Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 693/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-06

Sygn. akt I C 693/16

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lutego 2018 roku

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny

J. K.

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 roku w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko D. S.

o zapłatę

postanawia:

przyznać tłumaczowi przysięgłemu O. B. wynagrodzenie w kwocie 184,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) za sporządzenie tłumaczenia dokumentów w niniejszej sprawie.

UZASADNIENIE

Tłumacz przysięgły O. B. wykonała w niniejszej sprawie tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego na język polski.

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 roku, nr 273, poz. 2702 ze zm.) tłumacz przysięgły jest zobowiązany wykonać tłumaczenie na żądanie sądu. Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego określa natomiast Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U z 2005 roku, nr 15, poz. 131).

Jak stanowi § 2 ust 1 pkt 1 a w/w Rozporządzenia stawka wynagrodzenia za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynosi za stronę tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski 184,00 zł.

Stawkę przyjętą przez tłumacza przysięgłego w rachunku oceniono jako prawidłową, co zostało potwierdzone badaniem głównego księgowego tutejszego Sądu.

W tym stanie rzeczy Referendarz Sądowy biorąc pod uwagę ilość przetłumaczonego tekstu, rodzaj wykonanego tłumaczenia oraz wysokość stawek obowiązujących w tej mierze, orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w rep. C,

2.  odpis postanowienia doręczyć: pełnomocnikom stron, zaś tłumaczowi wraz z pouczeniem o skardze na orzeczenie referendarza sądowego,

3.  przedłożyć z wpływem lub za 14 dni od zpo;

4.  akta przedłożyć sędziemu referentowi z wpływem lub na termin.

G., dnia 6 lutego 2018 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: