Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 240/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zambrowie z 2014-09-23

VI ACa 1396/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 24 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

poręczyciel, dłużnik główny, zaspokojony wierzyciel, umowa poręczenia, regres, dług, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, dłużnik główny, zaspokojony wierzyciel, umowa poręczenia, regres, dług, roszczenie regresowe, stosunek obligacyjny, regres w znaczeniu szerokim, cudzy dług, roszczenie wierzyciela wobec dłużnika, dług dłużnika, roszczenie powódki, zarzut przedawnienia roszczenia, spłacona wierzytelność, wstąpienie w prawa, pozwany, termin przedawnienia, zapłata długów, zapłata
Zobacz»

I ACa 676/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 29 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

poręczyciel, dłużnik główny, umowa poręczenia, wierzyciel, kredyt, zobowiązanie, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, dłużnik główny, umowa poręczenia, bank, poręczyciel o opóźnieniu, wierzyciel, opóźnienie dłużnika, odroczenie rozprawy, zobowiązanie poręczyciela, zawiadomienie poręczycieli, kredyt, egzekucja, zobowiązanie, oświadczenie o poddaniu, przedmiot zastawu rejestrowego, klauzula wykonalności, akt notarialny, strona umowy poręczenia, wypowiedzenie, wymagalność
Zobacz»

IV Ca 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 7 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

poręczyciel, dłużnik główny, wierzyciel, umowa poręczenia, pozwany, postępowanie egzekucyjne, kredyt, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, umowa kredytowa, koszt sądowy i egzekucyjny, dłużnik główny, wierzyciel, koszty egzekucji, umowa poręczenia, kurator wynagrodzenia, pozwany, postępowanie egzekucyjne, rok banki, kredyt, koszty adwokackie, należność, wszczęcie egzekucji, zobowiązanie, pośrednictwo systemów, doręczenie korespondencji, kredytodawca, przedawnione roszczenie
Zobacz»

I Ca 306/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 9 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

poręczyciel, regres, umowa poręczenia, pozwany, zobowiązanie, dłużnik główny, zaspokojony wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, zduńskie wola, regres, roszczenie regresowe, bank, umowa poręczenia, zamknięcie rozprawy, pozwany, zobowiązanie, kserokopia, dłużnik główny, wspólnik spółki jawnej, zięć, częściowe wynagrodzenie, spłata zobowiązania, zaspokojony wierzyciel, możność obrony, oświadczenie o poręczeniu, niewypłacalność, spłata wierzycieli
Zobacz»

I Ca 96/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2019

Data publikacji: 27 maja 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

poręczyciel, dłużnik główny, wierzyciel, kredytobiorca, pozwany, zobowiązanie, umowa poręczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, egzekucja, dłużnik główny, wierzyciel, zamiejscowy wydział cywilny, wydział grodzki, upominawczy sąd, komornik, rozpoznanie istoty sprawy, egzekwowana należność, prawomocne orzeczenie, kredytobiorca, pozwany, charakter legalny, zakres prawomocności, zobowiązanie, umowa poręczenia, dalsza przesłanka odpowiedzialności, przyznane uprawnienia, orzeczenie sądów
Zobacz»

III Ca 850/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 października 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

poręczyciel, dług, kredyt, dłużnik główny, współdłużnik, dłużnik solidarny, pozwany, poręczenie, zaspokojony wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, bank spółdzielczy, dług, kredyt, dłużnik główny, dobrodziejstwo inwentarza, współdłużnik, cudzy dług, umowa kredytów, dług własny, wieczorek, dłużnik solidarny, poręczenie spłaty, spadkobiercy dłużnika, spłata długów, pozwany, śmierć, dział spadków, poręczenie, zaspokojony wierzyciel
Zobacz»

I ACa 420/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 marca 2023

Data publikacji: 26 lutego 2024

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa poręczenia, dłużnik główny, odpowiedzialność poręczycieli, zobowiązanie, dług
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • spadkobierca, umowa poręczenia, spadek, spadkodawca, dłużnik główny, odpowiedzialność poręczycieli, charakter poręczenia, odsetki umowne, umowa pożyczki, zobowiązanie, kurator, sukcesja uniwersalna, pożyczkobiorca, wymagalność roszczenia, dług, termin spłaty pierwszej raty, wysokość czterokrotności stopy, rata pożyczki, dziedziczność, umowa kredytowa
Zobacz»

V ACa 702/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

poręczenie, zobowiązanie, pozwany, kredyt, kredytobiorca, odpowiedzialność poręczycieli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczenie, poręczenie cywilne, zobowiązanie poręczyciela, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, zobowiązanie, umowa kredytowa, pozwany, zarzut nadużycia prawa, prawo wekslowe, weksel, kredyt, kredytobiorca, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu, poręczyciel cywilny, podpis, oświadczenie poręczyciela, odpowiedzialność poręczycieli, stosunek roczny, aktualne zadłużenie
Zobacz»

I ACa 1023/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 listopada 2014

Data publikacji: 11 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

poręczyciel, dłużnik główny, dług, umowa poręczenia, zobowiązanie, pozwany, dłużnik solidarny, współdłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, dłużnik główny, dług, umowa poręczenia, umowa przechowania, termin przedawnienia, roszczenie, oświadczenie o uznaniu długu, zobowiązanie, pozwany, umowa trójstronna, przerwanie biegu przedawnienia, sprzeczność ustaleń sądu okręgowego, dłużnik solidarny, nakaz zapłaty, przechowanie rzeczy, pieczęć, współdłużnik, zarzut przedawnienia, powodowa działalność gospodarcza
Zobacz»

I ACa 906/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 16 marca 2023

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

poręczyciel, umowa poręczenia, kredyt, współdłużnik, kredytobiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, umowa poręczenia, kredyt, umowa przewłaszczenia, współdłużnik, spółka, własność rzeczy, udziałowiec, umowa kredytów, spadkobierca, własność ruchomości, spłacona wierzytelność, zabezpieczenie, kredytobiorca, spłata wierzytelności, przeniesienie własności, strona porozumienia, bank poręczeń, dotychczasowy wspólnik, pozwany
Zobacz»

I ACa 723/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 października 2012

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

poręczyciel, dłużnik główny, dług, kredyt, kredytobiorca, poręczenie, zobowiązanie, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • powiat, poręczyciel, gwarant, dłużnik główny, dług, bezpodstawne wzbogacenie, samodzielny publiczny zakład opieki, kredyt, publiczny zakład opieki zdrowotnej, roszczenie regresowe, kredytobiorca, poręczenie kredytu, poręczenie, zobowiązanie, zobowiązanie gwarancyjne, wierzyciel, termin przedawnienia, roszczenie wierzyciela, umowa gwarancji, roszczenie zwrotne
Zobacz»

I ACa 919/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2012

Data publikacji: 27 marca 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

poręczyciel, kredyt, kredytobiorca, dług, umowa poręczenia, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, kredyt, kredytobiorca, dług, dług przyszły, umowa poręczenia, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, spłata przedmiotowego kredytu, kredytobiorca i poręczyciel, wypełnienie weksli, poręczenie cywilne, koszt upomnienia, rata kredytów, oświadczenie woli poręczyciela, pozwany, dłużnik, koszt banki, kapitał kredytu, prawo wekslowe
Zobacz»

V ACa 104/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 29 maja 2019

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

poręczenie, poręczyciel, dłużnik główny, dłużnik solidarny, dług, pozwany, zakres zobowiązania, współdłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczenie, włókno, poręczyciel, dłużnik główny, dłużnik solidarny, dług, pozwany, zarzut wspólny, faktura, umowa sprzedaży, towar, zakres zobowiązania, zakres zobowiązania poręczyciela, zobowiązanie główne, prawomocne orzeczenie, poręczenie za dług przyszły, współdłużnik, cena, dostawa, zasada mocy
Zobacz»

I C 136/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 sierpnia 2014

Data publikacji: 11 października 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

poręczyciel, umowa poręczenia, umowa o kredyty, dłużnik główny, współdłużnik solidarny, wierzyciel, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bieżący, poręczyciel, umowa poręczenia, umowa o kredyt krótkoterminowy, bank, strona powodowa, umowa o kredyty, dłużnik główny, porozumienie, współdłużnik solidarny, dotychczasowy wspólnik, wierzyciel, przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, zobowiązanie, spadkobierca, wstąpienie w miejsce, zwrot spełnionego świadczenia, spółka, zabezpieczenie zaciągniętego kredytu
Zobacz»

I ACa 159/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

poręczyciel, dług, kredyt, zaspokojony wierzyciel, umowa poręczenia, zobowiązanie, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, dług, pośrednik finansowy, cudzy dług, kredyt, udzielenie poręczenia, zaspokojony wierzyciel, umowa poręczenia, zobowiązanie, umowa o udzieleniu, bank, menadżer, własne zobowiązanie, małe i średnie przedsiębiorstwa, pierwsza instancja, fundusz wypłaty, kredytodawca, zarzut procesowy powodów, dłużnik, osobista odpowiedzialność
Zobacz»

I C 872/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

poręczyciel, dług, dłużnik, poręczenie, zakres zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, dług, dłużnik, siostrzeniec, poręczenie, płatność długu, poręczyciel o opóźnieniu, zobowiązanie poręczyciela, zawiadomienie poręczycieli, wysokość zobowiązania, przywłaszczone mienie, uznanie właściwe, oświadczenie o poręczeniu, oświadczenie o uznaniu długu, zakres zobowiązania, faktura, koszt towarów, wpływem gróźb, paliwo, klient
Zobacz»

VIII Ga 155/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 grudnia 2014

Data publikacji: 4 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa poręczenia, poręczyciel, zaspokojony wierzyciel, dłużnik główny, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, poręczyciel, zaspokojony wierzyciel, dłużnik główny, czynność prawna, pozwany szpital, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, spełnienie świadczenia przez poręczyciela, zmiana wierzyciela samodzielnego publicznego, pozwany, zobowiązanie na wypadek, strona umowy poręczenia, zobowiązanie, zabezpieczenie wierzytelności, prawo przez osoby, umowa o współpracy, spłacona wierzytelność, przeniesienie wierzytelności, dokonana zapłata
Zobacz»

I ACa 60/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 lutego 2013

Data publikacji: 5 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa poręczenia, dłużnik, wykonalność, kredyt, postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, odpowiedzialność poręczycieli, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, dłużnik, generalna umowa o współpracy, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, współpraca z dniem, wykonalność, kredyt, egzekucja, postępowanie egzekucyjne, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, odpowiedzialność poręczycieli, system odzysku, dowód zajęcia, wyłączenie solidarnej odpowiedzialności, odpowiedzialność solidarna powódki, pozwany, frezer do produkcji lodów, hipoteka
Zobacz»

I ACa 588/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 9 lutego 2022

Data publikacji: 17 kwietnia 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

dłużnik główny, umowa poręczenia, poręczyciel, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • dłużnik główny, umowa poręczenia, poręczyciel, pożyczka, pozwany, porozumienie, powodów umów, rozłożenie świadczenia na raty, kolejna wpłata, sytuacja majątkowa dłużnika, rozłożenie zasądzonego świadczenia, zasądzone świadczenie na raty, zobowiązanie, obowiązek wobec powoda, wpłata na poczet, zięć, harmonogram, spłata w ratach, nakaz zapłaty, użytek sprzeczny
Zobacz»

I ACa 703/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 29 marca 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa poręczenia, odpowiedzialność poręczycieli, dłużnik główny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, odpowiedzialność poręczycieli, zakres odpowiedzialności poręczyciela, część ceny, nabywca akcji, zakres poręczenia, powołane porozumienie, zapłata odsetek kapitałowych, odsetka od należności główna, skarga kasacyjna, punkt piąty, wykładnia, data zawarcia umowy poręczenia, własna wierzytelność, dłużnik główny, zobowiązanie dłużnika głównego, leczo, odsetka umowna i ustawowa, zakres zobowiązania dłużnika, okres przyszły
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Janina Bobowicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zambrowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Płoński
Data wytworzenia informacji: