Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 168/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krośnie z 2015-02-25

Sygn. akt I. Ns 168/14.

POSTANOWIENIE

Dnia 25 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział I Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Roman Jurczyk

Sędziowie: SSO Andrzej Dziedzic (spr.)

SSO Edyta Pietraszewska

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Niemiec

na rozprawie w dniu 25 lutego 2015 r. rozpoznał

protest wyborczy złożony przez M. M.

z udziałem Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w U. i Komisarza Wyborczego w K.

o stwierdzenie nieważności wyborów

postanawia:

I.  stwierdzić nieważność wyboru radnego do Rady Miasta w U. w obwodzie nr 8 w O. Wyborczym nr 10 w U.;

II.  stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego wybranego na skutek wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. do Rady Miasta w U. w obwodzie nr 8 O. Wyborczego nr 10 w U.;

III.  przeprowadzić ponowne wybory w obwodzie nr 8 O. Wyborczy nr 10 w U. przez powtórzenie głosowania i powtórne ustalenie wyników w wyborach na radnego do Rady Miasta.

Sygn. akt I Ns 168/14

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 25 lutego 2015r.

Wnioskodawczyni M. M. wniosła o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Miejskiej w U. w okręgu wyborczym nr 10, obwodzie do głosowania nr 8 w U.. Podniosła, że po zakończeniu głosowania z urny wyjęto o jedna kartę do głosowania więcej niż wydano głosującym. Jej zdaniem tłumaczenie, ze karty skleiły się jest mało przekonywujące. Powyższe ma znaczenie ponieważ ze zwycięzcą przegrała w tym obwodzie jednym głosem.

Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w U. początkowo zaprzeczył, by z urny wyjęto ”dodatkowy głos”. Jego zdaniem ta dodatkowa karta wychwycona została jeszcze przed rozpoczęciem głosowania i nie była użyta w czasie głosowania.

Ostatecznie do protokołu rozprawy z dnia 25.02.2015r. zmienił zdanie i przyznał wyjęcie dodatkowej karty z urny. Przychylił się do stanowiska Komisarza Wyborczego w K., który w ostatecznym stanowisku zaprezentowanym w toku rozprawy z dnia 25.02.2015r. wniósł o uwzględnienie protestu wyborczego / adnotacje 00:02:06, 00:05:32 i 00:06:39 k. 53 /.

Sąd ustalił następujące okoliczności faktyczne.

W wyborach samorządowych z dnia 16.11.2015r. do Rady Miejskiej w U. kandydowała M. M..

dowód: zaświadczenie UM w U. k. 11.

W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w U. do głosowania na listy kandydatów na radnych, gdzie wnioskodawczyni kandydowała, wydano 299 kart do głosowania i jest to liczba zgodna z listą wyborców podpisanych w spisie wyborców. Liczba ta, zsumowana z liczbą kart niewykorzystanych daję sumę odpowiadająca ustalonej przez komisję sumie kart otrzymanych przed głosowaniem. Po zakończeniu głosowania z urny wyjęto 300 kart do głosowania i wszystkie one były ważne. Wśród nich było 31 głosów nieważnych oraz 269 głosów ważnych. Po przeliczeniu głosów ważnych okazało się, że wnioskodawczyni uzyskała o jeden głos wynik gorszy od zwycięzcy S. L. - odpowiednio 79 głosów i 80 głosów. Pozostali kandydujący otrzymali mniejsze liczby głosów. Do treści sporządzonego protokołu nikt nie zgłosił zastrzeżeń, a w części wyjaśniającej rozbieżność w liczbie wydanych kart i wyjętych z urny obwodowa komisja zgodnie wskazała, że karty były najprawdopodobniej sklejone.

dowód: protokół z wynikami głosowania na listy kandydatów na radnego k. 24 – 28 akt.

Taką przyczynę różnicy w liczbie kart wskazali wszyscy pozostali członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w U. wskazując, że karty do głosowania sklejały się i od początku czynności z nimi fakt ten sprawiał kłopoty. Nie da się ustalić, czy ten dodatkowy głos był ważny i ewentualnie na kogo został oddany.

dowód: zeznania świadków K. O. adnotacja 00:08:14, A. Z. adnotacja 00:10:28, B. W. adnotacja 00:13:06, D. Z. adnotacja 00:15:33, W. F. adnotacja 00:17:20, E. K. adnotacja 00:20:08, E. D. adnotacja 00:22:50 i M. K. adnotacja 00:24:44 k. 53 akt .

Ani dowody dokumentarne, ani zeznania świadków nie budzą wątpliwości. Są ze sobą zbieżne i potwierdzają te same okoliczności.

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 82 ustawy kodeks wyborczy protest wyborczy można oprzeć albo na fakcie popełnienia przestępstwa wyborczego, albo na naruszeniu przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalania wyników wyborów albo wyniku głosowania, mających wpływ na wynik wyborów. W sprawie brak przesłanek do przyjęcia, by miało miejsce przestępstwo wyborcze. Poza sporem jest jednak – mimo wcześniejszych zaprzeczeń przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej, sprzecznych z treścią nie kwestionowanego przez nikogo protokołu komisji – że z urny po zakończeniu wyborów wyjęto o jedną ważną kartę do głosowania więcej, niż ich wydano. Trudno ustalić, czy zawierała głos ważny, na kogo oddany, czy też zawierała głos nieważny, których było blisko 10 %. Ważną okolicznością jest, że wynik wyborów wskazuje na 1. głosową różnicę pomiędzy wygrywającym wybory na radnego, a wnioskodawczynią. Domniemywanie treści tego głosu jest w sprawie bez znaczenia podobnie jak przyczyny, z powodu której wyjęto o jedną kartę więcej niż wydano. Jest wielce prawdopodobnym, że nastąpiło to na skutek sklejenia się kart do głosowania, ewentualnie błędnego przeliczenia kart przed aktem wyboru.

Jest więc bezsporne, że jeden z wyborców musiał oddać dwa głosy, co jest sprzeczne z treścią art. 3 kodeksu wyborczego i art. 52 § 5 kodeksu wyborczego. To uchybienie niewątpliwie miało wpływ na wynik wyborów, skoro różnica w ustalonych wynikach wyborów pomiędzy S. L., a M. M. wynosi 1 głos. Powoduje ono, że ustalony wynik wyborów na radnego w obwodzie nr 8 okręgu wyborczego nr 10 w U. nie może być uznany za wiarygodny.

Stanowisko zaś Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w U., zawarte odpowiedzi na wniosek, jeśli nawet włożyć by je na karb nieporozumienia, może być uznane za brak należytego przygotowania i odpowiednich kompetencji do pełnienia ważnej funkcji wyborczej.

Mając powyższe na uwadze, przy zastosowaniu art. 394 § 1, § 2 i § 3 kodeksu wyborczego należało w uwzględnieniu protestu wyborczego stwierdzić nieważność wyboru radnego do Rady Miasta w U. w obwodzie nr 8 w O. Wyborczym nr 10 w U., stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego wybranego w tym obwodzie w wyborach z dnia 16.11.2014r. i przeprowadzić ponowne wybory przez powtórzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów na radnego w tym obwodzie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Dereniowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Jurczyk,  Edyta Pietraszewska
Data wytworzenia informacji: