Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ca 575/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2018-05-23

II Ca 406/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 20 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa pożyczki, załącznik, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie powodów, uzasadniona wątpliwość, pozwany, umowa cesji wierzytelności, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, załącznik, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie powodów, fundusz inwestycyjny, uzasadniona wątpliwość, twierdzenie powoda o okolicznościach, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności, rata, przedmiot umowy przelewu, pozwany, numer, poprzednik prawny, umowa cesji wierzytelności, pozew, koszt zastępstwa adwokackiego, przedmiot umowy cesji, przedstawiona umowa, podstawa stosunku prawnego
Zobacz»

I C 968/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 27 października 2016

Data publikacji: 19 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

umowa pożyczki, przelew wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, pozwany, twierdzenie powodów, uzasadniona wątpliwość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, zawiadomienie o cesji wierzytelności, przelew wierzytelności, ramowe umowy, umowa cesji wierzytelności, indywidualne warunki, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, pozwany, warunek umowy pożyczki, strona faktyczna, twierdzenie powodów, powódź, fakt prawotwórczy, przejście wierzytelności, uzasadniona wątpliwość, przedmiot dowodów, uiszczenie ceny, poprzedni wierzyciel, roszczenie, badana sprawa
Zobacz»

I C 1074/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 1 lutego 2019

Data publikacji: 25 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, wydanie wyroku zaocznego, umowa pożyczki, pozwany, przeprowadzenie rozprawy, przedmiot przelewu, załącznik, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, kwota niespłaconego kapitału, umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, data udzielenia pożyczki, sekurytyzacja, wydanie wyroku zaocznego, wydruk, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, przeprowadzenie rozprawy, twierdzenie powoda o okolicznościach, przedmiot przelewu, poprzedni wierzyciel, zająć stanowisko, załącznik, odsetki naliczone, pozew
Zobacz»

I C 2018/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa cesji, umowa pożyczki, załącznik do umowy, uzasadniona wątpliwość, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew kwot, umowa cesji, pożyczkodawca, umowa pożyczki, faksymile, zapłata ceny, ramowe umowy, załącznik do umowy, uzasadniona wątpliwość, warunek zapłaty, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności, pozwany, zawarcie umowy pożyczki, wyciąg, dokument i kserokopia, wydruku formularzy, kopię podpisu
Zobacz»

I C 1806/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 5 lutego 2019

Data publikacji: 6 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa pożyczki, nabycie wierzytelności, umowa cesji, wyrok zaoczny, pozew, umowa ramowa, uprawnienie z faktu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, nabycie wierzytelności, dokonana cesja wierzytelności, rok umowy, fragment umowy, konkretna wierzytelność, umowa cesji, księga rachunkowa funduszu, wyrok zaoczny, pozew, umowa ramowa, dokonanie przelewu, umowa pożyczki z dniem, skutek umowy przelewu wierzytelności, uprawnienie z faktu
Zobacz»

I C 1195/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, cedent, cesjonariusz, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, jasło, umowa pożyczki pieniężnej, umowa pożyczki, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, imieniu funduszy, wyciąg z księgi rachunkowej, rejestr funduszy inwestycyjnych, załącznik do umowy cesji, zbywca, załącznik do umowy, przejście wierzytelności
Zobacz»

XI C 1366/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa ramowa, umowa przelewu wierzytelności, nabycie wierzytelności, załącznik, pozwany, umowa cesji, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, druk, umowa ramowa, umowa przelewu wierzytelności, lista stanów, nabycie wierzytelności, załącznik, cedent, pozwany, dokument sprzedaży, umowa cesji, umowa z dniem, umowa pożyczki, udowodnienie faktów, prawdziwe twierdzenie, wierzytelności pieniężne, oświadczenie o istnieniu dokumentu, potwierdzenie nadania, twierdzenie strony, zaznaczenie daty
Zobacz»

I C 770/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki, umowa ramowa, cesja wierzytelności, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, wierzytelność przyszła, umowa pożyczki, umowa ramowa, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, upływ terminu przedawnienia, umowa przelewu, wydruk komputerowy, data zawarcia umowy ramowej, przelew praw z umowy, przelew wierzytelności, dokonanie przelewu, wyrok zaoczny, odpowiednie oznaczenie, pożyczkodawca, oświadczenie o dokonaniu, konsument, roszczenie, pozwany
Zobacz»

I C 223/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2019

Data publikacji: 31 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa cesji, cesjonariusz, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa pożyczki pieniężnej, umowa pożyczki, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, imieniu funduszy, przeniesienie wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, jasło, rejestr funduszy inwestycyjnych, załącznik do umowy cesji, zbywca, wyciąg z rejestru funduszy
Zobacz»

I C 1794/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lutego 2019

Data publikacji: 21 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa ramowa, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, przelew wierzytelności, pozew, umowa cesji, załącznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa ramowa, zbywca, porozumienie, wyciąg z listy, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa ramowa przelewu wierzytelności, pożyczkodawca, przelew wierzytelności, pozew, umowa cesji, cedent, odsetka umowna i karna, rachunek pożyczkobiorcy, załącznik, legitymacja procesowa czynna, list dłużników, data wymagalności wierzytelności, uzasadnienie pozwów, należność główna
Zobacz»

III Ca 476/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja, przedmiot przelewu, umowa pożyczki, udowodnienie, kredyt konsumencki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kapitał, umowa przelewu wierzytelności, cedent, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, wysokość wierzytelności, przelewana wierzytelność, cesja, przedmiot przelewu, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, wyciąg z umowy przelewu, dobrodziejstwo inwentarza, wysokość roszczenia, spadek, udowodnienie, udowodnienie wysokości, stopa procentowa, kredyt konsumencki, spłata pożyczki, zindywidualizowanie
Zobacz»

I C 110/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, pożyczka, przedmiot przelewu, wyrok zaoczny, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, spółka jawna, przelew wierzytelności przyszłych, umowa przelewu wierzytelności, ostateczny wykaz, pożyczka, przedmiot przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wykaz wierzytelności, umowa dotycząca przelewu wierzytelności, cesjonariusz, wierzytelność na nabywcę, cedowana wierzytelność, wyrok zaoczny, oświadczenie o dokonaniu, termin rozprawy, umowa z dniem, cesja wierzytelności, określona wierzytelność, chwilą zaistnienia
Zobacz»

I C 3085/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, nabycie wierzytelności, umowa ramowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, cedent, dokonanie cesji wierzytelności, zawiadomienie o dokonaniu, wierzyciel pierwotny, cesja wierzytelności, platforma internetowa, różna osoba, zbywca wierzytelności, prawdziwy stan, nabycie wierzytelności, umowa ramowa, umowa pożyczki z dniem, elektroniczne postępowanie upominawcze, kwota zadłużenia, rejonowy lublin, brak umowy przelewu, istnienie konkretnych wierzytelności, przedmiot cesji wierzytelności
Zobacz»

XI C 1332/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, załącznik, nabycie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa cesji, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, program typów, platforma internetowa, wartość liczbowa, dowód osobisty, załącznik, legitymacja procesowa czynna, wydruk, płyta, nabycie wierzytelności, treść załączników, sprawa strony powodowej, kwota pożyczki, projekt umowy, osoba dłużnika, moc umów cesji
Zobacz»

I C 3671/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 2 marca 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, przedmiot przelewu, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, łaska, wierzytelność z umowy pożyczki, data zawarcia aneksu, data zawarcia umowy pożyczki, przelew wierzytelności przyszłych, określenie stosunku, porada, konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przejście wierzytelności, legitymacja procesowa, przedmiot przelewu, twierdzenie o faktach, cesja, ostateczny wykaz, stanowisko prawa, strona występująca w procesie
Zobacz»

I C 1058/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 8 stycznia 2020

Data publikacji: 2 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa cesji, cesja wierzytelności, pożyczka, umowa przelewu, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, przelew wierzytelności, cesjonariusz, umowa cesji, cesja wierzytelności, pożyczkodawca, podstawowy wynik, dotychczasowy wierzyciel, wynik przelewu wierzytelności, pożyczka, zbywca, konsument, umowa przelewu, wierzytelność w sytuacji, przeniesienie wierzytelności na osobę, jednostronna czynność prawna, strona powodowa, podmiot słabszy, strona legitymacji procesowa, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 4158/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 15 stycznia 2018

Data publikacji: 19 marca 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, przedmiot przelewu, cesja, załącznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, łaska, wierzytelność z umowy pożyczki, data zawarcia aneksu, data zawarcia umowy pożyczki, przelew wierzytelności przyszłych, określenie stosunku, porada, konkretna wierzytelność, przejście wierzytelności, legitymacja procesowa, przedmiot przelewu, twierdzenie o faktach, cesja, stanowisko prawa, ostateczny wykaz, strona występująca w procesie, uprawnienie cedenta, załącznik
Zobacz»

I Ca 23/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, załącznik, pozwany, umowa cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, ramowe umowy, załącznik, wyciąg z załącznika, zasady współżycia społecznego, zawiadomienie o dokonanej cesji, pozwany, rozliczony koszt procesu, dokonana cesja wierzytelności, oświadczenie o zawarciu umowy, nieterminowa spłata pożyczki, kwota prowizji, umowa cesji wierzytelności, nośnik, numer umowy, całkowita kwota, legitymacja, zawarcie umowy cesji, pełnowartościowy dowód
Zobacz»

III Ca 511/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2019

Data publikacji: 3 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa cesji, umowa pożyczki, nabycie wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, załącznik do umowy, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, umowa cesji, umowa pożyczki, wyciąg z załącznika, legitymacja procesowa czynna, wyciąg z ksiąg funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, załącznik do umowy, dokument prywatny, oświadczenie, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, materialna podstawa żądania, przedmiot umowy przelewu, pierwszy nabywca, załącznik do umowy cesji
Zobacz»

VIII C 1007/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa pożyczki, wyrok zaoczny, cesja wierzytelności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja wierzytelności, twierdzenie faktyczne, kapitał pożyczki, umowa przelewu, fundusz inwestycyjny, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, dokonanie cesji, umowa o przelew wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, komentarz, kodeks cywilny, nadzieja, artykuł
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Pogorzelska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Grzybek
Data wytworzenia informacji: