Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1709/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lęborku z 2017-03-09

I C 819/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 5 października 2016

Data publikacji: 6 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w wodę, woda i odprowadzanie ścieków, umowa o zaopatrzenie, faktura, zapłata, świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odprowadzenie ścieków, woda i odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w wodę, woda i odprowadzanie ścieków, zużycie wody, sprzedaż wody, umowa o zaopatrzenie, termin płatności, umowa na dostarczenie wody, faktura, nota odsetkowa, dostarczenie wody i odprowadzenie, zapłata, korzystanie z wody, strona powodowa faktury, wiec, dzień zapłaty, przedawnienie roszczeń, świadczenie usługi, odbierane ścieki
Zobacz»

I C 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 5 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, nieruchomość, dzierżawca, umowa dzierżawy, pozwana gmina, ośrodek wypoczynkowy, wpływ błędów, zwrot nieruchomości, ośrodek, oświadczenie woli, oględziny, wartość nakładów, przekazanie nieruchomości, spółka, czynsz, skutek oświadczenia, nieprawdziwe zapewnienie, ministerstwo infrastruktury, wójt gmin, drogą bezprzetargową
Zobacz»

I C 1962/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 27 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

zaopatrzenie w wodę, woda i odprowadzanie ścieków, należność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, kwota wynikająca z noty, dostarczona woda, naliczenie odsetek ustawowych, zaopatrzenie w wodę, woda i odprowadzanie ścieków, należność, przysługująca strona, zaległe odsetki, pozwany, wypełnienie umowy, suma opłaty sądowej, dłużnik, następująca kwota, prawne istnienie, zaopatrywanie w wodę, faktura i nota odsetkowa, odprowadzone ścieki, formy zaświadczeń, obowiązek wypełnienia
Zobacz»

I C 1550/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 15 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

odprowadzanie ścieków, zapłata, pozwany, gmina
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odprowadzanie ścieków, bielsko podlaskie, zapłata, ogłoszenie w sprawie, nakaz zapłaty, opłata za odprowadzanie ścieków, taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia, brak stosunku prawnego, pozwany, gmina, opłacone faktury, dzień zapłaty, umowa i faktura, zasadność dochodzonego powództwa, rozłożenie na raty zaległości, dowód istnienia zobowiązania, forma ogłoszeń, zawarcie umowy w sprawie, zwrot kosztów postępowania sądowego, sowa
Zobacz»

I ACa 374/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, umowa dzierżawy, gmina, dzierżawca, pozwana gmina, ówczesny wójt, zwrot nakładów, przedmiot dzierżawy, przedmiotowa nieruchomość, byłe szkoły, prawo budowlane, remont i adaptacja, pozwolenie na budowę, obiekt, adaptacja budynków, wartość nieruchomości, luźna rozmowa, należny czynsz, stan techniczny budynku, bloczek
Zobacz»

I C 266/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 grudnia 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, nieruchomość, dzierżawca, umowa dzierżawy, wartość nakładów, zużycie, pozwana gmina, ogłoszenie o przetargu, zatrzymanie ulepszeń, rzeczoznawca, operat, zwrot nieruchomości, poniesiony nakład, odtworzenie dokumentacji, warunek przetargowy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, oświadczenie woli, przywrócenie stanu poprzedniego, dzień zwrotu, wartość ulepszeń
Zobacz»

I ACa 79/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 czerwca 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nabrzeże, pozwany, umowa dzierżawy, nieruchomość, faktura, woda, bezumowne korzystanie, ściek, energia elektryczna, roszczenie, stosunek dzierżawy, nakład, dzierżawca, czynsz dzierżawny, medium, cofnięcie, zamknięcie rozprawy, dostawa energii, potrącenie, dzierżawiona nieruchomość
Zobacz»

II Ca 1530/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2019

Data publikacji: 28 maja 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, gmina miejska, nieruchomość, strona powodowa, gmina, warunek zabudowy, czynsz dzierżawny, sezon letni, bezumowne korzystanie z nieruchomości, pozwany, funkcjonowanie obiektów, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, kompleks, wypowiedzenie umowy dzierżawy, umowa dzierżawy z dniem, naliczone wynagrodzenie, plaża, zapłata, rachunek, przedmiot dzierżawy
Zobacz»

XII C 121/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 lipca 2015

Data publikacji: 20 października 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, nieruchomość, umowa dzierżawy, wartość nakładów, dzierżawca, droga publiczna, spółdzielnia mieszkaniowa, obrót cywilnoprawny, infrastruktura, rozliczenie nakładu, budowa, nakład poczyniony przez powódkę, domek jednorodzinny, sieć kanalizacji, inwestor, nakład poniesiony przez dzierżawcę, część nieruchomości, przedmiot dzierżawy, inwestycja, wartość rynkowa
Zobacz»

VIII GC 85/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2014

Data publikacji: 26 marca 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • moc przyłączeniowa, umowa dzierżawy, gmina, przyłączenie do sieci, inwestycja, nakład, operator, pozwana gmina, dzierżawca, rozwiązanie umowy dzierżawy, zwiększenie mocy, dzierżawiona nieruchomość, nieruchomość, pozwany, teren strefy, planowane przedsięwzięcie, energia elektryczna, umowa dzierżawy gruntu, umowa dzierżawy z dniem, odpowiednia moc
Zobacz»

I ACa 1081/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2016

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, stacja paliwa, umowa dzierżawy, budynek, dzierżawca, część składowa, nakład, gmina, urządzenie, własność, operat, warunkowa umowa sprzedaży, wiata, przemijający użytek, budowla, wydanie nieruchomości, grunt, obiekt, pylon, pozwany
Zobacz»

VI ACa 885/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 26 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, umowa dzierżawy, nadleśnictwo, dzierżawca, wydzielenie geodezyjne, poniesiony koszt opłat, utracone korzyści, pozwana agencja, odszkodowanie za poniesione straty, wyrok wstępny, stan poprzedni, przyłącze instalacji, przedmiotowa nieruchomość, koszt wykonania przyłącza, wydzierżawiona nieruchomość, zakończenie umowy dzierżawy, zwrot poniesionych nakładów, protokół zdawczo odbiorczy, najem, obronność
Zobacz»

XII Ga 476/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zużycie energii elektrycznej, ryczałt, koszt zużycia energii, czynsz dzierżawny, wierzytelność, łódź motorowa, potrącenie, bezumowne korzystanie z przedmiotu, umowa dzierżawy, opłata eksploatacyjna, odprowadzanie ścieków, prawo zastawu, korzystanie z przedmiotu dzierżawy, pozwany, umowa najmu, bieżąca woda, opóźnienie w zapłacie kwot, przystań jachtowa, nota odsetkowa, stan licznika
Zobacz»

I ACa 961/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 września 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzierżawca, umowa dzierżawy, cedent, wierzytelność, umowa cesji, plan finansowy, umowa dzierżawy z dniem, miasto, nakład poniesiony przez dzierżawcę, nieruchomość, przekroczenie zakresu umocowania, zwrot równowartości nakładów, wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie, inwestycja, nakład na nieruchomości, umowa dzierżawcy, skutek wichury, pokrycie skutków, udokumentowane wartości
Zobacz»

VIII GC 2576/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2014

Data publikacji: 7 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, dzierżawca, oświadczenie o poddaniu, przedmiotowy aneks, rygor egzekucji, egzekucja w trybie, czynsz dzierżawny, obowiązek dzierżawcy, dotychczasowy dzierżawca, tytuł egzekucyjny, wykonalność, forma aktu notarialnego, dzierżawa gruntu, nowy dzierżawca, prawo i obowiązek powoda, zawarcie, dzierżawca gruntu, przedmiotowa umowa dzierżawy, obowiązek zapłaty czynszu, przedmiot umowy dzierżawy
Zobacz»

VI GC 2524/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

dzierżawca, umowa dzierżawy, odbiór ścieków, zapłata, opłata eksploatacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dzierżawa
 • Ważne frazy
  • budynek warsztatowy, kara umowna, dzierżawca, umowa dzierżawy, siedziba, woda w budynkach, nota księgowa, zwrot przedmiotu dzierżawy, dzień zapłaty, odbiór ścieków, czynsz, wymiana instalacji, zapłata, opłata eksploatacyjna, pomieszczenie w budynkach, nakład, ryczałt, zimna woda, bezumowne korzystanie z terenu, byłe warsztaty
Zobacz»

I C 759/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 15 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzierżawca, umowa dzierżawy, podcienie, przepis kodeksu cywilnego, nakład poniesiony przez dzierżawcę, przedmiot dzierżawy, gmina, dom dzieci, trwały zarząd, rozliczenie nakładu, wypowiedzenie, lokal, państwowy dom, projekt adaptacji, zwrot poniesionych nakładów, pozwana gmina, cukiernia, wypadek rozwiązania umowy, urząd miasta, stan poprzedni
Zobacz»

I Ca 31/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 29 maja 2013

Data publikacji: 13 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, umowa dzierżawy, posiadacz zależny, czynsz, dalsze posiadanie, przedmiotowa umowa dzierżawy, posiadanie zależne, pozwany, udaremnienie egzekucji, korzystanie z rzeczy, byłym posiadaczom, dzierżawca, określone władztwo, postępowanie egzekucyjne, uniemożliwienie zaspokojenia wierzycieli, nieważność umowy dzierżawy, posiadacz samoistny, osiągnięcie skutku, posiadacz przedmiotowej nieruchomości, wynagrodzenie za korzystanie
Zobacz»

I C 1728/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 stycznia 2013

Data publikacji: 25 marca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzierżawca, umowa dzierżawy, umowa na wniosek, wypowiedź prezesa powodowej spółki, gmina, wcześniejsze rozwiązanie umowy, poniesiony nakład, nieruchomość, czynsz dzierżawny, wartość nakładów, zwrot nakładów, pozwana gmina miejska, dokonany nakład, szereg prac, zwrot wartości, rozliczenie nakładu, wina dzierżawcy, przedmiotowa nieruchomość, posiedzenie rady miejskiej, data wydania nieruchomości
Zobacz»

I C 448/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 19 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

dzierżawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, pozwany, wiata magazynowa, umowa dzierżawy, dzień zapłaty, bezumowne korzystanie, dzierżawca, obiekt kubaturowy, sporna nieruchomość, powierzchnia, słupek, przesłuchanie powoda, kwota, najem, wrocław w sprawie, odszkodowanie, e, powództwo, zapłata, nakłady konieczne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Dawidowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lęborku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Sobczak-Michalak
Data wytworzenia informacji: