Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V P 514/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2018-12-19

X P 412/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 stycznia 2019

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

dzień zawarcia ugody, postanowienie o umorzeniu, obciążanie strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawieranie ugody, zawarcie ugody pomiędzy stronami, fakt zawarcia ugody, ugoda sądowa, dzień zawarcia ugody, rozwiązanie umowy o prace, postanowienie o umorzeniu, treść ugody, obciążanie strony, oświadczenie o rozwiązanie umowy, strona postępowania ugody, przywrócenie do pracy, negocjowanie i zawarcie, wzruszenie ugody, sens zawierania, mocna pozycja, kwalifikacje potrzebne, oświadczenie woli strony, informacja o rozwiązaniu umowy, obuwie ochronne
Zobacz»

X P 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 19 października 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, strona ugody, umowa o prace, zawarta ugoda, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, powaga rzeczy, słuszny interes pracownika, pozostawanie bez pracy, wynagrodzenie za okres pozostawania, skutek procesowy ugody, wynagrodzenie za czas, rozwiązanie z powódką umowy, oświadczenie, roszczenie, skutek materialnoprawny, ustępstwo, zarzut sprawy, ochrona interesu pracownika
Zobacz»

I ACa 647/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2017

Data publikacji: 4 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kserokopia, przedmiotowa ugoda, zawarcie ugody, zarządzenie w przedmiocie zwrotu, zwrot pozwu, bar mleczny, pozwany, wyłączenie sędziego, uchylenie zarządzenia, ustalenie istnienia stosunku pracy, pomoc rodzinna, świadek, udział w spółce cywilnej, wniosek o wyłączenie, żuk, orzeczenie w przedmiocie zwrotu, strona powodowa, pozew, sprawa winna, materiał procesowy
Zobacz»

X P 1064/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 4 września 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skutek prawny ugody, ciąża, prawo do zasiłku macierzyńskiego, zawarcie ugody, oświadczenie o uchylenie, wynagrodzenie za czas pozostawania, czas pozostawania bez pracy, zapłata wynagrodzenia, treść ugody, strona ugody, roszczenie o przywrócenie, pozwany, odszkodowanie, wypowiedzenie umowy o prace, żądanie przywrócenia do pracy, wynagrodzenie za okres pozostawania, oświadczenie powódki, moment przywrócenia, ugoda sądowa, zawieranie ugody
Zobacz»

XXIII Gz 90/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2017

Data publikacji: 25 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie rozprawy, ugoda pozasądowa, metoda rozwiązywania, zawarcie pomiędzy stronami ugody, cała uiszczona opłata, warszawa w warszawie, zawarcie ugody, rozprawa przed sądem pierwsza, ugoda zawarta przed mediatorem, ugoda między stronami, koszt sądowy w sprawie, rozwiązywanie sporu, sprawa cywilna, połowa opłaty sądowej, ustawa o kosztach sądowych, ustawa o kosztach, pozew, zachęta, uiszczona opłata od pozwu, postanowienie w punktach
Zobacz»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 9 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oda, skutek prawny ugody, pozwany, odszkodowanie, zleceniobiorca, błędne wyobrażenie, zleceniodawca, wpływ błędów, ugoda strony, treść ugody, ustępstwo, wola, rozliczenie umowy, zawarcie ugody, możliwość uchylenia, powodowa kwota, oświadczenie o uchylenie, skutek oświadczenia, należny powód, pełne rozliczenie
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, dalsze roszczenie odszkodowawcze, ugoda pozasądowa
Zobacz»

I ACa 775/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, dzień zawarcia ugody, strona ugody, pozwany, data zawarcia ugody, współpraca handlowa, nakaz zapłaty, skapitalizowana odsetka, dalsza należność, numer faktury, termin faktur, uzyskanie rabatów, wpłata strony, zapis ugody, należność główna, zadłużenie strony, płatność, powstanie w związku, zakres odpowiedzialności strony, przedmiot ugody
Zobacz»

I ACa 298/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, umowa ugody, strona ugody, ostatnia strona, powodowa spółka, pozwany, dokument ugody, podpisany dokument, należność, rata, kwota wynikająca z ugody, płatność, określenie żądania, warunek ugody, faktura vat, realizacja ugody, umowa dostawy, oferta, istniejący stosunek, opłata za czynności adwokackie
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

I C 1667/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, gmina, ostatnia rata płatna, opłata na raty, połowa uiszczonej opłaty sądowej, osnowa ugody, uiszczona opłata od pisma, niemożność podpisania, przymus, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, strona i pełnomocnik, strona powodowa cała, właściwa chwila, opłata sądowa od pozwu, część protokołu, odrębny dokument, zawarcie przez strony ugody, stan postępowań, rozprawa w dniach
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, pozew, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn, akt sądu rejonowego
Zobacz»

VIII GC 77/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata, postępowanie zabezpieczające, treść ugody, tytuł wykonawczy, pozwany, zawarcie ugody, realizacja ugody, komornik, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wniosek o wszczęcie, postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie, ugoda pozasądowa, należność główna, cofnięcie wniosków, rachunek bankowy powoda, zajęcie rachunków bankowych, korespondencja pomiędzy stronami, wszczęcie postępowań
Zobacz»

VI Gz 182/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skutek prawny ugody, pozwany, strona ugody, zawarcie ugody, błędne wyobrażenie, skutek prawny złożonego oświadczenia, data wpłaty, zażalenie, możliwość uchylenia, oświadczenie o uchylenie, wydział gospodarczy w składzie, proces w momencie, koszt postępowań zażaleniowy, następcza przyczyna, skutek zawartej ugody, przedmiotowa ugoda sądowa, strona o istnieniu, oświadczenie zgody, wysokość należności, krosno
Zobacz»

IV P 326/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 2 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, rozwiązanie umowy o prace, stosunki pracy, oświadczenie woli, odprawa pieniężna, strona ugody, pracownik, zasadę oświadczeń, treść ugody, praca z przyczyn niedotyczących, zawarcie ugody, rozwiązany stosunek pracy, zawieranie ugody, nieważność ugody, ustawa o szczególnych zasadach, praca bez wypowiedzenia, zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ustępstwo, powódkę umów, zawodowy pełnomocnik
Zobacz»

III RC 528/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2020

Data publikacji: 22 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zawarcie ugody, obniżenie alimentów, przedstawicielka ustawowa małoletnia, czas zawarcia ugody, oświadczenie procesowe, strona ugody, strona na rozprawę, wyrok stały, umorzenie postępowań, wzajemne zniesienie kosztów, przyczyna wydania wyroku, rozstrzygnięcie merytoryczne przez sąd, brakujący akt, dążenie do ugodowego załatwienia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, ugoda zawarta przed mediatorem, wyłączenie rozstrzygnięcia, obejście prawa, zawarcie ugody przed sądem
Zobacz»

IV Ca 509/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 2 października 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, zawarta ugoda, zadośćuczynienie, treść ugody, roszczenie, zawieranie ugody, stosunek prawny, następstwo wypadku, sprawca szkody, stan zdrowia powódki, dzień zawarcia ugody, udar, wypadek komunikacyjny, opinia uzupełniająca biegłego okulisty, niepewność, zgłoszone zastrzeżenie do opinii, ustępstwo, strona ugody, sitowie, szkoda na osobie
Zobacz»

VIII Cz 365/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dział spadków, skutek prawny ugody, treść ugody, zamiar obejścia prawa, zawarcie ugody, zawarta ugoda, obowiązek spłaty, wynik ustępstw, ugoda sądowa, wpływ błędów, dążenie do ugodowego załatwienia, podstawa do uchylenia postanowienia, zacytowana norma, kwestia skuteczności bądź bezskuteczności, wnioskodawca w chwili zawierania, zgodność z prawem, wyłączenie dalszego postępowania sądowego, uwzględnienie zażalenia na postanowienie, podział majątku i dział, czynności procesowe
Zobacz»

I ACa 185/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2012

Data publikacji: 10 września 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zawarcia ugody, sporna kwota, litera, zapłata sporna, pozwany, pozwana spółka, interes prawny w dochodzeniu, opóźnienie, płatność, termin zapłaty, interes prawny powódki, zapłata odsetek umownych, wysokość odsetek maksymalnych, termin kwot, odsetka w wysokość, odsetki ustawowe, dochodzenie roszczenia, zawarta ugoda, konieczność zapłaty, zatrzymana kaucja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Jakubiec,  Ławnicy Hanna Grzelec ,  Jolanta Sakwicka
Data wytworzenia informacji: