Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 90/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-08-01

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-08-01
Data orzeczenia:
1 sierpnia 2019
Data publikacji:
2 września 2019
Sygnatura:
I Ns 90/18
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Lidia Grzelak
Protokolant:
st. sekr. Edyta Wojciechowska
Hasła tematyczne:
Dział spadku
Podstawa prawna:
art. 1038 § 1 kc
Teza:
7. Teza orzeczenia: I ustalić, że w skład spadku po W.B.N. chodzą: 1. Prawo własności nieruchomości położonej w Z. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą KW …. o wartości 25000,00 zł ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych ); 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym nr … prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości 274,80 zł ( dwieście siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy ); 3. Środki pieniężne zgromadzone na obiegowej książeczce oszczędnościowej nr … prowadzonej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie w wysokości 100,23 zł ( sto złotych dwadzieścia trzy grosze ); 4. Środki pieniężne przelane w dniu 17 października 2013 r. na rachunek bankowy nr … prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie w wysokości 156020,00 zł ( sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych ); tj. składniki majątkowe o łącznej wartości 181395,03 zł ( sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych trzy grosze ) stanowiące przedmiot współwłasności wnioskodawcy K.N. oraz uczestniczki postępowania H.K. po 1/2 ( jednej drugiej ) części; II dokonać działu spadku po W.B.N. w ten sposób, że składniki majątkowe opisane w pkt I przyznać na rzecz uczestniczki postępowania H.K.; III zasądzić od uczestniczki postępowania H.K. na rzecz wnioskodawcy K.N. tytułem spłaty kwotę 90697,51 zł ( dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych ) płatną w terminie 14 dni od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; IV nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od wnioskodawcy K.N. kwotę 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych ) tytułem kosztów postępowania w sprawie orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 18 maja 2018 r. oraz 22 sierpnia 2018 r., z tym, że należność ściągnąć przez pobranie z opłaty sądowej; V nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestniczki postępowania H.K. kwotę 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych ) tytułem kosztów postępowania w sprawie orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 9 stycznia 2019 r. oraz 15 stycznia 2019 r., VI nakazać Skarbowi Państwa wypłacić wnioskodawcy K.N. kwotę 450,00 zł ( czterysta pięćdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu części opłaty sądowej; VII zasądzić od uczestniczki postępowania H.K. na rzecz wnioskodawcy K.N. kwotę 250,00 zł ( dwieście pięćdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej; VIII w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawcę i uczestniczkę postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: