Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII W 136/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2018-10-10

Sygn. akt VII W 136/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Mariusz Wieczorek

Protokolant: Katarzyna Pielużek

Przy udziale oskarżyciela publicznego: S. W.

po rozpoznaniu w dniach: 27 czerwca 2018roku, 5 września 2018 roku i 10 października 2018 roku

sprawy P. M. (1), s. B. i J., urodzony (...) w Z.

obwinionego o to, że:

1.  w dniu 01. 12. 2017 r. ok. godz. 14.35 w miejscowości T. ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...) nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

tj. o wykroczenie z art. 77 kw

2.  W dniu 30.12.2017r ok. godz. 13.00 w miejscowości T., ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...), nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psów, w ten sposób że pozostawiając je luzem przed posesją bez opieki jeden z nich skoczył na małoletnią A. G. przewracając ją na ziemię,

tj. o wykroczenie z art. 77 kw

3.  W dniu 31.01.2017r ok. godz. 10:30-10:35 w miejscowości T., ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...), nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu czterech dużych psów, w ten sposób że pozostawiając je luzem przed posesją bez opieki, skoczyły na pokrzywdzoną J. G.,

tj. o wykroczenie z ar t. 77 kw

4.  W dniu 02.02.2018r ok. godz. 10:00 w miejscowości T., ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...), nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu czterech dużych psów, w ten sposób że pozostawiając je luzem przed posesją bez opieki, jeden z nich ugryzł w lewe udo małoletniego N. W.,

tj. o wykroczenie z art. 77 kw

5.  W okresie od 16.07.2016 r. do 09.02.2018 w miejscowości T. ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...), uchylił się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,

tj. art. 85 ust. 1a o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

6.  w dniu 04.03. 2018 r. ok. godz. 20.15 w miejscowości T. ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...) nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

tj. o wykroczenie z art. 77 kw

orzeka

I.  obwinionego P. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to na podstawie art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1855) w zw. z art. 9§2 kw wymierza obwinionemu karę grzywny w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata E. M. kwotę 309,96 (trzysta dziewięć złotych 96/100 groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej obwinionemu z urzędu;

III.  zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 825,96 (osiemset dwadzieścia pięć złotych 96/100 groszy) tytułem poniesionych wydatków oraz kwotę 100,00 (sto) złotych tytułem opłaty.

i.i.0.0.0.i. Sygn. akt VII W 136/18

UZASADNIENIE

Obwiniony P. M. (1) wraz z żoną, siostrą wspólnie prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne w miejscowości T. ul. (...), gm. T., pow. (...) (...)woj. (...), w którym hodują wspólnie m. in. kozy w łącznej ilości ok.(...)sztuk. Posesja między innymi graniczy z terenem przyległym do wjazdu na parking marketu (...) w T. przy ul. (...). Ogrodzenie posesji obwinionego od strony marketu (...) nie jest dobrze zabezpieczone, w siatce ogrodzenia znajdują się ubytki. W posesji obwinionego znajduje się kilka psów, które już od 2016 roku, cyklicznie wydostają się z terenu posesji i biegają luzem po ulicy (...) i terenie przyległym.

/dowód: zeznania świadka H. G. k.141verte-142, informacje S. (...) w T. k. 60, dokumentacja fotograficzna k. 67-68, płyta CD k. 69/

W dniu 01 grudnia 2017 roku psy należące do obwinionego ponownie wydostały się z terenu jego posesji i biegały luzem po ul. (...) po wjeździe do marketu (...) stwarzając realne zagrożenie osób przechodzących i przejeżdżającą tą ulicą, jak i dla osób udających się do sklepu. Około godz. 14:30 K. S. zawiadomiła policjantów z KP T., iż na ul. (...) przez jej posesją biegają agresywne psy należące do obwinionego. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze policji z KP T. potwierdzili, iż faktycznie przed posesją przy ul. (...), biegają dwa duże psy. W trakcie interwencji przyszedł obwiniony, który nieudolnie zaganiał psy z powrotem na posesję i zobowiązał się do ich zamknięcia na posesji. P. M. (1) odmówił przyjęcia mandatu w kwocie 200 złotych za wykroczenie z art.77 kw.

/dowód: Notatka urzędowa k.1, 2,3, zeznania świadka M. K. (1) k.7-8,153verte-154, notatka urzędowa k. 9, /

W dniu 30 grudnia 2017 roku psy należące do obwinionego ponownie wydostały się z terenu jego posesji i w godzinach południowych biegały luzem po ul. (...) po wjeździe do marketu (...) stwarzając realne zagrożenie osób przechodzących i przejeżdżającą tą ulicą, jak i dla osób udających się do sklepu. Około godz.13:00 K. G. udała się wraz z dwójka dzieci -synem(...)lat i córka (...) lat na zakupy do sklepu (...). Kiedy była już z dziećmi na parkingu przed sklepem do jej córki podbiegł duży pies, skoczył na nią, przewracając dziecko na ziemię, Pies nie ugryzł dziecka, ale został od razu spłoszony przez jednego z przechodniów. Pies, który zaatakował dziecko nie miał ani smyczy, ani obroży. W tym czasie przed posesją przy ul. (...) w T. łącznie biegały 4 psy. K. G. wolała do obwinionego, aby zamknął psy, ale nie odniosło to żadnego efektu. W konsekwencji K. G. zawiadomiła o zdarzeniu policjantów z KP T.. Kiedy K. G. za jakiś czas wracała ze sklepu (...) widziała jak ponownie te same psy biegają po ulicy (...), po parkingu oraz chodniku.

/dowód: notatka urzędowa k.25, protokół zawiadomienia o wykroczeniu k.26, zeznania świadka K. G. k.27-28, 130/

W dniu 31 stycznia 2018 roku psy należące do obwinionego ponownie wydostały się z terenu jego posesji i w godzinach dopołudniowych biegały luzem po ul. (...) po wjeździe do marketu (...) stwarzając realne zagrożenie osób przechodzących i przejeżdżającą tą ulicą, jak i dla osób udających się do sklepu. Około godz. 10:30 J. G. w chwili kiedy przechodziła obok posesji przy ul. (...) w T., z jej terenu wybiegły 4 psy, które ją zaatakowały. W wyniku tego J. G. nie doznała żadnych obrażeń. Wówczas na „gorąco” pokrzywdzona telefonicznie powiadomiła o zdarzeniu dyżurnego KP T. oraz złożyła pisemne zawiadomienie o wykroczeniu.

/dowód: notatka urzędowa k.36, protokół zawiadomienia o wykroczeniu k.37-38, zeznania świadka J. G. k.39-41, 142verte/

W dniu 02 lutego 2018 roku kiedy małoletni N. W. około godz.10:00 znajdował się w okolicy sklepu (...) przy ul. (...), z posesji przy ul. (...) w T., z jej terenu wybiegły 4 psy, które zaatakowały chłopca, a jeden z psów ugryzł go w lewe udo. Następnie małoletni N. W. powiadomił o zdarzeniu ojca J. W., z którym razem udali się w to samo miejsce i zauważyli, że psy nadal są poza ogrodzeniem posesji przy ul. (...) w T..

W okresie od 16.07.2016 roku do 09.02.2018 roku obwiniony nie szczepił pozostałych 3 psów znajdujących się na terenie jego posesji przeciwko wściekliźnie, posiadał jedynie zaświadczenie weterynaryjne z dnia 25.04.2017 roku dotyczące jednego psa o imieniu (...).

/dowód: notatka urzędowa k.50, protokół zawiadomienia o wykroczeniu k.51, zeznania świadka J. W. k.52-53,130, zeznania świadka H. G. k.141verte-142, zeznania świadka M. K. (2) k. 80-81, 142, dokumentacja fotograficzna k.55-56, zaświadczenie lekarskie k.57, notatka urzędowa k.58, informacje S. M. w T. k. 60, pisma k.59, 61, notatka urzędowa KP T. o interwencjach k. 62, pismo k. 63, oświadczenie przychodni weterynaryjnej k. 64, notatka urzędowa k. 65-66, dokumentacja fotograficzna k. 67-68, płyta CD k. 69/

W dniu 04 marca 2018 roku psy należące do obwinionego ponownie wydostały się z terenu jego posesji i w godzinach dopołudniowych biegały luzem po ul. (...) po wjeździe do marketu (...) stwarzając realne zagrożenie osób przechodzących i przejeżdżającą tą ulicą, jak i dla osób udających się do sklepu. Około godz. 20:15 A. S. wracał z zakupów w markecie (...) , w chwili kiedy przechodził obok posesji przy ul. (...) w T., z jej terenu wybiegły 3 psy-mieszańce, które go zaatakowały, jeden z psów ugryzł go w mięsień dwugłowy prawej nogi, zostawiając widoczny ślad po pokąsaniu. W/w telefonicznie zawiadomił o zdarzeniu dyżurnego KP T.. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji z KP T. zastali 5 psów oraz ich właściciela P. M. (1), który oświadczył, iż nic nie wie pogryzieniu, nie okazał żadnych aktualnych szczepień psów p-ko wściekliźnie. Nadto policjanci dokonali oględzin ogrodzenia, które nadal nie było wzmocnione i zabezpieczone przed możliwością swobodnego wyjścia psów poza teren posesji. W związku na liczne interwencje i toczące się postępowania p-ko P. M. (1), związane z brakiem nadzoru ze strony obwinionego policjanci poinformowali go o skierowaniu p-ko niemu wniosku o ukaranie.

/dowód: notatka urzędowa k.98, protokół przesłuchania świadka A. S. k.99-100, notatka urzędowa k. 107/

Z uwagi na wątpliwości co do poczytalności obwinionego został on poddany jednorazowemu badaniu przez biegłego lekarza psychiatrę. Jak wynika z opinii biegłego lekarza psychiatrę obwiniony P. M. (1) cierpiał w przeszłości na schorzenie psychiczne – organiczne zaburzenia urojeniowe, obecnie w fazie remisji bez leków. P. M. (1) w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów był zdolny do rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Aktualny stan psychicznego P. M. (1) jest zadowalający, pozwala na jego udział w czynnościach procesowych bez udziału obrońcy z urzędu. P. M. (1) w aktualnym stanie psychicznym, pozostając na wolności nie spowoduje wysokiego prawdopodobieństwa, że popełni on ponownie wykroczenie o znacznej szkodliwości.

/dowód: dokumentacja medyczna k. 145, opinia sądowo psychiatryczna k.151/

Obwiniony P. M. (1) legitymuje się wykształceniem zawodowym, z zawodu jest hydraulikiem. Obwiniony nie pracuje, jest rencistą II grupy, otrzymuje zasiłek z MOPS-u w wysokości 640 złotych, z tytułu choroby serca. Jest żonaty, nie posiada majątku. Obwiniony nie był dotychczas karany za przestępstwa, ale był karany kilkukrotnie za podobne wykroczenia z art.77 kw na kary grzywien przez Są Rejonowy w P.

/dowód: dane osobopoznawcze k.129-129verte, baza informatyczna SAWA - Wydziału (...)Karnego –(...)

Obwiniony P. M. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu wykroczenia. Przed Sądem wyjaśnił, iż „Oni” mu te psy podrzucają, niedługo mu przyniosą ze 20 psów.

/dowód: wyjaśnienia obwinionego P. M. (1) k.129verte/

Sąd zważył co następuje:

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia obwinionego Sąd uznał tylko częściowo za wiarygodne. Nadał walor wiarygodnych tym wyjaśnieniom, którymi obwiniony opisał sam fakt posiadania przez siebie psów, natomiast w ocenie Sądu nie są wiarygodne wyjaśnienia obwinionego, które dotyczą okoliczności związanych z podrzucaniem mu psów przez „Onych” oraz wydostawaniem się tychże psów poza teren posesji przy ul. (...) oraz tego, iż te psy bez jego nadzoru, biegają luzem po ul. (...) po wjeździe do marketu (...), albowiem tym wyjaśnieniom obwinionego zaprzecza cały zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci zeznań świadków – pokrzywdzonych i policjantów, którym Sąd dał wiarę w całości, gdyż były one jednolite, spójne i wzajemnie się uzupełniały. Ponadto w/w zeznania znajdują dalsze potwierdzenie w dowodach rzeczowych w postaci: notatkach urzędowych, oraz dokumentacji fotograficznej zawartej w aktach sprawy (k.67-68,69). Wynika z nich jednoznacznie, iż teren posesji obwinionego od strony marketu (...) jest nienależycie zabezpieczony przed wydostawaniem się jego psów. Z zeznań pokrzywdzonych, świadków samej wynika, iż psy bez nadzoru, biegały luzem po ulicy (...), czy to przy wjeździe do marketu (...), czy to na parkingu, czy po chodniku. Były to duże psy, mieszańce „wilka”, psy były agresywne i podbiegły do ludzi, szczekając, atakując i skacząc czy to na dzieci (dwa przypadki), czy to na osoby dorosłe, czterokrotnie psy zaatakowały pokrzywdzonych (J. G., N. W., M. K. (2), A. S.), w tym małoletniego chłopca, gdzie doszło już do pogryzienia osób i musiały one skorzystać z pomocy medycznej. Również liczni policjanci, którzy przyjeżdżali na miejsca zdarzenia precyzyjnie wskazywali, iż widzieli leżące 3-4 psy, które znajdowały się obok posesji obwinionego, były one agresywne, biegały luzem po ulicy, stwarzając realne zagrożenie osób przechodzących i przejeżdżającą tą ulicą, jak i dla osób udających się do sklepu.

Zatem wersja obwinionego o należytym zabezpieczeniu ogrodzenia przed wydostawaniem się jego zwierząt z terenu jego posesji była całkowicie niewiarygodna. Bowiem z całokształtu materiału dowodowego wynika jednoznacznie, iż to psy należące do obwinionego, poza terenem jego posesji, biegały luzem, bez żadnego nadzoru, bez smyczy, kagańca, atakowały wcześniej przechodzących przechodniów, czy też klientów sklepu (...).

Wszystkie dowody jakie zaistniały w niniejszej sprawie układają się w jeden, logiczny ciąg zdarzeń, z którego wynika, że to psy obwinionego oraz będące w jego posiadaniu biegały luzem, bez żadnego dozoru, bez smyczy, bez kagańców, po terenie przyległym do wjazdu do marketu T.. Nie budzi także wątpliwości, iż tak „wałęsające się” luzem psy stwarzały nie tylko potencjalne, ale stworzyły już realne zagrożenie dla osób przechodzących i przejeżdżającą ulicą (...), jak i dla osób udających się do sklepu (...), gdyż doszło już do ataków i pogryzień ludzi. Dlatego Sąd uznał twierdzenia obwinionego o podrzucanie mu psów, jedynie jako linię obrony mającą na celu nie tylko uniknięcie odpowiedzialności za wykroczenie.

Nie budziło również wątpliwości to, iż wszystkie psy poza jednym, nie miały w ogóle szczepień ochronnych p-ko wściekliźnie. Po prostu obwiniony o takie rzeczy w ogóle nie dbał.

Rozważając kwestię winy i odpowiedzialności karnej Sąd zważył, co następuje:

Nie ujawniły się okoliczności wyłączające winę obwinionego w rozumieniu kodeksu wykroczeń. Mógł więc zachować się zgodnie z normami prawnymi. Nie zaistniały także w przedmiotowej sprawie żadne szczególne okoliczności, które wyłączałyby bezprawność czynu obwinionego.

Obwiniony P. M. (1) swoimi zachowaniami polegającymi na tym, iż:

7.  w dniu 01. 12. 2017 r. ok. godz. 14.35 w miejscowości T. ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...) nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

tj. o wykroczenie z art. 77 kw

8.  W dniu 30.12.2017r ok. godz. 13.00 w miejscowości T., ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...), nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psów, w ten sposób że pozostawiając je luzem przed posesją bez opieki jeden z nich skoczył na małoletnią A. G. przewracając ją na ziemię,

tj. o wykroczenie z art. 77 kw

9.  W dniu 31.01.2017r ok. godz. 10:30-10:35 w miejscowości T., ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...), nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu czterech dużych psów, w ten sposób że pozostawiając je luzem przed posesją bez opieki, skoczyły na pokrzywdzoną J. G.,

tj. o wykroczenie z ar t. 77 kw

10.  W dniu 02.02.2018r ok. godz. 10:00 w miejscowości T., ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...), nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu czterech dużych psów, w ten sposób że pozostawiając je luzem przed posesją bez opieki, jeden z nich ugryzł w lewe udo małoletniego N. W.,

tj. o wykroczenie z art. 77 kw

11.  W okresie od 16.07.2016 r. do 09.02.2018 w miejscowości T. ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...), uchylił się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,

tj. art. 85 ust. 1a o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

12.  w dniu 04.03. 2018 r. ok. godz. 20.15 w miejscowości T. ul. (...), pow. (...) (...) woj. (...) nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

tj. o wykroczenie z art. 77 kw

Obwiniony swoimi zachowaniami czym wyczerpał dyspozycję art. 77 kw oraz art. 85 ust. 1a o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wymierzając obwinionemu karę za wykroczenie Sąd wziął pod uwagę stopień społecznej szkodliwości tych czynów. Zdaniem Sądu społeczna szkodliwość czynów jakich dopuścił się obwiniony przekracza stopień znikomości. Na nie korzyść obwinionego Sąd poczytał fakt, iż podobne czyny nie są incydentalne, ale zdarzają się już nagminnie (sprawa (...) oraz brak jakiejkolwiek refleksji, wyobraźni ze strony obwinionego, że może dojść do tzw. „tragedii”. Sytuacja odnośnie wałęsających psów obwinionego stale się pogarsza, gdyż w dniu zdarzenia psy obwinionego, zaatakowały już pokrzywdzoną, a postronni ludzie mają prawo czuć się zagrożeni. Jednocześnie obwiniony nie robi nic, aby należycie zabezpieczyć teren swojej posesji. Rozmowy jaki są przeprowadzane z obwinionym ze strony Policji, nie przynoszą żadnych efektów. W ocenie Sądu obwiniony od około 2 lat nie robi nic, aby należy zabezpieczyć swą nieruchomość przed wydostawaniem się psów poza teren ogrodzenia, bądź robi to w sposób nieudolny, czy nieporadny. P-ko obwinionemu toczyło się kilkanaście podobnych postępowań o identyczne czyny. Obwiniony nawet nie zwracał się nigdy o pomoc do instytucji zajmującej się ochroną zwierzętami (towarzystw, schronisk, wydziału urzędu gminy) .

Dlatego biorąc pod uwagę całokształt okoliczności Sąd na podstawie przepisu najsurowszego tj. art. 85 ust. 1a o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wymierzył P. M. (2) karę grzywny w wysokości 1000 złotych. Sąd jest przekonany, że tylko taka kara ta spełni zadania w zakresie prewencji indywidualnej.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art.119 kpw w zw. art. 627 k.p.k. a o opłacie karnej w oparciu o art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. - o opłatach w sprawach karnych /tj. z Dz. U. z 1983 r. nr 49 poz. 223 z późn. Zm/ . Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Wieczorek
Data wytworzenia informacji: