Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1896/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-06-24

Sygnatura akt I C 1896/15

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Orzechowska-Korpikiewicz

Protokolant Anna Lasko

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. w Kamiennej Górze

na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W.

przeciwko W. S.

o zapłatę

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie,

2.  zasądzić od pozwanego W. S. na rzecz strony powodowej kwotę 227,00 zł tytułem zwrotu kosztu procesu, w tym kwotę 180,00 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. akt I C 1896/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A. we W. w piśmie z 7 czerwca 2016 r. cofnęła pozew ze zrzeczeniem się roszczenia po wcześniejszym wyznaczeniu rozprawy. Powód wniósł o zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa prawnego od pozwanego, ponieważ świadczenie zostało spełnione przez pozwanego w toku przedmiotowego postępowania.

Wobec powyższego na podstawie art. 355 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 203 § 1 i 2 kpc postępowanie należało umorzyć, o czym orzeczono w pkt 1 postanowienia.

Orzeczenie o kosztach oparto o przepis art. 98 k.p.c. i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 490). Na koszty postępowania składa się:: koszty zastępstwa prawnego w kwocie 180,00 zł opłata od pełnomocnictwa 17,00 zł i 30,00 zł tytułem zwrotu opłaty, łącznie 227,00 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Orzechowska-Korpikiewicz
Data wytworzenia informacji: