Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 1918/09 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2010-11-24

VI ACa 1075/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

konsument, regulamin, klauzula, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, odpowiedzialność banków, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, regulamin, klauzula, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, odpowiedzialność banków, identyfikator i hasło, realizacja dyspozycji, niedozwolone postanowienie umowne, procedura reklamacyjna, dobry obyczaj, kanał dostępu, reklamacja, zakwestionowana klauzula, postanowienie wzorca umowy, dzień realizacji, nienależyte wykonanie, naruszenie interesu konsumenta, zakwestionowane postanowienie, prawo i obowiązek
Zobacz»

XVII AmC 3535/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 maja 2012

Data publikacji: 29 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

konsument, bank, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, rachunek oszczędnościowo, wzorzec umowy, kwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, bank, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, rachunek oszczędnościowo, wzorzec umowy, niedozwolone postanowienie umowne, siedziba banku, spory wynikłe, statut banku, umowa rachunku, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, konkretny wzorzec, prawo i obowiązek konsumentów, ochrona konkurencji i konsumentów, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia
Zobacz»

XVII AmC 2137/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2011

Data publikacji: 27 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

konsument, bank, dobry obyczaj, wzorzec umowy, klauzula, regulamin, kwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, bank, dobry obyczaj, wzorzec umowy, interes konsumentów, klauzula, adres korespondencyjny, korzystanie z kanałów, postanowienie umowne, umowa i strona, korespondencja z banku, przedmiotowe postanowienie, zmiana adresów, bankowość elektroniczna, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, regulamin, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie, główne świadczenie strony
Zobacz»

XVII AmC 480/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2012

Data publikacji: 10 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

konsument, bank, klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, rachunek oszczędnościowo, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, bank, klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, bank spółdzielczy, otwieranie i prowadzenie, postanowienie wzorców, rachunek oszczędnościowo, zrzeszenie, regulamin, klauzula generalna, prowadzenie rachunku, regulamin otwierania, wina banku, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, produkt
Zobacz»

XVII AmC 1996/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2012

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, regulamin, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, klauzula, wzorzec umowny, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, regulamin, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, klauzula, wzorzec umowny, platforma, interes konsumentów, dowolny moment, jednostronna zmiana, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie, klauzula umowna, kontrola wzorca, równowaga kontraktowa, stosunek obligacyjny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony
Zobacz»

XVII AmC 3531/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorców, bank, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, rachunek oszczędnościowo, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorców, bank, interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, zamknięcie rachunków, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, rachunek oszczędnościowo, posiadacz, umowa rachunku, domniemanie doręczenia, zakwestionowane postanowienie, pozwany bank, przedsiębiorca
Zobacz»

XVII AmC 1136/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, wzorzec umowy, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, interes konsumentów, wzorzec umowy, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, odstąpienie od umowy, zachowanie konsumenta, automatyczne rozwiązanie, główne świadczenie strony, odbiór faktury, niedozwolone postanowienie umowne, dodatkowe oświadczenie, strony konsumentów, konieczność składania, pozwany, oświadczenie woli konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 2974/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, przypadek rezygnacji, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, koszt dostawy, ochrona konkurencji i konsumentów, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca
Zobacz»

XVII AmC 3532/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorców, bank, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, rachunek oszczędnościowo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorców, interes konsumentów, bank, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, posiadacz, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, rachunek oszczędnościowo, umowa rachunku, domniemanie doręczenia, poczta, zakwestionowane postanowienie, zamknięcie rachunków, pozwany bank
Zobacz»

XVII AmC 1135/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, wzorzec umowy, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, interes konsumentów, wzorzec umowy, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, konto sprzedawcy, odstąpienie od umowy, zachowanie konsumenta, automatyczne rozwiązanie, podany termin, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, dodatkowe oświadczenie, strony konsumentów, termin strony, konieczność składania
Zobacz»

XVII AmC 2976/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, regulamin, przypadek wycofania, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, zadatek, zamówienie na towary, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca
Zobacz»

XVII AmC 888/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 21 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

bank, klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, kontrahent konsumenta, niekorzyść konsumentów, rachunek oszczędnościowo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bank, klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, dezorientacja, klauzula generalna, oprocentowanie, naruszenie interesu konsumenta, oferta banków, prawo i obowiązek konsumentów, wzorzec umów postanowień, przesłanka niedozwolonego postanowienia umownego, wywołanie błędnego przekonania, sposób prawy, kontrahent konsumenta, produkt, niekorzyść konsumentów, rachunek oszczędnościowo, zrzeszenie, przyjęty standard
Zobacz»

XVII AmC 2026/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2012

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, wzorzec umowny, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, regulamin świadczenia usługi, dobry obyczaj, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec umowny, świadczenie usługi transportowej, umowa z konsumentem, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, regulamin świadczenia usługi, dobry obyczaj, nienależyte wykonanie, odrzucenie pozwu, postanowienie umowne, klauzula, obrót krajowy, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, przewóz, ochrona interesów konsumentów, prawo przewozowe, pozwana spółka, stosowanie wzorca umownego
Zobacz»

XVII AmC 1560/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, wzorzec umowy, klauzula, transmisja danych, przedsiębiorca, postanowienie wzorców, wyłączenie odpowiedzialności, przyczyna niezależna, wykorzystywanie w obrocie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, interes konsumentów, pomocnik, wzorzec umowy, klauzula, kasa, zakwestionowana klauzula umowna, transmisja danych, nienależyte wykonanie zobowiązania, postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, postanowienie wzorców, wyłączenie odpowiedzialności, przyczyna niezależna, wykorzystywanie w obrocie, naprawienie szkody wynikłej, dyspozytywne uregulowanie, wyłączenie odpowiedzialności za szkodę
Zobacz»

XVII AmC 1286/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2010

Data publikacji: 7 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, bank, kwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula, właściwość przemienna, dobry obyczaj, siedziba banku, interes konsumentów, wzorzec umowy, bank, stosunek z konsumentami, kwestionowane postanowienie, kwestionowane klauzule, wytoczenie powództwa przed sąd, postanowienie wzorca umownego, prawo i obowiązek konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, wybór sądu, niedozwolone postanowienie, usługa internetu, wyrok zaoczny, pozwany
Zobacz»

XVII AmC 1823/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, bank, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, dobry obyczaj, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, bank, gotówka, terminowa lokata oszczędnościowa, taryfa opłat i prowizja, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, pozwany bank, dobry obyczaj, regulamin rachunków, waluta obca, interes konsumentów, anulowanie, obrót z konsumentami, umowa terminowa, wzorzec umowny, placówka bankowa, ochrona konkurencji i konsumentów, wypłata gotówkowa, postanowienie wzorca umowy
Zobacz»

XVII AmC 4003/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 października 2012

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, wzorzec umowy, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, regulamin, postanowienie wzorców
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec umowy, wzorzec umowny, klauzula, dyrektywa, interes konsumentów, dobry obyczaj, regulamin, postanowienie wzorców, prawo i obowiązek, sprzedawca, dostawca, postanowienie wzorca umowy, nagroda, organizator, nieuczciwy warunek, charakter niedozwolonego postanowienia umownego, zakwestionowane postanowienie, uczestnik konkursów, stosunek umowny
Zobacz»

VI ACa 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 7 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, przedsiębiorca, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, przewidywany termin, postanowienie wzorca umowy, konsument ryzyka, niemożliwość dostarczenia, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, termin odbioru, strata czasu, przypadek niemożliwości, rozwiązanie umowy, uznanie postanowienia, przedmiotowy wzorzec, klauzula, życzenie, zapis
Zobacz»

XVII AmC 4881/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, przedsiębiorca, wzorzec umowny, kwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, uprzednia konsultacja, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, wzorzec umowny, przesyłka, kowalik, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, towar konsumpcyjny, niezgodność towarów, kontrola wzorca, regulamin sklepu internetowego, główne świadczenie strony, konsument do odstąpienia, kwestionowane postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 1784/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2010

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, klauzula, postanowienie wzorców, bank, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, kwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula, postanowienie wzorców, zawiadomienia banków, bank, ochrona konkurencji i konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, bank o zmianie, wzorzec umowy, instytucja doręczenia zastępczego, kwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, wyrok zaoczny, adres, niedozwolone postanowienie umowne, sytuacja konsumentów, interes konsumentów, korespondencja, rejestr klauzul
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Malinowska
Data wytworzenia informacji: