Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 693/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-06

XXVI GC 394/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 listopada 2015

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, referendarz sądowy, czynność tłumacza, języki polskie, sprawa wynagrodzenia, wykonane tłumaczenie, zarządzenie, strona tłumaczenia, stawka, tłumaczenie z języków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, tłumacz przysięgły języka angielskiego, referendarz sądowy, polska na język, czynność tłumacza, języki polskie, sprawa wynagrodzenia, wykonane tłumaczenie, zarządzenie, dokonane tłumaczenie, siedziba w wielkiej brytanii, strona tłumaczenia, wyliczenie należnego wynagrodzenia, stawka, ilość stron, wniosek w pełni, treść rachunków, strona w stawce, tłumaczenie z języków, sporządzenie odpisów
Zobacz»

XX GCo 279/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2014

Data publikacji: 18 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

referendarz sądowy, wykonane tłumaczenie, tłumacz przysięgły, strona tłumaczenia, języki polskie, czynność tłumacza, tłumaczenie z języków, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • język białoruski, referendarz sądowy, wykonane tłumaczenie, tłumacz przysięgły, strona tłumaczenia, polska na język, dokonanie tłumaczenia, wydział gospodarczy w składzie, tłumaczenie tekstu, języki polskie, wynagrodzenie za dokonanie, tłumaczenie pisma, czynność tłumacza, zasadność podwyższenia, wyrok sądu zagranicznego, tłumacz przysięgły języka, tłumaczenie z języków, wynagrodzenie, frazeologia, wynagrodzenie tłumaczy
Zobacz»

XXVI GC 394/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lutego 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, strona tłumaczenia, referendarz sądowy, tłumaczenie z języków, języki polskie, wykonane tłumaczenie, czynność tłumacza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, tłumacz przysięgły języka angielskiego, strona tłumaczenia, referendarz sądowy, polska na język, tłumaczenie z języków, języki polskie, wykonane tłumaczenie, tłumaczenie pisemne, siedziba w wielkiej brytanii, tłumaczenie z języka angielskiego, wynagrodzenie za dokonanie, ilość stron, czynność tłumacza, dokonanie tłumaczenia, rachunek ilości, warszawa, rozpoznawany wniosek, rachunek sądu, rachunek na kwotę
Zobacz»

V Pz 21/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 14 listopada 2016

Data publikacji: 21 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, czynność tłumacza, sprawa wynagrodzenia, żądanie sądów, języki polskie, strona tłumaczenia, sporządzenie tłumaczenia, dokument z języka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, język hiszpański, czynność tłumacza, odezwa, sprawa wynagrodzenia, plik dokumentu, żądanie sądów, tłumaczenie na język polski, języki polskie, zlecona czynność, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zażalenie, uiszczona opłata, strona tłumaczenia, skutek odmiennej oceny, ocena dokonana przez organ, sporządzenie tłumaczenia, dokument z języka, odmowa przyznania wynagrodzenia, tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego
Zobacz»

VIII Gz 210/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 stycznia 2017

Data publikacji: 24 marca 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

strona tłumaczenia, język niemiecki, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, dokument z języka, tłumaczenie dokumentu, języki polskie, tłumacz przysięgły
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • zakres tłumaczenia, strona tłumaczenia, polska na język, zawiadomienie i wezwanie, zawezwanie do próby ugodowej, zażalenie, język niemiecki, wniosek o zawezwanie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, dokument z języka, skarga na postanowienie referendarza, sądzie drugi, druga instancja, druk, tłumaczenie dokumentu, języki polskie, postanowienie referendarza sądowego, tłumacz przysięgły, postępowanie skargowe, odesłanie do przepisów
Zobacz»

VI GC 2576/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 stycznia 2020

Data publikacji: 21 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, wykonane tłumaczenie, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, tłumaczenie dokumentu, sprawa wynagrodzenia, wynagrodzenie za sporządzenia, stawka wynagrodzenia, zarządzenie, rozporządzenie ministra sprawiedliwości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, sprawa tłumaczy, wykonane tłumaczenie, królestwo danii, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, aktualnie obowiązująca stawka, wynagrodzenie tłumaczy, tłumaczenie dokumentu, rachunek na kwotę, sprawa wynagrodzenia, wynagrodzenie za sporządzenia, poniesiony wydatek, zakres przedmiotowy, stawka wynagrodzenia, zarządzenie, sentencja postanowienia, wydział gospodarczy, nakład prac, rozporządzenie ministra sprawiedliwości
Zobacz»

II AKz 173/09

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 marca 2009

Data publikacji: 7 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, wykonane tłumaczenie, języki polskie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, cały dokument, europejski nakaz aresztowania, język angielski, autor zażalenia, dodatkowa informacja, strona tekstu, przetłumaczenie na język, dodatkowy nakład pracy, kopa, formularz, odbycie, uzupełniająca informacja, wykonane tłumaczenie, pierwotne tłumaczenie, wykonanie odpisów, sprawdzenie, polska na język, języki polskie, roku rachunków
Zobacz»

VIII GC 459/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2019

Data publikacji: 22 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

tłumacz, referendarz sądowy, tłumaczenie
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • tłumacz, tłumaczenie ustne, wniosek o przyznanie wynagrodzenia, referendarz sądowy, zwrot należności, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, zwłoka ze złożeniem wniosku, dzień po rozprawie, brak właściwego pouczenia, strona wezwania, karty kwalifikacyjne, dniowy termin na zgłoszenie, sposób zgłoszenia, rozpoznawana skarga, tłumaczenie, termin na zgłoszenie wniosku, wniosek świadków, czynność z udziałem, prawo do przyznania, dzień od zakończenia
Zobacz»

I ACz 2269/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2013

Data publikacji: 15 października 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, wynagrodzenie, strona tłumaczenia, języki polskie, czynność tłumacza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • język ukraiński, tłumacz przysięgły, drugi egzemplarz, pismo w języku, poświadczony odpis, tłumacz przysięgły języka, nowy sącz, wynagrodzenie tłumaczy, język obcy, wynagrodzenie, odpis pisma, dokonane tłumaczenie, przetłumaczony dokument, strona tłumaczenia, polska na język, języki polskie, przesłanie do sądu, czynność tłumacza, postanowienie wynagrodzenia, dokonanie tłumaczenia
Zobacz»

III APo 20/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, zawód, minister sprawiedliwości, język, tłumaczenie dokumentu
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, odpowiedzialność zawodowa, postępowanie w sprawie odpowiedzialności, zawód, tłumacz przysięgły języka, ministerstwo sprawiedliwości, uchwała komisji, postanowienie o wszczęciu, minister sprawiedliwości, ustawa o zawodach, ustawa z dniem, język, wszczęcie postępowania w sprawie, zaskarżona uchwała, tłumaczenie dokumentu, kara zawieszenia, wniosek o wszczęcie postępowań, wniosek ministra sprawiedliwości, procedura, uzgodniony termin
Zobacz»

III APo 4/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, tłumaczenie dokumentów z języka, zawód, minister sprawiedliwości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, odpowiedzialność zawodowa, język słowacki, język czeski, pieczęć, postępowanie w sprawie odpowiedzialności, procedura cywilna, repertorium, tłumacz przysięgły języka, ustawa o zawodach, postępowanie przed komisją, tłumaczenie dokumentów z języka, wniosek o wszczęcie postępowań, zawód, wniosek ministra sprawiedliwości, apelacyjny wydział, minister sprawiedliwości, wojewoda, wszczęcie postępowania w sprawie, inżynier budownictwa
Zobacz»

XI Kz 182/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, tłumaczenie z języków, sprawa wynagrodzenia, wynagrodzenie za sporządzenia, języki polskie, rozporządzenie ministra sprawiedliwości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, polska na język, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, tłumaczenie z języków, sprawa wynagrodzenia, wynagrodzenie za sporządzenia, kaczor, pisemne tłumaczenie, wymóg rozporządzenia ministra, języki polskie, przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie, ban, zlecenie sądu okręgowego, przedmiot przyznania, lublin, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, rozpoznanie w sprawie, część dyspozytywna
Zobacz»

II AKz 324/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 listopada 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, sporządzenie tłumaczenia, wynagrodzenie za sporządzenia, stawka, strona tłumaczenia, czynność tłumacza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumaczenie ustne, tłumacz przysięgły, tłumaczenie pisemne, sporządzenie tłumaczenia, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego, analogia, wynagrodzenie za sporządzenia, stawka, zaokrąglenie, godzina obecności, wykonanie przedmiotowego zlecenia, strona tłumaczenia, należna kwota wynagrodzenia, rozpoczętą godzinę, przesłanka do wzruszenia, tłumaczenie rozmów, czynność tłumacza, przypadek tryb, przekazanie z terytorium rzeczypospolitej, podstawa prawna zaskarżonego orzeczenia
Zobacz»

II Ca 272/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 20 lipca 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

czynność tłumacza, tłumacz przysięgły, wykonane tłumaczenie, sprawa wynagrodzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • czynność tłumacza, tłumacz przysięgły, organ procesowy, wykonane tłumaczenie, komendant wojewódzki policji, sprawa wynagrodzenia, praca w niedziele, droga sądowa, kodeks pracy, komenda wojewódzka policji, stosunek cywilnoprawny, polecenie organu, prowadzące postępowanie przygotowawcze, opóźnienie, równorzędność podmiotów, lublin, presja czasu, komenda powiatowa policji, autonomia, kodeks postępowania karnego
Zobacz»

I ACa 836/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 marca 2020

Data publikacji: 14 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, czynność tłumacza, strona tłumaczenia, sprawa wynagrodzenia, skarga, język
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, czynność tłumacza, strona tłumaczenia, poświadczony odpis, tekst źródłowy, sprawa wynagrodzenia, skarga, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, język, strona tekstu, język czeski, ilość stron, orzeczenie niezgodne z prawem, pojęcie strony, bezprawność działania sądów, wynagrodzenie tłumaczy, stawka zasadnicza, wykładnia przepisów rozporządzenia, spadkobierca, strona postępowań
Zobacz»

XI Kz 386/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2015

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, tłumaczenie z języków, sprawa wynagrodzenia, wynagrodzenie za sporządzenia, języki polskie, rozporządzenie ministra sprawiedliwości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, polska na język, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, tłumaczenie z języków, sprawa wynagrodzenia, wynagrodzenie za sporządzenia, pisemne tłumaczenie, cudzoziemka, wymóg rozporządzenia ministra, tłumaczenie tekstu, języki polskie, przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie, nakład pracy i czas, zlecenie sądu okręgowego, przedmiot przyznania, lublin, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, część dyspozytywna
Zobacz»

XI Kz 88/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

tłumacz przysięgły, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, tłumaczenie z języków, sprawa wynagrodzenia, wynagrodzenie za sporządzenia, języki polskie, rozporządzenie ministra sprawiedliwości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumacz przysięgły, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, polska na język, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, tłumaczenie z języków, sprawa wynagrodzenia, wynagrodzenie za sporządzenia, kaczor, pisemne tłumaczenie, wymóg rozporządzenia ministra, tłumaczenie tekstu, języki polskie, przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie, nakład pracy i czas, ban, zlecenie sądu okręgowego, przedmiot przyznania, lublin, rozporządzenie ministra sprawiedliwości
Zobacz»

XIII Ns 1041/12

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 26 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

referendarz sądowy, rejonowy gdańsk, północ, tłumacz przysięgły
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • referendarz sądowy, ref, rejonowy gdańsk, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego, północ, fundusz skarbu państwa, tłumacz przysięgły, opłata od wniosku, uczestnik, rzecznik patentowy, szczegółowe wyliczenie, łączna suma kosztów, koszt postępowania wnioskodawczyni, suma kosztów sądowych, referendarz sądu, koszt związany z reprezentowaniem, wyliczenie kosztów obciążających strony, wpływ skargi, zasada poniesienia przez strony, kwota wypłacona z funduszu
Zobacz»

V Kz 131/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 marca 2017

Data publikacji: 23 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

tłumaczenie, tłumacz przysięgły, czynność tłumacza, język, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumaczenie ustne, tłumaczenie, tłumacz przysięgły, obecność w sądzie, obecność tłumaczy, godzina obecności, stawiennictwo, czynność tłumacza, zażalenie, śródmieście w łodzi, język, wynagrodzenie, skorzystanie przez organ, tłumacz języka angielskiego, nadpłata, status zawodowy, dyrektor sądu, utracony zarobek w związku, opłata w związku, przyznanie wynagrodzenia
Zobacz»

II Cz 2007/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 2 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

strona tłumaczenia, języki polskie, tłumacz przysięgły, tłumaczenie z języka niemieckiego, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, tłumaczenie dokumentu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona tłumaczenia, języki polskie, polska na język, tłumacz przysięgły, koszt tłumaczenia, tłumaczenie z języka niemieckiego, depozyt, wiersz, obciążenie wnioskodawcy, sporządzenie tłumaczenia, czynność tłumacza, uczestnik postępowań, koszt postępowania nieprocesowego, pomoc tłumacza, wnioskodawca kosztów, tłumaczenie dokumentu, uczestniczka, interes uczestnika, zażalenie, znak przeniesienia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: