Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1126/16 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-02-21

Sygn. akt I C 1126/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike - Duninowski

Protokolant: sekr. sąd. Stanisława Kwiryńska - Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2018 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. A. i M. A.

przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółce komandytowej w W.

o proporcjonalny podział hipotek

1.  dokonuje proporcjonalnego podziału przysługujących (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółce komandytowej w W. hipotek przymusowych łącznych obciążających należącą do A. A. i M. A. nieruchomość w postaci stanowiącego odrębną własność lokalu nr (...) położonego w P. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą numer (...) poprzez obniżenie hipotek w następujący sposób: z kwoty 107.500 zł (sto siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 8.492,50 zł (osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) oraz z kwoty 322.500 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 25.477,50 zł (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 50/100);

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółki komandytowej w W. solidarnie na rzecz A. A. i M. A. kwotę 26.069,46 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje zwrócić z konta sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Łodzi:

a)  na rzecz A. A. i M. A. kwotę 1.662,71 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100) tytułem nadpłaconej zaliczki na biegłego uiszczonej w dniu 26 lutego 2017 roku;

b)  na rzecz (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółki komandytowej w W. kwotę 1.176,08 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć złotych 08/100) tytułem nadpłaconej zaliczki na biegłego uiszczonej w dniu 10 listopada 2017 roku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: