Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 942/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-10-26

V ACa 9/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 20 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

interes prawny, stosunek prawny, powództwo o ustalenie, umowa, niepewność, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, umowa o zarządzanie, stosunek prawny, powództwo o ustalenie, nieważność umowy, umowa, sfera prawna, istnienie interesu prawnego, niepewność, badanie prawdziwości twierdzeń powoda, wytoczenie powództwa o ustalenie, interes prawny powódki, nieważność, ustalenie istnienia, ustalenie nieważności, interes prawny w wytoczenia, ważność umowy, realna funkcja prawna, zagrożenie, istnienie stosunku prawnego
Zobacz»

IV C 781/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

interes prawny, stosunek prawny, powództwo o ustalenie, umowa, powództwo o świadczenie, produkt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, stosunek prawny, stosunek prawny o treści, powództwo o ustalenie, naprawa, urząd rejestracji, ochrona zewnętrzna, umowa, powództwo o świadczenie, usterka i awaria, wykaz pomieszczeń, kopia wypisu, brak interesu prawnego, konserwacja, powierzchnia biurowa, produkt leczniczy, wyrób medyczny, ustalenie treści umowy, produkt, pojęcie interesu prawnego
Zobacz»

I C 853/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2018

Data publikacji: 10 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

powództwo o ustalenie, stosunek prawny, umowa, interes prawny w ustaleniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • powództwo o ustalenie, pokaz, oświadczenie o odstąpienia, stosunek prawny, umowa, interes prawny w ustaleniu, ustawa o prawie, interes faktyczny, istnienie interesu prawnego, odrębne powództwo, odstąpienie od umowy sprzedaży, przesłanka merytoryczna, prawny powód, powodu interesów, prawa konsumenta, materac, poduszka, skuteczne odstąpienie, wykonanie prawa, fotel
Zobacz»

III Ca 992/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 3 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

interes prawny, nieistnienie stosunku prawnego, pozwany, powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, nieistnienie stosunku prawnego, pozwany, konto, przelew przez powódkę, potwierdzenie otwarcia, kwota uiszczona przez powódkę, numer rachunku, powództwo o ustalenie, wykonalność, otwarcie rachunków bankowych, konieczność ingerencji, interes prawny w wytoczenia, brak po stronie powódki, twierdzenie powoda o istnieniu, fakt dokonania przelewu, ustanie stosunku prawnego, rzeczywiste naruszenie, pełnomocnik powódki, potrzeba prawna
Zobacz»

III C 1274/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

interes prawny, nieistnienie stosunku prawnego, ustalenie nieistnienia, powództwo o świadczenie, powództwo o ustalenie, niepewność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, nieistnienie stosunku prawnego, praga w warszawie, sprawa o zapłatę, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, sprawa o ustalenie, wniosek o wpis, ustalenie nieistnienia, istnienie interesu prawnego, przyjęcie protokołu, ustalenie negatywne, powództwo o świadczenie, umowa o roboty, powództwo o ustalenie, wpis roszczenia, motyw zawarcia umowy, niepewność, generalny wykonawca, zapłata kwot, usunięcie niepewności
Zobacz»

II Ca 1190/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 27 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

interes prawny w ustaleniu, nieważność, powództwo o ustalenie, stosunek prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny w ustaleniu, istnienie interesu prawnego, nieważność, ustalenie nieważności umowy, zdrój, badanie prawdziwości twierdzeń powoda, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, powództwo o ustalenie, stosunek prawny, nabycie praw do spadku, sfera rozważań sądu, stwierdzenie nabycia prawa, nieważność czynności prawna, darczyńca, etap rozpoznania, obiektywne potrzeby, ochrona, powództwo o uzgodnienie treści, postanowienie w przedmiocie, drugi etap
Zobacz»

VII Pa 264/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

powództwo o ustalenie, interes prawny w ustaleniu, nieistnienie stosunku prawnego, powództwo o świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • wymiar urlopu wypoczynkowego, istnienie interesu prawnego, powództwo o ustalenie, prawo do nagrody jubileuszowej, interes prawny w ustaleniu, ustalenie stażu pracy, ogólny staż pracy, wykazanie interesu prawnego, nieistnienie stosunku prawnego, dodatek stażowy, powództwo o świadczenie, skierowanie powództwa, praca w gospodarstwach rolnych, wysokość dodatków, gospodarstwo rolne rodziców, obowiązujący przepis procedury cywilnej, stronę interesu, prawnie chroniony interes, wykazanie spełnienia przesłanek, ostateczna ochrona
Zobacz»

II C 6579/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2018

Data publikacji: 29 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

interes prawny, stosunek prawny, powództwo o ustalenie, niepewność, nieistnienie stosunku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, stosunek prawny, powództwo o ustalenie, przesłanka merytoryczna, niewyodrębniony lokal, ustalające istnienie, budynek stanów, nieistnienie prawa, niepewność, pobieranie pożytków, na poziomie, przedmiotowy budynek, część wspólna nieruchomości, pracownia krawiecka, nieistnienie stosunku, forma powództwa o ustalenie, dawne pomieszczenie, żądanie ustalenia istnienia prawa, interes w wytoczeniu powództwa, ustaleniu dopuszczalności
Zobacz»

IV P 49/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

powództwo o ustalenie, stosunek prawny, interes prawny w ustaleniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • powództwo o ustalenie, stosunek prawny, interes prawny w powództwie, praca w szczególnych warunkach, interes prawny w ustaleniu, ustalenie wykonywania pracy, ustalenie stosunku prawnego, istnienie stosunku prawnego, ustalenie istnienia stosunku, przyznanie wcześniejszej emerytury, brak interesu prawnego, spodziewane kwestionowanie prawa, stanowisko starszego spawacza, interes prawny w żądaniu, zdobycie dowodów, istnienie interesu prawnego, roszczenie przeciwko zakładowi, wytaczanie powództwa o ustalenie, obiektywna niezgodność, badanie prawdziwości twierdzeń powoda
Zobacz»

III Ca 1808/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 marca 2018

Data publikacji: 10 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

interes prawny, powództwo o ustalenie, stosunek prawny, nieważność, nieistnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, baza prawna, powództwo o ustalenie, stosunek prawny, tytuł wykonawczy, nieważność, wykonawcza wykonalność, istnienie interesu prawnego, ustalenie nieważności umowy, powództwo o ustalenie nieważności, wytoczenie powództwa o ustalenie, umowa kredytowa, bank, prawdziwość twierdzeń powoda, nieważność czynności prawna, ochrona, egzekucja, możliwość wytoczenia powództwa, nieistnienie, możliwość wniesienia powództwa
Zobacz»

X Ga 135/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

powództwo o ustalenie, stosunek prawny, pozwany, umowa, interes prawny w ustaleniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • powództwo o ustalenie, stosunek prawny, interes prawny w żądaniu, brak interesu prawnego powódki, obowiązywanie umowy najmu, pozwany, guz, interes prawny w wytoczenia, opinia kominiarska, umowa, ustalenie istnienia stosunku prawnego, interes prawny w ustaleniu, sądowe postępowanie cywilne, istnienie interesu prawnego, działalność gastronomiczna, lokal, charakter deklaratywny, proces o ustalenie, pierwsze posiedzenie, ochrona
Zobacz»

I ACa 1727/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 maja 2015

Data publikacji: 20 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

interes prawny, nieistnienie stosunku prawnego, ustalenie nieistnienia, niepewność, powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • porozumienie międzygminne, interes prawny, system kanalizacyjny, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, miasto, nieistnienie stosunku prawnego, ustalenie nieistnienia, odprowadzanie ścieków, niepewność, żądanie ustalenia nieistnienia stosunku, powództwo o ustalenie, sporne porozumienie, warszawa, tranzyt, spór w przyszłości, brak interesu prawnego, interes prawny w żądaniu, postępowanie o zapłatę, istnienie stosunku prawnego, spółka
Zobacz»

III C 133/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 24 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, nieistnienie stosunku prawnego, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, czynsz najmu za lokal, ustalenie nieistnienia, żądanie od powódki, powództwo o ustalenie, zapłata czynszu najmu, nakaz zapłaty, stosunek prawny między stronami, lokal mieszkalny, ewentualne przyszłe roszczenie, sporny lokal, brak interesu prawnego, obowiązek powódki, interes prawny w żądaniu, sprzeciw, pozwany, cofnięcie pozwu, przyczyna formalna
Zobacz»

II Ca 732/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 7 grudnia 2015

Data publikacji: 29 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ustalenie nieistnienia, powództwo o ustalenie, nieistnienie stosunku prawnego, interes prawny w ustaleniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • nieistnienie należności, ustalenie nieistnienia, powództwo o ustalenie, droga powództwa o ustalenie, dowód potrzebny, okres grzewczy, uzyskanie dowodów, prawidłowość rozliczenia, postępowanie o zapłatę, energia cieplna, pierwszy interes, nieistnienie stosunku prawnego, interes prawny w ustaleniu, brak interesu prawnego strony, zapłata w drodze, badanie w zakresie istnienia, istnienie interesu prawnego, ustalenie naruszonego prawa, rozliczenie ze spółdzielnią, stwierdzenie braku istnienia
Zobacz»

III Ca 1268/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

interes prawny, powództwo o ustalenie, stosunek prawny, nieważność, umowa, niepewność, nieistnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, powództwo o ustalenie, umowa pożyczki z dniem, brak interesu prawnego, stwierdzenie nieważności umowy pożyczki, nakaz zapłaty, powaga rzeczy osądzonej, stosunek prawny, nieważność, śródmieście w łodzi, interes prawny w sprawie, ustalenie nieistnienia wierzytelności, wina męża, umowa, niepewność, prawo i stosunek prawny, pożyczkobiorca, nieistnienie, oświadczenie o uznaniu długu, potrzeba prawna
Zobacz»

I ACa 1441/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sytuacja prawna powoda, istnienie interesu prawnego, kwestionowana umowa, mieszkanie, nieważność umowy sprzedaży lokalu, niepewność, umowa, badanie drugie, czynsz, powodu interesów, nieważność, interes prawny w sprawie, potrzeba uzyskania wyroku, powództwo o ustalenie, warszawa, ustalenie nieważności umowy, syn, zamieszkiwanie, interes prawny w ustaleniu, ocena interesu prawnego
Zobacz»

II Ca 442/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, opłata likwidacyjna, rozwiązanie łączącej strony umowy, powództwo o ustalenie, pojęcie interesu prawnego, niepewność, pojmowany dostęp do sądów, klauzula, istniejący spór, wypadek rozwiązania, prawdziwość twierdzeń powoda, powództwo o świadczenie, stosunek prawny, tabor, wytoczenie powództwa o ustalenie, postanowienie umowne, wzorzec, sfera prawna, interes prawny w wytoczenia, komentarz pod red
Zobacz»

I C 784/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • reklama internetowa, interes prawny, umowa reklamy, portal internetowy, umowa, wystawianie ogłoszeń, ustalenie nieistnienia, nieistnienie stosunku prawnego, ustalenie nieistnienia umowy, usługa reklamy, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, całość umowy, powództwo o ustalenie, realizacja usługi, niepewność, pozwany, ogłoszenie powodów, skutek natychmiastowy, wypowiedzenie, zarzut związany z treścią
Zobacz»

I C 238/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 6 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, powództwo o ustalenie, pożyczka gotówkowa, zarzut nieważności umowy, kredyt, zarzut merytoryczny, nieważność, nieważność umowy z powodu, nieistnienie, sprawa interesu, świadome podjęcie decyzji, postępowanie rozpoznawcze, podjęcie decyzji i wyrażenie, wykazanie interesu prawnego, stosowny zarzut, powództwo o świadczenie, decyzja i wyrażenie woli, wytoczenie powództwa o ustalenie, brak interesu prawnego, stwierdzenie nieważności umowy pożyczki
Zobacz»

I C 260/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 grudnia 2015

Data publikacji: 11 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, współużytkownik wieczysty, siedziba, umowa, dorozumiana zgoda, nieistnienie stosunku prawnego, stosowny urząd, pozwana spółka, hala handlowa, ważność bądź nieważność, zgoda na zawarcia umowy, eksmisja, tenor wyroku, umowa dzierżawy z dniem, umowa użyczenia nieruchomości, istnienie bądź nieistnienie stosunku, współwłaściciel nieruchomości, zawarcie umowy użyczenia, nieważność sporna, większość współwłaścicieli
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: