Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1896/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-06-24

III Pz 2/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 24 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • koszt zastępstwa prawnego, zwrot kosztów zastępstwa prawnego, cofnięcie pozwu, cofnięcie pełnomocnictwa, zawarty wniosek, odpowiedź na pozwy, doręczenie powódce, wniosek o zasądzenie, odbiór pisma, pozwany, wniosek o przyznanie kosztów, pismo sądowe, pełnomocnik, sądowi spis, przepis kodeksu postępowania cywilnego, koszt postępowania od powódki, zażalenie powódki na orzeczenie, zasądzony koszt zastępstwa prawnego, strona w zakresie sposobu, osoba do odbioru
Zobacz»

VI GC 264/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 25 listopada 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • zgoda na cofnięcie powództwa, całości zasadne, skuteczne cofnięcie pozwu, kwota z odsetkami, uzasadnienie do postanowienia, istnienie zobowiązania, odsetka i koszt procesu, pozwany, wyrażać zgodę, twierdzenie powódki, zapłata w postępowaniu upominawczym, skarb państwa kosztów pomocy, koszt procesu, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, nakaz zapłaty w postępowaniu, koszt pomocy prawnej, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, ponoszenie przez skarb państwa, wynagrodzenie pełnomocników
Zobacz»

VIII Gz 69/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • wytoczenie powództwa, cofnięcie pozwu, rozporządzenie w sprawie opłat, wygranie procesu, pozwany, podstawa obliczenia opłaty, skarb państwa kosztów pomocy, skutek zapłaty, koszt pomocy prawnej, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, zakres zażalenia, koszt procesu, ponoszenie przez skarb państwa, opłaty wartości, nakaz zapłaty, ocena sądu odwoławczego, koszt postępowań zażaleniowy, dokonanie zapłaty, sprawa opłaty
Zobacz»

I ACa 316/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • radca prawny, rozstrzygnięcie zawarte w punktach, proces strony, czynność dyspozytywna strony, uszczerbek dla własnego utrzymania, pozwany, przepis o kosztach procesu, skarb państwa kosztów pomocy, wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu, dyspozycja omawianego przepisu, koszt procesu, ocena przesłanek zastosowania, sytuacja ekonomiczna strony, strona reprezentowana przez radcę, wystąpienie wyjątkowe, wytoczenie procesu, rozwiązanie szczególne, pojęcie wypadków, stan majątkowy strony, koszt pomocy prawnej
Zobacz»

II Cz 1277/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 8 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, strona powodowa, cofnięcie pozwu, podwójna wysokość, zaspokojenie roszczenia, cofnięcie powództwa, zażalenie, powództwo przeciwko stronie, zasądzenie kosztów, zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego, żądanie zasądzenia kosztów, umorzenie postępowań, postanowienie o umorzeniu, świdnik, rozstrzygnięcie o kosztach procesu, wniosek o zasądzenie kosztów, pozew strony, wniosek o przyznanie kosztów, poprzednik prawny strony, radca prawny
Zobacz»

VIII Gz 20/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • połowa opłaty od pozwu, bydgoszcz w dniach, zażalenie powoda, rejonowy dzień, postanowienie dotyczące kosztów procesu, radca prawny, zapłata żądania, zaskarżone postanowienie, pozew ze skutkiem prawnym, pozew bez zrzeczenia, połowa uiszczonej opłaty, przepis o kosztach procesu, zapłata roszczenia, skarb państwa kosztów pomocy, koszt postępowań zażaleniowy, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, roszczenie wymagalne, pozwany, wytoczenie procesu, dowód przelewów
Zobacz»

III AUz 116/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, cofnięcie odwołania, odwołanie przez spółkę, zakład ubezpieczeń społeczny, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, wartość przedmiotu sporu, koszt zastępstwa procesowy, analizowana sprawa, sprawa o świadczenie pieniężne, koszt zastępstwa, cofnięcie pozwu, sprawa opłaty, umorzenie postępowań, udzielona pomoc, odpowiedź na odwołania, płatnik, oddział, analizę sporu
Zobacz»

VIII Ga 68/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 września 2016

Data publikacji: 24 października 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa opłaty, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, pozwany, koszt postępowania za instancję, koszt postępowań zażaleniowy, opłata za czynności adwokackie, zastosowanie rozporządzenia ministra, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, postanowienie zawarte w punktach, wynagrodzenie pełnomocnika powoda, zażalenie, kompensata kosztów, koszt, opłata od apelacji, koszt postępowania apelacyjnego, instancja odwoławcza, zasada stosunkowego rozdzielenia kosztów, koszt postępowania odwoławczego, zakończenie postępowań
Zobacz»

VIII Ga 80/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 czerwca 2016

Data publikacji: 7 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • cofnięcie apelacji, wniesienie apelacji, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, sprawa opłaty, dyspozycyjna czynność procesowa, zasady odpowiedniej, przyznanie zwrotu kosztów zastępstwa, postępowanie w sądzie, obrona przed żądaniami, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, rozporządzenie w sprawie opłat, apelacja od wyroku sądu, dokonanie przez strony, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zgoda na cofnięcie, wejście w życie rozporządzenia, pozwana apelacja, wyrok sądu rejonowy, zastępstwo procesowe w postępowaniu
Zobacz»

I C 526/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tysiąc trzydzieści pięć złotych, połowa uiszczonej opłaty sądowej, umorzenie postępowań, zapłata dochodzonego roszczenia, wypadek umorzenia, pozew w piśmie procesowym, rozporządzenie w sprawie opłat, zmieniające rozporządzenie, rodzajów postanowień, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, rozpoczęcie rozprawy, potrzeba wydania, powodu pozwu, cofnięcie powództwa, sprawa opłaty, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zapaść, ustalenie strony, zwrot opłaty
Zobacz»

II Ca 384/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 13 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • cofnięcie apelacji, przywrócenie naruszonego posiadania, wniesiona apelacja, rozpoczęcie rozprawy, rozpoznanie sprawy z powództwa, postępowanie apelacyjne, cały materiał dowodowy, koszt procesu za instancje, radca prawny, powodu kosztów, data wpływu, cofnięcie pozwu, późniejsza zmiana, obejście prawa, przedmiotowe postępowanie, pisma procesowe, skarb państwa kosztów pomocy, rozprawa sprawy, zezwolenie, ustalenie przez sądy
Zobacz»

II Cz 204/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 22 marca 2013

Data publikacji: 12 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kamienna góra, nakaz zapłaty, istnienie roszczenia głównego, celowy podział, znaczące obciążenie, żądanie zapłaty kosztów procesu, rozstrzygnięcie o kosztach procesu, kwalifikacja i ocena, nieuzasadnione obciążanie, podział wierzytelności, wyższy koszt procesu, podstawa zastosowania przepisu, zwiększenie zakresu prac, powiązanie obowiązku, zasada powiązania, sprawa w postępowaniu nakazowym, zasada słuszności, góra w dniach, wierzytelność główna, własne poczucie sprawiedliwości
Zobacz»

XVI GC 876/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 7 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydział gospodarczy w składzie, uiszczona opłata sądowa, tutejszy sąd, warszawa, tysiąc złoty, koszt zastępstwa prawnego, powodowa kwota, kasa, powodu kosztów, postępowanie w sprawie, odszkodowanie, tryba, postanowienie, marzec, sprawa z powództwa, pozwany, rozprawa, protokolant, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I C 1710/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 6 listopada 2015

Data publikacji: 25 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kodeks postępowania cywilnego, stanowisko pełnomocnika, paragraf, roszczenie o naruszenie, oświadczenie o cofnięciu pozwu, zarząd rzeczą, naruszenie posiadania, rozprawa powoda, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, należny pełnomocnik, rodzaj postępowań, postępowanie nieprocesowe, cywilny sąd, radca prawny, sprawiedliwość w sprawie, wynagrodzenie należne, przedmiot sprawy, pozwany, skarb państwa kosztów pomocy
Zobacz»

I C 2789/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 28 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • maksymalna stawka, cofnięcie pozwu, koszt zastępstwa prawnego, elektroniczne postępowanie upominawcze, czynność dyspozycyjna, zwrot połowy opłaty sądowej, przyznanie kosztów zastępstwa prawnego, załączony spis kosztów, wyznaczone posiedzenie, kompleksowa umowa, zastępstwo prawne z urzędu, koszt opłaty od pełnomocnictwa, pozew i wniosek, opłata sądowa od pozwu, umowa sprzedaży energii elektrycznej, nadanie w urzędzie pocztowym, uchylone postanowienie, wyznaczony termin rozprawy, opłata za czynności adwokackie, powodu zażaleń
Zobacz»

I ACa 575/13

wyrok

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 października 2013

Data publikacji: 29 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • apelacja powódki, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, skarb państwa kosztów pomocy, zażalenie, dom bliźniaczy, wystarczające ustalenie faktyczne, opłata za czynności adwokackie, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, koszt pomocy prawnej, podstawa zasądzenia kosztów procesu, kwota dopuszczalna, zasądzona stawka, były mąż, istotna treść umowy, podstawa zasadzenia, ponoszenie przez skarb państwa, źródło utrzymania powódki, sprawa przed sądem apelacyjnym, pozew o uzgodnienie treści, spłata kosztów
Zobacz»

XI C 435/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • usługa dystrybucyjna, dzień zapłaty, strona powodowa, pozwany, umowa na dostawę energii, radca prawny, pełnomocnik procesowy w osobie, pełnomocnictwo, pośrednictwem pełnomocników, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, rozpoczęcie rozprawy, osoba radcy prawnego, dostawa energii elektryczna, sprzeciw od nakazu zapłaty, koszt opłaty skarbowej, uznanie cofnięcia pozwu, sprawa pełnomocnicy, kwota, istnienie zobowiązań wobec powoda, pismo z urzędu miejskiego
Zobacz»

V Pz 11/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozwany powiat, pełnomocnik w osobie radcy, pełnomocnik powodów, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, osoba radcy prawnego, zastępstwo procesowe w postępowaniu, wynagrodzenie za prace, roszczenie, koszt zastępstwa prawnego, umorzenie postępowań, obciążenie strony, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, możliwość konsultacji, zasądzenie kosztów procesu, cofnięcie, stosunek do powoda, odstąpienie od obciążenia, mająca możliwość
Zobacz»

XVI GC 1253/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydział gospodarczy w składzie, uiszczona opłata sądowa, warszawa, koszt zastępstwa prawnego, kasa, powodu kosztów, postępowanie w sprawie, odszkodowanie, tysiąc, tryba, postanowienie, październik, sprawa z powództwa, pozwany, rozprawa, kwota, protokolant, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

III Cz 936/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 10 marca 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt procesu, fachowy pełnomocnik, późniejsza zmiana, dąbek, dobrodziejstwo regulacji, dokonanie zmiany zaskarżonego orzeczenia, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, poniesiony koszt opłat, radca prawny, zażalenie powódki, ponoszenie przez skarb państwa, zaskarżone orzeczenie w oparciu, wysokość równoważna, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, pozwany, rozdzielenie pomiędzy strony, strona przeciwna zwrotu, wynik stosunkowego rozdzielenia, wadliwe wyliczenie, oczywista zasadność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Orzechowska-Korpikiewicz
Data wytworzenia informacji: