenie wzajemne, transakcja handlowa, termin płatności, przedmiotowa faktura, skapitalizowana odsetka, umowa, towar, spełnienie świadczenia
Zobacz»

V GC 1000/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 13 czerwca 2018

Data publikacji: 28 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

faktura, odsetka za opóźnienie, nota, pozwany, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, dwukrotność odsetek, odsetka za opóźnienie, nota, historia, czternastodniowy termin, data i podpis, pozwany, podstawa zamówienia, odbiór faktury, pszenica, faktura vat, termin płatności, transakcja handlowa, dokument kompensaty, odzyskiwanie należności, wyciąg z rachunku, potrącenie, termin zapłaty w transakcjach, wierzytelność
Zobacz»

VIII Ga 29/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

towar, pozwany, termin płatności, odsetka, nota odsetkowa, treść faktury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odsetka od faktur, towar, pozwany, termin płatności, rezygnacja powoda, naliczanie odsetek, odsetka, reklamacja, zakres uzgodnień, prostka, faktura vat, moc dowodowa zeznań świadka, towar zgodny z umową, cech i właściwości, nota odsetkowa, treść faktury, zapłata odsetek, zareklamowany towar, wyprowadzenie z materiału dowodowego, pozew
Zobacz»

X GC 1108/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

faktura, pozwany, termin płatności, nota odsetkowa, odsetka, towar, zapłata, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, faktura vat, przedmiotowa faktura, pozwany, czas nagrania, wcześniejsza faktura, termin płatności, nota odsetkowa, ustalenie poczynione przez strony, płatność sporna, odsetka, powodowa spółka, wydłużenie terminów, wyroby stalowe, należność, towar, proces stanowiska, zapłata, sprzeciw, opóźnienie
Zobacz»

V GC 2628/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 marca 2018

Data publikacji: 30 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

faktura, pozwany, uznanie roszczenia, towar, dłużnik, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, faktura dołączona do pozwu, pozwany, uznanie roszczenia, kolejna faktura, towar, dłużnik, uznanie niewłaściwe roszczenia, zaległa faktura, ostatnia wpłata, przerwanie biegu przedawnienia, całe zadłużenie, zachowanie dłużników, zaległość, termin płatności, realizacja porozumienia, wierzyciel, lublin, ostatnia faktura, łączna kwota
Zobacz»

X Ga 142/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

towar, faktura, pozwany, ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • towar, faktura, pozwany, podpisanie faktury, ugoda, dostarczony towar, europejski nakaz zapłaty, umowa międzynarodowego przewozu, część zobowiązania, przesłuchanie strony, dostawa, brak reklamacji, niedziela i dzień świąteczny, przewoźnik, zamówiony towar, oświadczenie woli, oryginał dokumentów, guz, ograniczone powództwo, podpis
Zobacz»

II Ca 823/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

faktura, nota odsetkowa, pozwany, towar, termin płatności, wymagalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, nota odsetkowa, kopia zamówienia, faktura vat, pozwany, umowa, świadczenie do czasu, termin wymagalności, towar, dokument rozliczeniowy, strona powodowa kwot, należność, dezynfekcja, termin płatności, spełnienie świadczenia, wystawiona faktura, wymagalność, dostarczony towar, strona powodowa odsetki, dokumentacja rozliczeniowa
Zobacz»

X GC 158/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

faktura, towar, pozwany, ugoda, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, towar, pozwany, ugoda, ugoda z powódką, dowód dostarczenia towaru, dobrowolna zapłata, operacja gospodarcza, zapłata, zapłata należności, rozłożenie na raty należności, powódkę należności, termin zapłaty, sprzedany towar, zaksięgowanie, pozwany towar, zarzut przedwczesności roszczenia, termin wymagalności, mail, wynagrodzenie pełnomocnika strony powodowej
Zobacz»

VI GC 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 marca 2015

Data publikacji: 7 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

termin płatności, faktura, towar, pozwany, kwota, zapłata, odsetka za opóźnienie, ugoda, nota odsetkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • termin płatności, opóźnienie w zapłacie kwot, faktura, towar, złom, pozwany, ugoda dotycząca warunków spłaty, kwota, warunek spłaty zobowiązania, skapitalizowana odsetka od należności, zapłata, prowadząca działalność gospodarcza, odsetka za opóźnienie, ugoda, część należności główna, faktura vat, zwrot opłaty sądowej, nota odsetkowa, pozew faktury, sprzedaż
Zobacz»

X C 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

faktura, nota odsetkowa, kwota, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, nota odsetkowa, potwierdzenie wpłaty, kwota, pozwany, dzień zapłaty, dług, powództwo, zapłata, opłata za wezwanie, wysokość i data, kwota wynikająca z noty, dowód wpłaty na kwotę, faktura i nota odsetkowa, umowa o dostarczanie energii, pozwana energia elektryczna, usługi przesyłowe, przedłożenie faktury, zarzut nieistnienia roszczenia, treść przelewu
Zobacz»

VI GC 260/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 28 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

faktura, termin płatności, pozwany, wydanie towarów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, termin płatności, umowa pisemna, pozwany, współpraca, sposób i termin płatności, pozwany towar, przedstawiciel powodów, przedmiotowy towar, spółka komandytowa, nabywca, środki ochrony roślin, forma pisemna, przedmiotowa transakcja, sprzedaż towaru, możliwość zwrotu towaru, sposób zapłaty, rodzaj umowy, wydanie towarów, brak sprzedaży
Zobacz»

I ACa 724/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 20 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

faktura, towar, termin płatności, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, towar, faktura vat, przedmiotowa faktura, termin płatności, pozwany, ustna umowa sprzedaży, gotówka, wysokość i zasadność, dzień zapłaty, zapłata, żądanie powództwa, umowa dostawy, ewidencja zakupów, potwierdzenie odbioru towaru, odsetka w wysokości odsetek, dokument przelewu, doświadczenie życiowe, zasada logicznego rozumowania, formę przelewu
Zobacz»

VI GC 387/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

faktura, towar, termin płatności, pozwany, kwota, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, data faktury, kwota faktury, towar, termin płatności, pozwany, zarzut złej jakości, najstarsza faktura, konkretny dokument, reklamacja, kwota, odzwierciedlenie, wada towarów, zapłata, przelew, zarzut zawisłości, towar zakupiony u powoda, termin wynikający z faktur, zapłata za towar, nadużycie prawa podmiotowego
Zobacz»

I C 795/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 2 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

termin płatności, faktura, pozwany, towar, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • termin płatności, faktura, faktura korygująca, pozwany, towar, przelew, wyrok zaoczny, wystawiona faktura, uzgodnienie salda, część samochodowa, korekta, działalność gospodarcza, kwota, zobowiązanie podatkowe, współpraca z powodem, rejestr sprzedaży, wystawianie faktury, spójny obraz, podatek, płyta
Zobacz»

X GC 761/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

termin płatności, faktura, pozwany, odsetka za opóźnienie, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • termin płatności, faktura, pozwany, sprzeciw, stanowisko pełnomocnika powódki, spóźnione twierdzenie i dowód, prokurent, odroczenie terminu rozprawy, zamknięcie rozprawy, dostawa, grudzień, wniosek o odroczenie rozprawy, kwiecień, ustawowa odsetka za opóźnienie, styczeń, pozwany towar, odebranie stanowiska, odsetka za opóźnienie, towar, uwagę uchwały
Zobacz»

I ACa 158/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

faktura, pozwany, dłużnik, zapłata, towar, poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, pozwany, zobowiązanie, przelew, sposób zaliczania wpłat, potwierdzenie salda, wierzyciel, faktura vat, oświadczenie, pozew, dłużnik, zapłata, towar, część zadłużenia, poręczenie, dłużnik pokwitowania, podstawa przysporzenia, księgowanie, określone długi, sporna kwota
Zobacz»

V GC 1407/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 6 marca 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

towar, faktura, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • towar, faktura, pozwany, rejonowy sąd gospodarczy, dostarczenie towaru, określony towar, zapłata, rozliczenie bezgotówkowe, pozwany towar, obraza treści, siedziba wierzyciela, siedziba banku, spójny obraz, prowadzący rachunek, należność, dokument, wybór sądu, gospodarcza strona, nakaz zapłaty, oddział banku
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Szostek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Wyrwas-Oliwkiewicz
Data wytworzenia informacji: